Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Spraw Publicznych www.isp.uj.edu.pl (Instytut Spraw Publicznych UJ został

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Spraw Publicznych www.isp.uj.edu.pl (Instytut Spraw Publicznych UJ został"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Spraw Publicznych www.isp.uj.edu.pl (Instytut Spraw Publicznych UJ został powołany decyzją Senatu UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej – 25.06.1997 r. )

2 Instytut Spraw Publicznych UJ kształci menedżerów dla sektora publicznego prowadzi badania dotyczących spraw publicznych poszukuje optymalnych metod zarządzania w administracji publicznej, w szczególności: - w sektorach kultury - w gospodarce przestrzennej - w zarządzaniu rozwojem gmin i regionów - w edukacji - we współdziałaniu służb publicznych w rozwiązywaniu problemów społecznych www.isp.uj.edu.pl

3 Instytut Spraw Publicznych UJ prowadzi studia na kierunku ZARZĄDZANIE specjalność: ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM i POZARZĄDOWYM ORAZ POLITYKA SPOŁECZNA specjalność: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI i OBYWATELSKIMI www.isp.uj.edu.pl

4 Instytut Spraw Publicznych UJ Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE o specjalności zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym : 1.są przygotowani do uczestnictwa w działaniach rozwiązujących problemy współczesnej sfery publicznej Polski i Unii Europejskiej 2.mogą być zatrudniani na licznych stanowiskach: - urzędniczych w strukturach unijnych i innych organizacjach międzynarodowych - administracji rządowej i samorządowej - w organizacjach świadczących usługi publiczne - w organizacjach obywatelskich (pozarządowych) www.isp.uj.edu.pl

5 Instytut Spraw Publicznych UJ Absolwenci kierunku POLITYKA SPOŁECZNA o specjalności zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi: uzyskują wiedzę : - o przyczynach i przejawach problemów społecznych - o sposobach prowadzenia spraw publicznych w zakresie kwestii społecznych - o instrumentach zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej - na temat funkcjonowania instytucji sfery społecznej. www.isp.uj.edu.pl

6 Instytut Spraw Publicznych UJ prowadzi także studia podyplomowe: - zarządzanie funduszami i projektami UE - zarządzanie w oświacie - zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa porządku publicznego - rachunkowość sektora publicznego (planowane uruchomienie X 2011) www.isp.uj.edu.pl

7 Instytut Spraw Publicznych UJ ZALETY studiowania w ISP UJ: studiowanie w ramach wymiany studenckiej ERASMUS, a także w ramach programu MOST możliwość kreowania życia studenckiego działając czynnie w Samorządzie Studenckim oraz innych organizacjach studenckich możliwość poznania funkcjonowania organizacji publicznych i pozarządowych podczas oferowanych przez ISP UJ praktyk studenckich www.isp.uj.edu.pl

8 Instytut Spraw Publicznych UJ ZALETY studiowania w ISP UJ: możliwość udziału w wyjazdach studyjnych do instytucji europejskich uczestnictwo w projektach unijnych uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach w Studium Pedagogicznym UJ (kurs bezpłatny, trwający 2 semestry) www.isp.uj.edu.pl

9 Instytut Spraw Publicznych UJ ZALETY studiowania w ISP UJ c.d.: przygotowanie do pracy na wielu stanowiskach w sektorze publicznym i pozarządowym wykładowcami są nauczyciele akademiccy, często posiadający osobistą praktykę w instytucjach sektora publicznego Biblioteka Wydziałowa (Kampus UJ), z obszernym księgozbiorem zajęcia prowadzone w jednym budynku, który jest w pełni wyposażony (Kampus UJ) www.isp.uj.edu.pl

10 Działania poza-dydaktyczne Instytut Spraw Publicznych UJ Udział w Małopolskim Obserwatorium Polityki Rozwoju (przedstawiciele: Pan Dyr. dr hab. A. Noworól prof. UJ oraz Pani Prof. dr hab. G.Prawelska –Skrzypek) www.isp.uj.edu.pl

11 Działania poza-dydaktyczne Instytut Spraw Publicznych UJ Organizowanie seminariów Nauka – Praktyka Cel: spotkania praktyków działających w sferze publicznej z pracownikami naukowymi Cel: wzajemna wymiana informacji, doświadczeń, kooperacja Współpraca z różnymi instytucjami sfery publicznej i pozarządowej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Wojewódzki Urząd Pracy Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolski Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty www.isp.uj.edu.pl

12 Działania poza-dydaktyczne Instytut Spraw Publicznych UJ Udział pracowników Zakładu Zarządzania w Oświacie w projekcie finansowym przez Unię Europejską w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki, w partnerstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej / Ośrodek Rozwoju Edukacji(2009-2011) www.isp.uj.edu.pl

13 PRZYJDŹ DO NAS INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jeśli jesteś zainteresowany stabilną pracą w sektorze publicznym i pozarządowym Chcesz być wrażliwie społeczne menedżerem www.isp.uj.edu.pl

14 Instytut Spraw Publicznych UJ REKRUTACJA na rok 2011/2012 www.isp.uj.edu.pl/rekrutacja http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/ https://www.erk.uj.edu.pl/studia/wyszukaj


Pobierz ppt "Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Spraw Publicznych www.isp.uj.edu.pl (Instytut Spraw Publicznych UJ został"

Podobne prezentacje


Reklamy Google