Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Durka Zastosowanie preparatu Octaplex u pacjentki po przedawkowaniu acenokumarolu - opis przypadku Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Durka Zastosowanie preparatu Octaplex u pacjentki po przedawkowaniu acenokumarolu - opis przypadku Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii."— Zapis prezentacji:

1 Anna Durka Zastosowanie preparatu Octaplex u pacjentki po przedawkowaniu acenokumarolu - opis przypadku Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK im. WAM - CSW w Łodzi Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej r.

2 Historia, czyli rozwój teorii hemostazy…
1904 – Teoria Shmidta – Morawitza – główna rola trombiny, tromboplastyny tkankowej i jonów Ca 1964 – kaskadowy model hemostazy – tor zewnątrz- i wewnątrzpochodny. 1995 – Rapaport i Rao – poprawiony model krzepnięcia krwi. Obecnie – teoria komórkowa. Trójfazowy proces hemostazy: Hemostaza pierwotna. Hemostaza wtórna. Fibrynoliza.

3 Współczesna komórkowa teoria krzepnięcia krwi
Fazy krzepnięcia (inicjacji) (rozszerzenia) (rozprzestrzeniania)

4

5

6

7

8

9

10 r. godz. 17:10 Pacjentka A. S. lat 77 została przywieziona do IP USK im WAS-CSW w Łodzi w dniu z powodu przedawkowania acenokumarolu. W wywiadzie: AF utrwalone. Złożona wada serca z niedomykalnością zastawki mitralnej. Choroba niedokrwienna serca. Nadciśnienie tętnicze. Cukrzyca typu II. Chora przewlekle leczona acenokumarolem z powodu utrwalonego AF. Od około tygodnia obserwowała wystąpienie wylewów krwawych na skórze kończyn górnych i tułowia Pomimo tego chora nie przerwała ani nie zmodyfikowała leczenia przeciwzakrzepowego (Sintrom – 4 mg/dobę) Od października 2011 nie oznaczano u chorej INR.

11 Kaniulacja naczynia centralnego
Wobec trudności z założeniem kaniuli obwodowej i pobrania krwi do badań laboratoryjnych, wezwano zespół OIT na konsultację i poproszono o założenie kaniuli centralnej. W chwili przyjęcia chora przytomna, w ograniczonym kontakcie słowno-logicznym, okresowo pobudzona, agresywna. Parametry życiowe: HR /min NIBP 110/60 mmHg. Oddech własny z tlenoterapią bierną przez wąsy tlenowe, następnie maskę z rezerwuarem, SPO % Pacjentce założono kaniulę do żyły głównej górnej drogą żyły szyjnej wewnętrznej prawej; przebieg bez powikłań. Pobrano krew do badań laboratoryjnych.

12

13 Terapia preparatem Octaplex
Ze względu na nieoznaczalne wartości krzepnięcia oraz zagrożenie wystąpienia niewydolności wielonarządowej podjęto decyzję o przyjęciu chorej do OIT. Chorej podano Octaplex: ustalona dawka 1,9 ml/ kg m. c. (6x 500 j. m.). Po podaniu 1/3 dawki pobrano krew do w celu oznaczenia INR. Wobec unormowania się parametrów krzepnięcia w granicach zakresu terapeutycznego, podjęto decyzję o podaniu ½ wyliczonej pierwotnie dawki Octaplexu.

14 Leczenie o OIT Na przetoczenie preparatów krwiopochodnych pacjentka nie wyraziła zgody (świadek Jehowy) W obecności lekarzy OIT, pielęgniarki OIT, jak również siostry chorej, pacjentce odczytano formularz – oświadczenie świadka Jehowy dotyczące leczenia preparatami krwi. Chora, wyżej wymienione oświadczenie opatrzyła własnoręcznym podpisem. Pacjentkę przetransportowano do szpitala przy Palcu Hallera, celem wykonania badania tomograficznego głowy – wykluczono krwawienie do OUN. Zastosowane leczenie farmakologiczne: Hemofer – 1 tabl p.o. 10 ml 10 % NaCl w 100 ml 0,9 & NaCl. 6% HES – 500 ml. Pacjentkę skierowano do dalszego leczenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

15 Dalsze leczenie w Oddziale Chorób Wewnetrznych

16 Dalsze leczenie w Oddziale Chorób Wewnetrznych

17 Dalsze leczenie w Oddziale Chorób Wewnetrznych

18 Dalsze leczenie w Oddziale Chorób Wewnetrznych

19 Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Anna Durka Zastosowanie preparatu Octaplex u pacjentki po przedawkowaniu acenokumarolu - opis przypadku Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google