Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGOI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGOI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka."— Zapis prezentacji:

1 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGOI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki w gimnazjach i szkołach pondgimnzjalnych SODMiDN w Kielcach 10.10. 2013 r. 1

2 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Program konferencji 1.Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014. Plan nadzoru ŚKO. 2.VII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie sprawozdanie i prezentacja materiałów dydaktycznych. 3.Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015. 4.Przygotowania do III Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. 5.Sieć współpracy nauczycieli zajęć komputerowych. 6.Oferta szkoleniowa SODMiDN w Kielcach. 7.Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki szkoleń. 2

3 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/201 4 Należą do nich: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych; Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów; Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 3

4 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek 11

12 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek 12

13 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek 13

14 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Plan nadzoru Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 14

15 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek VII Międzynarodowa Konferencja „ Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie W dniach 18-19 września 2013 r., w Warszawie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie". Organizatorami konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Głównym partnerem konferencji jest Fundacja Orange. Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom wiedzy nt zachowań najmłodszych w Internecie, najnowszych zjawisk online, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci, działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców oraz przedstawienie możliwości reagowania na niepokojące zjawiska w sieci. 15

16 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie Celem projektu badawczego EU NET ADB było określenie skali problemu nadużywania internetu przez europejską młodzież oraz wyodrębnienie czynników powodujących takie zachowania. Badanie zostało przeprowadzone wśród młodzieży w wieku 14-17 lat w siedmiu krajach europejskich: Grecji, Hiszpanii, Islandii, Holandii, Niemczech, Polsce (2045 osób) i Rumunii. Projekt rozpoczął się w lutym 2011 r. i został zaplanowany na 2 lata. W lutym 2012 roku zakończono zbieranie danych z gimnazjów w całej Polsce. Ostateczne wyniki zostały po raz pierwszy zaprezentowana na Safer Internet Forum w Brukseli, 18 października 2012 r. 16

17 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono: 13,3 % polskich respondentów dysfunkcyjnie używa internetu (nadużywają korzystanie z internetu lub są zagrożeni nadużywaniem – tzn. przejawiają tylko niektóre objawy). – 1,3% -przejawia objawy nadużywania internetu (zachowanie charakteryzujące się utratą kontroli nad korzystaniem z internetu. Może doprowadzić do izolacji oraz zaniedbywania różnych form aktywności społecznej, nauki, aktywnego wypoczynku, higieny osobistej oraz zdrowia). – 12% jest zagrożonych nadużywaniem internetu. 17

18 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek W wyniku przeprowadzonych badań zauważono następujące ryzykowne zachowania w Polsce: 68,6% respondentów kontaktuje się w internecie z osobami, których wczesniej nie spotkało twarzą w twarz. 5,4% osób przyznało, że doświadczyli niepokojącego lub nieprzyjemnego kontaktu z nieznajomym w internecie, 30,8% respondentów wybrało się na spotkanie z osobą poznaną w sieci. 18

19 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek W wyniku przeprowadzonych badań zauważono następujące ryzykowne zachowania w Polsce: 67,3% respondentów zetknęło się w internecie z różnego rodzaju materiałami pornograficznymi (więcej chłopców niż dziewcząt). 21,5% młodych osób doświadczyło przemocy w internecie (dziewczęta są bardziej narazone na cyberprzemoc niż chłopcy). 19

20 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek W wyniku przeprowadzonych badań zauważono następujące ryzykowne zachowania w Polsce: 90% respondentów ma konto na jednym z portali społecznościowych. Częściej korzystają z nich dziewczęta. 32% młodzieży w ciągu dni szkolnych spędza na portalach społecznościowych przynajmniej 2 godziny. Ta grupa badanych częściej wykazuje dysfunkcyjne korzystanie z internetu. 6,3% respondentów uprawia hazard w sieci. 20

21 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek W wyniku przeprowadzonych badań zauważono następujące ryzykowne zachowania w Polsce: 62,75% respondentów gra w gry online. Nadużywanie internetu związane z grami online częściej dotyczy chłopców niż dziewcząt. Isnieje pozytywna zależność między czasem spędzanym na graniu online a dysfunkcyjnym korzystaniem z internetu. 21

22 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek W wyniku przeprowadzonych badań zauważono, że: atrakcyjność internetu wynika z możliwości: uzyskania szybkiej odpowiedzi na różnorodne pytania, szybkiego zdobywania aktualnych informacji, podtrzymywania już istniejących kontaktów oraz zawieranie nowych znajomości, dostępu do różnorodnej rozrywki. 22

23 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu Dziecko w sieci http://dzieckowsieci.fdn.plhttp://dzieckowsieci.fdn.pl 23

24 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu Baza wiedzy na stronie WWW Fundacji Dzieci Niczyje http://fdn.pl/baza-wiedzy (Materiały do pobrania) http://fdn.pl/baza-wiedzy 24

25 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu http://www.saferinternet.pl 25

26 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu http://helpline.org.pl 26

27 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu http://fdn.pl/kursy/ 27

28 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu http://www.kursor.edukator.pl 28

29 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Zagrożenia internetowe – wybrane zjawiska (1) Child grooming – uwodzenie dzieci Cyberprostytucja Pornografia Cyberprzemoc Flaming – celowe zaognianie wymiany zdań Ksenofobia – niechęć wobec innych grup etnicznych Zniewaga Hate speech – mowa nienawiści Nadmierne korzystanie z internetu Obraza uczuć religijnych PRO-ANA – porcelanowe motyle; styl życia polegający na dbaniu o szczupłą, wychudzona sylwetkę Rasizm Zniesławienie 29

30 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Zagrożenia internetowe – wybrane zjawiska (2) Sexting – przesyłanie za pomocą telefonów komórkowych i smartfonów wiadomości tekstowych, swoich zdjęć i filmów o charakterze seksualnym Trollowanie – nieprzyjazne zachowania wobec innych użytkowników internetu mające na celu zakłócenie dyskusji np. na forach, czatach, grupach dyskusyjnych Stalking – uporczywe i powtarzające się nękanie za pomocą nowych technologii Treści szkodliwe (treści propagujące lub obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, samookaleczenia bądź śmierć, treści dyskryminacyjne, pornograficzne) Uzależnienie, nadmierne korzystanie z internetu 30

31 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 31 Część pisemna – ciąg dalszy

32 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 32

33 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 33

34 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym 34

35 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym 35

36 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym 36

37 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym 37

38 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym 38

39 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym 39

40 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym 40

41 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Przykładowe zadania 41

42 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Przykładowe zadania 42

43 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Przykładowe zadania 43

44 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Przykładowe zadania 44

45 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Przykładowe zadania 45

46 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Matura 2015 - terminarz 46

47 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Egzamin maturalny z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 na poziomie rozszerzonym 47 Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o informatorach maturalnych od 2015 roku:

48 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Przygotowania do III Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu DBI – 11 luty 2014 r. Lets create a better internet together Przygotowanie i opublikowanie regulaminu konkursu na stronach: SODMiDN w Kielcach oraz na stronie www WSEPiNM w Kielcach. Pozyskanie patronatów i sponsorów. Przygotowanie warsztatów, prezentacji i wykładów I ŚDBI - http://www.youtube.com/watch?v=KGoJmyqh4G4&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=KGoJmyqh4G4&feature=youtu.be II ŚDBI - http://www.youtube.com/watch?v=kyRUd_nX0DM http://www.youtube.com/watch?v=kyRUd_nX0DM 48

49 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Sieć współpracy nauczycieli zajęć komputerowych Organizacja sieci. Planowanie działań. – Spotkania – Wymiana doświadczeń, przykłady dobrych praktyk (lekcje pokazowe, konkursy, warsztaty, ciekawe strony WWW i programy komputerowe, materiały dydaktyczne np: scenariusze zajęć, karty pracy, sprawdziany, zadania praktyczne) – Wykorzystanie strony WWW ośrodka metodycznego Ewaluacja działań. 49

50 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Oferta szkoleniowa SODMiDN w Kielcach. 50

51 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki szkoleń. Ankieta Propozycje nauczycieli Zapraszamy do współpracy w ramach portalu plotkarka.eu 51

52 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek 52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGOI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google