Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOCJOLOGIA PEDAGOGIKA Absolwenci są przygotowani do: samodzielnej i zespołowej realizacji badań społecznych posiadają umiejętności komunikacji, mediacji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOCJOLOGIA PEDAGOGIKA Absolwenci są przygotowani do: samodzielnej i zespołowej realizacji badań społecznych posiadają umiejętności komunikacji, mediacji,"— Zapis prezentacji:

1

2 SOCJOLOGIA PEDAGOGIKA

3 Absolwenci są przygotowani do: samodzielnej i zespołowej realizacji badań społecznych posiadają umiejętności komunikacji, mediacji, negocjacji są przygotowani do projektowania, realizowania, monitorowania i oceniania programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych

4 Absolwenci mogą podjąć pracę w: różnego rodzaju instytucjach i organizacjach, sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym administracji rządowej i samorządowej mass mediach instytucjach badań rynkowych, instytucjach badań opinii publicznej

5 Specjalności: socjologia polityki i stosunków międzynarodowych Socjologia spraw publicznych komunikacja społeczna

6 studiach stacjonarnych I stopnia Na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjat) specjalności wybiera się pod koniec semestru IV studiach niestacjonarnych I stopnia Na studiach niestacjonarnych I stopnia nie wybiera się specjalności tylko grupy przedmiotów profilujących (na początku V semestru) Studia I stopnia w każdym przypadku kończą się egzaminem licencjackim

7 Specjalności wybiera się na początku I semestru studiów magisterskich (zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych) pracy magisterskiej Studia na każdej specjalności kończą się obroną pracy magisterskiej

8 Przedmioty kwalifikacyjne Forma studiówLimit miejsc dwa przedmioty: 1/ język obcy nowożytny i 2/ historia lub wiedza o społeczeństwie Stacjonarne150 Niestacjonarne150

9 ZASADY KWALIFIKACJI FORMA STUDIÓW LIMIT MIEJSC test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku socjologia STACJONARNE120 NIESTACJONARNE120 UWAGA!!! w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

10 Absolwenci nabywają kwalifikacje w zakresie: Absolwenci nabywają kwalifikacje w zakresie: pedagogiki kultury, terapii pedagogicznej, dysponują podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego, uzyskują wykształcenie interdyscyplinarne

11 Absolwenci mogą podjąć pracę w: Absolwenci mogą podjąć pracę w: placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych, organizacjach społecznych, samorządowych, jak również we wszystkich dziedzinach gospodarki, wymagających kompetencji międzyludzkich, instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych, administracji samorządowej i organizacjach społecznych, lokalnych i międzynarodowych programach kulturalnych, ośrodkach pomocy społecznej, muzealnictwie i ochronie zabytków, regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych, animacji społeczno- kulturowej, organizacji turystyki edukacyjnej i agroturystyki

12 SPECJALNOŚCI Animacja społeczna z edukacją kulturową Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska)

13 SPECJALNOŚCI Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną Profilaktyka i terapia uzależnień Edukacja międzykulturowa

14 Specjalności wybiera się pod koniec IV semestru studiów licencjackich dziennych i zaocznych egzaminem licencjackim Studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim

15 Przedmioty kwalifikacyjne Forma studiów Limit miejsc Jeden przedmiot: język polski lub historia lub biologia Stacjonarne120 Niestacjonarne120

16 ZASADY KWALIFIKACJI FORMA STUDIÓW LIMIT MIEJSC test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku socjologia STACJONARNE120 NIESTACJONARNE120 UWAGA!!! w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

17 2000 zł istnieje możliwość rozłożenia na raty po ukończeniu I semestru studiów

18 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI www.sggw.pl

19 Wydział Nauk Humanistycznych ul. Nowoursynowska 166, budynek 4 02-787 Warszawa tel. 022 593 47 12 (do 15) e-mail: dwnh@sggw.pl


Pobierz ppt "SOCJOLOGIA PEDAGOGIKA Absolwenci są przygotowani do: samodzielnej i zespołowej realizacji badań społecznych posiadają umiejętności komunikacji, mediacji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google