Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n.med. Zbigniew Muras MEDYCYNA RATUNKOWA WYKŁADY Z CHIRURGII OGÓLNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n.med. Zbigniew Muras MEDYCYNA RATUNKOWA WYKŁADY Z CHIRURGII OGÓLNEJ."— Zapis prezentacji:

1

2 Dr n.med. Zbigniew Muras MEDYCYNA RATUNKOWA WYKŁADY Z CHIRURGII OGÓLNEJ

3 PLAN WYKŁADU n ZŁAMANIA n KRWAWIENIA n OPARZENIA, ODMROŻENIA n PRZERWA n RANY POSTRZAŁOWE n ZESPÓŁ ZMIAŻDŻENIA n WIOTKA KLATKA PIERSIOWA n ODMA OPŁUCNOWA n TAMPONADA SERCA n PYTANIA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Krwawienie, krwotok, wstrząs krwotoczny n KRWAWIENIE- n KRWAWIENIE- zaburzenie w krążeniu polegające na wydostaniu się krwi w pełnym składzie poza obręb łożyska naczyniowego. n RODZAJE: n RODZAJE: tętnicze, żylne, miąższowe, krwotok z serca. n KRWOTOK- n KRWOTOK- POWYŻEJ 500 ml. n WSTRZĄS n WSTRZĄS KRWOTOCZNY- KRWOTOCZNY- POWYŻEJ 30% OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 PRZERWA 5 CZY 10 MINUT?

27

28 RANA POSTRZAŁOWA (VULNUS SCLOPETARIUM) n Odmienności n Odmienności rany postrzałowej: –posiada –posiada najczęściej wlot i wylot –otwór –otwór wlotowy mniejszy niż wylotowy

29

30 Rany postrzałowe- postępowanie przedszpitalne i wczesnoszpitalne n Na n Na miejscu wypadku: prowizoryczne opatrzenie rany- dezynfekcja, sterylny opatrunek, zahamowanie ewentualnego krwawienia, bezpieczny transport do szpitala n w n w szpitalu: ocena stanu ogólnego pacjenta, ocena skutków doznanej rany- uszkodzenia narządów, układów (diagnostyka: rewizja rany, badania biochemiczne, RTG, USG, CT, NMR).

31

32

33 Zespół zmiażdżenia ( crush syndrome) Do krwiobiegu uwalnia się mioglobina, która następnie przedostaje się do cewek nerkowych, w których wywołuje zmiany zwyrodnieniowe oraz martwicę komórek nabłonka. POWSTAJE: ostra niezapalna niewydolność nerek (dawniej zespół dolnego nefronu). LECZENIE: dializoterapia

34 OBRAŻENIA KLATKI PIERSIOWEJ KNa KNa miejscu wypadku lekarz powinien przede wszystkim podjąć działania mające na celu: n -usunięciu n -usunięciu zaburzeń bezpośrednio zagrażających życiu n -zapobieganiu n -zapobieganiu powstania wstrząsu HNa HNa miejscu wypadku można więc stwierdzić i usunąć: n 1-brak n 1-brak oddechu n 2-zaburzenia n 2-zaburzenia oddechu u chorego nieprzytomnego, wynikające z niedrożności dróg oddechowych (np. zapadanie się języka) n 3-ostrą n 3-ostrą duszność u chorego przytomnego np. w wyniku złamania wielu żeber, odmy opłucnowej

35 Postępowanie na miejscu wypadku n 1-sztuczne n 1-sztuczne oddychanie usta-usta, ambu, respirator n 2-uniesienie n 2-uniesienie żuchwy, odgięcie głowy ku tyłowi (uwaga- złamanie kręgosłupa) n 3-stabilizacja n 3-stabilizacja żeber rękami z jednoczesnym nakłonieniem chorego do kaszlu n odma n odma zamknięta nie wymaga intensywnych działań na miejscu wypadku nodma otwarta- zamknąć nodma wentylowa nakłucie opłucnej igłą

36 WIOTKA KLATKA PIERSIOWA n Złamanie n Złamanie wielu żeber lub też tzw. okienkowe mogą powodować patologiczną ruchomość klatki piersiowej i ciężkie zaburzenia oddychania. Powstaje tzw. wiotka klatka piersiowa i ta wiotka część ściany klatki piersiowej podlega tzw. ruchom opacznym.

37

38 ODMA URAZOWA OPŁUCNEJ n OBJAWY n OBJAWY ODMY: n odgłos n odgłos opukowy bębenkowy n brak n brak szmeru oddechowego n wzmożone n wzmożone drżenie piersiowe n RTG- n RTG- decyduje o rozpoznaniu

39 ODMA ZASTAWKOWA n OBJAWY: –ból –ból i szybko narastająca duszność –wdechowe –wdechowe ustawienie chorej połowy klatki piersiowej –wysoki –wysoki odgłos opukowy –zniesienie –zniesienie szmeru oddechowego –poszerzenie –poszerzenie żył szyjnych –duszność, –duszność, sinica, wstrząs

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 RANA SERCA Z TAMPONADĄ SERCA Powstają zaburzenia hemodynamiczne, polegające na utrudnieniu spływu krwi żylnej z serca. n OBJAWY: –spadek –spadek RR, –wzrost –wzrost ciśnienia żylnego, –brak –brak lub osłabienie tonów serca, –wstrząs.

57

58

59 KONIEC !!! KONIEC !!! Dziękuję bardzo za uwagę.


Pobierz ppt "Dr n.med. Zbigniew Muras MEDYCYNA RATUNKOWA WYKŁADY Z CHIRURGII OGÓLNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google