Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Prezentacja

2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Misja i cel KAPE S.A. Misja - udział w przygotowaniu i realizacji zasad zrównoważonej polityki energetycznej Polski Cel strategiczny - odegranie na rynku usług energetycznych wiodącej roli na poziomie narodowym w przygotowaniu zasad zrównoważonej polityki energetycznej i ich realizacja zgodnie ze standardami europejskimi we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi

3 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 NASZ STATUS Kim jesteśmy? W październiku 2003 roku Komisja Europejska przyznała KAPE S.A. status tzw. mandated body, który uprawnia do uczestnictwa w projektach realizowanych na podstawie umowy twinningowej w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS

4 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4 Kim jesteśmy ? KAPE S.A. powstała 15 kwietnia 1994 roku w wyniku: Uchwały Sejmu RP z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do roku 2010 Decyzji Rządu nr 21/92 z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 19 maja 1992 r. w sprawie utworzenia agencji poszanowania energii Prowadzimy działalność o charakterze użyteczności publicznej nie nastawioną na maksymalizację zysku Nasi akcjonariusze: Skarb Państwa (51,61%) Bank Gospodarstwa Krajowego (16,13%) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (16,13%) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (16,13%)

5 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5 Co to jest zrównoważona polityka energetyczna ? Jest to polepszenie dobrobytu społeczeństwa w długotrwałym horyzoncie czasowym poprzez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy: Bezpieczeństwem energetycznym Zaspokojeniem potrzeb społecznych Ochroną środowiska Konkurencyjnością usług w sektorze energetycznym

6 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6 Obszary działalności KAPE S.A. realizuje projekty oraz prowadzi działalność doradczą, ekspercką i szkoleniową w następujących obszarach: Zrównoważone budownictwo, w tym: Termomodernizacja budynków i węzłów cieplnych Systemy ciepłownicze Systemy monitorowania i zarządzania energią w budynkach Zrównoważona polityka energetyczna, w tym: Instrumenty zrównoważonej polityki energetycznej Odnawialne źródła energii Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach rozproszonych, głównie w skojarzeniu Energooszczędny transport

7 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7 Obszary działalności c.d. Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego związane z procesami energetycznymi, w tym: Wpływ procesów energetycznych na środowisko Wdrażanie mechanizmów wynikających z protokołu z Kioto Najlepsze technologie energooszczędne Polityka samorządowa w zakresie zrównoważonego rozwoju i planowania energetycznego Kampanie promocyjne mające na celu wzrost świadomości społecznej nt. zrównoważonej polityki energetycznej Mechanizmy finansowania małych inwestycji energetycznych z zakresu energooszczędności i odnawialnych źródeł energii

8 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8 Formy działalności KAPE S.A. w ramach promocji zrównoważonej polityki energetycznej: Wykonuje ekspertyzy, analizy Prowadzi doradztwo i szkolenia na rzecz administracji centralnej, sektora energetycznego oraz samorządów

9 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9 Formy działalności c.d. Organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje, seminaria, warsztaty w zakresie: Liberalizacji rynku energii w Polsce Finansowania projektów efektywności energetycznej Termomodernizacji w sektorze komunalno – bytowym Finansowania przez Stronę Trzecią inwestycji energooszczędnych w sektorze komunalnym i w przemyśle Systemu handlu emisjami Planowania energetycznego w gminach Kogeneracji rozproszonej i mikrokogeneracji Dostosowania prawa polskiego w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii do wymogów unijnych

10 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10 Formy działalności c.d. KAPE S.A.: Przygotowuje i realizuje projekty w ramach programów międzynarodowych Zarządza programami międzynarodowymi z zakresu energetyki, w których uczestniczy Polska (np. SAVE, ALTENER) Przygotowuje i realizuje na podstawie umów międzyrządowych duże programy międzynarodowe

11 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11 Formy działalności c.d. Przygotowuje poradniki i materiały promocyjno- szkoleniowe i edukacyjne Prowadzi Sekretariat Audytorów Energetycznych oraz Sekretariat Planowania Energetycznego Pełni rolę weryfikatora audytów energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego Przygotowuje mechanizmy finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Identyfikuje inwestycje w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii

12 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12 Nasze doświadczenia Przygotowaliśmy kilkadziesiąt analiz, raportów,ekspertyz i badań związanych z zagadnieniami efektywności energetycznej, dla: Ministerstwa Gospodarki (w szczególności w ramach Narodowego Planu Przygotowania do Członkostwa) Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. Elektrowni Opole S.A.

13 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 Nasze doświadczenia c.d. Uczestniczyliśmy lub współuczestniczyliśmy w wykonaniu audytów energetycznych dla następujących przedsiębiorstw: Zakładów URSUS Zakładów Chemicznych Blachownia Huty OSTROWIEC STAR STARACHOWICE Piskich Zakładów Przemysłu Sklejek Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Prefabet Niegocin Zakładów Mięsnych PPHU Górny Antonowo Zakładów Przetwórstwa Mleka OSM Giżycko Zakładu Produkcji Serów Topionych- PHZ Lacpol w Toruniu Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim-PHZ Lacpol Zakładu Przetwórstwa Mleka w Wolsztynie-PHZ Lacpol

14 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14 Nasze doświadczenia c.d. Nadzorowaliśmy wdrożenie systemów autoaudytu energetycznego i systemów zarządzania energią w następujących zakładach przemysłowych: Przedsiębiorstwo CEMET sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CERMAG s.c. ELEKTRIM KABLE S.A. ICC Pasłęk Ltd. KLIMAWENT - Centrum Techniki Wentylacyjnej Cukrownia Łapy S.A. Marine Metal sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Mleka MLECZ sp. z o.o. NAUTA- Stocznia Remontowa Gdynia ZPT OLVIT Gdańsk Pomorska Fabryka Drożdży POLMOS S.A. Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim sp z o.o. Zakład Osprzętu Termokurczliwego RADPOL S.A. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego SIGMATEX S.A. Toruńska Spółdzielnia Mleczarska Przedsiębiorstwo Zagraniczne Farmaceutyczno-Kosmetyczne OCEANIC Cukrownia Krasnystaw S.A. SeCeS-Pol sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego FORNITEX sp. z o.o.

15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15 Nasze doświadczenia c.d. Braliśmy udział w opracowaniu Założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gmin: Bytów Myszków Grójec Legionowo Białogard Opracowaliśmy dla zakładów ciepłowniczych system umożliwiający szybką i sprawną analizę ich funkcjonowania poprzez porównanie z innymi (tzw. benchmarking) Zweryfikowaliśmy na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego kilkaset wniosków o sfinansowanie modernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej (szkoły, szpitale), lokalnych kotłowni i sieci ciepłowniczych

16 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16 Nasze doświadczenia c.d. Przeprowadziliśmy audyty energetyczne, badania termowizyjne budynków mieszkalnych w: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu Gmina Strzyżewice Spółdzielnia Mieszkaniowa Międzyrzec Podlaski Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa JOBI Polska sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zacisze w Małkinii Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tłuszczu Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność w Piasecznie Kaliska Spółdzielnia Lokatorsko-Własnościowa Ośrodek Sportów Wodnych PTTK w Augustowie Wigierski Park Narodowy Spółdzielnia Mieszkaniowa Grzegórzki w Krakowie Tarczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

17 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17 Nasze doświadczenia c.d. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania energią dla 62 budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi

18 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18 Współpraca międzynarodowa KAPE S.A. od początku swojej działalności uczestniczy w realizacji programów Unii Europejskiej i programów bilateralnych promujących efektywność energetyczną: Programy Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy (SAVE/ALTENER/STEER/COOPENER) ALTENER np.: Promocja wykorzystania biomasy do ogrzewania dużych obiektów (BIOHEAT II) Tworzenie rynku dla biomasy w Europie (BioXchange) Sformułowanie planu działania dla zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (REACT) Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej (REPROMO)

19 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 19 Współpraca międzynarodowa c.d. SAVE np.: Etykiety energetyczne. Bazy danych urządzeń gospodarstwa Domowego. Rozwój rynku urządzeń efektywnych energetycznie Europejska baza danych efektywnych energetycznie urządzeń (EADE) Narzędzia wspomagające procesy termomodernizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej Finansowanie przez Stronę Trzecią przedsięwzięć efektywności energetycznej w przemyśle (CLEAR III - EAST) System auto-audytu energetycznego w przemyśle Inicjatywa wdrażania najlepszych europejskich praktyk zarządzania energią w przemyśle Promocja CHP dzięki wschodnio-zachodniemu partnerstwu Lokalne promowanie efektywności energetycznej Oszacowanie potencjału techniczno-ekonomicznego przedsięwzięć termomodernizacyjnych układów – budynek/system grzewczy w sektorze mieszkaniowym

20 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20 Współpraca międzynarodowa c.d. SAVE (c.d.): Struktury prawne i finansowe wspomagające renowację budynków (FRAMES) Zintegrowane działanie w celu przywrócenia sprawności energetycznej budynków (INTEREB) Ogólnopolska kampania edukacyjno - informacyjna Polish Energy Bus i inne 5 Program Ramowy (SUSTELNET, INVESTIMMO, SAFERELNET, ENIRDG,OPET, Joint Implementation, Benchmarking Systemów Ciepłowniczych) 6 Program Ramowy (SUBURET, EU-DEEP)

21 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 21 Współpraca międzynarodowa c.d. Programy bilateralne Baltic Chain - Promocja i wdrażanie projektów na rzecz efektywności energetycznej ECTC – Polsko – Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej ( program na rzecz wdrożenia systemu zarządzania energią i środowiskiem oraz stworzenia centrum szkoleniowego dla kadry kierowniczej i inżynierskiej z sektora przemysłu) PSO-Preaccession 2000 – polsko-holenderski projekt pt. Metody i instrumenty realizacji polityki efektywności energetycznej – wsparcie procesu przedakcesyjnego Polsko-duńskie Programy: Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu gminy – pomoc dla osób podejmujących decyzje oraz Sekretariat Planowania Energetycznego Fundusz Know How – współpraca brytyjsko-polska na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Studium wykonalności projektów efektywności energetycznej przeciwdziałającym globalnemu ociepleniu klimatu Projekt Polski program efektywnego wykorzystania energii w napędach elektrycznych PEMP (UNDP) DSM – Polsko-Duńska Inicjatywa, projekt promujący zasady DSM (tzw. zarządzanie strona popytową)

22 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 22 Nasi partnerzy do współpracy W kraju: Komisje parlamentarne Parlamentarny Zespół ds. Restrukturyzacji Energetyki Organy rządowe: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Środowiska; Ministerstwo Infrastruktury; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwo Nauki; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Organy administracji terenowej i samorządowej Przedsiębiorstwa sektora energetycznego Instytucje pozarządowe (agencje, fundacje,stowarzyszenia) Firmy doradcze i kancelarie prawne Wyższe uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe Banki finansujące inwestycje energooszczędne i odnawialne źródła energii

23 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 23 Za granicą: Dyrektoriat Generalny Energii i Transportu Komisji Europejskiej Sekretariat Traktatu Karty Energetycznej Międzynarodowa Agencja Energii Europejskie narodowe agencje efektywności energetycznej Japońskie agencje efektywności energetycznej Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju (UNDP) Nasi partnerzy do współpracy c.d.

24 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 24 Jak się z nami skontaktować ? Jeśli jesteś reprezentantem przedsiebiorstwa, gminy, firmy doradczej, kancelarii prawnej lub zarządcą budynków i poszukujesz: doradcy, eksperta, wykonawcy usług szkoleniowych w zakresie prawodawstwa unijnego i polskiego w obszarze energetyki, planowania energetycznego, systemów optymalnego zarządzania energią, nowych rozwiązań i technologii związanych z oszczędnością energii, audytów i autoaudytów energetycznych, prac termomodernizacyjnych wiedzy na temat programów międzynarodowych związanych z sektorem energetycznym skontaktuj się z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A.

25 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 25 Jak się z nami skontaktować ? NASZ ADRES: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Mokotowska 35 00-560 Warszawa Tel. (22)626-09-10 Fax: (22) 626-09-11 kape@kape.gov.pl publicrelations@kape.gov.pl www.kape.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google