Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole nr 17 w bieżącym roku szkolnym świętuje jubileusz 50- lecia istnienia witamy…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole nr 17 w bieżącym roku szkolnym świętuje jubileusz 50- lecia istnienia witamy…"— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole nr 17 w bieżącym roku szkolnym świętuje jubileusz 50- lecia istnienia
witamy…

2 DOKUMENTY Kwestionariusze z danymi adresowymi i kontaktowymi (bieżące). Zgody na udział dzieci w zajęciach dodatkowych (oddzielnie na każde). Zgoda na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych (logopeda, psycholog). Zgoda na wykonywanie oraz publikowanie wizerunku dziecka (np.: zdjęcia, filmy z udziału w konkursach). Upoważnienia do odbioru dzieci wraz ze zgoda wskazanych osób na przetwarzanie danych osobowych. informacja o dziecku ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia.

3 OPŁATY Opłaty (procedura opisana na stronie www/dla rodziców/opłaty):
opłata za czas pobytu dziecka w przedszkolu – w przedszkolu lub na konto opłata za żywienie i zajęcia dodatkowe – w przedszkolu lub na konto (inne) opłata na Radę Rodziców – w przedszkolu lub na konto Rady Rodziców W przypadku wpłat na rachunek bankowy: W nazwie odbiorcy należy wpisać: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście, ul Smolna 10a Warszawa  Tytułem - Imię i nazwisko dziecka, - za jaki miesiąc, - opłata za żywienie / opłata za pobyt dziecka / - Przedszkole nr 17. Np.: Zosia Kowalska Przedszkole Nr 30 wpłata za zajęcia dodatkowe za IX.2012r. rytmika – 30zł. angielski – 35zł.

4 OPŁATY STAWKI: - żywienie: 8.50 zł,
godziny: opłata za 1 godzinę świadczeń przedszkolnych w okresie od dnia 1 września 2013r. wynosić będzie 1,00 zł. za godzinę zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 zmieniającą ustawę o systemie oświaty ( Dz. U. poz 827) konto do wpłat za żywienie : konto za pobyt po godzinie 13: Ubezpieczenie dzieci – ok. 50 zł, ewentualnie pisemna rezygnacja. Zwolnienia z opłat lub obniżenie opłaty do 50% (procedura opisana na stronie, wniosek) Terminowość wpłat określa regulamin windykacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście. Rada Rodziców – ustalony średni koszt to 30 zł miesięcznie. Środki są przeznaczane na: teatrzyki i koncerty, wycieczki, nagrody na pikniki, konkursy, materiały plastyczne potrzebne do zajęć a nieujęte w wyprawkach (nietypowe lub w mniejszej ilości: np. materiały do zajęć) a także prezenty na Mikołajki, Dzień Dziecka, zakończenie roku. Nr konta Rady Rodziców

5 WYPRAWKA zamieszczona na stronie www (zakup można rozłożyć w czasie), informacje udzielają tez nauczycielki z grup. informacje od nauczyciela w ciągu roku o wyczerpaniu konkretnych artykułów, śpiworki są na wyposażeniu przedszkola, prane przed początkiem roku a później przez rodziców, karty pracy

6 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO, PROCEDURY
Odbiór dzieci – osobisty, przez osoby upoważnione, podpisywanie list (brak systemu elektronicznego). Upoważnienia do odbioru – legitymowanie również rodziców na początku roku, informacje sądowe o ograniczeniu praw rodzicielskich Informacje o dziecku przekazywane są tylko rodzicom lub na wyraźne pisemne polecenie. Procedura postępowania w warunkach wypadku, ewakuacji. Ubezpieczenie dzieci NW obowiązujące 24h/dobę.

7 KOMUNIKACJA Telefony: zgłoszenie nieobecności dziecka do godz (odwołanie obiadu), sprawy związane z opłatami – kierownik gospodarczy (ustalone godziny pracy), sprawy wychowawcze – nauczyciele (osobiście), sprawy organizacyjne, inne – dyrektor. Maile z przypomnieniami, bieżącymi informacjami, zapytaniami. Ankiety tematyczne badające jakość pracy przedszkola. Strona www – ogłoszenia, wydarzenia, kalendarium, dokumenty, inne.

8 Przedszkole Nr17 – zestaw programów do pracy z dziećmi
Nr w zestawie Zakres programu Nr programu MEN Wydawnictwo (autor) Uwagi Zanim będę uczniem E.Tokarska,J. Kopała P17/1/2012 Dziecięca matematyka E.Gruszczyk- Kolczyńska P17/1a/2012 Edukacja ekologiczna w przedszkolu Dokumentacja obserwacji i diagnozy pedagogicznej” - Zanim będę uczniem E.Tokarska,J. Kopała Karty pracy Razaem w przedszkolu i Wzory i obrazki gr Zanim będę uczniem – gr Szkoła tuż,tuż – gr 4 PROGRAMY POMOCNICZE 1. Jesteśmy przyjaciółmi Króla Maciusia I D.Łosiowska- Zawada, A.Stępień P17/2a/2012 2. One są wśród nas- wspomaganie funkcjonowania dzieci w obszarze: emocjonalnym, społecznym i umysłowym A.Bardadyn, K.Jabłońska P17/2b/2012 3. Bawię się i rozwijam- naturalna potrzeba ruchu J. Durmaj, S. Śliwińska - Gniadzik P17/2c/2012 4. J.Granoszewska, I Pionkowska P17/2d/2012 5. Regiony Polski- Polska pełna barw- edukacja plastyczna A.Wiszowata P17/2e/2012 6. Bezpieczeństwo-program z wykorzystaniem dramy B.Różanowska, M.Czerwińska P17/2f/2012

9 ZADANIA DO PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013
PRZEDSZKOLE NR 17 ZADANIA DO PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013  -Świat fantazji -rozbudzanie naturalnej potrzeby poznawania świata w oparciu o inteligencje wielorakie . -Tradycje i zwyczaje oraz ich rola w życiu człowieka

10 SPECJALIŚCI PSYCHOLOG – obecny 1 x w tygodniu przez 2,5 godziny. Udziela konsultacji rodzicom, prowadzi obserwacje na wniosek rodziców lub nauczycieli, prowadzi działania terapeutyczne. Diagnoza oraz konsultacje dla rodziców odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. LOGOPEDA – prowadzi zajęcia 1 x w tygodniu przez 5 godzin, 1-2 razy w tygodniu prowadzi zajęcia grupowe. TERAPEUTA PEDAGOGICZNY -Dzieci wymagające zajęć z zakresu SI kierowane są na specjalistyczne zajecia.

11 PRZEDSZKOLE NR 17

12 PRZEDSZKOLE NR 17 nowa strona www

13 PRZEDSZKOLE Nr 17 – nasze plany

14 DZIĘKUJEMY!

15


Pobierz ppt "Przedszkole nr 17 w bieżącym roku szkolnym świętuje jubileusz 50- lecia istnienia witamy…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google