Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie środowiskowe - scenariusz zajęć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie środowiskowe - scenariusz zajęć"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie środowiskowe - scenariusz zajęć
Warsztat opracowały: Barbara Gmur Krystyna Haładaj na podstawie materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

2 Cel: Tworzenie lokalnej polityki
oświatowej prowadzącej do zwiększania szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży, prezentacja scenariusza.

3 Uwagi do przebiegu spotkania
Przygotowanie scenariusza. Przygotowanie prezentacji projektu Przygotowanie niezbędnych materiałów. Określenie czasu spotkania Zaplanowanie rezultatu spotkania „Dobrze rozwinięty umysł, pasja do nauki i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy to nowe klucze do przyszłości” Raport SCANS

4 w naszej gminie/ naszym powiecie, aby miał udane życie?
Podstawowe pytanie kierowane do uczestników brzmi: Jakie kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) powinien posiadać absolwent szkół w naszej gminie/ naszym powiecie, aby miał udane życie?

5 Przebieg warsztatu A Rozdanie pociętych karteczek i prośba o czytelne, hasłowe zapisywanie odpowiedzi (jedna odpowiedź na jednej karteczce). Zebranie karteczek przez prowadzących. Jeśli grupa jest nieduża to karteczki zbierane są na jeden stosik. Jeśli grupa jest większa niż 20 osób to karteczki powinny być zbierane na oddzielnych stołach przez każdą grupę osobno. Grupowanie odpowiedzi o podobnej tematyce. Grupowanie odpowiedzi odbywa się do momentu gdy na tablicy zostaną umieszczone wszystkie karteczki a zebrani uznają, że zamieszczone odpowiedzi są zupełnie różne i nie pokrywają się ze sobą.

6 Następnie poszczególne odpowiedzi powinny zostać
Przebieg warsztatu B  Następnie poszczególne odpowiedzi powinny zostać ponumerowane. Następnie sporządzamy listę wszystkich odpowiedzi i wywieszamy ja w widocznym miejscu. Prowadzący spotkanie przekazują wszystkim zgromadzonym określoną liczbę samoprzylepnych kropeczek (najlepiej 10). Informują ich, że kolejne działanie symulować będzie wydawanie przez podatników realnych pieniędzy na oświatę. Każdy z uczestników mając do dyspozycji 10 tysięcy złotych (każda kropeczka to jeden tysiąc) podejmuje decyzję, które z zadań reprezentowanych przez odpowiedzi na liście są najważniejsze i ile pieniędzy należy przeznaczyć na wybrane zadanie lub zadania. Możliwe jest „dofinansowanie” np. jednego zadania całą kwotą 10 kropeczek czyli „10 tysięcy złotych” lub też dowolne rozdzielenie kropeczek na kilka zadań.

7 Przebieg warsztatu C Każdy z uczestników na przydzielonych kropeczkach zapisuje numery zadania, na które chce wydać swoje „pieniądze” – tak aby w następnym momencie, przylepiając wybrane numery przy konkretnych zadaniach, nie zmieniał swych wyborów w ostatniej chwili, sugerując się wyborami innych. Prowadzący odczytuje głośno wszystkie odpowiedzi wraz z ich numerami zamieszczone na tablicy dając szansę uczestnikom na staranne zaplanowanie „wydawania” swoich pieniędzy. Prowadzący zaprasza naklejenia swoich kropeczek przy wybranych odpowiedziach. Ogłaszamy przerwę podczas której zliczamy przyznane kwoty.

8 Przebieg warsztatu D     Po przerwie i powrocie wszystkich uczestników na salę prowadzący odczytuje wyniki i rozpoczyna dyskusję na ich temat. W trakcie dyskusji tematy do poruszenia: Czy wyniki są zaskakujące, z czego wynika kolejność listy priorytetów, które wyniki mogą być specyficzne dla tego grona, a które prawdopodobnie nie są specyficzne. Po dyskusji prowadzący ponownie informuje, jakie będą dalsze losy uzyskanych w trakcie spotkania wyników oraz przypomina o dalszych wydarzeniach związanych z programem (np. lokalne forum oświatowe, konferencja prezentująca wyniki itp), zaprasza na nie zainteresowanych uczestników. Można zaproponować pracę nad uzyskanymi propozycjami w formie zadaniowej i przedstawić na kolejnym spotkaniu

9 Warsztat drugi (burza mózgów)
Prowadzący wyjaśnia, że zwiększenia szans edukacyjnych i życiowych młodego pokolenia w środowisku wiejskim wymaga zjednoczenia sił wszystkich, którzy mogą w tym zadaniu pomagać dzieciom i młodzieży. W związku z tym prowadzący prosi uczestników, którzy są przedstawicielami różnych grup i środowisk, o podawanie propozycji włączenia się ich grup czy środowisk do działań na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych i życiowych młodzieży

10 Podsumowanie spotkanie odczytanie najważniejszych zapisów.
Zaplanowanie dalszych działań i spotkań. Rundka kończąca spotkanie i odnosząca się oczekiwań uczestników. Dziękujemy !


Pobierz ppt "Spotkanie środowiskowe - scenariusz zajęć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google