Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKUPY WSPÓLNE, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKUPY WSPÓLNE, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa."— Zapis prezentacji:

1 ZAKUPY WSPÓLNE, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa Zdrój, listopada 2012 r.

2 Procedura przetargowa
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Procedura przetargowa WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA CENA KOSZTY

3 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 OFERENT K K+2% K+9% K+1% K+10% K+40%
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 K K+2% K+9% K+1% K+10% K+40% WNIOSEK WNIOSEK SIWZ SIWZ PROCEDURA PROCEDURA OFERTY WYNIK OFERTY WYNIK UMOWA UMOWA OFERENT WYKONAWCA

4 Procedura przetargowa
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Procedura przetargowa WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA Opis przedmiotu zamówienia: Zakresu asortymentu – Ilości zamawianego asortymentu – Zdefiniowania poszczególnych pozycji – Pakietowanie – OD CZEGO ZALEŻY CENA KOSZTY

5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres asortymentu:
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres asortymentu: skład listy powielany z poprzednich postępowań nie weryfikowany aktualną potrzebą rozbudowany nieracjonalnie, bez analizy potrzeb i doboru polegającego na optymalnym wyborze cen do jakości Ilość zamawianego asortymentu: określane bez analizy zużycia niejednokrotnie bez kontroli zasadności zużycia Zdefiniowanie poszczególnych pozycji: niejednoznaczny opis pozycji na liście opis ograniczający konkurencję (świadomy, często uzasadniany standardem, lub nieświadomy z niewiedzy) Pakietowanie: ograniczające konkurencje oferentów zdecydowanie podwyższa oferowane ceny

6 Procedura przetargowa
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Procedura przetargowa WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA Opis przedmiotu zamówienia: Zakresu asortymentu – Ilości zamawianego asortymentu – Zdefiniowania poszczególnych pozycji – Pakietowanie – Określenia warunków realizacji zamówienia: Czasu trwania umowy – Terminów realizacji – Kar umownych – Możliwości wypowiedzenia umów – OD CZEGO ZALEŻY CENA KOSZTY

7 OKREŚLENIE WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach powrót OKREŚLENIE WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA Czasu trwania umowy: zbyt długi czas trwania umowy powinien być optymalnie dopasowany do przedmiotu zamówienia Terminów realizacji: określanie zbyt krótkich terminów realizacji bez związku z rzeczywistą potrzebą w wielu przypadkach mogą stanowić ograniczenie dostępu do zamówienia Kar umownych: zbyt szerokie i rygorystyczne znacznie podnoszą ryzyko umowy Możliwości wypowiedzenia umów: zapisy w tym zakresie z innych przyczyn niż ustawowe, poza dyskusyjną ich zgodnością z PZP, stanowią poważny argument do niskiej oceny reputacji handlowej przez oferentów.

8 Procedura przetargowa
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Procedura przetargowa WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA Opis przedmiotu zamówienia: Zakresu asortymentu – Ilości zamawianego asortymentu – Zdefiniowania poszczególnych pozycji – Pakietowanie – Określenia warunków realizacji zamówienia: Czasu trwania umowy – Terminów realizacji – Kar umownych – Możliwości wypowiedzenia umów – Standingu finansowego Zamawiającego OD CZEGO ZALEŻY CENA KOSZTY

9 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach STANDING FINANSOWY ZAMAWIAJĄCEGO Standing finansowy – sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa i jej zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w wyznaczonych terminach zapłaty. W naszym przypadku interesuje nas ocena standingu finansowego dokonywana przez potencjalnych oferentów przed przygotowaniem i złożeniem oferty przetargowej. Od wyniku takiej oceny zależy marża stosowana przez oferenta. Standing finansowy jest częścią ogólnej oceny przedsiębiorstwa i wpływa na jego reputację handlową.

10 Procedura przetargowa
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Procedura przetargowa WNIOSEK SIWZ PROCEDURA WYNIK UMOWA Opis przedmiotu zamówienia: Zakresu asortymentu – Ilości zamawianego asortymentu – Zdefiniowania poszczególnych pozycji – Pakietowanie – Określenia warunków realizacji zamówienia: Czasu trwania umowy – Terminów realizacji – Kar umownych – Możliwości wypowiedzenia umów – Standingu finansowego Zamawiającego Rynku Oferentów / Wykonawców OD CZEGO ZALEŻY CENA KOSZTY

11 RYNEK OFERENTÓW / WYKONAWCÓW
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach RYNEK OFERENTÓW / WYKONAWCÓW Znajomość zamawiającego dotycząca sytuacji na rynku wykonawców, to bardzo ważny czynnik, który pozwala optymalnie określać swoje oczekiwania wobec oferentów. Dzięki dobremu rozeznaniu tego rynku mamy szanse na takie określenie swoich „wymogów”, aby zabezpieczały one najważniejsze interesy Zamawiającego, jednocześnie nie wprowadzając nadmiernego (nieuzasadnionego) ryzyka dla Wykonawców. Czynnikami mającymi kluczowe znaczenie jest m.in.: ilość podmiotów w danej branży ich udział w rynku geograficzna struktura udziału w rynku, poszczególnych podmiotów indywidualny potencjał charakter prowadzonej działalności (np. czy jest to producent, czy hurtownik).

12 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 OFERENT Bardzo ograniczona wiedza o sobie,
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Bardzo ograniczona wiedza o sobie, brak odniesień do sytuacji innych szpitali. Brak podstaw do oceny własnej sytuacji. K K+2% K+9% K+1% K+10% K+40% Duża wiedza w zakresie sytuacji szpitali i wynikających z niej zagrożeń dla oferentów (zwłaszcza firm dominujących na rynku) OFERENT WYKONAWCA

13 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 OFERENT K K+2% K+9% K+1% K+10% K+40%
Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach GRUPA ZAKUPOWA Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 K K+2% K+9% K+1% K+10% K+40% OFERENT WYKONAWCA

14 Zakupy wspólne, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach Wyspecjalizowanie w poszczególnych obszarach zakupowych pozwoli optymalizować procesy zakupowych dzięki wymianie doświadczeń i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań (np. w zakresie formy prowadzenia postępowań, czy alternatywnej konstrukcji grup w zakresie przedmiotu postępowania). Znacznie wyższa świadomość otoczenia dzięki usystematyzowaniu informacji i doświadczeń na temat rynku. Zwiększenie szans dostępu do nowych dostawców i usługodawców oraz nowych technologii dzięki istotnemu wzrostowi wolumenu zakupów. Rozbudowywanie lub rozszerzenie oferty w obszarach pożądanych przez zamawiających. Wykluczenie wewnętrznych uwarunkowań stanowiących barierę w obniżeniu kosztów. Zmniejszenie kosztów zakupu produktów, usług w granicach pomiędzy 10% do 40% obecnych kosztów.

15 KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH
SUPRA HOLDING S.A. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 121/209 KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH Postawiony cel realizujemy poprzez KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH w ramach tego programu SUPRA HOLDING S.A. ® organizuje podmioty lecznicze z całej Polski w Szpitalne Grupy Zakupowe.

16 KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH
SUPRA HOLDING S.A. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 121/209 KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH IDEA PROGRAMU program ma stanowić platformę dla współpracy szpitali usystematyzowane zbieranie informacji istotnych przy formowaniu GZ ocena podmiotów uczestniczących w GZ - audyt ocena rynku dostawców i usługodawców badanie standingu finansowego członków GZ badanie potrzeb zakupowych uczestników programu - audyt określenie przedmiotów postępowań określenie harmonogramu początkowego wieloaspektowa standaryzacja określonych GZ realizacja postępowań z przyjętego harmonogramu w programie tworzymy system cyklicznie powtarzanych postępowań grupowych

17 KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH
SUPRA HOLDING S.A. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 121/209 KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH PROGRAM Badanie uczestników GRUPA ZAKUPOWA Badanie rynku Unifikacja i standaryzacja SIWZ

18 Grupowe zakupy energii
Grupa SUPRA Łączymy wiedzą i doświadczenie, aby zaproponować kompleksową obsługę na najwyższym poziomie Wiedza o klientach sektora medycznego Działalność społeczna Grupowe zakupy energii Operator Grup Zakupowych

19 Nasze doświadczenia przy konsolidacji zakupów energii elektrycznej:
Studium przypadku Nasze doświadczenia przy konsolidacji zakupów energii elektrycznej: Grupa zakupowa 10 Szpitali Marszałkowskich z Wielkopolski, Grupa zakupowa 6 Szpitali Powiatowych z Dolnego Śląska, Kilkanaście wdrożeń dla pojedynczych Szpitali, Szpital Powiatowy z Dolnego Śląska, stawka za energię zaoferowana przez TAURON na rok 2013: 259 zł/MWh Szpital przystąpił do wspólnego przetargu dla 6 Szpital (wzrost zamówienia x 7): oferta TAURON na rok 2013: 236,8 zł/MWh, tj. spadek ceny o dodatkowe 8,5% !

20 Dziękujemy EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa Zdrój, listopada 2012 r.


Pobierz ppt "ZAKUPY WSPÓLNE, działanie niezbędne w dążeniu do osiągnięcia wyższej efektywności kosztowej w szpitalach EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA SZPITALI W POLSCE Kudowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google