Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” KONKURS pt.: „Start w Przyszłość” Gmina Mszczonów ul. Plac Piłsudskiego 1 Mszczonów Logo beneficjenta Nr umowy o dofinansowanie: 208/ES/ZS/D- POKL/12 Szkoła Podstawowa w Mszczonowie ul. Warszawska 27 Logo szkoły Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 1

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
JAK TO ZROBIĆ? REDAGUJEMY INSTRUKCJĘ. Zakładanie ogródka w szklanej butli oraz przesadzanie rośliny doniczkowej. Cele główne Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem Kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolem graficznym zawierającym instrukcję działania Zapoznanie uczniów z cechami instrukcji Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Cele operacyjne Uczeń potrafi ułożyć z rozsypanki zdaniowej instrukcję ,, przesadzania rośliny doniczkowej” Uczeń umie odczytać instrukcję Uczeń potrafi wykonać czynności zgodnie z podaną instrukcją Uczeń umie odczytać symbole zawierające instrukcję działania Uczeń potrafi ułożyć obrazek w całość o nieregularnych liniach Cele wychowawcze Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie Wykonanie prac na rzecz szkoły Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Czas realizacji: Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Mszczonowie Liczba uczestników: 14 Formy pracy: zespołowa, grupowa, indywidualna Metody pracy: karta pracy, realizacji zadań Pomoce: doniczki z podstawkami, ziemia do kwiatów, rękawiczki jednorazowe, plastikowe noże, szary papier, aparat fotograficzny, karty pracy przygotowane przez nauczyciela Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
PRZEBIEG ZAJĘĆ Powitanie uczniów, podanie celu lekcji W ostatnim czasie przypomnieliśmy sobie takie formy wypowiedzi jak zaproszenie i ogłoszenie. Dzisiaj zapoznamy się z instrukcją obsługi. Dokładnie przeanalizujemy ,,Zakładanie ogródka w szklanej butli’’ oraz samodzielnie przesadzicie rośliny doniczkowej w/d podanej instrukcji. 2. Wprowadzenie do tematu Na-l: Z pewnością każdy z was spotkał się z instrukcją obsługi. [Nauczyciel prosi uczniów, aby podali przykłady] Uczniowie podają różne rodzaje instrukcji: obsługi pralki, kuchenki mikrofalowej itp.. Na-l: Instrukcja to taka forma wypowiedzi nastawiona na przekazanie informacji o charakterze praktycznym. Zamieszczone są w niej dokładne wskazówki dotyczące: Wykonania czegoś np.: przyrządzania zupy z torebki Obsługi jakiegoś urządzenia np.: obsługi telefonu komórkowego Postępowania w określonych sytuacjach – postępowanie w czasie pożaru Instrukcja może być zapisana w formie graficznej. Często też zachowuje formę tekstu połączonego z rysunkami. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
3. Praca z kartą pracy Nauczyciel rozdaje uczniom instrukcję ,,Zakładania ogródka w szklanej butli’’. Po przeczytaniu instrukcji przez uczniów nauczyciel zadaje pytanie: Na-l - Czy po przeczytaniu instrukcji umielibyście założyć taki ogródek? (Tym pytaniem nauczyciel zaczyna rozmowę na temat czytelności instrukcji, precyzji języka). Uczniowie udzielają pozytywnej odpowiedzi. Na-l - A kiedy instrukcję można łatwo zrozumieć? Uczniowie udzielają różnych odpowiedzi: zwięzła, precyzyjna, czytelna, krótka, napisana prostym językiem, niebudząca wątpliwości itp. Na-l – Udało się wam doskonale opisać cechy dobrej instrukcji. Nauczyciel sygnalizuje również uczniom, że przy redagowaniu instrukcji używamy: czasowników w formie 2. osoby liczby pojedynczej trybu rozkazującego [ np.: wyciągnij] 1. osoby liczby mnogiej [ np.: wyciągamy] formy bezokolicznika [np.: wyciągnąć] W instrukcji ,,Zakładania ogródka w szklanej butli’’ uczniowie wyszukują i podkreślają czasowniki w trybie rozkazującym [praca indywidualna], a następnie zmieniają instrukcję używając bezokoliczników. [ćwiczenie ustne]. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
4. Puzzle – obrazkowej instrukcji - ,, Zakładanie ogródka w szklanej butli.” Nauczyciel rozdaje grupom pocięte puzzle obrazkowej instrukcji ,, Zakładanie ogródka w szklanej butli.” Zadaniem uczniów jest ułożenie pociętego obrazka o nieregularnych liniach w całość. Każda grupa otrzymuje inny zestaw [ sześć zdań, sześć obrazków]. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Po ułożeniu uczniowie podchodzą do tablicy, gdzie na dużych planszach znajdują się zdania. Grupa ma dopasować ułożone obrazki do właściwych zdań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

9 Efekt końcowy prac w grupach.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
5. Jak przesadzać roślinę doniczkową? – rozsypanka zdaniowa w grupach Nauczyciel rozdaje kartę pracy na której, znajduje się obrazkowa instrukcja przesadzania rośliny oraz rozsypankę zdaniową. Zadaniem uczniów jest ułożenie zdań w odpowiedniej kolejności. Sprawdzenie poprawności wykonania zadań przez głośne odczytanie ułożonej instrukcji. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 7. Przygotowanie stanowisk pracy
Uczniowie przygotowują swoje stanowiska pracy do przesadzania roślin doniczkowych: Nakrywają stoliki szarym papierem Wybierają kwiaty do przesadzania oraz odpowiednio większe doniczki Zakładają rękawiczki jednorazowe Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 11

12 8. Samodzielne przesadzanie roślin
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14

15 Dziękuję za uwagę Człowiek – najlepsza inwestycja.
Autor: Osińska Ewa – nauczyciel terapeuta w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Dziękuję za uwagę Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zwanego dalej (PO KL), Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google