Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenie usług EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenie usług EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie"— Zapis prezentacji:

1 Świadczenie usług EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie

2 Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską w 1993 roku, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników i wspierać mobilność na rynku pracy EOG poprzez : międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.

3 EURES (EURopean Employment Services) – Europejskie Służby Zatrudnienia
to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.

4 EURES - podstawy prawne
Rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68 z dnia r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we Wspólnocie Europejskiej Decyzja Komisji nr 569/93 z dnia r. wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68 - ustanawiająca sieć EURES Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia r. wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68

5 Działalność EURES w Polsce reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r., która: określa zadania publicznych służb zatrudnienia związane z udziałem w sieci EURES; definiuje pojęcie usługi EURES; określa źródła finansowania EURES w Polsce; definiuje krajową kadrę EURES.

6 Współdziałanie z Powiatowymi Urzędami Pracy w ramach EURES:
PUP realizuje pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców z państw EOG przez: przyjmowanie z WUP zagranicznych ofert pracy przekazywanych w języku polskim z logo sieci EURES; upowszechnianie zagranicznych ofert pracy przez podanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy; informowanie osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych o możliwości skorzystania z zagranicznych ofert pracy.

7 W sieci EURES realizowane są następujące zadania:
udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej; udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych poszukujących pracy z pracodawcami;

8 W sieci EURES realizowane są następujące zadania:
informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych; informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES; inicjowanie projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzanie nimi.

9 Oferty pracy EURES w 2012 r. według krajów
Liczba ofert pracy Liczba miejsc pracy Niemcy 184 843 Norwegia 96 370 Wielka Brytania 94 1484 Czechy 59 202 Austria 29 162

10 Oferty pracy Eures według zawodów

11 W sieci EURES w Szczecinie funkcjonuje Partnerstwo Odra-Oder
Powstało w styczniu 2010 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, czterema Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa zachodniopomorskiego (Szczecin, Police, Gryfino i Świnoujście), a urzędami pracy z terenu Meklemburgia Pomorze Przednie (Pasewalk, Neubrandenburg oraz Stralsund).

12 Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES w WUP
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie od 10 maja roku funkcjonuje Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES. W każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 15:00 niemiecki doradca Eures udziela informacji na temat warunków życia i pracy oraz podjęcia nauki na terenie Niemiec. Dyżur niemieckiego doradcy Eures został zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i Agencję Pracy w Neubrandenburgu z filią w Pasewalku oraz Agencję Pracy w Stralsundzie, jako jedna ze wspólnych inicjatyw, podjętych przez te administracje pracy w ramach partnerstwa transgranicznego Odra – Oder.

13 Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES w WUP
W 2012 r. podczas 49 dyżurów z porad niemieckich i polskich doradców EURES skorzystały łącznie 1004 osoby. Najbardziej poszukiwane przez klientów Punktu miejsca pracy: pomoc domowa i opieka nad osobami starszymi, prace pomocnicze, prace budowlane, praca sezonowa. Część osób zainteresowana była również kształceniem w systemie dualnym w Niemczech, realizowanym dla młodzieży bez wykształcenia zawodowego, dla absolwentów liceów czy gimnazjów. Średnio podczas jednego dyżuru w 2012 r. Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES odwiedziło około 20 osób.

14 Narzędzia informacyjne EURES
Europejski Portal Mobilności Zawodowej: Krajowa strona internetowa EURES:

15 Europejski Portal Mobilności Zawodowej
prowadzony przez Komisję Europejską (KE) w 25 językach UE, zawiera informacje o sieci EURES, krajowych członkach EURES, partnerstwach EURES-T, danych doradców EURES oraz swobodzie przepływu pracowników w UE; informuje o nowych inicjatywach KE np. „Twoja pierwsza praca”; zwraca uwagę na aktualności „W centrum uwagi…”,

16 Europejski Portal Mobilności Zawodowej
zawiera „Kalendarz wydarzeń” organizowanych przez EURES w Europie oraz elektroniczny Newsletter „EURES i Ty”; posiada oddzielne działy dla poszukujących pracy i dla pracodawców. Funkcja „Mój EURES” dostępna w obu ww. działach, pozwala na dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb użytkownika; zawiera dział „Życie i Praca” oraz „Nauka”.

17 Portal EURES – podstrona dla poszukujących pracy
Po zalogowaniu poszukujący pracy mogą: stworzyć CV w różnych językach i w różnych formatach (doc., pdf., Europass CV); stworzyć i zachować na przyszłość różnorodne profile wyszukiwania ofert pracy; otrzymywać na adres mailowy oferty pracy znajdujące się na portalu EURES według wcześniej dobranego klucza; odpowiadać na zapytania pracodawców.

18

19

20 Doradców EURES znajdziesz w każdym kraju UE/EOG
ich dane kontaktowe umieszczone są na stronie:

21 Naczelnik Wydziału Koordynacji i Pośrednictwa Pracy
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Marta Czmoch Naczelnik Wydziału Koordynacji i Pośrednictwa Pracy DORADCY EURES: Koszalin: tel Szczecin: tel


Pobierz ppt "Świadczenie usług EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google