Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński z Katedry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński z Katedry."— Zapis prezentacji:

1 PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Łodzi

2 Próba standaryzacji farmakoterapii... Stany nagłe - ostre stany zagrożenia życia - wymagają natychmiastowych działań (<10 min) zetknięcie z pacjentem w stanie zagrożenia życia może być dla ratownika sytuacją trudną emocjonalnie

3 Próba standaryzacji farmakoterapii... po szybkim ustaleniu rozpoznania jednolite zasady farmakoterapii ułatwią podejmowanie trudnych decyzji zapewnią zachowanie ciągłości pomocy przedszpitalnj oraz szpitalnej w Oddziale Ratunkowym

4 Próba standaryzacji farmakoterapii... pierwszeństwo mają czynności resuscytacyjne: udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, masaż pośredni serca, wczesna defibrylacja, odbarczenie odmy opłucnowej...

5 Próba standaryzacji farmakoterapii... TLEN w wysokim stężeniu podawany jest w każdym stanie nagłym

6 Leki stosowane w resuscytacji Adrenalina 1 mg co 3 min Atropina 1 mg co 3 min Wodorowęglan sodu 1 mmol/kg Amiodaron 5 -10 mg/kg Lidocaina 1,5 mg/kg Prokainamid 30 mg/min Magnesium sulfuricum 1-2 g przez 2 min Wazopresyna 40 j jednorazowo

7 Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego (mona) morfina - iv. 2 - 4 mg co 5 min O 2 - 4 l/min nitrogliceryna - sl. lub iv we wlewie aspiryna - po. 325 mg

8 Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego cd. Leczenie reperfuzyjne : - heparyna niefrakcjonowana - iv ( lub enoxaparina) - streptokinaza lub tkankowy aktywator plazminogenu - dożylna terapia reperfuzyjna

9 Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego cd. betablokery : metoprolol lub propranolol lub esmolol - iv : jeśli nie ma przeciwwskazań inhibitory konwertazy angiotensyny : kaptopryl - po magnez - przed fibrynolizą u starszych chorych GIK

10 Farmakoterapia w obrzęku płuc Furosemid iv 0,5 - 1 mg/kg morfina iv 2 - 4 mg nitrogliceryna sl. 0,5 mg co 5 min tlen / intubacja

11 Farmakoterapia w obrzęku płuc cd. SBP > 100 mmHg : - nitrogliceryna iv 10 - 20 mikrog/min, - dobutamina iv 2 - 20 mikrog/kg/min SBP 70 - 100 mmHg : - dopamina 5 -15 mikrog/kg/min SBP < 70 mmHg : - norepinefryna 0,5 - 30 mikrog/kg/min digoksyna : ograniczone wskazania

12 Farmakoterapia w stanie przedrzucawkowym i w rzucawce Leczenie nadciśnienia tętniczego : - hydralazyna iv 5 - 10 mg co 20 min - labetalol iv 20 - 80 mg co 10-15 min - nifedypina po. 10 mg

13 Farmakoterapia w stanie przedrzucawkowym i w rzucawce cd Leczenie drgawek : - diazepam iv 5 - 10 mg - siarczan magnezu iv bolus 4 g następnie wlew ciągły 1 - 3 g/godz. - w razie utrzymywania się drgawek : uśpienie tiopentalem i zwiotczenie z intubacją

14 Próba standaryzacji farmakoterapii... Upowszechnienie jednolitych zasad farmakoterapii ułatwi konstruktywną współpracę doświadczonych jak i szkolących się młodych lekarzy z zasadami farmakoterapii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinni być zapoznani pracownicy innych oddziałów szpitala

15 Próba standaryzacji farmakoterapii... jednolite zasady farmakoterapii umożliwią porównywanie wyników leczenia w poszczególnych Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych wraz z postępem nauki zasady farmakoterapii powinny być uaktualniane i modyfikowane


Pobierz ppt "PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński z Katedry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google