Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Helena Cieśluk, Paweł Kolasiński Oppen Expo Global

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Helena Cieśluk, Paweł Kolasiński Oppen Expo Global"— Zapis prezentacji:

1 Helena Cieśluk, Paweł Kolasiński Oppen Expo Global
Do Rosji krok po kroku Helena Cieśluk, Paweł Kolasiński Oppen Expo Global

2 Dynamika rozwoju gospodarki rosyjskiej
Około 6,4% wzrost PKB (w 2005 r.) 40% wzrost inwestycji w stosunku do 2005 r. *wg Banku Centralnego FR

3 Krok I Zdobycie informacji o bieżącej sytuacji ekonomicznej Rosji
Analiza rynku danej branży Poznanie realiów i mechanizmów gospodarczych

4 Krok II Wybór targów branżowych Poznanie konkurencji
Analiza oferty pod kątem rynku rosyjskiego

5 Krok III Przygotowanie listy potencjalnych kontrahentów
Mailing do firm Foldery, katalogi w j. rosyjskim Zaproszenie do rozmów handlowych

6 Krok IV Zapoznanie się z branżą w czasie trwania targów
Zapoznanie się z miejscowymi producentami, hurtownikami i sklepami z branży

7 Krok V Praca nad klientem (zrozumienie mentalności Rosjan)
Przykłady wejścia na rynek rosyjski Firma A (branża elektroniczna) Firma B (branża spożywcza) Firma C (branża ogrodnicza) Firma D (branża tekstylna)

8 Krok V c.d. Wybór firm do współpracy
Aktywność podtrzymywanie kontaktów Zaproszenie do odwiedzenia firmy Szukanie kompromisu (ubezpieczenie w KUKE)

9 Krok VI Poznanie barier i szukanie rozwiązań
Transport i przepisy celne Certyfikaty Płatności

10 Certyfikacja i standaryzacja
FATRM GOSSTANDART

11 Procedura certyfikacyjna
wybór i identyfikacja wzorców oraz ich badanie ocena produkcji wydanie i rejestracja certyfikatu zgodności oznaczenie produkcji znakiem zgodności kontrola inspekcyjna certyfikowanej produkcji

12 Świadectwo pochodzenia
Towar pochodzi z kraju któremu FR udzieliła preferencji celnych Dotyczy towaru na który wprowadzone zostały ograniczenia ilościowe lub inne środki regulowania w handlu zagranicznym Posiadanie świadectwa przewidziane jest porozumieniami międzynarodowymi lub rosyjskimi przepisami prawnymi

13 Świadectwa higieniczności
Świadectwa higieniczności są konieczne dla następujących grup towarów: artykuły spożywcze, surowce do produkcji żywności, dodatki do żywności oraz surowce mające kontakt z żywnością towary dla dzieci materiały, urządzenia i wyposażenia stosowane w zaopatrzeniu w wodę pitna artykuły perfumeryjno-kosmetyczne produkcja petrochemiczna i chemiczna dla celów produkcyjnych, gospodarczych i rolniczych polimerów i materiałów syntetycznych maszyny i urządzenia do użytku domowego wyrobów kontaktujących się z ludzką skórą

14 Kontyngenty i licencje
Zgodnie z prawodawstwem rosyjskim, kwotowanie i licencjonowanie eksportu towarów może być stosowane w oparciu o międzynarodowe zobowiązania Federacji Rosyjskiej, a także w odniesieniu do wybranych towarów, w oparciu o te same kryteria, jak przy licencjonowaniu importu.

15 Specjalne Strefy Ekonomiczne
W Rosji rozróżniamy dwa typy SSE przemysłowo-produkcyjne, każda o powierzchni nie większej niż 20 km2 Techniczno-wdrożeniowe – o łącznej powierzchni do 2 km2

16 SSE przywileje możliwości rejestracji przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego bezpośrednio w administracji strefy ulgowy podatek dochodowy (od 7 do 20 %, w zależności od SSE i rodzaju działalności) gwarancje zabezpieczenia i zwrotu inwestycji zagranicznych ulgi celne na operacje eksportowo-importowe.

17 Stawki celne Ważniejsze zmiany wprowadzone przez nową taryfę to:
zmniejszenie z 20 do 15 % stawki celnej na sprzęt i części audio oraz video, zmniejszenie z 15 do 10 % stawki celnej na części do kineskopów, zmniejszenie z 20 do 10 % stawki celnej na statki i inne jednostki pływające, zmniejszenie z 10 do 5 % stawki celnej na niektóre warzywa i owoce (winogrona świeże lub suszone, dynie, arbuzy, morele, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie), zmiana stawki na meble – 20 % dla całej grupy i nie mniej niż 0,5 - 0,7 EUR za kg w zależności od kodu (poprzednio 0,6 - 2,0 EUR za kg), zmiana stawki na olej roślinny – stawka bazowa pozostała na poziomie 15 %, wprowadzono jednak ograniczenie, że dla oleju w pojemnikach do 10 litrów stawka celna wynosi nie mniej niż 0,14 EUR za litr, w pozostałych przypadkach nie mniej niż 0,1 EUR za litr, zwiększenie z 5 do 10 % stawki celnej na ryż, zwiększenie z 5 do 15 % stawki na sprężarki do lodówek. Praktycznie dla całej grupy stawka wynosi 15 %, obniżenie stawki na kawior czerwony – stawka podstawowa pozostała na poziomie 20 %, lecz jej minimalna wysokść została zmniejszona z 22 do 11 EUR za kg.

18 Zmiana stawki celnej W ramach podpisanego w kwietniu 2004 roku porozumienia pomiędzy Rosją a Unią Europejską, kończącego proces negocjacji dwustronnych związanych z przystąpieniem Rosji do WTO, kraj ten przyjął na siebie dalsze zobowiązania w zakresie poziomu stawek celnych. Od momentu przystąpienia Rosji do WTO średnia stawka celna na towary przemysłowe nie będzie mogła przekroczyć 7,6 %, w przypadku ryb i przetworów rybnych 11 %, a w przypadku towarów rolnych 13 %. Ponadto przyjęte zostaną kwoty importowe na świeże i mrożone mięso oraz drób w rozmiarze około 600 milionów EU rocznie (15 % eksportu towarów rolnych z UE do Rosji).

19 Krok VII Wybór formy wejścia na rynek rosyjski
współpraca z rosyjskim partnerem własna firma z 100% kapitałem obcym przedstawicielstwo

20 Sposoby wejścia na rynek rosyjski
Formy działalności gospodarczej: sp. z o.o. (ООО) zamknięta spółka akcyjna (ЗАО) otwarta spółka akcyjna (ОАО)

21 Rejestracja przedsiębiorstwa
Rejestracja państwowa (rejestracja państwowa osób prawnych odbywa się poprzez wniesienie do państwowego rejestru informacji o utworzeniu lub reorganizacji osób prawnych) Rejestracja podatkowa Rejestracja państwowa i podatkowa odbywa się oddziałach urzędów podatkowych zajmujących się rejestracja płatników podatku, stosownie do miejsca siedziby osoby prawnej.

22 Zakładanie przedsiębiorstwa (krok po kroku)
Otwarcie tymczasowego rachunku bankowego Wydanie pieczęci osoby prawnej Uzyskanie numeru statystycznego Rejestracja podatkowa Rejestracja w państwowych funduszach socjalnych Otwarcie rachunku bankowego

23 Akredytacja przedstawicielstw
Przedstawicielstwo zagranicznej osoby prawnej może zostać utworzone za zgodą organu akredytacyjnego (Państwowej Izby Rejestracyjnej) Akredytacja dokonywana jest na okres od roku do trzech lat z możliwością przedłużenia W przypadku dokumentów zagranicznych niezbędna jest ich legalizacja konsularna Otrzymanie akredytacji jest równoznaczne z otrzymaniem pozwolenia na utworzenie przedstawicielstwa

24 Opłata akredytacyjna przedstawicielstw
na okres 1 roku – 1000 USD na okres 2 lat – 2000 USD na okres 3 lat – 3000 USD

25 Akredytacja oddziału zagranicznej osoby prawnej
Akredytacja dokonywana jest w Państwowej Izbie Rejestracyjnej Akredytacja dokonywana jest na okres od roku do 5 lat W przypadku dokumentów zagranicznych niezbędna jest ich legalizacja konsularna

26 Opłata akredytacyjna zagranicznej osoby prawnej
na okres 1 roku – 1000 USD na okres 2 lat – 2000 USD na okres 3 lat – 2500 USD Na okres 5 lat – 3500 USD


Pobierz ppt "Helena Cieśluk, Paweł Kolasiński Oppen Expo Global"

Podobne prezentacje


Reklamy Google