Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych KONKURS pt.: Start w Przyszłość Gmina Mszczonów ul. Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów Logo beneficjenta Nr umowy o dofinansowanie: 208/ES/ZS/D- POKL/12 Szkoła Podstawowa w Mszczonowie ul. Warszawska 27 96-320 Mszczonów Logo szkoły Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 JAK TO ZROBIĆ? REDAGUJEMY INSTRUKCJĘ. Zakładanie ogródka w szklanej butli oraz przesadzanie rośliny doniczkowej. Cele główne Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem Kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolem graficznym zawierającym instrukcję działania Zapoznanie uczniów z cechami instrukcji Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Cele operacyjne Uczeń potrafi ułożyć z rozsypanki zdaniowej instrukcję,, przesadzania rośliny doniczkowej Uczeń umie odczytać instrukcję Uczeń potrafi wykonać czynności zgodnie z podaną instrukcją Uczeń umie odczytać symbole zawierające instrukcję działania Uczeń potrafi ułożyć obrazek w całość o nieregularnych liniach Cele wychowawcze Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie Wykonanie prac na rzecz szkoły 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 Czas realizacji: 22.04. 2013 Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Mszczonowie Liczba uczestników: 14 Formy pracy: zespołowa, grupowa, indywidualna Metody pracy: karta pracy, realizacji zadań Pomoce: doniczki z podstawkami, ziemia do kwiatów, rękawiczki jednorazowe, plastikowe noże, szary papier, aparat fotograficzny, karty pracy przygotowane przez nauczyciela Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

4 4 PRZEBIEG ZAJĘĆ 1.Powitanie uczniów, podanie celu lekcji W ostatnim czasie przypomnieliśmy sobie takie formy wypowiedzi jak zaproszenie i ogłoszenie. Dzisiaj zapoznamy się z instrukcją obsługi. Dokładnie przeanalizujemy,,Zakładanie ogródka w szklanej butli oraz samodzielnie przesadzicie rośliny doniczkowej w/d podanej instrukcji. 2. Wprowadzenie do tematu Na-l: Z pewnością każdy z was spotkał się z instrukcją obsługi. [Nauczyciel prosi uczniów, aby podali przykłady] Uczniowie podają różne rodzaje instrukcji: obsługi pralki, kuchenki mikrofalowej itp.. Na-l: Instrukcja to taka forma wypowiedzi nastawiona na przekazanie informacji o charakterze praktycznym. Zamieszczone są w niej dokładne wskazówki dotyczące: Wykonania czegoś np.: przyrządzania zupy z torebki Obsługi jakiegoś urządzenia np.: obsługi telefonu komórkowego Postępowania w określonych sytuacjach – postępowanie w czasie pożaru Instrukcja może być zapisana w formie graficznej. Często też zachowuje formę tekstu połączonego z rysunkami. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 3. Praca z kartą pracy Nauczyciel rozdaje uczniom instrukcję,,Zakładania ogródka w szklanej butli. Po przeczytaniu instrukcji przez uczniów nauczyciel zadaje pytanie: Na-l - Czy po przeczytaniu instrukcji umielibyście założyć taki ogródek? (Tym pytaniem nauczyciel zaczyna rozmowę na temat czytelności instrukcji, precyzji języka). Uczniowie udzielają pozytywnej odpowiedzi. Na-l - A kiedy instrukcję można łatwo zrozumieć? Uczniowie udzielają różnych odpowiedzi: zwięzła, precyzyjna, czytelna, krótka, napisana prostym językiem, niebudząca wątpliwości itp. Na-l – Udało się wam doskonale opisać cechy dobrej instrukcji. Nauczyciel sygnalizuje również uczniom, że przy redagowaniu instrukcji używamy: czasowników w formie 2. osoby liczby pojedynczej trybu rozkazującego [ np.: wyciągnij] 1. osoby liczby mnogiej [ np.: wyciągamy] formy bezokolicznika [np.: wyciągnąć] W instrukcji,,Zakładania ogródka w szklanej butli uczniowie wyszukują i podkreślają czasowniki w trybie rozkazującym [praca indywidualna], a następnie zmieniają instrukcję używając bezokoliczników. [ćwiczenie ustne].

6 6 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

7 7 4. Puzzle – obrazkowej instrukcji -,, Zakładanie ogródka w szklanej butli. Nauczyciel rozdaje grupom pocięte puzzle obrazkowej instrukcji,, Zakładanie ogródka w szklanej butli. Zadaniem uczniów jest ułożenie pociętego obrazka o nieregularnych liniach w całość. Każda grupa otrzymuje inny zestaw [ sześć zdań, sześć obrazków]. Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

8 8 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Po ułożeniu uczniowie podchodzą do tablicy, gdzie na dużych planszach znajdują się zdania. Grupa ma dopasować ułożone obrazki do właściwych zdań.

9 9 Efekt końcowy prac w grupach. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 10 5. Jak przesadzać roślinę doniczkową? – rozsypanka zdaniowa w grupach Nauczyciel rozdaje kartę pracy na której, znajduje się obrazkowa instrukcja przesadzania rośliny oraz rozsypankę zdaniową. Zadaniem uczniów jest ułożenie zdań w odpowiedniej kolejności. Sprawdzenie poprawności wykonania zadań przez głośne odczytanie ułożonej instrukcji. Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

11 11 7. Przygotowanie stanowisk pracy Uczniowie przygotowują swoje stanowiska pracy do przesadzania roślin doniczkowych: Nakrywają stoliki szarym papierem Wybierają kwiaty do przesadzania oraz odpowiednio większe doniczki Zakładają rękawiczki jednorazowe Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

12 12 8. Samodzielne przesadzanie roślin Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

13 13 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

14 14 Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

15 15 Człowiek – najlepsza inwestycja. Autor: Osińska Ewa – nauczyciel terapeuta w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – zwanego dalej (PO KL), Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany w ramach przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt "Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google