Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPRASZAMY!!!.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPRASZAMY!!!."— Zapis prezentacji:

1 ZAPRASZAMY!!!

2 Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H
Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana jest placówką oświatowo - wychowawczą, do której uczęszczają dzieci i młodzież z całego miasta. Jest to jedyna w swoim rodzaju miejska placówka nastawiona na pozalekcyjną pracę z dziećmi i młodzieżą w godzinach popołudniowych. Statutowym celem działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest kształtowanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności. Do zadań szczegółowych realizowanych w MDK należą: rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników, pogłębianie i poszerzanie wiedzy wychowanków, stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególne utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp., podnoszenie sprawności fizycznej i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego rozwoju fizycznego wychowanków, organizowanie imprez artystycznych i sportowych dla uczestników zajęć oraz dzieci i młodzieży nie zrzeszonej w MDK. Zajęcia organizowane w placówce przeznaczone są dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury!!!

3 Rys Historyczny Placówki
Początki Młodzieżowego Domu Kultury sięgają sierpnia 1937roku. Wtedy właśnie na terenach szkód górniczych położonych w północnej części miasta między ogrodnictwem a parkiem, na bezużytecznym placu wydzierżawionym od "Wspólnoty Interesów" przystąpiono do budowy ośrodka pracy pozaszkolnej zwanego OGRODEM JORDANOWSKIM. W połowie maja 1938 roku oddano do użytku budynek otoczony wspaniałym ogrodem o trzech tarasowych kondygnacjach połączonych schodami. Z upływem lat zmieniała się struktura organizacyjna placówki - w roku 1971 Ogród Jordanowski przemianowany został na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a w 1974 na Młodzieżowy Dom Kultury, któremu 11 lat później (w czerwcu 1985 roku) nadano imię doktora Henryka Jordana.    Według słów wielkiego przyjaciela dzieci dr Henryka Jordana ośrodek miał "...dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu. Poprzez te gry wychowywać w służbie wielkich ideałów ludzkości i narodu". Tak też w następnych latach dzieci i młodzież z całego miasta brały udział w różnego typu zajęciach na terenie Ogrodu Jordanowskiego. Zajęcia w Ogrodzie Jordanowskim odbywają się nieprzerwanie aż do dzisiaj. Rozwijają twórczą pasję dzieci i młodzieży, poszerzają horyzonty, pobudzają do samodzielnych poszukiwań "ideałów ludzkości i narodu". Wychowują nowe pokolenia. Placówka tą swoją specyfiką przyciągała też wielu wspaniałych pedagogów i społeczników. Tego oddziaływania nie da się zmierzyć ani ilością nagród zdobywanych przez uczestników zajęć w Polsce i za granicą (a ich ilość jest doprawdy imponująca), ani sprawozdaniami z pracy placówki. Trzeba po prostu przyjrzeć się dzieciom i młodzieży, które tu odnajdują rodzinną atmosferę, otaczane są troską, życzliwością i uśmiechem.

4 DYREKTORZY PLACÓWKI 1938-1939 1 rok Machowiczówna
lat II Wojna Światowa przerwała działalność placówki lata Weronika Szwiłpe lata Józefa Cieślowicz lat Dorota Wilk rok Maria Holecka lat Izabela Długosz lat Teresa Fastryjok-Niechoj m-cy (PO) Grażyna Pinkos lata Teresa Weintrit lat Krystyna Strażecka lat Jacek Polechoński nadal   Joanna Książek DYREKTORZY PLACÓWKI

5

6 Działalność Placówki Główna działalność Młodzieżowego Domu Kultury opiera się na organizowaniu i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych. Z oferty MDK-u korzysta dziennie dzieci i młodzież naszego miasta. Obecnie prowadzimy ożywioną działalność oświatowo - kulturalną w 7 pracowniach, w których działają 42 zespoły, m. in.: pracownia teatralna pracownia taneczna pracownia muzyczna pracownia komputerowa pracownia matematyczna pracownia plastyczna pracownia sportu i rekreacji pracownia świetlica z pedagogiem W ramach prowadzonych zajęć popołudniowych podopieczni MDK przygotowują niecodzienny biuletyn informacyjno – kulturalny Jest on dostępny na naszej stronie internetowej. Inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Pani Bogumiła Kliś - instruktor zespołów teatralnych i warsztatów muzycznych.

7

8 Opis Poszczególnych Zajęć
Zajęcia Taneczne Zespół taneczny PANOPTICUM powstał w 1993 roku. Obecnie tańczy w 12 tancerek, dziewcząt w wieku od 13 do 22 lat. Zespół taneczny KLEKS powstał w 1997 roku. Tańczy w nim16 tancerek, dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat. Zespół taneczny KLEKSIK powstał w 1998 roku. Tańczy w nim 20 tancerek, dziewcząt w wieku od 10 do 13 lat. Zespół taneczny IMPULS powstał w 2002 roku. Tańczy w nim 35 tancerek, dziewcząt w wieku od 7 do 11 lat. Wyżej wymienione zespoły są zespołami tańca współczesnego. W swojej pracy wykorzystują również elementy tańca klasycznego i jazzowego. Zespoły uczestniczą w licznych festiwalach tanecznych na szczeblach miejskich, międzywojewódzkich i ogólnopolskich zdobywając wysokie miejsca na podium. Instruktorem zajęć tanecznych jest wieloletni pracownik MDK Pani Bożena Lempa. Na dodatkową uwagę zasługuje KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO. W ramach programu autorskiego w zajęciach Tańca Towarzyskiego uczestniczą dzieci klas I - III ze Szkoły Podstawowej nr 5 i 6 z Siemianowic Śląskich. Klasy III przez cały rok szkolny uczą się tańca towarzyskiego i w czerwcu na zakończenie roku szkolnego biorą udział w Konkursie Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich.

9

10

11 Zajęcia Teatralne Wszyscy, którzy lubią spędzać czas w sposób ciekawy i twórczy, poznawać nowych ludzi, brać udział w różnych imprezach, dobrze się bawić, oglądać i tworzyć spektakle teatralne - muszą koniecznie przyjść na nasze zajęcia. Każdą nową osobę przyjmujemy z życzliwością i radością. W ramach zajęć teatralnych działają dwa zespoły: Zespół teatralny POMPONY to grupa teatralna składająca się z kilkunastu dzieci w wieku od lat. Dzieci bardzo chętnie występują na scenie i prezentują swoje umiejętności aktorskie. Zespół teatralny ATOMY to grupa nastolatków lubiących eksperymentować na scenie. Dobrze czują się zarówno w monologach jak i w kabaretowych spektaklach. Chętnie prezentują swoje umiejętności wokalne i taneczne. Teatr jest ich pasją. Instruktorem zespołów teatralnych jest Pani Bogumiła Kliś.

12 Zajęcia Muzyczne Szkółka gry na organach.
Szkółka działa w MDK od 1990 roku. Nauka w szkółce umożliwia żywy kontakt z muzyką - poznanie nut, podstaw wiadomości teoretycznych, praktyczną grę oburącz - na sposób fortepianowy oraz z wykorzystaniem podkładów perkusyjno - harmonicznych. Wiele z zajęć poświęconych jest twórczości największych kompozytorów - J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. V. Beethovena, F. Chopina i In. Sukcesy uczniów szkółki to liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach młodzieży szkolnej. Wielu spośród absolwentów trafiło do szkół muzycznych, założyło także własne zespoły jazzowe i rockowe. W grudniu każdego roku podczas wernisażu wystawy "Zimowe krajobrazy z kolędami„ w Muzeum Miejskim odbywa się koncert kolęd Szkółki. Sporą popularnością cieszą się również koncerty czerwcowe oraz występy podczas imprez w MDK i na terenie innych placówek miejskich. Zajęcia Szkółki prowadzi Krystian Hadasz.

13

14 Warsztaty Muzyczne - Karaoke
Zajęcia muzyczne odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury od września 2005 roku. Prowadzone są przez Panią Bogumiłę Kliś. W ramach zajęć muzycznych dzieci bardzo szybko oswajają się z mikrofonem i technologią komputerową. W oparciu o sprzęt komputerowy oraz szeroki zestaw podkładów KARAOKE i profesjonalnych podkładów muzycznych, zapoznają się z polskim i zagranicznym repertuarem muzycznym. Korzystając z KARAOKE, poprzez zabawę i rozrywkę, chętniej i szybciej uczą się czytać i interpretować tekst. Odważniej również, występują przed szeroką publicznością biorąc udział w festiwalach i prezentacjach artystycznych. W ramach zajęć muzycznych, dzieci i młodzież przygotowują się również pod kątem reprezentacji MDK na przeróżnych festiwalach wokalnych jako zespół wokalny "KAMELEON„. Wykonują ćwiczenia z emisji głosu, uczą się prezentacji utworów przy akompaniamencie gitary, mają możliwość śpiewania zarówno w grupie jak i indywidualnie. W zależności od rodzaju festiwalu wykonują utwory w oparciu o profesjonalne podkłady muzyczne lub akompaniament gitary. Wykonywany repertuar jest zgodny z zainteresowaniami i upodobaniami samych młodych artystów !!!

15 Wychowankowie zajęć muzycznych w MDK uczą się odpowiedniej techniki grania jak i różnego rodzaju rytmów i melodii. Gdy poszczególne partie materiału zostają opanowane, wychowankowie łączeni są w grupy - tworząc zespół. Wiek uczestników zajęć muzycznych jest zróżnicowany: od 7 do 20 lat. ZESPÓŁ MUZYCZNY "PERCUSSION BAND" (instruktor - Jarosław Janik) Zespół "Percusssion Band" dzieli się na dwie grupy wiekowe: Junior - dzieci młodsze i Senior - młodzież (wiek od 14 do 17 lat). W zespole "Percusssion Band-Junior" zajęcia prowadzone są w małych grupach 2-3 osobowych. Dzieci uczą się gry na instrumentach perkusyjnych melodycznych, jak i na instrumentach perkusyjnych o nieokreślonej wysokości dźwięku. Na ksylofonie i dzwonkach uczą się wielu popularnych melodii muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej. Umiejętności akompaniowania zaś, dzieci nabywają podczas gry na zestawie perkusyjnym i bongosach. W zespole "Percussion Band-Senior" młodzież głównie uczy się gry na zestawie perkusyjnym. ZESPÓŁ WOKLANO - INSTRUMENTALNY "IMPAST" (instruktor - Jarosław Janik) W skład zespołu wchodzą następujące instrumenty: śpiew, gitara solowa, gitara basowa, keyboard, perkusja. Praca z zespołem "Impast" polega na opracowywaniu materiału muzycznego już poznanego jak i poszerzaniu umiejętności i wiedzy wykonawczej. Stare kompozycje są stale modyfikowane i ulepszane. Nowe zaś, są tworzone na bieżąco. Ponadto zespół pracuje nad standardami muzyki rockowej. Rozszerza umiejętności techniczne i wiedzę muzyczną. Zespół dużo koncertuje. Występuje na wielu festynach i koncertach okolicznościowych w mieście. Często daje koncerty w klubach.

16 ZESPÓŁ "GRAFIT" (instruktor - Paweł Stawarz)
Jak nazwa wskazuje w zespole chodzi o mocne śląskie brzmienie. I tak być powinno. Czarny blues choć z Delta Mississippi nie mają za wiele wspólnego, natomiast z MDK "Jordan" o wiele więcej. Zespół istnieje od 2007 roku. Początkowo Grafit grał hard rockowo jednak charyzma i bardzo duży wpływ wokalisty na zespół spowodował, że poszli w tą jedyną właściwą stronę bluesa. Ich muzyka jest właśnie taka jak oni. Czasem prosta, czysta, czasem tajemnicza i skomplikowana, jednak na 100% prawdziwa i szczera.

17

18 Zajęcia Plastyczne Jeśli lubisz malować, rysować, wycinać, kleić, lepić... Jeśli lubisz zwiedzać wystawy, tworzyć w plenerze... Jeśli chcesz poznać ciekawych przyjaciół, pożytecznie spędzać czas wolny... To zapisz się do koła plastycznego !!! Pracownią plastyczną kieruje Pani Anna Styś. Od wielu lat prowadzi koła plastyczne w MDK. Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 22 lat. Do najstarszej grupy plastycznej należą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tworząc grupę integracyjną. W pracowni plastycznej pierwsze artystyczne kroki stawiają przedszkolaki, dzieci siemianowickich szkół - poznając ciekawe techniki za pomocą których przekazują swoje emocje, nastroje, myśli, spostrzeżenia.... Podczas zajęć rozwijają swoje umiejętności, zainteresowania, rozbudzają wrażliwość na piękno otaczającego świata. Młodzi plastycy posługują się na zajęciach różnorodnymi technikami plastycznymi: rysunek, malarstwo, podstawowe techniki graficzne, techniki mieszane. Swoje zaskakujące pomysły, ciekawe i nietypowe wypowiedzi prezentują na różnorodnych wystawach, konkursach, warsztatach. Wychowankowie zajęć plastycznych zdobywają wiele nagród i wyróżnień w konkursach Międzynarodowych, Ogólnopolskich, Wojewódzkich i Miejskich.

19 Zajęcia Komputerowe Zajęcia Matematyczne
W październiku 2000 roku w "Jordanie" wznowiono działalność zespołów komputerowych, którego działaniem kieruje instruktor Krzysztof Sok, a od 2008 roku również Pani Agnieszka Michulec oraz Pani Joanna Książek - instruktor i zarazem Dyrektor MDK. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które chcą pogłębiać swoje zainteresowania oraz dla tych, którzy chcą nauczyć się od podstaw obsługi komputera lub po prostu chcą miło spędzić czas. Tematyka zajęć jest dostosowana do możliwości i zainteresowań wychowanka. Zajęcia Matematyczne Jeśli masz kłopoty z matematyką, nie potrafisz rozwiązać zadania domowego, byłeś dłuższy czas chory i nie wiesz jak nadrobić zaległości - to przyjdź do nas poradzimy i pomożemy. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych - klas od 4 do 6 na zajęcia koła matematycznego. Zajęcia prowadzi p. Joanna Książek – Dyrektor MDK, dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

20 Zajęcia Szachowe W ramach koła szachowego organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć mają możliwość doskonalenia gry w szachy pod okiem prowadzącego i sprawdzenia swoich umiejętności w kontakcie z przeciwnikiem. Ważnym walorem tych zajęć z punktu widzenia młodzieży i rodziców jest możliwość rozwoju intelektualnego w sposób zorganizowany. W ramach zajęć zorganizowano Ligę Szachową dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Organizowanie Turniejów Szachowych ma na celu zachęcenie większej liczby dzieci i młodzieży do gry w szachy. Ponadto uczestnicy zajęć mogą brać udział w Mistrzostwach organizowanych przez inne placówki jako reprezentanci MDK. Instruktorem zajęć szachowych jak również organizatorem Ligi Szachowej jest Pan Bogusław Zgoda.

21 Zajęcia Sportowo - Rekreacyjne
Tenis stołowy Zajęcia tenisa stołowego prowadzone są w formie rekreacji i są przeznaczone dla dzieci oraz młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Realizowany materiał obejmuje między innymi: naukę przepisów gry w tenisa stołowego wzbudzanie pozytywnych emocji, odkrywanie dobra i piękna z uprawiania sportu wyrabianie poczucia pewności siebie, odwagi, radzenia sobie z porażką, kształtowanie pozytywnych zachowań naukę organizacji zawodów tenisa stołowego w grze pojedynczej i parami kształtowanie nawyku dbania o sprzęt sportowy i wystrój sali (sposoby konserwacji oraz naprawy rakietek, siatek i stołów) Wychowankowie uczestniczą również w organizowanej w MDK lidze tenisa stołowego oraz biorą udział w licznych turniejach. Treningi odbywają się pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Pana Jacka Polechońskiego w salce przystosowanej do realizacji zajęć tenisa stołowego.

22 Tenis Stołowy – Sport Specjalny
Sport jest często jedyną sferą życia społecznego, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą odnieść sukces a systematyczne treningi wpływają pozytywnie na rozwój i poprawę wyników sportowych. Na terenie MDK prowadzimy tego rodzaju zajęcia w myśl integracji ze społecznością lokalną oraz podstawowych zasad rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzi Pan Krzysztof Zberek. Celem koła jest: popularyzacja tenisa stołowego wśród osób niepełnosprawnych integracja ze środowiskiem poprawę zdrowia i sprawności fizycznej osób upośledzonych umysłowo ukazanie możliwości spędzenia wolnego czasu w godzinach popołudniowych wzrost świadomości społecznej dotyczących potrzeb i problemów osób upośledzonych umysłowo stworzenie możliwości samorealizacji umożliwienie przeżywania radości i dumy ze swoich osiągnięć sportowych Zadania koła: zachęcenie do podjęcia nauki gry w tenisa stołowego próby nauki trzymania rakietki i ustawienia się przy stole zabawy i ćwiczenia z piłeczką ping-pongową nauka uproszczonej zagrywki

23 Siłownia 5-tki piłkarskie
Zajęcia na siłowni przeznaczone są dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazialnej. Organizowane są kilka razy w tygodniu pod kierunkiem nauczyciela – instruktora ćwiczeń siłowych Pana Jacka Polechońskiego oraz Krzysztofa Zberek i mają charakter rekreacyjny. Celem zajęć jest ogólne przygotowanie siłowe, kształtowanie prawidłowej, harmonijnej sylwetki, rozwijanie wiedzy z zakresu sportów siłowych. 5-tki piłkarskie Zajęcia rekreacyjno - sportowe (piłka nożna) prowadzone są przez Pana Krzysztofa Zberek. Uczestnicy trenują w okresie wiosenno - letnim na boisku Młodzieżowego Domu Kultury natomiast w okresie jesienno - zimowym na szkolnych salach gimnastycznych. Dwa razy do roku zawodnicy biorą udział w rozgrywkach SIEMIANOWICKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 5-OSOBOWEJ W HALI MOSiR "PSZCZELNIK" organizowanej przez MIEJSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLASKICH.

24 Zajęcia Świetlicowe oraz Zajęcia z Pedagogiem
Prowadząca Świetlicę p. Ewa Mleczko zaprasza dzieci na zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 12: :00 (w czwartki 12: :00). Proponuje aktywne i twórcze formy spędzania czasu m.in. gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, integracyjne, zabawy tematyczne, wiele propozycji ciekawych gier planszowych i stolikowych. Dodatkowo w ciągu całego roku szkolnego odbywają się okazjonalne bale, zabawy, konkursy i inne imprezy, tj.: andrzejki, bal karnawałowy, walentynki, turnieje gier planszowych, konkursy czytelnicze, projekcje filmów. W ramach zajęć świetlicowych dzieci otrzymują pomoc pedagogiczną podczas odrabiania zadań domowych. Pedagogiem w MDK jest Pani Joanna Szyszkoska-Solisz. Świetlica posiada własną biblioteczkę, z której podopieczni mogą korzystać. Znajdują się w niej słowniki, encyklopedie, lektury, itp. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w sposób, który ułatwia dzieciom nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, uczą zasad współżycia w grupie.

25

26 Najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009
I i II miejsce dla zespołów piłkarskich Jordan I i Jordan II - czołowe miejsca zdobyte zostały podczas zorganizowanego turnieju piłki nożnej dla szkół ponadgimnazajlnych. II miejsce dla solisty Rogera Malugi podopiecznego Pani Bogumiły Kliś, uczestnika warsztatów muzycznych. Nagroda zdobyta podczas XIX Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. GRAND PRIX (w kategorii powyżej 13 roku życia) dla zespołu tanecznego KLEKS, nagroda zdobyta podczas XIX Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Ponadto w kategorii do lat 13: I miejsce – zajął zespół taneczny "KLEKSIK", III miejsce - zespół taneczny "IMPULS" oraz w kategorii powyżej 13 lat: I miejsce zajął zespół taneczny "PANOPTICUM" Wyróżnieniu zespołu tanecznego KLEKS - w kategorii formacji tanecznych, podczas udziału 5 PIOTRKOWSKICH IMPRESJI TANECZNYCH - PIOTRKÓW 2009 I miejsce dla podopiecznej Pani Anny Styś – Alicji Właszczuk w wojewódzkim konkursie plastycznym „Bezpieczne w górach”. Konkurs był zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Beskidzka w Szczyrku. I miejsce dla Zespołu tanecznego KLEKS zdobyte w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Róża 2009” w Sosnowcu (6 marzec 2009r.) Nagroda dla podopiecznych MDK oraz kwalifikację do wystawy zdobyli uczestnicy zajęć plastycznych., którzy wzięli udział w XII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "W krainie śniegu i mrozu" organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie. Konkurs miał na celu rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej porą roku i utworami muzyczno-literackimi oraz doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działanie w różnych technikach i formach. Konkurs adresowany był dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów młodszych klas szkół podstawowych. Wyróżnienie i zaproszenie do udziału w kolędowaniu przy "żywej" szopce na Placu Jana w Chorzowie Starym 8 stycznia 2009 roku otrzymała w najstarszej kategorii wiekowej - Aleksandra Wieczorek, przedstawicielka Klubu KARAOKE – KAMELEON.

27 Pozostałe osiągnięcia …
Do najważniejszych możemy zaliczyć, m.in.: I miejsce dla zespołu tanecznego Kleks za układ taneczny pt. „W jaskini nietoperzy” – nagroda zdobyta podczas XII Ogólnopolski Festiwal Tańca Disco i Show Dance w Lublińcu. Wyróżnienia II stopnia dla zespołu Kleksik (grupa młodsza), I stopnia dla zespołu Kleks (grupa starsza) oraz III stopnia dla zespołu Panopticum (grupa starsza) zdobyte podczas V Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego "Arabeska". II miejsce w klasyfikacji drużynowej podczas Mistrzostw Śląska Młodzieżowych Domów Kultury dla uczestników zajęć tenisa stołowego. I miejsce i główną nagrodę w VI Konkurs Poezji Śpiewanej "O Złoty jesienny liść" w Miejskim Ośrodku Kultury w Siemianowicach Śląskich zdobyła Aleksandra Karwat, II miejsce - Klaudia Giełżecka, III miejsce - Roger Maluga i Martyna Kubecka . Wymienione osoby są uczestnikami warsztatów muzycznych. I miejsce dla zespołu tanecznego KLEKS - VI Ogólnopolskie Spotkania Taneczne "Zatańcz z nami" w Częstochowie. I oraz II miejsce w Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Czar tańca" zdobyli podopieczni Pani Anny Styś. I wiele innych wyróżnień dla zespołów działających w tutejszej placówce. Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia zakładki pt. aktualności oraz archiwum znajdujące się na naszej stronie

28 Najważniejsze Wydarzenie Roku 2009
OTWARCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ „JORDAN” 26 maja 2009 roku na terenach należących do MDK dokonano otwarcia boiska ze sztuczną nawierzchnią. Poświęcenia boiska poczynił Proboszcz Parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich ks. Stanisław Nocoń. Symbolicznego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali Prezydent Miasta Jacek Guzy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Gościniak. W ramach uroczystości otwarcia odbył się turniej piłki nożnej szkół ponadgimnazajlnych. Całości uroczystości towarzyszyły występy zespołów działających w MDK.

29

30 Dodatkowe informacje…
Informujemy o możliwości wynajmowania w MDK pomieszczeń na cele kulturalne, szkoleniowe i inne. Zapewniamy dostęp do zaplecza kuchennego. Dysponujemy terenami zielonymi, na których można organizować np. imprezy zakładowe, pikniki rodzinne itp.. Istnieje możliwość prowadzenia systematycznych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. aerobik, taniec - sala baletowa z lustrami, tenis stołowy - salka sportowa, ćwiczenia siłowe - nowo wyposażona siłownia rekreacyjna).

31 Dane Kontaktowe Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana w Siemianowicach Śląskich Siemianowice Śląskie ul. Chopina 2 tel./fax


Pobierz ppt "ZAPRASZAMY!!!."

Podobne prezentacje


Reklamy Google