Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 332 32.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 332 32."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki w gimnazjach i szkołach pondgimnzjalnych SODMiDN w Kielcach r.

2 Program konferencji Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014. Plan nadzoru ŚKO. VII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie sprawozdanie i prezentacja materiałów dydaktycznych.  Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015. Przygotowania do III Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Sieć współpracy nauczycieli zajęć komputerowych. Oferta szkoleniowa SODMiDN w Kielcach. Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki szkoleń.

3 Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014
Należą do nich: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych; Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów; Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Plan nadzoru Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

15 VII Międzynarodowa Konferencja „ Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
W dniach września 2013 r., w Warszawie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie".  Organizatorami konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Głównym partnerem konferencji jest Fundacja Orange. Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt zachowań najmłodszych w Internecie, najnowszych zjawisk online, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci, działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców oraz przedstawienie możliwości reagowania na niepokojące zjawiska w sieci. 

16 EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie
Celem projektu badawczego EU NET ADB było określenie skali problemu nadużywania internetu przez europejską młodzież oraz wyodrębnienie czynników powodujących takie zachowania. Badanie zostało przeprowadzone wśród młodzieży w wieku lat w siedmiu krajach europejskich: Grecji, Hiszpanii, Islandii, Holandii, Niemczech, Polsce (2045 osób) i Rumunii. Projekt rozpoczął się w lutym 2011 r. i został zaplanowany na 2 lata. W lutym 2012 roku zakończono zbieranie danych z gimnazjów w całej Polsce. Ostateczne wyniki zostały po raz pierwszy zaprezentowana na Safer Internet Forum w Brukseli, 18 października 2012 r.

17 W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono:
13,3 % polskich respondentów dysfunkcyjnie używa internetu (nadużywają korzystanie z internetu lub są zagrożeni nadużywaniem – tzn. przejawiają tylko niektóre objawy). 1,3% -przejawia objawy nadużywania internetu (zachowanie charakteryzujące się utratą kontroli nad korzystaniem z internetu. Może doprowadzić do izolacji oraz zaniedbywania różnych form aktywności społecznej, nauki, aktywnego wypoczynku, higieny osobistej oraz zdrowia). 12% jest zagrożonych nadużywaniem internetu.

18 W wyniku przeprowadzonych badań zauważono następujące ryzykowne zachowania w Polsce:
68,6% respondentów kontaktuje się w internecie z osobami, których wczesniej nie spotkało twarzą w twarz. 5,4% osób przyznało, że doświadczyli niepokojącego lub nieprzyjemnego kontaktu z nieznajomym w internecie, 30,8% respondentów wybrało się na spotkanie z osobą poznaną w sieci.

19 W wyniku przeprowadzonych badań zauważono następujące ryzykowne zachowania w Polsce:
67,3% respondentów zetknęło się w internecie z różnego rodzaju materiałami pornograficznymi (więcej chłopców niż dziewcząt). 21,5% młodych osób doświadczyło przemocy w internecie (dziewczęta są bardziej narazone na cyberprzemoc niż chłopcy).

20 W wyniku przeprowadzonych badań zauważono następujące ryzykowne zachowania w Polsce:
90% respondentów ma konto na jednym z portali społecznościowych. Częściej korzystają z nich dziewczęta. 32% młodzieży w ciągu dni szkolnych spędza na portalach społecznościowych przynajmniej 2 godziny. Ta grupa badanych częściej wykazuje dysfunkcyjne korzystanie z internetu. 6,3% respondentów uprawia hazard w sieci.

21 W wyniku przeprowadzonych badań zauważono następujące ryzykowne zachowania w Polsce:
62,75% respondentów gra w gry online. Nadużywanie internetu związane z grami online częściej dotyczy chłopców niż dziewcząt. Isnieje pozytywna zależność między czasem spędzanym na graniu online a dysfunkcyjnym korzystaniem z internetu.

22 W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że:
atrakcyjność internetu wynika z możliwości: uzyskania szybkiej odpowiedzi na różnorodne pytania, szybkiego zdobywania aktualnych informacji, podtrzymywania już istniejących kontaktów oraz zawieranie nowych znajomości, dostępu do różnorodnej rozrywki.

23 Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu
Dziecko w sieci

24 Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu
Baza wiedzy na stronie WWW Fundacji Dzieci Niczyje (Materiały do pobrania)

25 Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu

26 Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu

27 Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu

28 Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu

29 Zagrożenia internetowe – wybrane zjawiska (1)
Child grooming – uwodzenie dzieci Cyberprostytucja Pornografia Cyberprzemoc Flaming – celowe „zaognianie” wymiany zdań Ksenofobia – niechęć wobec innych grup etnicznych Zniewaga Hate speech – mowa nienawiści Nadmierne korzystanie z internetu Obraza uczuć religijnych PRO-ANA – „porcelanowe motyle”; styl życia polegający na dbaniu o szczupłą, wychudzona sylwetkę Rasizm Zniesławienie

30 Zagrożenia internetowe – wybrane zjawiska (2)
Sexting – przesyłanie za pomocą telefonów komórkowych i smartfonów wiadomości tekstowych, swoich zdjęć i filmów o charakterze seksualnym Trollowanie – nieprzyjazne zachowania wobec innych użytkowników internetu mające na celu zakłócenie dyskusji np. na forach, czatach, grupach dyskusyjnych Stalking – uporczywe i powtarzające się nękanie za pomocą nowych technologii Treści szkodliwe (treści propagujące lub obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, samookaleczenia bądź śmierć, treści dyskryminacyjne, pornograficzne) Uzależnienie, nadmierne korzystanie z internetu

31 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015
Część pisemna – ciąg dalszy

32 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015

33 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015

34 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym

35 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym

36 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym

37 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym

38 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym

39 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym

40 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym

41 Przykładowe zadania

42 Przykładowe zadania

43 Przykładowe zadania

44 Przykładowe zadania

45 Przykładowe zadania

46 Matura terminarz

47 Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym
Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o informatorach maturalnych od 2015 roku:

48 Przygotowania do III Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu
DBI – 11 luty 2014 r. „Let’s create a better internet together” Przygotowanie i opublikowanie regulaminu konkursu na stronach: SODMiDN w Kielcach oraz na stronie www WSEPiNM w Kielcach. Pozyskanie patronatów i sponsorów. Przygotowanie warsztatów, prezentacji i wykładów I ŚDBI - II ŚDBI -

49 Sieć współpracy nauczycieli zajęć komputerowych
Organizacja sieci. Planowanie działań. Spotkania Wymiana doświadczeń, przykłady dobrych praktyk (lekcje pokazowe, konkursy, warsztaty, ciekawe strony WWW i programy komputerowe, materiały dydaktyczne np: scenariusze zajęć, karty pracy, sprawdziany, zadania praktyczne) Wykorzystanie strony WWW ośrodka metodycznego Ewaluacja działań.

50 Oferta szkoleniowa SODMiDN w Kielcach.

51 Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki szkoleń.
Ankieta Propozycje nauczycieli Zapraszamy do współpracy w ramach portalu plotkarka.eu

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 332 32."

Podobne prezentacje


Reklamy Google