Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKUPY WSPÓLNE, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKUPY WSPÓLNE, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa."— Zapis prezentacji:

1 ZAKUPY WSPÓLNE, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa Zdrój, 15-16 listopada 2012 r.

2 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA Procedura przetargowa CENA KOSZTY

3 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Z1Z5Z2Z3Z4Z6 OFERENTWYKONAWCAOFERENTWYKONAWCA K K K+2% K+2% K+9% K+9% K+1% K+1% K+10% K+10% K+40% K+40% WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA OFERTY

4 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA Procedura przetargowa CENA KOSZTY Opis przedmiotu zamówienia: Zakresu asortymentu – Ilości zamawianego asortymentu – Zdefiniowania poszczególnych pozycji – Pakietowanie – OD CZEGO ZALEŻY

5 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Zakres asortymentu: skład listy powielany z poprzednich postępowań nie weryfikowany aktualną potrzebą rozbudowany nieracjonalnie, bez analizy potrzeb i doboru polegającego na optymalnym wyborze cen do jakości Ilość zamawianego asortymentu: określane bez analizy zużycia niejednokrotnie bez kontroli zasadności zużycia Zdefiniowanie poszczególnych pozycji: niejednoznaczny opis pozycji na liście opis ograniczający konkurencję (świadomy, często uzasadniany standardem, lub nieświadomy z niewiedzy) Pakietowanie: ograniczające konkurencje oferentów zdecydowanie podwyższa oferowane ceny OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA Procedura przetargowa CENA KOSZTY Opis przedmiotu zamówienia: Zakresu asortymentu – Ilości zamawianego asortymentu – Zdefiniowania poszczególnych pozycji – Pakietowanie – Określenia warunków realizacji zamówienia: Czasu trwania umowy – Terminów realizacji – Kar umownych – Możliwości wypowiedzenia umów – OD CZEGO ZALEŻY

7 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Czasu trwania umowy: zbyt długi czas trwania umowy powinien być optymalnie dopasowany do przedmiotu zamówienia Terminów realizacji: określanie zbyt krótkich terminów realizacji bez związku z rzeczywistą potrzebą w wielu przypadkach mogą stanowić ograniczenie dostępu do zamówienia Kar umownych: zbyt szerokie i rygorystyczne znacznie podnoszą ryzyko umowy Możliwości wypowiedzenia umów: zapisy w tym zakresie z innych przyczyn niż ustawowe, poza dyskusyjną ich zgodnością z PZP, stanowią poważny argument do niskiej oceny reputacji handlowej przez oferentów. OKREŚLENIE WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA powrót

8 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA Procedura przetargowa CENA KOSZTY Opis przedmiotu zamówienia: Zakresu asortymentu – Ilości zamawianego asortymentu – Zdefiniowania poszczególnych pozycji – Pakietowanie – Określenia warunków realizacji zamówienia: Czasu trwania umowy – Terminów realizacji – Kar umownych – Możliwości wypowiedzenia umów – Standingu finansowego Zamawiającego OD CZEGO ZALEŻY

9 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Standing finansowy – sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa i jej zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w wyznaczonych terminach zapłaty. W naszym przypadku interesuje nas ocena standingu finansowego dokonywana przez potencjalnych oferentów przed przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej. Od wyniku takiej oceny zależy marża stosowana przez oferenta. Standing finansowy jest częścią ogólnej oceny przedsiębiorstwa i wpływa na jego reputację handlową. STANDING FINANSOWY ZAMAWIAJĄCEGO

10 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA Procedura przetargowa CENA KOSZTY Opis przedmiotu zamówienia: Zakresu asortymentu – Ilości zamawianego asortymentu – Zdefiniowania poszczególnych pozycji – Pakietowanie – Określenia warunków realizacji zamówienia: Czasu trwania umowy – Terminów realizacji – Kar umownych – Możliwości wypowiedzenia umów – Standingu finansowego Zamawiającego Rynku Oferentów / Wykonawców OD CZEGO ZALEŻY

11 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Znajomość zamawiającego dotycząca sytuacji na rynku wykonawców, to bardzo ważny czynnik, który pozwala optymalnie określać swoje oczekiwania wobec oferentów. Dzięki dobremu rozeznaniu tego rynku mamy szanse na takie określenie swoich wymogów, aby zabezpieczały one najważniejsze interesy Zamawiającego, jednocześnie nie wprowadzając nadmiernego (nieuzasadnionego) ryzyka dla Wykonawców. Czynnikami mającymi kluczowe znaczenie jest m.in.: - ilość podmiotów w danej branży - ich udział w rynku - geograficzna struktura udziału w rynku, poszczególnych podmiotów - indywidualny potencjał - charakter prowadzonej działalności (np. czy jest to producent, czy hurtownik). RYNEK OFERENTÓW / WYKONAWCÓW

12 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Z1Z5Z2Z3Z4Z6 OFERENTWYKONAWCAOFERENTWYKONAWCA K K K+2% K+9% K+1% K+10% K+40% Bardzo ograniczona wiedza o sobie, brak odniesień do sytuacji innych szpitali. Brak podstaw do oceny własnej sytuacji. Duża wiedza w zakresie sytuacji szpitali i wynikających z niej zagrożeń dla oferentów (zwłaszcza firm dominujących na rynku)

13 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Z1Z5Z2Z3Z4Z6 OFERENTWYKONAWCAOFERENTWYKONAWCA K K K+2% K+9% K+1% K+10% K+40% GRUPA ZAKUPOWA

14 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach 1.Wyspecjalizowanie w poszczególnych obszarach zakupowych pozwoli optymalizować procesy zakupowych dzięki wymianie doświadczeń i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań (np. w zakresie formy prowadzenia postępowań, czy alternatywnej konstrukcji grup w zakresie przedmiotu postępowania). 2.Znacznie wyższa świadomość otoczenia dzięki usystematyzowaniu informacji i doświadczeń na temat rynku. 3.Zwiększenie szans dostępu do nowych dostawców i usługodawców oraz nowych technologii dzięki istotnemu wzrostowi wolumenu zakupów. 4.Rozbudowywanie lub rozszerzenie oferty w obszarach pożądanych przez zamawiających. 5.Wykluczenie wewnętrznych uwarunkowań stanowiących barierę w obniżeniu kosztów. 6.Zmniejszenie kosztów zakupu produktów, usług w granicach pomiędzy 10% do 40% obecnych kosztów.

15 KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH SUPRA HOLDING S.A. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 121/209 www.supraholding.pl Postawiony cel realizujemy poprzez KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH w ramach tego programu SUPRA HOLDING S.A. ® organizuje podmioty lecznicze z całej Polski w Szpitalne Grupy Zakupowe.

16 KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH SUPRA HOLDING S.A. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 121/209 www.supraholding.pl IDEA PROGRAMU program ma stanowić platformę dla współpracy szpitali usystematyzowane zbieranie informacji istotnych przy formowaniu GZ ocena podmiotów uczestniczących w GZ - audyt ocena rynku dostawców i usługodawców badanie standingu finansowego członków GZ badanie potrzeb zakupowych uczestników programu - audyt określenie przedmiotów postępowań określenie harmonogramu początkowego wieloaspektowa standaryzacja określonych GZ realizacja postępowań z przyjętego harmonogramu w programie tworzymy system cyklicznie powtarzanych postępowań grupowych

17 KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH SUPRA HOLDING S.A. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 121/209 www.supraholding.pl PROGRAM Badanie uczestników Badanie rynku GRUPA ZAKUPOWA Unifikacja i standaryzacja SIWZ

18 Grupa SUPRA Łączymy wiedzą i doświadczenie, aby zaproponować kompleksową obsługę na najwyższym poziomie Wiedza o klientach sektora medycznego Działalność społeczna Grupowe zakupy energii Operator Grup Zakupowych

19 Studium przypadku Nasze doświadczenia przy konsolidacji zakupów energii elektrycznej: -Grupa zakupowa 10 Szpitali Marszałkowskich z Wielkopolski, -Grupa zakupowa 6 Szpitali Powiatowych z Dolnego Śląska, -Kilkanaście wdrożeń dla pojedynczych Szpitali, Szpital Powiatowy z Dolnego Śląska, stawka za energię zaoferowana przez TAURON na rok 2013: 259 zł/MWh Szpital przystąpił do wspólnego przetargu dla 6 Szpital (wzrost zamówienia x 7): oferta TAURON na rok 2013: 236,8 zł/MWh, tj. spadek ceny o dodatkowe 8,5% !

20 Dziękujemy EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa Zdrój, 15-16 listopada 2012 r.


Pobierz ppt "ZAKUPY WSPÓLNE, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google