Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRABAG Targi PPP Płock 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRABAG Targi PPP Płock 2012."— Zapis prezentacji:

1 STRABAG Targi PPP Płock 2012

2 STRABAG w Polsce Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym już ponad 170 lat i prowadzi swoją działalność niemal na całym świecie. STRABAG SE jest jedną z największych firm budowlanych Europy, liderem na rynku niemieckim i austriackim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Dynamiczny rozwój Firmy dotyczy także rynku polskiego. STRABAG Sp. z o.o., działająca w Polsce od 1985 roku, zatrudnia obecnie ponad 7000 osób. Najlepszym przykładem tego rozwoju jest zwiększająca się liczba oddziałów terenowych, zapewniających nam sprawniejsze poruszanie się po lokalnych rynkach, coroczny wzrost realizowanych inwestycji i powiększająca się stale paleta usług oferowana klientom Firmy. Firma jest przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku. W ostatnich latach udało się jej umocnić czołową pozycję rynkową. STRABAG jest doświadczonym i cenionym wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa. Główne obszary działalności Firmy to budownictwo ogólne i inżynieryjne oraz budownictwo infrastruktury (np. drogi, infrastruktura kolejowa itp.). STRABAG GROUP

3 STRABAG SE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM BUDOWLANYCH EUROPY
Europejski lider firm budowlanych STRABAG w Polsce #1 firma budowlana w Niemczech, Austri i oraz Europie Centralnej i Wschodniej (CEE) Dochód netto w 2010: € 188 mln Zatrudnienie ~76,900 osób > 500 przedstawicielstw w ponad 60 krajach STRABAG 1,352 Budimex ,107 Polimex-Motostal ,041 Grupa Skanska Polska PBG S.A Revenue 2010 (€m) Źródło: Źródło: oraz Raport Roczny 2010 Dane historyczne Główne marki 2000(1) 3.1 2.3 19,700 84 2011 14.3 13.4 76,866 279 Obrót (€bn) Portfel zleceń (€bn) Zatrudnienie EBT (€m) X4.1 X6.4 X3.7 X4.6 X5.8 X3.9 X3.3 (1) BAU HOLDING STRABAG AG, HGB standard raportowy STRABAG GROUP

4 CELE STRATEGICZNE STRABAG
Budowanie Europy Elementy Sukcesu Partnerstwo Publiczno Prywatne Ekspansja geograficzna Rynki niszowe Rozwijanie łańcucha wartości Łańcuch wartości - (value chain) jest ciągiem różnego rodzaju funkcji (działań), generujących wartość produktu, która jest określona przez relacje rynkowe między firmą a nabywcą. Koncepcja łańcucha wartości, nazywanego również łańcuchem ekonomicznym (P. Drucker 1976, s. 120), jest ściśle związana z wartością dodaną, powstającą w kolejnych ogniwach procesów gospodarczych. Charakteryzuje ona przyrost wartości produktów (towarowca zarazem kształtowanie się kosztów w przedsiębiorstwie. Model łańcucha wartości przedstawił w 1980 r. M. E. Porter.) Ujął go w formę schematu, na którym została nakreślona w sposób bardzo ogólny struktura powiązanych ze sobą funkcji głównych i pomocniczych, jakie występują w przedsiębiorstwie. Odpowiednikiem modelu Portera jest organizacja procesu gospodarczego, którego poszczególne funkcje (uporządkowane w fazy) stanowią ogniwa łańcucha wartości. Każde ogniwo jest zarazem czynnikiem łańcucha przyczynowo-skutkowego w splocie zdarzeń gospodarczych i tym samym kształtuje produktywność w poszczególnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. Badania diagnostyczne nad strukturą łańcucha wartości są ważnym instrumentem zarządzania rozwojem firmy, ponieważ ich celem jest ujawnienie kosztów zbędnych i ocena wartości dodanej w każdej fazie i etapie procesów gospodarczych, a w konsekwencji uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez firmę. Źródło: Raport Roczny 2010

5 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE
Liczba projektów PPP realizowanych przez STRABAG STRABAG GROUP

6 ZALETY I WADY PPP Zalety Wady
Wykorzystanie wiedzy i umiejętności podmiotów prywatnych Odpowiedni podział odpowiedzialności oraz ryzyk Wysoka jakość Transfer technologii Wymiana doświadczeń sektora prywatnego z sektorem publicznym Ograniczenie wstrzymania lub opóźnienia budowy obiektu z powodu braku odpowiedniej wielkości środków płatniczych Możliwość rozbudowy i poprawy jakości infrastruktury przy ograniczonej konieczności zadłużenia się sektora Publicznego Brak przejrzystości i jednoznaczności procedur zawartych w ustawie o PPP Trudności w interpretacji niektórych przepisów ustawy PPP, ocenianych jako zbyt skomplikowane Problem wyraźnego rozróżnienia zakresu ustawy o PPP i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Brak zapisu ustawowego, określającego zakres dozwolonego ryzyka gospodarczego w razie rozwiązania PPP Brak jasno sprecyzowanych przesłanek pozwalających stwierdzić opłacalność przedsięwzięcia Nieprecyzyjne przepisy dotyczące finansowania projektów PPP STRABAG GROUP

7 PRZESZKODY - UTRUDNIAJĄCE ZASTOSOWANIE SYSTEMU PPP W POLSCE
Zamówienie Publiczne dłuższe jak trzy lata wymaga zgody Prezesa Zamówień Publicznych Okres związania ofertą przewidziany w Ustawie jest zbyt krótki Zbyt mało czytelne zapisy dotyczące zobowiązań długoterminowych bilansowych i pozabilansowych Brak jednego aktu określającego ogólne zasady współpracy sektora publicznego a prywatnym w ramach PPP Roczne płatności ze środków publicznych na rzecz projektów PPP są obciążone VAT- em Obciążenie dotacji podatkiem dochodowym od osób prawnych Przekazanie aktywów sektorowi publicznemu obciążone VAT – em Nieruchomośi w PPP podlegają obciążeniu podatku od nieruchomości STRABAG GROUP STRABAG GROUP

8 Projekty PPP

9 CENTRUM TERAPII PROTONOWEJ , ESSEN
Podstawowe dane Inwestor: Klinika uniwersytecka Essen Wartość zlecenia: ,0 mln EUR Okres realizacji: /2006 – 07/2010 (45 m-cy) Powierzchnia: ,0 m2 Urządzenia: Cyklotron, 3 Ganttry, 1 Fixbeam Okres zarządzania: 15 lat Opis projektu Największy projekt zrealizowany w formule PPP w niemieckiej opiece medycznej. Oprócz trzech stanowisk dla leczenia głęboko umiejscowionych guzów (Gantry) powstało również miejsce dla terapii oka (Fixbeam). Przewidywania – terapia dla 2000 pacjentów rocznie. Strabag był odpowiedzialny zarówno za projekt jak i realizację projektu. STRABAG GROUP STRABAG GROUP

10 ZAKŁAD PENITENCJARNY, OFFENBURG
Podstawowe dane Inwestor: Zarząd Nieruchomości (Vermögen und Bau) Badenii Wirtembergii, Freiburg Wartość zlecenia: 54,24 mln EUR Okres realizacji: /2007 – 06/2009 ( 29 m-cy) Powierzchnia: ,0 m2 Kubatura: ,0 m3 Opis projektu Realizacja więzienia „pod klucz” dla 500 więźniów. W ramach zlecenia wykonane zostało m.in. 3 budynki więzienne wraz z 4 łącznikami, hala sportowa, budynek administracyjny i warsztatowy. Zlecenie Strabag obejmowało, oprócz realizacji również projektowanie i finansowanie. STRABAG GROUP

11 CENTRUM ZARZĄDU KURFüRSTENANLAGE, HEIDELBERG
Podstawowe dane Inwestor: Strabag Real Estate, Kolonia Wartość zlecenia: 24,87 mln EUR Okres realizacji: /2008 – 11/2010 (27 m-cy) Powierzchnia: ,0 m2 Kubatura: ,0 m3 Opis projektu Biurowy budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej, 6 kondygnacji + 2 kondygnacje podziemne (garaż), dwa dziedzińce wewnętrzne. STRABAG GROUP STRABAG GROUP

12 SZKOŁA ZAWODOWA, RATZEBURG
Podstawowe dane Inwestor: Powiat Herzogtum Lauenburg, Ratzeburg Wartość zlecenia: 23,24 mln EUR Okres realizacji: /2008 – 09/2010 (23 m-cy) Opis projektu Kompleks budynków w kształcie litery U, obydwa skrzydła trzypiętrowego budynku długości ok. 100 m. STRABAG GROUP STRABAG GROUP

13 CENTRUM LOGISTYCZNE I PARKINGI, DORTMUND
Podstawowe dane Inwestor: Ernesto GvG mbH, Mannheim Wartość zlecenia: 22,44 mln EUR Okres realizacji: /2005 – 11/2006 (16 m-cy) Powierzchnia: ,0 m2 Kubatura: ,0 m STRABAG GROUP

14 BUDYNKI SZKOLNE, WITTEN
Podstawowe dane Inwestor: PPP Schul-Management, Witten Wartość zlecenia: 18,55 mln EUR Okres realizacji: /2004 – 04/2007 (31 m-cy) Opis projektu Podstawowe dane c.d. Projektowanie, modernizacja i częściowo nowa realizacja budynku liceum i gimnazjum. Gimnazjum – nowa część: Powierzchnia: ,59 m2 Kubatura: ,55 m3 Liceum – nowa część: Powierzchnia: ,20 m2 Kubatura: ,72 m3 STRABAG GROUP STRABAG GROUP

15 MINISTERSTWO FINANSÓW ( DLA LANDU BRANDENBURGIA), POCZTAM
Podstawowe dane Inwestor: Brandenburski Urząd Nieruchomości, Poczdam Wartość zlecenia: 12,5 mln EUR Okres realizacji: /2008 – 02/2010 (19 m-cy) Opis projektu Realizacja „pod klucz”. 5-cio kondygnacyjny budynek biurowy z oddzielnym budynkiem parkingowym, tereny zewnętrzne STRABAG GROUP STRABAG GROUP

16 PARKING PODZIEMNY, WIESBADEN
Podstawowe dane Inwestor: Zarząd uzdrowisk miasta Wiesbaden, Wiesbaden Wartość zlecenia: 12,13 mln EUR Okres realizacji: /2005 – 05/2006 (15 m-cy) Powierzchnia: ,0 m2 Kubatura: ,0 m3 Opis projektu Dwukondygnacyjny parking podziemny na 450 miejsc + 70 miejsc naziemnych. Realizacja w historycznym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie kasyna i teatru. Umowa z miastem Wiesbaden obejmował oprócz wykonania prac projektowych i realizacji również organizację prywatnego finansowania oraz zarządzanie projektem przez okres 40-stu lat z opcją przedłużenia na kolejne 10 lat. STRABAG GROUP STRABAG GROUP

17 6 SZKÓŁ W POWIECIE OSNABRüCK
Podstawowe dane Inwestor: Powiat Osnabrück Wartość zlecenia: 12,13 mln EUR Okres realizacji: /2008 – 10/2008 (8 m-cy) Powierzchnia: ,0 m2 Kubatura: ,0 m3 Opis projektu Renowacja, rozbudowa i wykonanie „pod klucz” szkół w 6-ciu miejscach w powiecie Osnabrück. W zakresie Strabag było również zapewnienie finansowania dla projektu. STRABAG GROUP STRABAG GROUP

18 SZKOŁA PODSTAWOWA, OSNABRüCK
Podstawowe dane Inwestor: Szkoła podstawowa w Osnabrück Wartość zlecenia: 4,38 mln EUR Okres realizacji: /2009 – 02/2011 (12 m-cy) Powierzchnia: ,0 m2 Kubatura: ,0 m3 Opis projektu 3 kondygnacyjny budynek szkolny wraz z warsztatem ( 2 kondygnacje) oraz parkingiem. Konstrukcja z prefabrykatów STRABAG GROUP STRABAG GROUP

19 LICEUM SPORTOWE, JENA Podstawowe dane Opis projektu
Inwestor: Land Turyngii, Urząd Budownictwa i Komunikacji, Erfurt Wartość zlecenia: 4,27 mln EUR Okres realizacji: /2009 – 12/2009 (9 m-cy) Powierzchnia: ,0 m2 Kubatura: ,0 m3 Ilość pokoi w internacie: 155 szt. Opis projektu Pierwszy kubaturowy projekt PPP w Turyngii. Strabag zakończył roboty w 9 miesięcy w stosunku do przewidzianych w międzynarodowym przetargu na tą inwestycję 20 – stu. Zakres umowny obejmował oprócz wykonania prac projektowych ( projekt wykonawczy), realizację ( modernizacja w czasie trwania zajęć) „pod klucz”. Do zadania Strabag należało również organizacja finansowania oraz zarządzanie internatem przez okres 21 lat. STRABAG GROUP STRABAG GROUP

20 KOMISARIAT POLICJI, RADOLFZELL
Podstawowe dane Inwestor: Urząd Mienia i Nieruchomości (Vermögen und Bau) Badenii Wirtembergii, Konsatancja Wartość zlecenia: 3,70 mln EUR Okres realizacji: /2009 – 10/2010 (12 m-cy) Powierzchnia: ,0 m2 Kubatura: ,0 m3 Opis projektu Zakres zadania to wykonanie prac projektowych i realizacja „pod klucz”. Do zakresu Strabag należało również organizacja finansowania STRABAG GROUP

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WALDEMAR CHACHULSKI Dyrektor ds. Rozwoju
STRABAG GROUP


Pobierz ppt "STRABAG Targi PPP Płock 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google