Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Prezentacja Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 Misja i cel KAPE S.A. Misja - udział w przygotowaniu i realizacji zasad zrównoważonej polityki energetycznej Polski Cel strategiczny - odegranie na rynku usług energetycznych wiodącej roli na poziomie narodowym w przygotowaniu zasad zrównoważonej polityki energetycznej i ich realizacja zgodnie ze standardami europejskimi we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

3 NASZ STATUS Kim jesteśmy?
W październiku 2003 roku Komisja Europejska przyznała KAPE S.A. status tzw. mandated body, który uprawnia do uczestnictwa w projektach realizowanych na podstawie umowy twinningowej w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

4 Kim jesteśmy ? KAPE S.A. powstała 15 kwietnia 1994 roku w wyniku:
Uchwały Sejmu RP z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do roku 2010 Decyzji Rządu nr 21/92 z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 19 maja 1992 r. w sprawie utworzenia agencji poszanowania energii Prowadzimy działalność o charakterze użyteczności publicznej nie nastawioną na maksymalizację zysku Nasi akcjonariusze: Skarb Państwa (51,61%) Bank Gospodarstwa Krajowego (16,13%) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (16,13%) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (16,13%) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

5 Co to jest zrównoważona polityka energetyczna ?
Jest to polepszenie dobrobytu społeczeństwa w długotrwałym horyzoncie czasowym poprzez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy: Bezpieczeństwem energetycznym Zaspokojeniem potrzeb społecznych Ochroną środowiska Konkurencyjnością usług w sektorze energetycznym Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

6 Obszary działalności KAPE S.A. realizuje projekty oraz prowadzi działalność doradczą, ekspercką i szkoleniową w następujących obszarach: Zrównoważone budownictwo, w tym: Termomodernizacja budynków i węzłów cieplnych Systemy ciepłownicze Systemy monitorowania i zarządzania energią w budynkach Zrównoważona polityka energetyczna, w tym: Instrumenty zrównoważonej polityki energetycznej Odnawialne źródła energii Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach rozproszonych, głównie w skojarzeniu Energooszczędny transport Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

7 Obszary działalności c.d.
Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego związane z procesami energetycznymi, w tym: Wpływ procesów energetycznych na środowisko Wdrażanie mechanizmów wynikających z protokołu z Kioto Najlepsze technologie energooszczędne Polityka samorządowa w zakresie zrównoważonego rozwoju i planowania energetycznego Kampanie promocyjne mające na celu wzrost świadomości społecznej nt. zrównoważonej polityki energetycznej Mechanizmy finansowania małych inwestycji energetycznych z zakresu energooszczędności i odnawialnych źródeł energii Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

8 Formy działalności KAPE S.A. w ramach promocji zrównoważonej
polityki energetycznej: Wykonuje ekspertyzy, analizy Prowadzi doradztwo i szkolenia na rzecz administracji centralnej, sektora energetycznego oraz samorządów Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

9 Formy działalności c.d. Organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje, seminaria, warsztaty w zakresie: Liberalizacji rynku energii w Polsce Finansowania projektów efektywności energetycznej Termomodernizacji w sektorze komunalno – bytowym Finansowania przez Stronę Trzecią inwestycji energooszczędnych w sektorze komunalnym i w przemyśle Systemu handlu emisjami Planowania energetycznego w gminach Kogeneracji rozproszonej i mikrokogeneracji Dostosowania prawa polskiego w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii do wymogów unijnych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

10 Formy działalności c.d. KAPE S.A.:
Przygotowuje i realizuje projekty w ramach programów międzynarodowych Zarządza programami międzynarodowymi z zakresu energetyki, w których uczestniczy Polska (np. SAVE, ALTENER) Przygotowuje i realizuje na podstawie umów międzyrządowych duże programy międzynarodowe Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

11 Formy działalności c.d. Przygotowuje poradniki i materiały promocyjno-szkoleniowe i edukacyjne Prowadzi Sekretariat Audytorów Energetycznych oraz Sekretariat Planowania Energetycznego Pełni rolę weryfikatora audytów energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego Przygotowuje mechanizmy finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Identyfikuje inwestycje w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

12 Nasze doświadczenia Przygotowaliśmy kilkadziesiąt analiz, raportów,ekspertyz i badań związanych z zagadnieniami efektywności energetycznej, dla: Ministerstwa Gospodarki (w szczególności w ramach Narodowego Planu Przygotowania do Członkostwa) Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. Elektrowni Opole S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

13 Nasze doświadczenia c.d.
Uczestniczyliśmy lub współuczestniczyliśmy w wykonaniu audytów energetycznych dla następujących przedsiębiorstw: Zakładów URSUS Zakładów Chemicznych „Blachownia” Huty OSTROWIEC STAR STARACHOWICE Piskich Zakładów Przemysłu Sklejek Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „Prefabet” Niegocin Zakładów Mięsnych PPHU „Górny” Antonowo Zakładów Przetwórstwa Mleka OSM Giżycko Zakładu Produkcji Serów Topionych- PHZ „Lacpol” w Toruniu Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim-PHZ „Lacpol” Zakładu Przetwórstwa Mleka w Wolsztynie-PHZ „Lacpol” Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

14 Nasze doświadczenia c.d.
Nadzorowaliśmy wdrożenie systemów autoaudytu energetycznego i systemów zarządzania energią w następujących zakładach przemysłowych:  Przedsiębiorstwo CEMET sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CERMAG s.c.  ELEKTRIM KABLE S.A.  ICC Pasłęk Ltd.  KLIMAWENT - Centrum Techniki Wentylacyjnej  Cukrownia Łapy S.A.  Marine Metal sp. z o.o.  Zakłady Przetwórstwa Mleka MLECZ sp. z o.o.  NAUTA- Stocznia Remontowa Gdynia  ZPT OLVIT Gdańsk  Pomorska Fabryka Drożdży POLMOS S.A.  Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim sp z o.o.  Zakład Osprzętu Termokurczliwego RADPOL S.A.  Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego SIGMATEX S.A.  Toruńska Spółdzielnia Mleczarska  Przedsiębiorstwo Zagraniczne Farmaceutyczno-Kosmetyczne OCEANIC  Cukrownia Krasnystaw S.A.  SeCeS-Pol sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego FORNITEX sp. z o.o. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

15 Nasze doświadczenia c.d.
Braliśmy udział w opracowaniu “Założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe” dla gmin:  Bytów  Myszków  Grójec  Legionowo  Białogard Opracowaliśmy dla zakładów ciepłowniczych system umożliwiający szybką i sprawną analizę ich funkcjonowania poprzez porównanie z innymi (tzw. benchmarking) Zweryfikowaliśmy na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego kilkaset wniosków o sfinansowanie modernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej (szkoły, szpitale), lokalnych kotłowni i sieci ciepłowniczych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

16 Nasze doświadczenia c.d.
Przeprowadziliśmy audyty energetyczne, badania termowizyjne budynków mieszkalnych w: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Gmina Strzyżewice Spółdzielnia Mieszkaniowa “Międzyrzec Podlaski” Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa JOBI Polska sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa “Zacisze” w Małkinii Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tłuszczu Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jedność” w Piasecznie Kaliska Spółdzielnia Lokatorsko-Własnościowa Ośrodek Sportów Wodnych PTTK w Augustowie Wigierski Park Narodowy Spółdzielnia Mieszkaniowa “Grzegórzki” w Krakowie Tarczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

17 Nasze doświadczenia c.d.
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania energią dla 62 budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

18 Współpraca międzynarodowa
KAPE S.A. od początku swojej działalności uczestniczy w realizacji programów Unii Europejskiej i programów bilateralnych promujących efektywność energetyczną: Programy Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy (SAVE/ALTENER/STEER/COOPENER) ALTENER np.:  Promocja wykorzystania biomasy do ogrzewania dużych obiektów (BIOHEAT II)  Tworzenie rynku dla biomasy w Europie (BioXchange)  Sformułowanie planu działania dla zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (REACT)  Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej (REPROMO) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

19 Współpraca międzynarodowa c.d.
SAVE np.:  Etykiety energetyczne. Bazy danych urządzeń gospodarstwa Domowego. Rozwój rynku urządzeń efektywnych energetycznie  Europejska baza danych efektywnych energetycznie urządzeń (EADE)  Narzędzia wspomagające procesy termomodernizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej  Finansowanie przez Stronę Trzecią przedsięwzięć efektywności energetycznej w przemyśle (CLEAR III - EAST) System auto-audytu energetycznego w przemyśle Inicjatywa wdrażania najlepszych europejskich praktyk zarządzania energią w przemyśle Promocja CHP dzięki wschodnio-zachodniemu partnerstwu Lokalne promowanie efektywności energetycznej Oszacowanie potencjału techniczno-ekonomicznego przedsięwzięć termomodernizacyjnych układów – budynek/system grzewczy w sektorze mieszkaniowym Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

20 Współpraca międzynarodowa c.d.
SAVE (c.d.): Struktury prawne i finansowe wspomagające renowację budynków (FRAMES) Zintegrowane działanie w celu przywrócenia sprawności energetycznej budynków (INTEREB) Ogólnopolska kampania edukacyjno - informacyjna „Polish Energy Bus” i inne 5 Program Ramowy (SUSTELNET, INVESTIMMO, SAFERELNET, ENIRDG,OPET, Joint Implementation, Benchmarking Systemów Ciepłowniczych) 6 Program Ramowy (SUBURET, EU-DEEP) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

21 Współpraca międzynarodowa c.d.
Programy bilateralne Baltic Chain - Promocja i wdrażanie projektów na rzecz efektywności energetycznej ECTC – Polsko – Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej ( program na rzecz wdrożenia systemu zarządzania energią i środowiskiem oraz stworzenia centrum szkoleniowego dla kadry kierowniczej i inżynierskiej z sektora przemysłu) PSO-Preaccession 2000 – polsko-holenderski projekt pt. “Metody i instrumenty realizacji polityki efektywności energetycznej – wsparcie procesu przedakcesyjnego” Polsko-duńskie Programy: “Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu gminy – pomoc dla osób podejmujących decyzje” oraz Sekretariat Planowania Energetycznego Fundusz Know How – współpraca brytyjsko-polska na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Studium wykonalności projektów efektywności energetycznej przeciwdziałającym globalnemu ociepleniu klimatu Projekt “Polski program efektywnego wykorzystania energii w napędach elektrycznych” PEMP (UNDP) DSM – Polsko-Duńska Inicjatywa, projekt promujący zasady DSM (tzw. zarządzanie strona popytową) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

22 Nasi partnerzy do współpracy
W kraju: Komisje parlamentarne Parlamentarny Zespół ds. Restrukturyzacji Energetyki Organy rządowe: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Środowiska; Ministerstwo Infrastruktury; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwo Nauki; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Organy administracji terenowej i samorządowej Przedsiębiorstwa sektora energetycznego Instytucje pozarządowe (agencje, fundacje,stowarzyszenia) Firmy doradcze i kancelarie prawne Wyższe uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe Banki finansujące inwestycje energooszczędne i odnawialne źródła energii Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

23 Nasi partnerzy do współpracy c.d.
Za granicą: Dyrektoriat Generalny Energii i Transportu Komisji Europejskiej Sekretariat Traktatu Karty Energetycznej Międzynarodowa Agencja Energii Europejskie narodowe agencje efektywności energetycznej Japońskie agencje efektywności energetycznej Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju (UNDP) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

24 Jak się z nami skontaktować ?
Jeśli jesteś reprezentantem przedsiebiorstwa, gminy, firmy doradczej, kancelarii prawnej lub zarządcą budynków i poszukujesz: doradcy, eksperta, wykonawcy usług szkoleniowych w zakresie prawodawstwa unijnego i polskiego w obszarze energetyki, planowania energetycznego, systemów optymalnego zarządzania energią, nowych rozwiązań i technologii związanych z oszczędnością energii, audytów i autoaudytów energetycznych, prac termomodernizacyjnych wiedzy na temat programów międzynarodowych związanych z sektorem energetycznym skontaktuj się z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

25 Jak się z nami skontaktować ?
NASZ ADRES: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Mokotowska 35 Warszawa Tel. (22) Fax: (22) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google