Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce przy Stowarzyszeniu BORIS ul. Obrońców 7, Ostrołęka, Tel Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Zasada efektywności. Zasada konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania środków w POKL. Zasada efektywności. Prowadzący: Hubert Nowak

2 Ostrołęka Zastosowanie Dotyczy zamówień (odpłatnych umów zawieranych pomiędzy beneficjentem/partnerem a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane) w ramach projektu przekraczających zł (netto) z zastrzeżeniem sytuacji gdy zamówienie jest realizowane zgodnie z PZP lub zasadą konkurencyjności.

3 Ostrołęka Interpretacja zasady efektywności Polega ona na zapewnieniu by wydatki ponoszone w ramach projektu były ponoszone w sposób racjonalny i efektywny, tj. zapewnieniu że wydatki (ceny) nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (w znaczeniu relacji nakład/rezultat).

4 Ostrołęka Przebieg procedury według zasady efektywności Rozeznanie rynku prowadzone według zasady efektywności oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców. W przypadku towarów lub usług, dla których porównanie cen nie jest możliwe Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności.

5 Ostrołęka Zamówienia poniżej zł W przypadku zamówień poniżej zł Beneficjent nie musi prowadzić rozeznania rynku – ale nie oznacza to, iż Beneficjent nie jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w racjonalnej wysokości.

6 Ostrołęka Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrołęka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google