Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Moczko Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej tel.kom. 0 695 190 064 NOWA EUROPEJSKA NORMA BETONOWA PN-EN 206-1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Moczko Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej tel.kom. 0 695 190 064 NOWA EUROPEJSKA NORMA BETONOWA PN-EN 206-1."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Moczko Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej tel.kom NOWA EUROPEJSKA NORMA BETONOWA PN-EN PODSTAWĄ PROJEKTOWANIA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI BETONOWYCH Wprowadzenie Wprowadzenie Aktualny stan prawny Aktualny stan prawny Podstawowe definicje i określenia Podstawowe definicje i określenia Klasyfikacja betonu Klasyfikacja betonu Badania mieszanki betonowej i betonu Badania mieszanki betonowej i betonu Kryteria zgodności Kryteria zgodności Beton towarowy – specyfikacja i warunki dostawy Beton towarowy – specyfikacja i warunki dostawy Uwagi końcowe Uwagi końcowe

2 KONSTRUKCJE BETONOWE NOWE WYZWANIA MOST WISZĄCY drugi na liście mostów o najdłuższej rozpiętości przęsła – 1624 m drugi na liście mostów o najdłuższej rozpiętości przęsła – 1624 m oddany do użytku w 1998 r. oddany do użytku w 1998 r. wysokość pylonów – 255 m wysokość pylonów – 255 m STOREBAELT

3 KONSTRUKCJE BETONOWE NOWE WYZWANIA Perła Wschodu – Perła Wschodu – wieża telewizyjno-radiowa zbudowana w Szanghaju, z wysoko wytrzymałościowego betonu wieża telewizyjno-radiowa zbudowana w Szanghaju, z wysoko wytrzymałościowego betonu wysokość wieży – 486 m wysokość wieży – 486 m ORIENTAL PEARL RTV TOWER

4 Ductal Udoskonalony fibro-beton ultra-wysokowartościowy, Udoskonalony fibro-beton ultra-wysokowartościowy, o wytrzymałości rzędu MPa i module sprężystości rzędu o wytrzymałości rzędu MPa i module sprężystości rzędu MPa – ciągliwy kompozyt samopoziomujący MPa – ciągliwy kompozyt samopoziomujący

5 PN-EN Nowa Norma Betonowa ?

6 PN-EN Ułatwienie ??? Utrudnienie ??? Brak opisu metod badawczych !!! TRWAŁOŚĆ !!!! ZAPEWNIENIE NALEŻYTEJ JAKOŚCI BETONU NA WSZYSTKICH ETAPACH JEGO WYTWARZANIA UPORZĄDKOWANIE RELACJI POMIĘDZY PRODUCENTEM I WYKONAWCĄ

7 ZASADNICZE ZMIANY Nowa norma betonowa zastępuje pojęcie wytrzymałości gwarantowanej pojęciem wytrzymałości charakterystycznej (Uwaga pułapka !). Nowa norma betonowa zastępuje pojęcie wytrzymałości gwarantowanej pojęciem wytrzymałości charakterystycznej (Uwaga pułapka !). wytrzymałość charakterystyczna wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5 % populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu wytrzymałość charakterystyczna wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5 % populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu Nowa norma betonowa zastępuje pojęcie klasy betonu pojęciem klasy wytrzymałości. Zmianie ulegają oznaczenia (np. zamiast symbolu np. B30 wprowadza się oznaczenie C25/30). Nowa norma betonowa zastępuje pojęcie klasy betonu pojęciem klasy wytrzymałości. Zmianie ulegają oznaczenia (np. zamiast symbolu np. B30 wprowadza się oznaczenie C25/30). Ponadto norma przyjmuje odmienną, znacznie rozszerzoną w stosunku do dotychczas obowiązujących, konstrukcyjną systematykę wytrzymałościową betonu, obejmującą obok betonów zwykłych także betony ciężkie i lekkie. Ponadto norma przyjmuje odmienną, znacznie rozszerzoną w stosunku do dotychczas obowiązujących, konstrukcyjną systematykę wytrzymałościową betonu, obejmującą obok betonów zwykłych także betony ciężkie i lekkie. Po raz pierwszy w polskim systemie normalizacyjnym pojawiła się norma regulująca zasady badania odwiertów rdzeniowych, pobieranych z istniejącej konstrukcji. Po raz pierwszy w polskim systemie normalizacyjnym pojawiła się norma regulująca zasady badania odwiertów rdzeniowych, pobieranych z istniejącej konstrukcji. Po raz pierwszy w polskim systemie normalizacyjnym pojawiła się zapowiedź wprowadzenia jako równoprawnej metody oceny wytrzymałości betonu na ściskanie tzw. metody pull-out. Po raz pierwszy w polskim systemie normalizacyjnym pojawiła się zapowiedź wprowadzenia jako równoprawnej metody oceny wytrzymałości betonu na ściskanie tzw. metody pull-out. Nowa norma betonowa nie wymaga oznaczania mrozoodporności i nasiąkliwości betonu. Nowa norma betonowa nie wymaga oznaczania mrozoodporności i nasiąkliwości betonu.

8 STAN PRAWNY PN-EN !!! (PN-88/B Beton zwykły) PN-EN – Badania mieszanki betonowej PN-EN – Badania betonu PN-EN – Badania betonu w konstrukcjach Normy związane PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-S Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania PN-91/S Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 63 z 3 sierpnia 2000 roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw Nr 75 z 15 czerwca 2002 roku

9 BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ PN-EN Badania mieszanki betonowej – Pobieranie próbek PN-EN Badania mieszanki betonowej – Badanie konsystencji metodą opadu stożka opadu stożka PN-EN Badania mieszanki betonowej – Badanie konsystencji metodą Vebe PN-EN Badania mieszanki betonowej – Badanie konsystencji metodą stopnia zagęszczalności stopnia zagęszczalności PN-EN Badania mieszanki betonowej – Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego rozpływowego PN-EN Badania mieszanki betonowej – Gęstość PN-EN Badania mieszanki betonowej – Badania zawartości powietrza Metody ciśnieniowe Metody ciśnieniowe

10 BADANIA STWARDNIAŁEGO BETONU PN-EN Badania betonu – Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form próbek do badania i form PN-EN Badania betonu – Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych wytrzymałościowych PN-EN Badania betonu – Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania PN-EN Badania betonu – Wytrzymałość na ściskanie - Specyfikacja maszyn wytrzymałościowych maszyn wytrzymałościowych PN-EN Badania betonu – Wytrzymałość na zginanie próbek do badania PN-EN Badania betonu – Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania próbek do badania PN-EN Badania betonu – Gęstość betonu PN-EN Badania betonu – Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.

11 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH PN-EN Część 1 Badania betonu w konstrukcjach – Odwierty rdzeniowe. Badania betonu w konstrukcjach – Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie PN-EN Część 2 Badania betonu w konstrukcjach– Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia Oznaczanie liczby odbicia prEN : Testing concrete in structures – Part 3: Testing concrete in structures – Part 3: Determination of pull-out force Determination of pull-out force prEN 13296: Testing concrete in structures – Part4: Testing concrete in structures – Part4: Determination of ultrasonic pulse velocity Determination of ultrasonic pulse velocity prEN 13791:2003 Assessment of concrete compressive strengt in structures or in structural elements Assessment of concrete compressive strengt in structures or in structural elements

12 PODSTAWOWE POJĘCIA beton zwykły beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m 3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m 3 beton lekki beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m 3 i nie większej niż 2000 kg/m 3. Beton ten jest produkowany z zastosowaniem wyłącznie lub częściowo kruszywa lekkiego beton ciężki beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2600 kg/m 3 beton wysokiej wytrzymałości beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 w przypadkach betonu zwykłego lub betonu ciężkiego i beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż LC50/55 w przypadku betonu lekkiego

13 PODSTAWOWE POJĘCIA beton projektowany beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami beton recepturowy beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie normowy beton recepturowy beton recepturowy, którego skład jest podany w normie przyjętej w kraju stosowania betonu

14 KLASY EKSPOZYCJI BETONU ZWIĄZANE Z ODDZIAŁYWANIEM ŚRODOWISKA Brak zagrożenia agresją środowiska lub zagrożenia korozją - X0 Brak zagrożenia agresją środowiska lub zagrożenia korozją - X0 Korozja spowodowana karbonatyzacją - XC Korozja spowodowana karbonatyzacją - XC Korozja spowodowana chlorkami nie pochodzącymi z wody morskiej - XD Korozja spowodowana chlorkami nie pochodzącymi z wody morskiej - XD Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej - XS Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej - XS Agresywne oddziaływanie mrozu - XF Agresywne oddziaływanie mrozu - XF Agresja chemiczna - XA Agresja chemiczna - XA

15

16

17 ZAGROŻENIE KOROZYJNE Karbonatyzacja betonowej otuliny Karbonatyzacja betonowej otuliny Stężenie jonów chlorkowych Stężenie jonów chlorkowych Stężenie jonów siarczanowych Stężenie jonów siarczanowych Rapid Chloride Test RAINBOW - Test Aquamerck - Test

18 KOROZJA STALI ZBROJENIOWEJ 1.pH betonu pH betonu9 – pH betonu <9 Brak korozji Utrata warstwy pasywacyjnej Korozja stali

19 KARBONATYZACJA BETONOWEJ OTULINY Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O Test fenoftaleinowy - pH < Test fenoftaleinowy - pH < Test tymoloftaleinowy - pH < Test tymoloftaleinowy - pH < Rainbow-Test - pH < 9.0 Rainbow-Test - pH < 9.0

20 Głębokość karbonizacji betonu w zależności od zawartości cementu

21 Karbonatyzacja betonowej otuliny (przykłady) RAINBOW - Test Test fenoftaleinowy

22 KOROZJA CHLORKOWA Fe2+ + 2Cl- FeCl2 FeCl2 + 2H2O Fe(OH)2 + 2HCl 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 4Fe(OH)3 Wartości dopuszczalne: Beton nieskarbonatyzowany dla konstrukcji żelbetowych - 0.4% wagi cementu dla konstrukcji sprężonych - 0.2% wagi cementu Beton skarbonatyzowany bez względu na rodzaj konstrukcji - 0.1% wagi cementu

23 PORÓWNANIE WYMAGAŃ PN 88/B PN EN w/c 0,75 – 0,55 0,65 – 0,45 C [kg/m 3 ] 190 – ilość powietrza [%] 2,0 – 7,5 4,0

24 Typ zagrożenia wskutek agresji zewnętrznej Klasa ekspozycji Opis środowiska Przykład przyporządkowania do danej klasy Min. zawartość cementu [kg/m 3 ] Max. stosunek w/c Min. klasa wytrz. na ściskanie [N/mm 2 ] Wymagane napowie- trzanie [%] Brak agresji XO -dla betonów niezbrojonych wszystkie klasy ekspozycji oprócz XF, XA oraz obciążeń ścierających; - dla betonów zbrojonych: środowisko bardzo suche Elementy betonowe wewnątrz budynków o małej wilgotności powietrza C 12/ Karbona-tyzacja XC1 Suche Elementy betonowe wewnątrz budynków o normalnej wilgotności powietrza 2600,65 C 20/ XC2 Przeważnie mokre - części konstrukcji hydrotechnicznych; - większość fundamentów 2800,60 C 25/ XC3 Umiarkowanie wilgotne -elementy betonowe wewnątrz budynków o podwyższonej wilgotności powietrza; - zewnętrzne elementy betonowe osłonięte przed deszczem; 2800,55 C 30/ XC4 Cyklicznie: suche - mokre Elementy narażone na kontakt z wodą, spoza klasy ekspozycji XC2 3000,50 C 30/ Wymagania odnośnie składu betonu w zależności od klas ekspozycji środowiska eksploatacji

25 Typ zagrożenia wskutek agresji zewnętrznej Klasa ekspozycji Opis środowiska Przykład przyporządkowania do danej klasy Min. zawartość cementu [kg/m 3 ] Max. stosunek w/c Min. klasa wytrz. na ściskanie [N/mm 2 ] Wymagane napowietrzanie [%] Korozja chlorkowa w strefie śródlądowej XD1 Umiarkowanie wilgotne Elementy betonowe narażone na działanie mgły chlorkowej 3000,55C30/37--- XD2 Przeważnie mokre - betonowe elementy basenów kąpielowych; - betonowe elementy zbiorników przemysłowych, gromadzących roztwory chlorków; 3000,55C30/37--- XD3 Cyklicznie: suche - mokre Części mostów, nawierzchnie betonowe dróg i parkingów 3200,45C35/45--- Korozja chlorkowa w strefie nadmorskiej XS1 Owiew zasolonego powietrza, co najwyżej wilgotnego Elementy zewnętrzne w pobliżu wybrzeża 3000,50C30/37--- XS2 Środowisko podwodne Zatopione części konstrukcji morskich 3200,45C35/45--- XS3 Cyklicznie: mokre - wilgotne Strefy obryzgu i obmywania konstrukcji morskich (w efekcie falowania morza) 3400,45C35/45---

26 Typ zagrożenia wskutek agresji zewnętrznej Klasa ekspozycji Opis środowiska Przykład przyporządkowania do danej klasy Min. zawartość cementu [kg/m 3 ] Max. stosunek w/c Min. klasa wytrz. na ściskanie [N/mm 2 ] Wymagane napowietrzanie [%] Agresja spowodowana zamrażaniem i rozmrażaniem XF1 Nawilżanie umiarkowane, brak ingerencji środków odladzających Pionowe odsłonięcia elementów betonowych, narażone na działanie deszczu i mrozu 3000,55 C 30/ XF2 Nawilżanie umiarkowane, łącznie z oddziaływaniem środków odladzających Pionowe odsłonięcia elementów betonowych, narażone na działanie deszczu i mrozu oraz zraszane środkami odladzającymi 3000,55 C 25/30 4,0 XF3 Nawilżanie wysokie, brak ingerencji środków odladzających Poziome powierzchnie elementów betonowych, wystawione na działanie wody i mrozu 3200,50 C 30/37 4,0 XF4 Nawilżanie wysokie, łącznie z oddziaływaniem środków odladzających - betonowe nawierzchnie dróg i mostów odladzane środkami chemicznymi; - elementy betonowe w strefie oddziaływania mrozu oraz zraszanie środkami odladzającymi; - budowle morskie w strefie zamarzania. 3400,45 C 30/37 4,0 Agresja chemiczna XA1 Słabo agresywne 3000,55 C 30/ XA2 Średnio agresywne 3200,50 C 30/ XA3 Silnie agresywne 3600,45 C 35/ Wymagania odnośnie składu betonu w zależności od klas ekspozycji środowiska eksploatacji

27 KLASY WYTRZYMAŁOŚĆI BETONU NA ŚCISKANIE

28 Zapraszamy na przerwę

29 BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ Inaczej zdefiniowano pojęcie partii mieszanki betonowej. Inaczej zdefiniowano pojęcie partii mieszanki betonowej. Przez partię rozumie się jeden zarób w betoniarce lub jeden ładunek betoniarki samochodowej, a wiec to, co dotychczas obowiązująca polska norma Beton zwykły określała jako zarób mieszanki betonowej. Przez partię rozumie się jeden zarób w betoniarce lub jeden ładunek betoniarki samochodowej, a wiec to, co dotychczas obowiązująca polska norma Beton zwykły określała jako zarób mieszanki betonowej. Dotychczas pojęcie partii betonu odnosiło się do ilości betonu o niezmiennym składzie, wyprodukowanej w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Dotychczas pojęcie partii betonu odnosiło się do ilości betonu o niezmiennym składzie, wyprodukowanej w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc. W zakresie badania konsystencji mieszanki betonowej norma akceptuje cztery podstawowe, powszechnie stosowane w Europie metody pomiarowe: W zakresie badania konsystencji mieszanki betonowej norma akceptuje cztery podstawowe, powszechnie stosowane w Europie metody pomiarowe: metodę opadu stożka, metodę opadu stożka, metodę Vebe, metodę Vebe, metodę stolika rozpływowego, metodę stolika rozpływowego, metodę pomiaru stopnia zagęszczalności. metodę pomiaru stopnia zagęszczalności.

30 Klasy i metody normowego pomiaru konsystencji Symbol klasy konsystencji Metoda pomiarowa Przedział normowych klas konsystencji Zakres mierzonej wartości S metoda opadu stożka S1 do S5 10 do 220 [mm] V metoda Vebe V0 do V4 31 do 3 [sek] C metoda stopnia zagęszczalności C0 do C – 1.04 [-] F metoda stolika rozpływowego F1 do F [mm]

31 Klasy konsystencji dla metody stożka opadowego Klasa Opad stożka w mm S1S2S3S4S5 10 do do do do Klasa Czas VeBe w sekundach V0V1V2V3V do do do 6 5 do 3 Klasy konsystencji dla metody VeBe Klasy konsystencji dla metody stopnia zagęszczalnościKlasa Stopień zagęszczalności C0C1C2C3 1,46 1,46 1,45 do 1,26 1,25 do 1,11 1,10 do 1,04 plastyczna (K3) półciekła (K4) ciekła (K5) bardzo ciekła wilgotna (K1) gęstoplastyczne (K2) plastyczne (K3) półciekła (K4) bardzo sztywne sztywne (K1) plastyczne miękkoplastyczne

32 Klasy konsystencji dla metody stolika rozpływowego Klasa Średnica rozpływu w mm F1F2F3F4F5F do do do do sztywna plastyczna miękka plastyczna półciekła ciekła bardzo ciekła

33 BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ Novum jest wprowadzenie do normy zasad oznaczania gęstości mieszanki betonowej (PN-EN ). Novum jest wprowadzenie do normy zasad oznaczania gęstości mieszanki betonowej (PN-EN ). Metoda jest prosta i polega na oznaczaniu gęstości mieszanki przez jej ważenie w pojemniku o znanej objętości i masie. Objętość odpowiedniej wielkości sztywnego pojemnika jest skalowana przez wypełnienie wodą. Objętość pojemnika nie może być mniejsza niż 5 litrów, a jego najmniejszy wymiar winien być równy co najmniej czterokrotnemu największemu nominalnemu wymiarowi ziarna kruszywa w betonie i nie powinien być mniejszy niż 150 mm. Metoda jest prosta i polega na oznaczaniu gęstości mieszanki przez jej ważenie w pojemniku o znanej objętości i masie. Objętość odpowiedniej wielkości sztywnego pojemnika jest skalowana przez wypełnienie wodą. Objętość pojemnika nie może być mniejsza niż 5 litrów, a jego najmniejszy wymiar winien być równy co najmniej czterokrotnemu największemu nominalnemu wymiarowi ziarna kruszywa w betonie i nie powinien być mniejszy niż 150 mm. Norma PN-EN , dotycząca badania zawartości powietrza w mieszance betonowej, wypełnia istotną lukę w polskich przepisach normowych, jako że obecnie praktycznie brak jest znormalizowanych procedur oznaczania napowietrzania mieszanki betonowej. Norma PN-EN , dotycząca badania zawartości powietrza w mieszance betonowej, wypełnia istotną lukę w polskich przepisach normowych, jako że obecnie praktycznie brak jest znormalizowanych procedur oznaczania napowietrzania mieszanki betonowej. Norma opisuje dwie metody oznaczania zawartości powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej. Norma opisuje dwie metody oznaczania zawartości powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej.

34 BADANIA BETONU O ile dotychczasowa norma Beton zwykły przewidywała jedynie próbki sześcienne o wymiarach 100, 150 i 200 mm, to nowa norma jako podstawowe uznaje dwa rodzaje próbek: próbki walcowe o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm oraz próbki sześcienne o boku 150 mm. O ile dotychczasowa norma Beton zwykły przewidywała jedynie próbki sześcienne o wymiarach 100, 150 i 200 mm, to nowa norma jako podstawowe uznaje dwa rodzaje próbek: próbki walcowe o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm oraz próbki sześcienne o boku 150 mm. W zakresie wykonywania i pielęgnacji próbek do badań wytrzymałościowych nowa norma przewiduje możliwość zagęszczania betonu wibratorem wgłębnym oraz formułuje wymagania odnośnie stołu wibracyjnego. W zakresie wykonywania i pielęgnacji próbek do badań wytrzymałościowych nowa norma przewiduje możliwość zagęszczania betonu wibratorem wgłębnym oraz formułuje wymagania odnośnie stołu wibracyjnego. W stosunku do dotychczasowej praktyki, nowa norma nie tylko nie zaleca, ale wręcz przestrzega przed przewibrowaniem, objawiającym się wystąpieniem na powierzchni próbki mleczka cementowego. Novum jest także zalecenie zagęszczania betonu przynajmniej w dwóch warstwach. W stosunku do dotychczasowej praktyki, nowa norma nie tylko nie zaleca, ale wręcz przestrzega przed przewibrowaniem, objawiającym się wystąpieniem na powierzchni próbki mleczka cementowego. Novum jest także zalecenie zagęszczania betonu przynajmniej w dwóch warstwach. Odnośnie zasad pielęgnacji próbek nowa norma wprowadza bardzo istotne zmiany. Aktualnie obowiązujące przepisy normowe nie przewidują bowiem przechowywania próbek w wodzie, podczas gdy według nowej normy po wyjęciu próbek z form należy je pielęgnować albo w wodzie o temperaturze C, albo w komorze klimatycznej o tej samej temperaturze i wilgotności względnej 95%. Ulegają więc zmianie warunki temperaturowo-wilgotnościowe pielęgnacji próbek do badań. Odnośnie zasad pielęgnacji próbek nowa norma wprowadza bardzo istotne zmiany. Aktualnie obowiązujące przepisy normowe nie przewidują bowiem przechowywania próbek w wodzie, podczas gdy według nowej normy po wyjęciu próbek z form należy je pielęgnować albo w wodzie o temperaturze C, albo w komorze klimatycznej o tej samej temperaturze i wilgotności względnej 95%. Ulegają więc zmianie warunki temperaturowo-wilgotnościowe pielęgnacji próbek do badań. Ponadto norma zaleca, aby próbki pozostawały w formach, co najmniej przez 16 godzin, lecz nie dłużej niż 3 dni, zabezpieczone przed wstrząsami i utratą wody. Ponadto norma zaleca, aby próbki pozostawały w formach, co najmniej przez 16 godzin, lecz nie dłużej niż 3 dni, zabezpieczone przed wstrząsami i utratą wody. Nowa norma zwraca także uwagę na prawidłowy transport próbek oraz stawia szczegółowe wymagania co do zakresu sprawozdania z przygotowania i oznakowania próbek. Nowa norma zwraca także uwagę na prawidłowy transport próbek oraz stawia szczegółowe wymagania co do zakresu sprawozdania z przygotowania i oznakowania próbek.

35 BADANIA BETONU Zasady badania wytrzymałości betonu na ściskanie, zawarte w normie PN-EN , przewidują, iż próbkę do badań powinien stanowić sześcian, walec lub odwiert rdzeniowy, spełniający wymagania, zawarte w stosownych normach szczegółowych. W przypadku, gdy wymiary lub kształty próbki, ze względu na przekroczenie poszczególnych tolerancji, nie spełniają tych wymagań, próbki należy dostosować do badań. Dostosowanie to polega na oszlifowaniu powierzchni, do których ma być przyłożone obciążenie lub nałożeniu na nich warstwy wyrównującej (tzw. kapslowanie). Zasady badania wytrzymałości betonu na ściskanie, zawarte w normie PN-EN , przewidują, iż próbkę do badań powinien stanowić sześcian, walec lub odwiert rdzeniowy, spełniający wymagania, zawarte w stosownych normach szczegółowych. W przypadku, gdy wymiary lub kształty próbki, ze względu na przekroczenie poszczególnych tolerancji, nie spełniają tych wymagań, próbki należy dostosować do badań. Dostosowanie to polega na oszlifowaniu powierzchni, do których ma być przyłożone obciążenie lub nałożeniu na nich warstwy wyrównującej (tzw. kapslowanie). W stosownym załączniku określone zostały szczegółowe zasady wykonywania tego rodzaju warstw wyrównujących w postaci: W stosownym załączniku określone zostały szczegółowe zasady wykonywania tego rodzaju warstw wyrównujących w postaci: zaprawy z cementem glinowym, zaprawy z cementem glinowym, mieszanek siarkowych, mieszanek siarkowych, nakładek piaskowych. nakładek piaskowych. Norma wymaga, aby w czasie badania wytrzymałości betonu na ściskanie, obciążenie narastało ze stałą prędkością, mieszczącą się w przedziale od 0.2 MPa/s do 1.0 MPa/s. Jest to niewielka zmiana w stosunku do dotychczasowych wymagań, które zakres ten formułowały na poziomie MPa/s. Norma wymaga, aby w czasie badania wytrzymałości betonu na ściskanie, obciążenie narastało ze stałą prędkością, mieszczącą się w przedziale od 0.2 MPa/s do 1.0 MPa/s. Jest to niewielka zmiana w stosunku do dotychczasowych wymagań, które zakres ten formułowały na poziomie MPa/s. Natomiast za znaczące novum należy uznać szczegółowe zdefiniowanie pojęcia prawidłowego i nieprawidłowego charakteru zniszczenia badanych próbek. oraz wprowadzenie wymogu zaokrąglenia wartości wytrzymałości betonu na ściskanie do 0.5 MPa, wobec dotychczas obowiązującego zaokrąglenia z dokładnością do 0.1 MPa. Natomiast za znaczące novum należy uznać szczegółowe zdefiniowanie pojęcia prawidłowego i nieprawidłowego charakteru zniszczenia badanych próbek. oraz wprowadzenie wymogu zaokrąglenia wartości wytrzymałości betonu na ściskanie do 0.5 MPa, wobec dotychczas obowiązującego zaokrąglenia z dokładnością do 0.1 MPa.

36 BADANIA BETONU Nowa norma, wprowadza także zasady badania wytrzymałości betonu na zginanie (PN-EN ). Jako zasadniczą metodę badania przyjmuje metodę dwupunktową, w której przyłożenie siły następuje od góry, poprzez dwa wałki w odstępie d i wówczas odstęp wałków podpierających wynosi 3d. Nowa norma, wprowadza także zasady badania wytrzymałości betonu na zginanie (PN-EN ). Jako zasadniczą metodę badania przyjmuje metodę dwupunktową, w której przyłożenie siły następuje od góry, poprzez dwa wałki w odstępie d i wówczas odstęp wałków podpierających wynosi 3d. Nowa norma ustala również zasady oznaczanie wytrzymałości betonu na rozciąganie (PN-EN ) przy rozłupaniu próbek walcowych. Wytrzymałość tę oblicza się ze wzoru: Nowa norma ustala również zasady oznaczanie wytrzymałości betonu na rozciąganie (PN-EN ) przy rozłupaniu próbek walcowych. Wytrzymałość tę oblicza się ze wzoru: f ct = 2 F / L d gdzie: f ct - wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupaniu [MPa] f ct - wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupaniu [MPa] F - wartość maksymalnego obciążenia w [kN] F - wartość maksymalnego obciążenia w [kN] L - długość linii styku próbki w [mm] L - długość linii styku próbki w [mm] d - wymiar przekroju poprzecznego w [mm] d - wymiar przekroju poprzecznego w [mm] Wynik powinien być podawany z zaokrągleniem do 0.05 MPa. Norma przewiduje także możliwość alternatywnego badania próbek sześciennych lub prostopadłościennych, przy czym przyjmuje się, że wyniki uzyskane na takich próbkach są o około 10% wyższe niż w przypadku badania próbek walcowych, wykonanych z tego samego betonu. Wynik powinien być podawany z zaokrągleniem do 0.05 MPa. Norma przewiduje także możliwość alternatywnego badania próbek sześciennych lub prostopadłościennych, przy czym przyjmuje się, że wyniki uzyskane na takich próbkach są o około 10% wyższe niż w przypadku badania próbek walcowych, wykonanych z tego samego betonu.

37 BADANIA BETONU Nowa norma zasadniczo zmienia zasady wykonywania pomiaru odporności betonu na przepuszczalność wody (PN-EN ). Z oznaczenia momentu przesiąkania pod określonym ciśnieniem, któremu przypisuje się dany stopień wodoszczelności, przechodzi się na pomiar głębokości penetracji wody, pod stałym ciśnieniem 0.5 MPa, działającym przez okres trzech dób. Wynik podawany jest dokładnością do jednego milimetra. Nowa norma zasadniczo zmienia zasady wykonywania pomiaru odporności betonu na przepuszczalność wody (PN-EN ). Z oznaczenia momentu przesiąkania pod określonym ciśnieniem, któremu przypisuje się dany stopień wodoszczelności, przechodzi się na pomiar głębokości penetracji wody, pod stałym ciśnieniem 0.5 MPa, działającym przez okres trzech dób. Wynik podawany jest dokładnością do jednego milimetra. Do badań można wykorzystywać zarówno próbki sześcienne, jak i walcowe oraz prostopadłościenne, przy założeniu, że minimalny wymiar boku lub średnicy jest nie mniejszy niż 150 mm. Do badań można wykorzystywać zarówno próbki sześcienne, jak i walcowe oraz prostopadłościenne, przy założeniu, że minimalny wymiar boku lub średnicy jest nie mniejszy niż 150 mm. W stosunku do dotychczas obowiązujących zasad pomiaru, nastąpiło zmniejszenie powierzchni pola poddawanego ciśnieniu wody, a ścian bocznych nie pokrywa się warstwą wodoszczelną, dopuszczając możliwość przecieków na ściankach bocznych. Wymiar pola poddawanego działaniu wody pod ciśnieniem powinien wynosić około połowy krawędzi lub średnicy badanej powierzchni. W stosunku do dotychczas obowiązujących zasad pomiaru, nastąpiło zmniejszenie powierzchni pola poddawanego ciśnieniu wody, a ścian bocznych nie pokrywa się warstwą wodoszczelną, dopuszczając możliwość przecieków na ściankach bocznych. Wymiar pola poddawanego działaniu wody pod ciśnieniem powinien wynosić około połowy krawędzi lub średnicy badanej powierzchni. Norma jest z założenia ograniczona do badania przepuszczalności wody przez beton, który uprzednio dojrzewał w wodzie. Można przyjmować, że obejmuje ona również beton dojrzewający w komorze o dużej wilgotności. Norma jest z założenia ograniczona do badania przepuszczalności wody przez beton, który uprzednio dojrzewał w wodzie. Można przyjmować, że obejmuje ona również beton dojrzewający w komorze o dużej wilgotności. Należy zaznaczyć, że nowa norma betonowa PN-EN nie formułuje wymagań co do szczelności betonu w zależności od jego zastosowań. Odpowiednich danych należy więc szukać w normach konstrukcyjnych. Należy zaznaczyć, że nowa norma betonowa PN-EN nie formułuje wymagań co do szczelności betonu w zależności od jego zastosowań. Odpowiednich danych należy więc szukać w normach konstrukcyjnych.

38 KONTROLA ZGODNOŚCI BETONU ZE SPECYFIKACJĄ O ile dotychczasowe regulacje prawne (Beton Zwykły) bazowały na klasycznym wnioskowaniu statystycznym, to wprowadzone obecnie kryteria oceny są oparte na funkcjach operacyjno-charakterystycznych (OC). O ile dotychczasowe regulacje prawne (Beton Zwykły) bazowały na klasycznym wnioskowaniu statystycznym, to wprowadzone obecnie kryteria oceny są oparte na funkcjach operacyjno-charakterystycznych (OC). Konsekwencją tego faktu jest znaczące zmniejszenie ryzyka producenta betonu kosztem wzrostu ryzyka jego odbiorcy (wykonawcy). Konsekwencją tego faktu jest znaczące zmniejszenie ryzyka producenta betonu kosztem wzrostu ryzyka jego odbiorcy (wykonawcy). Wprowadzone uregulowania prawne w istotny sposób ograniczają możliwość kwestionowania przez odbiorcę jakości dostarczonego betonu na podstawie badań in-situ. Wprowadzone uregulowania prawne w istotny sposób ograniczają możliwość kwestionowania przez odbiorcę jakości dostarczonego betonu na podstawie badań in-situ.

39 PN-B-06250:1988 Beton zwykły: alternatywnie a) b) (warunek dodatkowy )

40 KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WYTRZYMAŁOŚCI według PN-EN Zgodność wytrzymałości na ściskanie betonu projektowanego uznaje się za potwierdzoną, jeśli obydwa poniższe kryteria są jednocześnie spełnione. Produkcja Liczba wyników badania wytrzymałości w zbiorze n KRYTERIUM 1 Średnia z n wyników f cm [MPa] KRYTERIUM 2 Pojedynczy wynik f ci [MPa] początkowa3 f ck + 4 f ck + 4 f ck - 4 f ck - 4 ciągła15 f ck f ck f ck - 4 f ck - 4

41 KLASY BETONU ??? zgodnie z PN-84/B (stara norma żelbetowa): zgodnie z PN-84/B (stara norma żelbetowa): B7.5, B10, B12.5, B15, B17.5, B20, B25, B30, B35, B40, B50 zgodnie z PN-B-03264:2002 (nowa norma żelbetowa): f ck = 0.8 f G c,cube zgodnie z PN-B-03264:2002 (nowa norma żelbetowa): f ck = 0.8 f G c,cube B15, B20, B25, B30, B37, B45, B50, B55, B60, B65, B70 gdzie: f ck - wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie f G c,cube - wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie f G c,cube - wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie zgodnie z PN-91/S (norma mostowa): R bk = 0.75 R G b zgodnie z PN-91/S (norma mostowa): R bk = 0.75 R G b B20, B25, B30, B35, B40, B45, B50, B60 gdzie: R bk - wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie R G b - wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R G b - wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie zgodnie z PN-EN 206-1: f ck,cyl / f ck,cube zgodnie z PN-EN 206-1: f ck,cyl / f ck,cube C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55 C55/67, C50/60, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/115 gdzie: f ck,cyl - wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie (gwarantowana): walce 150/300 mm f ck,cube - wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie (gwarantowana): kostki 150/150/150 mm f ck,cube - wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie (gwarantowana): kostki 150/150/150 mm

42 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE

43 Norma PN-EN jest niezwykle cenną normą, porządkującą zasady badania odwiertów rdzeniowych, która to tematyka nie była dotychczas unormowana w naszym kraju. Norma PN-EN jest niezwykle cenną normą, porządkującą zasady badania odwiertów rdzeniowych, która to tematyka nie była dotychczas unormowana w naszym kraju. Jeśli chodzi o szczegółowe ustalenia to norma ta wymaga odpowiedniego przygotowania odwiertów do badań, ze szczególnym uwzględnieniem szlifowania ich powierzchni czołowych lub ich kapslowania, czyli zastosowania warstw wyrównujących wykonanych z cementów wysoko glinowych, mieszanek siarkowych lub nakładek piaskowych. Jeśli chodzi o szczegółowe ustalenia to norma ta wymaga odpowiedniego przygotowania odwiertów do badań, ze szczególnym uwzględnieniem szlifowania ich powierzchni czołowych lub ich kapslowania, czyli zastosowania warstw wyrównujących wykonanych z cementów wysoko glinowych, mieszanek siarkowych lub nakładek piaskowych. Norma zaleca unikanie wiercenia poprzez zbrojenie, przy czym nie wypowiada się o wpływie na wytrzymałość betonu wyciętych przypadkowo kawałków prętów zbrojeniowych. W zasadzie, jeśli wysokość próbki jest równa średnicy, to wpływ ten jest pomijalny, o ile tylko nie są to pręty zbrojeniowe równoległe do osi próbki. Norma zaleca unikanie wiercenia poprzez zbrojenie, przy czym nie wypowiada się o wpływie na wytrzymałość betonu wyciętych przypadkowo kawałków prętów zbrojeniowych. W zasadzie, jeśli wysokość próbki jest równa średnicy, to wpływ ten jest pomijalny, o ile tylko nie są to pręty zbrojeniowe równoległe do osi próbki. W przypadku, gdy stosunek wymiaru maksymalnego ziarna kruszywa w betonie do średnicy odwiertu jest większy niż 1:3, norma uznaje, że ma on istotny wpływ na mierzoną wartość wytrzymałości na ściskanie. W praktyce oznacza to, że najczęściej wycina się odwierty rdzeniowe o średnicy 100 mm. W przypadku, gdy stosunek wymiaru maksymalnego ziarna kruszywa w betonie do średnicy odwiertu jest większy niż 1:3, norma uznaje, że ma on istotny wpływ na mierzoną wartość wytrzymałości na ściskanie. W praktyce oznacza to, że najczęściej wycina się odwierty rdzeniowe o średnicy 100 mm. Wytrzymałość na ściskanie podaje się z zaokrągleniem do najbliższego 0,5 MPa. Wytrzymałość na ściskanie podaje się z zaokrągleniem do najbliższego 0,5 MPa.

44 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE Wykorzystanie wyników badań wytrzymałości betonu in- situ do kontroli zgodności betonu ze specyfikacją jest ograniczone do dwóch następujących przypadków: Wykorzystanie wyników badań wytrzymałości betonu in- situ do kontroli zgodności betonu ze specyfikacją jest ograniczone do dwóch następujących przypadków: Jeżeli istnieje przypuszczenie, że wyniki badania wytrzymałości betonu na ściskanie, prowadzone na próbkach normowych, nie będą reprezentatywne, np. w przypadku mieszanek betonowych o konsystencji C0, lub o konsystencji niższej niż S1, lub w przypadku betonu próżniowanego. Jeżeli istnieje przypuszczenie, że wyniki badania wytrzymałości betonu na ściskanie, prowadzone na próbkach normowych, nie będą reprezentatywne, np. w przypadku mieszanek betonowych o konsystencji C0, lub o konsystencji niższej niż S1, lub w przypadku betonu próżniowanego. Jeżeli badania, przeprowadzone zgodnie z procedurami przewidzianymi w normie PN-EN 206-1, wykazały niezgodność badanego betonu z jego specyfikacją. Jeżeli badania, przeprowadzone zgodnie z procedurami przewidzianymi w normie PN-EN 206-1, wykazały niezgodność badanego betonu z jego specyfikacją.

45 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE Badania wytrzymałościowe odwiertów rdzeniowych mogą być bez ograniczeń wykorzystywane do oceny parametrów mechanicznych betonu w sytuacji, gdy: Badania wytrzymałościowe odwiertów rdzeniowych mogą być bez ograniczeń wykorzystywane do oceny parametrów mechanicznych betonu w sytuacji, gdy: istniejące konstrukcje mają być modernizowane, lub też przeprojektowywane, istniejące konstrukcje mają być modernizowane, lub też przeprojektowywane, występują wątpliwości odnośnie wytrzymałości betonu w konstrukcji, spowodowane błędami wykonawczymi, bądź szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, w tym temperatur pożarowych, występują wątpliwości odnośnie wytrzymałości betonu w konstrukcji, spowodowane błędami wykonawczymi, bądź szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, w tym temperatur pożarowych, wymagana jest kontrola jakości betonu w trakcie procesu wznoszenia danego obiektu, wymagana jest kontrola jakości betonu w trakcie procesu wznoszenia danego obiektu, szczegółowe specyfikacje projektowe wymagają przeprowadzenia kontroli zgodności parametrów wytrzymałościowych betonu w konstrukcji. istniejące konstrukcje mają być modernizowane, lub też przeprojektowywane, szczegółowe specyfikacje projektowe wymagają przeprowadzenia kontroli zgodności parametrów wytrzymałościowych betonu w konstrukcji. istniejące konstrukcje mają być modernizowane, lub też przeprojektowywane,

46 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE INTERPRETACJA WYNIKÓW (prEN 13791:2003) Przypadek I Jeśli dysponujemy, co najmniej 15 wynikami oznaczenia wytrzymałości na ściskanie, za wartość wytrzymałości charakterystycznej przyjmuje się mniejszą z dwóch następujących wartości: Jeśli dysponujemy, co najmniej 15 wynikami oznaczenia wytrzymałości na ściskanie, za wartość wytrzymałości charakterystycznej przyjmuje się mniejszą z dwóch następujących wartości: f ck,is = f cm(n),is – 1,48 s oraz f ck,is = f is,lowest + 4 gdzie: f ck,is - charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie in-situ f cm(n),is - średnia wytrzymałość betonu na ściskanie in-situ, wyznaczona dla n wyników dla n wyników f is,lowest - najmniejsza uzyskana wartość wytrzymałości betonu na ściskanie in-situ s - odchylenie standardowe uzyskanych wyników badań; w przypadku gdy wartość s jest mniejsza od 2 MPa, należy przyjąć s = 2 MPa wartość s jest mniejsza od 2 MPa, należy przyjąć s = 2 MPa

47 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE INTERPRETACJA WYNIKÓW (prEN 13791:2003) Przypadek II Jeśli dysponujemy mniejszą liczbą wyników niż 15, za wartość wytrzymałości charakterystycznej przyjmuje się mniejszą z dwóch następujących wartości: Jeśli dysponujemy mniejszą liczbą wyników niż 15, za wartość wytrzymałości charakterystycznej przyjmuje się mniejszą z dwóch następujących wartości: f ck,is = f cm(n),is – k oraz f ck,is = f is,lowest + 4 gdzie: k - współczynnik uzależniony od liczby posiadanych wyników n, przy czym: k - współczynnik uzależniony od liczby posiadanych wyników n, przy czym: dla n = k = 4, dla n = k = 4, dla n = k = 5, dla n = k = 5, dla n = k = 6 dla n = k = 6

48 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE INTERPRETACJA WYNIKÓW (prEN 13791:2003) współczynnik korekcyjny 0.85 stosunek charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie in-situ do charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie, określanej na próbkach normowych

49 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE PRZYKŁAD Nr 1 W czasie próby ściskania 8 próbek (h= =100 mm), wyciętych z pobranych z konstrukcji odwiertów rdzeniowych, uzyskano następujące wyniki: W czasie próby ściskania 8 próbek (h= =100 mm), wyciętych z pobranych z konstrukcji odwiertów rdzeniowych, uzyskano następujące wyniki: - wartości poszczególnych wyników pomiarów (f is ): - wartości poszczególnych wyników pomiarów (f is ): 42 MPa, 46 MPa, 48 MPa, 40 MPa, 47 MPa, 38 MPa, 42 MPa i 45 MPa - najmniejsza uzyskana wartość wytrzymałości: f is,lowest = 38.0 MPa - najmniejsza uzyskana wartość wytrzymałości: f is,lowest = 38.0 MPa - średnia wytrzymałość uzyskana dla badanej serii próbek: f cm(8),is = 43.5 MPa - średnia wytrzymałość uzyskana dla badanej serii próbek: f cm(8),is = 43.5 MPa

50 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE według: PN-88/B Beton Zwykły f ck,is,cube f is,lowest / = 38/1.1 = 34.5 MPa lub f ck,is,cube f is,lowest = 38.0 MPa oraz oraz f ck,is,cube f cm(8),is /1.2 = 43.5/1.2 = 36.2 MPa f ck,is,cube f cm(8),is /1.2 = 43.5/1.2 = 36.2 MPa Co pozwala ostatecznie przyjąć wartość wytrzymałości charakterystycznej (gwarantowanej) badanego betonu, odpowiadającej wytrzymałości oznaczonej na próbkach sześciennych, na poziomie około 36.2 MPa i oszacować klasę wytrzymałościową badanego betonu jako C25/30, a po ewentualnym uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego ( =0.85) jako C30/37. Co pozwala ostatecznie przyjąć wartość wytrzymałości charakterystycznej (gwarantowanej) badanego betonu, odpowiadającej wytrzymałości oznaczonej na próbkach sześciennych, na poziomie około 36.2 MPa i oszacować klasę wytrzymałościową badanego betonu jako C25/30, a po ewentualnym uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego ( =0.85) jako C30/37.

51 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE według: prEN 13791: 2003 f ck,is,cube = f cm(8),is – 5 = 43.5 – 5 = 38.5 MPa oraz oraz f ck,is,cube = f is,lowest + 4 = = 42.0 MPa f ck,is,cube = f is,lowest + 4 = = 42.0 MPa Co pozwala ostatecznie przyjąć wartość wytrzymałości charakterystycznej badanego betonu na poziomie około 38.5 MPa i oszacować klasę wytrzymałościową badanego betonu jako C30/37, a po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego ( =0.85) jako C35/45. Co pozwala ostatecznie przyjąć wartość wytrzymałości charakterystycznej badanego betonu na poziomie około 38.5 MPa i oszacować klasę wytrzymałościową badanego betonu jako C30/37, a po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego ( =0.85) jako C35/45.

52 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE PRZYKŁAD Nr 2 W czasie badania wytrzymałości na ściskanie 15 próbek (h= =100 mm), wyciętych z pobranych z konstrukcji odwiertów rdzeniowych, uzyskano następujące wyniki: W czasie badania wytrzymałości na ściskanie 15 próbek (h= =100 mm), wyciętych z pobranych z konstrukcji odwiertów rdzeniowych, uzyskano następujące wyniki: - średnia wytrzymałość badanej serii próbek: f cm(8),is = 43.5 MPa - średnia wytrzymałość badanej serii próbek: f cm(8),is = 43.5 MPa - odchylenie standardowe uzyskanych wyników: s = 3.6 MPa - odchylenie standardowe uzyskanych wyników: s = 3.6 MPa - najmniejsza uzyskana wartość wytrzymałości: f is,lowest = 38.0 MPa - najmniejsza uzyskana wartość wytrzymałości: f is,lowest = 38.0 MPa

53 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE według: PN-88/B Beton Zwykły f ck,is,cube f cm(8),is – 1.64 s = 43.5 – = 37.6 MPa Co pozwala ostatecznie przyjąć wartość wytrzymałości charakterystycznej (gwarantowanej) badanego betonu, odpowiadającej wytrzymałości oznaczonej na próbkach sześciennych, na poziomie około 37.6 MPa i oszacować klasę wytrzymałościową badanego betonu jako C30/37. Co pozwala ostatecznie przyjąć wartość wytrzymałości charakterystycznej (gwarantowanej) badanego betonu, odpowiadającej wytrzymałości oznaczonej na próbkach sześciennych, na poziomie około 37.6 MPa i oszacować klasę wytrzymałościową badanego betonu jako C30/37.

54 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH ODWIERTY RDZENIOWE według: prEN 13791: 2003 f ck,is,cube f cm(8),is – 1.48 s = 43.5 – = 38.2 MPa oraz f ck,is,cube = f is,lowest + 4 = = 42.0 MPa Co pozwala ostatecznie przyjąć wartość wytrzymałości charakterystycznej badanego betonu na poziomie około 38.2 MPa i oszacować klasę wytrzymałościową badanego betonu jako C30/37, a po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego ( =0.85) jako C35/45. Co pozwala ostatecznie przyjąć wartość wytrzymałości charakterystycznej badanego betonu na poziomie około 38.2 MPa i oszacować klasę wytrzymałościową badanego betonu jako C30/37, a po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego ( =0.85) jako C35/45.

55 BADANIA BETONU W KONSTRUKCJACH MŁOTEK SCHMIDTA Norma PN-EN stanowi natomiast nowelizację starej polskiej normy (PN-74/B-06262), dotyczącej zasad nieniszczącego badania konstrukcji betonowych za pomocą młotka Schmidta typu N. Norma PN-EN stanowi natomiast nowelizację starej polskiej normy (PN-74/B-06262), dotyczącej zasad nieniszczącego badania konstrukcji betonowych za pomocą młotka Schmidta typu N. Norma ta wprowadza pewne istotne zmiany w stosunku do dotychczasowej, powszechnie stosowanej praktyki pomiarowej. Przede wszystkim z normy usunięto szereg cennych zaleceń odnośnie sposobu interpretacji uzyskiwanych wyników i ograniczono się jedynie do unormowania samej procedury badawczej. Norma ta wprowadza pewne istotne zmiany w stosunku do dotychczasowej, powszechnie stosowanej praktyki pomiarowej. Przede wszystkim z normy usunięto szereg cennych zaleceń odnośnie sposobu interpretacji uzyskiwanych wyników i ograniczono się jedynie do unormowania samej procedury badawczej. Wprowadzono obowiązek oczyszczenia kamieniem szlifierskim powierzchni chropowatych i zanieczyszczonych. Wprowadzono obowiązek oczyszczenia kamieniem szlifierskim powierzchni chropowatych i zanieczyszczonych. Ograniczono stosowanie młotka Schmidta do przedziału temperatur od 10 do 35 0 C. Ograniczono stosowanie młotka Schmidta do przedziału temperatur od 10 do 35 0 C. Ponadto, w celu uzyskania wiarygodnego oszacowania liczby odbicia w danym miejscu pomiarowym, wprowadzono wymóg wykonania minimum dziewięciu odczytów, podczas gdy dotychczas wymóg ten ograniczał się do pięciu odczytów. W przypadku, gdy więcej niż 20% wszystkich odczytów różni się od wartości średniej o więcej niż 6 jednostek, cały zestaw odczytów należy odrzucić. Ponadto, w celu uzyskania wiarygodnego oszacowania liczby odbicia w danym miejscu pomiarowym, wprowadzono wymóg wykonania minimum dziewięciu odczytów, podczas gdy dotychczas wymóg ten ograniczał się do pięciu odczytów. W przypadku, gdy więcej niż 20% wszystkich odczytów różni się od wartości średniej o więcej niż 6 jednostek, cały zestaw odczytów należy odrzucić.

56 Młotek Schmidta - urządzenie nadal nieznane !!! Wykonywanie badań sklerometrycznych bez ich skalowania na odwiertach kontrolnych, pobranych z badanej konstrukcji jest błędne i niezgodne z obowiązującymi w tym względzie przepisami normowymi. Wykonywanie badań sklerometrycznych bez ich skalowania na odwiertach kontrolnych, pobranych z badanej konstrukcji jest błędne i niezgodne z obowiązującymi w tym względzie przepisami normowymi. Nie istnieje żadna ogólna, ani globalna krzywa regresji, prawdziwa dla betonu jako takiego. Nie istnieje żadna ogólna, ani globalna krzywa regresji, prawdziwa dla betonu jako takiego. Niezbędnym jest każdorazowe sprawdzenie przed i po badaniach sprawności młotka na kowadełku kontrolnym. Niezbędnym jest każdorazowe sprawdzenie przed i po badaniach sprawności młotka na kowadełku kontrolnym. Badania sklerometryczne winny być wykonywane na zdrowym i oczyszczonym fragmencie betonu, przynajmniej w przybliżeniu reprezentatywnym dla betonu, znajdującego się w środku badanego elementu. Badania sklerometryczne winny być wykonywane na zdrowym i oczyszczonym fragmencie betonu, przynajmniej w przybliżeniu reprezentatywnym dla betonu, znajdującego się w środku badanego elementu. Wykorzystywanie młotka Schmidta typu N do badania masywnych konstrukcji betonowych jest poważnym błędem w sztuce. Wykorzystywanie młotka Schmidta typu N do badania masywnych konstrukcji betonowych jest poważnym błędem w sztuce. Sklerometr typu N Sklerometr typu M

57 SPECYFIKACJA BETONU Specyfikacją nazywamy zbiór wszystkich istotnych wymagań, dotyczących właściwości betonu, przekazanych producentowi betonu i za spełnienie których jest on odpowiedzialny Specyfikacja powinna uwzględnić: przeznaczenie mieszanki betonowej i betonu stwardniałego przeznaczenie mieszanki betonowej i betonu stwardniałego warunki pielęgnacji warunki pielęgnacji wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła) wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła) oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub maszynowego wykańczania powierzchni betonu wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub maszynowego wykańczania powierzchni betonu wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między zbrojeniem, np. maksymalny nominalny, górny wymiar ziarn kruszywa wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między zbrojeniem, np. maksymalny nominalny, górny wymiar ziarn kruszywa wszelkie ograniczenia, dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności np. wynikające z klas ekspozycji. wszelkie ograniczenia, dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności np. wynikające z klas ekspozycji.

58 SPECYFIKATORPRODUCENTWYKONAWCA wymagania warunki (transport, układanie, zagęszczanie, pielęgnacja, ułożenie zbrojenia, użytkowanie)

59 BETON PROJEKTOWANY Klasa wytrzymałości Klasa wytrzymałości Konsystencja Przeznaczenie ( max.zaw.chlorków ) Konsystencja Przeznaczenie ( max.zaw.chlorków ) Klasa ekspozycji Rozwój wytrzymałości Klasa ekspozycji Rozwój wytrzymałości Powołanie na Max.uziarnienie Powołanie na Max.uziarnienie PN-EN PN-EN Specyfikacja (zamówienie) Specyfikacja (zamówienie)

60 BETON RECEPTUROWY wsp. w/c lub konsystencja wsp. w/c lub konsystencja Ilość cementu Rodzaj kruszywa Ilość cementu Rodzaj kruszywa Rodz.cem./klasa Maks. uziarnienie Rodz.cem./klasa Maks. uziarnienie Powołanie na Rodzaj,ilość,producent Powołanie na Rodzaj,ilość,producent PN-EN dodatków i domiesz. PN-EN dodatków i domiesz. Specyfikacja (zamówienie) Specyfikacja (zamówienie)

61 DOSTAWA BETONU Dostawa świeżej mieszanki betonowej na plac budowy jest bardzo istotną częścią całego procesu produkcyjnego. Dostawa świeżej mieszanki betonowej na plac budowy jest bardzo istotną częścią całego procesu produkcyjnego. Przepisy nowej normy betonowej wymagają ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą, a producentem betonu. Kładzie się tu szczególny nacisk na wymianę niezbędnych informacji, dotyczących zarówno właściwości betonu, jego załadunku, czasu transportu ze strony producenta, jak też na precyzyjnym określeniu terminu dostawy, jej wielkości oraz specjalnych warunków transportu na budowę ze strony wykonawcy. Przepisy nowej normy betonowej wymagają ścisłej współpracy pomiędzy wykonawcą, a producentem betonu. Kładzie się tu szczególny nacisk na wymianę niezbędnych informacji, dotyczących zarówno właściwości betonu, jego załadunku, czasu transportu ze strony producenta, jak też na precyzyjnym określeniu terminu dostawy, jej wielkości oraz specjalnych warunków transportu na budowę ze strony wykonawcy. Podstawowym dokumentem, jaki producent betonu załącza do dostawy jest DOWÓD DOSTAWY. Dokument ten zawiera istotne informacje dla wykonawcy (odbiorcy betonu), ale też i dla producenta, służące w przyszłości do wzajemnych rozliczeń finansowych oraz rozstrzygania ewentualnych spraw spornych Podstawowym dokumentem, jaki producent betonu załącza do dostawy jest DOWÓD DOSTAWY. Dokument ten zawiera istotne informacje dla wykonawcy (odbiorcy betonu), ale też i dla producenta, służące w przyszłości do wzajemnych rozliczeń finansowych oraz rozstrzygania ewentualnych spraw spornych

62 DOSTAWA BETONU - INFORMACJE Wykonawcy dla producenta: data, godzina, wielkość, ograniczenia dla pojazdu, transport na budowie, metoda układania Producenta dla wykonawcy: rodzaj i klasa cementu, Dodatkowo na życzenie rodzaj kruszywa, - skład, w/c, - klasa konsystencji, wyniki badań, - inne rozwój wytrzymałości, pochodzenie składników.

63 Dowód dostawy betonu towarowego Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej producent powinien dostarczyć wykonawcy dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje: nazwa wytwórni nazwa wytwórni numer seryjny dowodu numer seryjny dowodu data i godzina załadunku (czas pierwszego kontaktu cementu z wodą) data i godzina załadunku (czas pierwszego kontaktu cementu z wodą) numer rejestracyjny pojazdu lub jego identyfikacja numer rejestracyjny pojazdu lub jego identyfikacja nabywca nabywca szczegóły dotyczące specyfikacji np. numer przepisu, numer zamówienia szczegóły dotyczące specyfikacji np. numer przepisu, numer zamówienia ilość mieszanki w m 3 ilość mieszanki w m 3 deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz PN-EN deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz PN-EN nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy) nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy) godzina dostawy betonu na miejsce godzina dostawy betonu na miejsce godzina rozpoczęcia rozładunku godzina rozpoczęcia rozładunku godzina zakończenia rozładunku godzina zakończenia rozładunku

64 Dowód dostawy betonu towarowego Dodatkowo dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: dla betonu projektowanego dla betonu projektowanego - klasę wytrzymałości - klasę zawartości chlorków - klasę konsystencji lub jej założoną wartość - wartości graniczne składu betonu,jeśli są określone - rodzaj i klasę wytrzymałości cementu,jeśli są określone - rodzaj domieszki i typ dodatku,jeśli są określone - właściwości specjalne,jeśli są wymagane - maksymalny, nominalny,górny wymiar kruszywa - w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego:klasę gęstości lub jej założoną gęstość dla betonu recepturowego : dla betonu recepturowego : - szczegóły dotyczące składu,np..zawartość cementu i,jeśli to wymagane, rodzaj domieszki - współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość,jeśli są określone - maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa

65 UWAGI KOŃCOWE Normy nie dzielą się na obowiązujące i nieobowiązujące, a na normy AKTUALNE i NIEAKTUALNE

66 UWAGI KOŃCOWE Dobrze opracowana SPECYFIKACJA na roboty betonowe gwarancją JEGO WYSOKIEJ JAKOŚCI

67 UWAGI KOŃCOWE Im mniej wody w mieszance betonowej i im jej więcej w czasie pielęgnacji TYM LEPSZY BETON

68 UWAGI KOŃCOWE Nie BETON ma czekać na BUDOWĘ ale BUDOWA ma czekać na BETON

69 UWAGI KOŃCOWE Otóż beton jest materiałem znakomitym, ale suma różnych działań towarzyszących jest niewystarczająca. Otóż beton jest materiałem znakomitym, ale suma różnych działań towarzyszących jest niewystarczająca. Panuje ogólne przekonanie, że beton może układać każdy głupiec. Prof. Adama Neville

70 LITERATURA [1] Mierzwa J., Nowa norma dla betonu. Polski Cement, 2003, Nr 1 (22), [1] Mierzwa J., Nowa norma dla betonu. Polski Cement, 2003, Nr 1 (22), str str [2] Kohutek Z.B., Ocena zgodności właściwości betonu oraz kontrola jego [2] Kohutek Z.B., Ocena zgodności właściwości betonu oraz kontrola jego wytwarzania w świetle europejskiej normy EN Część I: kontrola wytwarzania w świetle europejskiej normy EN Część I: kontrola zgodności. Cement Wapno Gips, Nr 1/2002, str zgodności. Cement Wapno Gips, Nr 1/2002, str [3] Kon E., PN-EN 12350: Badania mieszanki betonowej. Cement [3] Kon E., PN-EN 12350: Badania mieszanki betonowej. Cement Wapno Gips, Nr2/2002, str Wapno Gips, Nr2/2002, str [4] Kon E., Pn-EN 12390: 2001 – Badania betonu. Cement Wapno Gips, [4] Kon E., Pn-EN 12390: 2001 – Badania betonu. Cement Wapno Gips, Nr3/2002, str Nr3/2002, str [5] Mierzwa J., Norma PN-EN jako nowa norma krajowa dla betonu. [5] Mierzwa J., Norma PN-EN jako nowa norma krajowa dla betonu. Ogólnopolska Konferencja – Dni Betonu 2002, Szczyrk, 8-10.X.2002, Ogólnopolska Konferencja – Dni Betonu 2002, Szczyrk, 8-10.X.2002, str str [6] Moczko A., Badania betonu – stan prawny w świetle unormowań europejskich. [6] Moczko A., Badania betonu – stan prawny w świetle unormowań europejskich. Budownictwo Technologie Architektura, Nr3/2003, str Budownictwo Technologie Architektura, Nr3/2003, str

71 Andrzej Moczko Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Andrzej Moczko Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej tel.kom. 0 695 190 064 NOWA EUROPEJSKA NORMA BETONOWA PN-EN 206-1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google