Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Świadczenie usług EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Świadczenie usług EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Świadczenie usług EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską w 1993 roku, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników i wspierać mobilność na rynku pracy EOG poprzez : międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie EURES (EURopean Employment Services) – Europejskie Służby Zatrudnienia to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie EURES - podstawy prawne Rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68 z dnia 15.10.1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we Wspólnocie Europejskiej Decyzja Komisji nr 569/93 z dnia 22.10.1993 r. wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 - ustanawiająca sieć EURES Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia 23.12. 2002 r. wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działalność EURES w Polsce reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r., która: określa zadania publicznych służb zatrudnienia związane z udziałem w sieci EURES; definiuje pojęcie usługi EURES; określa źródła finansowania EURES w Polsce; definiuje krajową kadrę EURES.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PUP realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców z państw EOG przez: przyjmowanie z WUP zagranicznych ofert pracy przekazywanych w języku polskim z logo sieci EURES; upowszechnianie zagranicznych ofert pracy przez podanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy; informowanie osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych o możliwości skorzystania z zagranicznych ofert pracy. Współdziałanie z Powiatowymi Urzędami Pracy w ramach EURES:

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej; udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych poszukujących pracy z pracodawcami; W sieci EURES realizowane są następujące zadania:

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W sieci EURES realizowane są następujące zadania: informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych; informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES; inicjowanie projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzanie nimi.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KrajLiczba ofert pracyLiczba miejsc pracy Niemcy184843 Norwegia96370 Wielka Brytania941484 Czechy59202 Austria29162 Oferty pracy EURES w 2012 r. według krajów

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Oferty pracy Eures według zawodów

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W sieci EURES w Szczecinie funkcjonuje Partnerstwo Odra-Oder Powstało w styczniu 2010 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, czterema Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa zachodniopomorskiego (Szczecin, Police, Gryfino i Świnoujście), a urzędami pracy z terenu Meklemburgia Pomorze Przednie (Pasewalk, Neubrandenburg oraz Stralsund).

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES w WUP W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie od 10 maja 2011 roku funkcjonuje Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES. W każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 15:00 niemiecki doradca Eures udziela informacji na temat warunków życia i pracy oraz podjęcia nauki na terenie Niemiec. Dyżur niemieckiego doradcy Eures został zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i Agencję Pracy w Neubrandenburgu z filią w Pasewalku oraz Agencję Pracy w Stralsundzie, jako jedna ze wspólnych inicjatyw, podjętych przez te administracje pracy w ramach partnerstwa transgranicznego Odra – Oder.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W 2012 r. podczas 49 dyżurów z porad niemieckich i polskich doradców EURES skorzystały łącznie 1004 osoby. Najbardziej poszukiwane przez klientów Punktu miejsca pracy: pomoc domowa i opieka nad osobami starszymi, prace pomocnicze, prace budowlane, praca sezonowa. Część osób zainteresowana była również kształceniem w systemie dualnym w Niemczech, realizowanym dla młodzieży bez wykształcenia zawodowego, dla absolwentów liceów czy gimnazjów. Średnio podczas jednego dyżuru w 2012 r. Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES odwiedziło około 20 osób. Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES w WUP

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Portal Mobilności Zawodowej: www.eures.europa.eu Krajowa strona internetowa EURES: www.eures.praca.gov.pl Narzędzia informacyjne EURES

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzony przez Komisję Europejską (KE) w 25 językach UE, zawiera informacje o sieci EURES, krajowych członkach EURES, partnerstwach EURES-T, danych doradców EURES oraz swobodzie przepływu pracowników w UE; informuje o nowych inicjatywach KE np. Twoja pierwsza praca; zwraca uwagę na aktualności W centrum uwagi…, Europejski Portal Mobilności Zawodowej

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Portal Mobilności Zawodowej zawiera Kalendarz wydarzeń organizowanych przez EURES w Europie oraz elektroniczny Newsletter EURES i Ty; posiada oddzielne działy dla poszukujących pracy i dla pracodawców. Funkcja Mój EURES dostępna w obu ww. działach, pozwala na dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb użytkownika; zawiera dział Życie i Praca oraz Nauka.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Portal EURES – podstrona dla poszukujących pracy Po zalogowaniu poszukujący pracy mogą: stworzyć CV w różnych językach i w różnych formatach (doc., pdf., Europass CV); stworzyć i zachować na przyszłość różnorodne profile wyszukiwania ofert pracy; otrzymywać na adres mailowy oferty pracy znajdujące się na portalu EURES według wcześniej dobranego klucza; odpowiadać na zapytania pracodawców.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

19

20 Doradców EURES znajdziesz w każdym kraju UE/EOG ich dane kontaktowe umieszczone są na stronie: www.eures.europa.eu

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marta Czmoch Naczelnik Wydziału Koordynacji i Pośrednictwa Pracy DORADCY EURES: eures_k@wup.pl Koszalin: tel. 94 34 45 020 eures_s@wup.pl Szczecin: tel. 91 42 56 113


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Świadczenie usług EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google