Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński"— Zapis prezentacji:

1 Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński
z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Łodzi PRÓBA STANDARYZACJI FARMAKOTERAPII W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

2 Próba standaryzacji farmakoterapii...
Stany nagłe - ostre stany zagrożenia życia - wymagają natychmiastowych działań (<10 min) zetknięcie z pacjentem w stanie zagrożenia życia może być dla ratownika sytuacją trudną emocjonalnie

3 Próba standaryzacji farmakoterapii...
po szybkim ustaleniu rozpoznania jednolite zasady farmakoterapii ułatwią podejmowanie trudnych decyzji zapewnią zachowanie ciągłości pomocy przedszpitalnj oraz szpitalnej w Oddziale Ratunkowym

4 Próba standaryzacji farmakoterapii...
pierwszeństwo mają czynności resuscytacyjne: udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, masaż pośredni serca, wczesna defibrylacja, odbarczenie odmy opłucnowej ...

5 Próba standaryzacji farmakoterapii...
TLEN w wysokim stężeniu podawany jest w każdym stanie nagłym

6 Leki stosowane w resuscytacji
Adrenalina mg co 3 min Atropina mg co 3 min Wodorowęglan sodu mmol/kg Amiodaron mg/kg Lidocaina ,5 mg/kg Prokainamid mg/min Magnesium sulfuricum g przez 2 min Wazopresyna j jednorazowo

7 Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego („mona”)
morfina iv mg co 5 min O l/min nitrogliceryna - sl. lub iv we wlewie aspiryna po. 325 mg

8 Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego cd.
Leczenie reperfuzyjne : - heparyna niefrakcjonowana - iv ( lub enoxaparina) - streptokinaza lub tkankowy aktywator plazminogenu - dożylna terapia reperfuzyjna

9 Farmakoterapia w zawale mięśnia sercowego cd.
betablokery : metoprolol lub propranolol lub esmolol - iv : jeśli nie ma przeciwwskazań inhibitory konwertazy angiotensyny : kaptopryl - po magnez - przed fibrynolizą u starszych chorych GIK

10 Farmakoterapia w obrzęku płuc
Furosemid iv 0,5 - 1 mg/kg morfina iv mg nitrogliceryna sl. 0,5 mg co 5 min tlen / intubacja

11 Farmakoterapia w obrzęku płuc cd.
SBP > 100 mmHg : - nitrogliceryna iv mikrog/min, dobutamina iv mikrog/kg/min SBP mmHg : - dopamina mikrog/kg/min SBP < 70 mmHg : - norepinefryna 0, mikrog/kg/min digoksyna : ograniczone wskazania

12 Farmakoterapia w stanie przedrzucawkowym i w rzucawce
Leczenie nadciśnienia tętniczego : hydralazyna iv mg co 20 min labetalol iv mg co min nifedypina po. 10 mg

13 Farmakoterapia w stanie przedrzucawkowym i w rzucawce cd
Leczenie drgawek : diazepam iv mg siarczan magnezu iv bolus 4 g następnie wlew ciągły g/godz w razie utrzymywania się drgawek : uśpienie tiopentalem i zwiotczenie z intubacją

14 Próba standaryzacji farmakoterapii...
Upowszechnienie jednolitych zasad farmakoterapii ułatwi konstruktywną współpracę doświadczonych jak i szkolących się młodych lekarzy z zasadami farmakoterapii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinni być zapoznani pracownicy innych oddziałów szpitala

15 Próba standaryzacji farmakoterapii...
jednolite zasady farmakoterapii umożliwią porównywanie wyników leczenia w poszczególnych Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych wraz z postępem nauki zasady farmakoterapii powinny być uaktualniane i modyfikowane


Pobierz ppt "Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google