Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.strabag.com STRABAG Targi PPP Płock 2012. STRABAG GROUPFINANCIALSAPPENDIX 2 Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym już ponad 170 lat i prowadzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.strabag.com STRABAG Targi PPP Płock 2012. STRABAG GROUPFINANCIALSAPPENDIX 2 Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym już ponad 170 lat i prowadzi."— Zapis prezentacji:

1 www.strabag.com STRABAG Targi PPP Płock 2012

2 STRABAG GROUPFINANCIALSAPPENDIX 2 Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym już ponad 170 lat i prowadzi swoją działalność niemal na całym świecie. STRABAG SE jest jedną z największych firm budowlanych Europy, liderem na rynku niemieckim i austriackim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Dynamiczny rozwój Firmy dotyczy także rynku polskiego. STRABAG Sp. z o.o., działająca w Polsce od 1985 roku, zatrudnia obecnie ponad 7000 osób. Najlepszym przykładem tego rozwoju jest zwiększająca się liczba oddziałów terenowych, zapewniających nam sprawniejsze poruszanie się po lokalnych rynkach, coroczny wzrost realizowanych inwestycji i powiększająca się stale paleta usług oferowana klientom Firmy. Firma jest przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku. W ostatnich latach udało się jej umocnić czołową pozycję rynkową. STRABAG jest doświadczonym i cenionym wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa. Główne obszary działalności Firmy to budownictwo ogólne i inżynieryjne oraz budownictwo infrastruktury (np. drogi, infrastruktura kolejowa itp.). STRABAG w Polsce STRABAG GROUP

3 FINANCIALSAPPENDIX 3 X4.1 X6.4 X3.7 Dane historyczne Główne marki #1 firma budowlana w Niemczech, Austri i oraz Europie Centralnej i Wschodniej (CEE) Dochód netto w 2010: 188 mln Zatrudnienie ~76,900 osób > 500 przedstawicielstw w ponad 60 krajach Europejski lider firm budowlanych (1) BAU HOLDING STRABAG AG, HGB standard raportowy Źródło: www.gtai.de,www.gtai.de STRABAG SE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM BUDOWLANYCH EUROPY 2011 14.3 13.4 76,866 279 2000 (1) 3.1 2.3 19,700 84 Obrót (bn) Portfel zleceń (bn) Zatrudnienie EBT (m) X4.6 X5.8 X3.9 X3.3 STRABAG w Polsce 1.STRABAG 1,352 2.Budimex 1,107 3.Polimex-Motostal 1,041 4.Grupa Skanska Polska 943 5.PBG S.A. 685 Revenue 2010 (m) Źródło: www.gtai.de, oraz Raport Roczny 2010www.gtai.de STRABAG GROUP

4 4 CELE STRATEGICZNE STRABAG Budowanie Europy Elementy Sukcesu Partnerstwo Publiczno Prywatne Ekspansja geograficzna Rynki niszowe Rozwijanie łańcucha wartości Źródło: Raport Roczny 2010

5 STRABAG GROUPFINANCIALSAPPENDIX 5 Liczba projektów PPP realizowanych przez STRABAG PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE STRABAG GROUP

6 FINANCIALSAPPENDIX 6 Wykorzystanie wiedzy i umiejętności podmiotów prywatnych Odpowiedni podział odpowiedzialności oraz ryzyk Wysoka jakość Transfer technologii Wymiana doświadczeń sektora prywatnego z sektorem publicznym Ograniczenie wstrzymania lub opóźnienia budowy obiektu z powodu braku odpowiedniej wielkości środków płatniczych Możliwość rozbudowy i poprawy jakości infrastruktury przy ograniczonej konieczności zadłużenia się sektora Publicznego Zalety Wady ZALETY I WADY PPP STRABAG GROUP Brak przejrzystości i jednoznaczności procedur zawartych w ustawie o PPP Trudności w interpretacji niektórych przepisów ustawy PPP, ocenianych jako zbyt skomplikowane Problem wyraźnego rozróżnienia zakresu ustawy o PPP i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Brak zapisu ustawowego, określającego zakres dozwolonego ryzyka gospodarczego w razie rozwiązania PPP Brak jasno sprecyzowanych przesłanek pozwalających stwierdzić opłacalność przedsięwzięcia Nieprecyzyjne przepisy dotyczące finansowania projektów PPP

7 STRABAG GROUPFINANCIALSAPPENDIX 7 Zamówienie Publiczne dłuższe jak trzy lata wymaga zgody Prezesa Zamówień Publicznych Okres związania ofertą przewidziany w Ustawie jest zbyt krótki Zbyt mało czytelne zapisy dotyczące zobowiązań długoterminowych bilansowych i pozabilansowych Brak jednego aktu określającego ogólne zasady współpracy sektora publicznego a prywatnym w ramach PPP Roczne płatności ze środków publicznych na rzecz projektów PPP są obciążone VAT- em Obciążenie dotacji podatkiem dochodowym od osób prawnych Przekazanie aktywów sektorowi publicznemu obciążone VAT – em Nieruchomośi w PPP podlegają obciążeniu podatku od nieruchomości PRZESZKODY - UTRUDNIAJĄCE ZASTOSOWANIE SYSTEMU PPP W POLSCE STRABAG GROUP

8 FINANCIALSAPPENDIX 8 Projekty PPP

9 STRABAG GROUPFINANCIALSAPPENDIX 9 CENTRUM TERAPII PROTONOWEJ, ESSEN Opis projektu Największy projekt zrealizowany w formule PPP w niemieckiej opiece medycznej. Oprócz trzech stanowisk dla leczenia głęboko umiejscowionych guzów (Gantry) powstało również miejsce dla terapii oka (Fixbeam). Przewidywania – terapia dla 2000 pacjentów rocznie. Strabag był odpowiedzialny zarówno za projekt jak i realizację projektu. Podstawowe dane Inwestor: Klinika uniwersytecka Essen Wartość zlecenia: 127,0 mln EUR Okres realizacji: 10/2006 – 07/2010 (45 m-cy) Powierzchnia: 10.200,0 m2 Urządzenia: Cyklotron, 3 Ganttry, 1 Fixbeam Okres zarządzania: 15 lat STRABAG GROUP

10 FINANCIALSAPPENDIX 10 ZAKŁAD PENITENCJARNY, OFFENBURG Opis projektu Realizacja więzienia pod klucz dla 500 więźniów. W ramach zlecenia wykonane zostało m.in. 3 budynki więzienne wraz z 4 łącznikami, hala sportowa, budynek administracyjny i warsztatowy. Zlecenie Strabag obejmowało, oprócz realizacji również projektowanie i finansowanie. Podstawowe dane Inwestor: Zarząd Nieruchomości (Vermögen und Bau) Badenii Wirtembergii, Freiburg Wartość zlecenia: 54,24 mln EUR Okres realizacji: 01/2007 – 06/2009 ( 29 m-cy) Powierzchnia: 44.600,0 m2 Kubatura:165.700,0 m3 STRABAG GROUP

11 FINANCIALSAPPENDIX 11 CENTRUM ZARZĄDU KURF Ü RSTENANLAGE, HEIDELBERG Opis projektu Biurowy budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej, 6 kondygnacji + 2 kondygnacje podziemne (garaż), dwa dziedzińce wewnętrzne. Podstawowe dane Inwestor: Strabag Real Estate, Kolonia Wartość zlecenia: 24,87 mln EUR Okres realizacji: 03/2008 – 11/2010 (27 m-cy) Powierzchnia: 24.644,0 m2 Kubatura:88.140,0 m3 STRABAG GROUP

12 FINANCIALSAPPENDIX 12 SZKOŁA ZAWODOWA, RATZEBURG Opis projektu Kompleks budynków w kształcie litery U, obydwa skrzydła trzypiętrowego budynku długości ok. 100 m. Podstawowe dane Inwestor: Powiat Herzogtum Lauenburg, Ratzeburg Wartość zlecenia: 23,24 mln EUR Okres realizacji: 10/2008 – 09/2010 (23 m-cy) STRABAG GROUP

13 FINANCIALSAPPENDIX 13 CENTRUM LOGISTYCZNE I PARKINGI, DORTMUND Podstawowe dane Inwestor: Ernesto GvG mbH, Mannheim Wartość zlecenia: 22,44 mln EUR Okres realizacji: 07/2005 – 11/2006 (16 m-cy) Powierzchnia:24.500,0 m2 Kubatura: 96.900,0 m STRABAG GROUP

14 FINANCIALSAPPENDIX 14 BUDYNKI SZKOLNE, WITTEN Opis projektu Projektowanie, modernizacja i częściowo nowa realizacja budynku liceum i gimnazjum. Podstawowe dane Podstawowe dane c.d. Inwestor: PPP Schul-Management, Witten Wartość zlecenia: 18,55 mln EUR Okres realizacji: 09/2004 – 04/2007 (31 m-cy) Gimnazjum – nowa część: Powierzchnia: 1.837,59 m2 Kubatura: 6.780,55 m3 Liceum – nowa część: Powierzchnia: 3.124,20 m2 Kubatura: 12.826,72 m3 STRABAG GROUP

15 FINANCIALSAPPENDIX 15 MINISTERSTWO FINANSÓW ( DLA LANDU BRANDENBURGIA), POCZTAM Opis projektu Realizacja pod klucz. 5-cio kondygnacyjny budynek biurowy z oddzielnym budynkiem parkingowym, tereny zewnętrzne Podstawowe dane Inwestor: Brandenburski Urząd Nieruchomości, Poczdam Wartość zlecenia: 12,5 mln EUR Okres realizacji: 07/2008 – 02/2010 (19 m-cy) STRABAG GROUP

16 FINANCIALSAPPENDIX 16 PARKING PODZIEMNY, WIESBADEN Opis projektu Dwukondygnacyjny parking podziemny na 450 miejsc + 70 miejsc naziemnych. Realizacja w historycznym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie kasyna i teatru. Umowa z miastem Wiesbaden obejmował oprócz wykonania prac projektowych i realizacji również organizację prywatnego finansowania oraz zarządzanie projektem przez okres 40-stu lat z opcją przedłużenia na kolejne 10 lat. Podstawowe dane Inwestor: Zarząd uzdrowisk miasta Wiesbaden, Wiesbaden Wartość zlecenia: 12,13 mln EUR Okres realizacji: 02/2005 – 05/2006 (15 m-cy) Powierzchnia: 14.390,0 m2 Kubatura: 50.232,0 m3 STRABAG GROUP

17 FINANCIALSAPPENDIX 17 6 SZKÓŁ W POWIECIE OSNABR Ü CK Opis projektu Renowacja, rozbudowa i wykonanie pod klucz szkół w 6- ciu miejscach w powiecie Osnabrück. W zakresie Strabag było również zapewnienie finansowania dla projektu. Podstawowe dane Inwestor: Powiat Osnabrück Wartość zlecenia:12,13 mln EUR Okres realizacji: 03/2008 – 10/2008 (8 m-cy) Powierzchnia: 11.000,0 m2 Kubatura:83.426,0 m3 STRABAG GROUP

18 FINANCIALSAPPENDIX 18 SZKOŁA PODSTAWOWA, OSNABR Ü CK Opis projektu 3 kondygnacyjny budynek szkolny wraz z warsztatem ( 2 kondygnacje) oraz parkingiem. Konstrukcja z prefabrykatów Podstawowe dane Inwestor: Szkoła podstawowa w Osnabrück Wartość zlecenia: 4,38 mln EUR Okres realizacji: 11/2009 – 02/2011 (12 m-cy) Powierzchnia: 3.700,0 m2 Kubatura: 15.315,0 m3 STRABAG GROUP

19 FINANCIALSAPPENDIX 19 LICEUM SPORTOWE, JENA Opis projektu Pierwszy kubaturowy projekt PPP w Turyngii. Strabag zakończył roboty w 9 miesięcy w stosunku do przewidzianych w międzynarodowym przetargu na tą inwestycję 20 – stu. Zakres umowny obejmował oprócz wykonania prac projektowych ( projekt wykonawczy), realizację ( modernizacja w czasie trwania zajęć) pod klucz. Do zadania Strabag należało również organizacja finansowania oraz zarządzanie internatem przez okres 21 lat. Podstawowe dane Inwestor: Land Turyngii, Urząd Budownictwa i Komunikacji, Erfurt Wartość zlecenia: 4,27 mln EUR Okres realizacji: 03/2009 – 12/2009 (9 m-cy) Powierzchnia: 5.800,0 m2 Kubatura:14.600,0 m3 Ilość pokoi w internacie:155 szt. STRABAG GROUP

20 FINANCIALSAPPENDIX 20 KOMISARIAT POLICJI, RADOLFZELL Opis projektu Zakres zadania to wykonanie prac projektowych i realizacja pod klucz. Do zakresu Strabag należało również organizacja finansowania Podstawowe dane Inwestor: Urząd Mienia i Nieruchomości (Vermögen und Bau) Badenii Wirtembergii, Konsatancja Wartość zlecenia: 3,70 mln EUR Okres realizacji: 10/2009 – 10/2010 (12 m-cy) Powierzchnia: 1.596,0 m2 Kubatura: 6.057,0 m3 STRABAG GROUP

21 FINANCIALSAPPENDIX DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WALDEMAR CHACHULSKI Dyrektor ds. Rozwoju 21 STRABAG GROUP


Pobierz ppt "Www.strabag.com STRABAG Targi PPP Płock 2012. STRABAG GROUPFINANCIALSAPPENDIX 2 Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym już ponad 170 lat i prowadzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google