Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy INSTYTUT HISTORII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy INSTYTUT HISTORII"— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy INSTYTUT HISTORII
STUDIA STACJONARNE - HISTORIA – I STOPIEŃ (LICENCJAT) program obowiązujący od roku akademickiego 2007/2008

2 e-mail: historia@ukw.edu.pl
INSTYTUT HISTORII UKW Bydgoszcz ul. Przemysłowa 34 tel. +48 (0-prefix-52) 32 59 200 fax. +48 (0-prefix 52) 32 52 227

3 INSTYTUT HISTORII UKW HISTORIA studia I stopnia (licencjackie)
studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

4 KIERUNKI STUDIÓW (stacjonarne i niestacjonarne)
HISTORIA specjalności: Archeologia Historyczna Integracja Europejska Nauczycielska Promocja Dziedzictwa Kulturowego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalności: Kraje Niemieckiego Obszaru Językowego Kraje Europy Środkowo-wschodniej Regionalistyka Europejska

5 STUDIA DOKTORANCKIE STUDIA PODYPLOMOWE Historia Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

6 Dlaczego warto studiować w Instytucie Historii UKW w Bydgoszczy?
doświadczona i wysoko kwalifikowana kadra naukowa Instytut otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2006 r.) wysoki poziom nauczania bogaty program studiów ciekawe propozycje w ramach specjalności zawodowych i specjalizacji przedmiotowych różne formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie) obozy i wyjazdy naukowe współpraca z ośrodkami zagranicznymi, m.in. w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech bogato wyposażona biblioteka Instytutu z przestrzenną czytelnią dostęp do Internetu współpraca z Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Instytucie Historii siedziba kilku periodyków historycznych: Kronika Bydgoska Przegląd Bydgoski Prace komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

7 INSTYTUT HISTORII Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Stacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Program studiów jest dostosowany do wymogów UE. Podczas studiów obowiązuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS). Aby ukończyć studia należy w ciągu 3 lat zebrać 180 punktów. Podstawą zaliczenia każdego roku studiów jest uzyskanie co najmniej 60 punktów. Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) z Historii mogą kontynuować studia dwuletnie (II stopnia – magisterskie studia uzupełniające) w Instytucie Historii. Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) ze Stosunków międzynarodowych mogą podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie studia uzupełniające) na innej uczelni lub w Instytucie Nauk Politycznych UKW i zebrać kolejne 120 punkty ECTS. O drodze studiowania w dużym stopniu decyduje sam student. To on dokonuje wyboru specjalności i specjalizacji.

8 HISTORIA Przedmioty wspólne (łącznie 20 przedmiotów)
ZAŁOŻENIA OGÓLNE Przedmioty wspólne (łącznie 20 przedmiotów) Specjalność zawodowa Specjalizacje przedmiotowe

9 HISTORIA SPECJALNOŚCI ZAWODOWE: Archeologia Historyczna
Integracja Europejska Nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie) Promocja Dziedzictwa Kulturowego

10 HISTORIA Język łaciński Vademecum studiów historycznych
Przedmioty wspólne A. Grupa treści podstawowych Język łaciński Vademecum studiów historycznych Nauki pomocnicze historii

11 HISTORIA Przedmioty wspólne B. Grupa treści kierunkowych
Historia starożytna Archeologia ziem polskich Historia średniowieczna Historia nowożytna Historia XIX w. Historia najnowsza (XX w.)

12 HISTORIA Przedmioty wspólne C. Przedmioty poszerzające INNE WYMAGANIA (konieczne) Wychowanie fizyczne Język obcy – nowożytny Technologia informacyjna Historia filozofii Socjologia Proseminarium Wykład monograficzny (w j. polskim i w j. obcym) Seminarium licencjackie

13 Specjalność Nauczycielska główna – historia
PRZEDMIOTY: Dydaktyka historii Psychologia Pedagogika Emisja głosu Prawo oświatowe Regionalizm w edukacji historycznej społecznej Źródła w edukacji historycznej i społecznej

14 Specjalność Nauczycielska WoS
PRZEDMIOTY: Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie Problemy współczesnego świata Mniejszości narodowe we współczesnym świecie Przemiany polityczne i ustrojowe Polski Wprowadzenie do teorii polityki Podstawy wiedzy o prawie Podstawy ekonomii Wielokulturowość w systemach edukacyjnych Europy Edukacja permanentna we współczesnym świecie Dziedzictwo kulturowe w edukacji obywatelskiej Retoryka Media w edukacji Film w edukacji historycznej i społecznej

15 Specjalność Archeologia Historyczna
PRZEDMIOTY: Źródła do archeologii starożytnej Źródła do archeologii średniowiecza i nowożytności Archeologia osadnictwa, przemysłu i rzemiosła Metodyka archeologii Historia odkryć archeologicznych Ochrona i promocja zabytków archeologicznych Historia architektury i sztuki Etnografia

16 Specjalność Promocja Dziedzictwa Kulturowego
PRZEDMIOTY: Prahistoria ziem polskich Cywilizacja antyku w kulturze Historia kultury materialnej ziem polskich do 1989 r. Historia sztuki Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego Muzealnictwo w promocji dziedzictwa Zagadnienia turystyki i marketingu Terenowe warsztaty historyczno-zabytkoznawcze

17 Integracja Europejska
PRZEDMIOTY: Historia integracji europejskiej Status prawno-ustrojowy UE Organizacja administracji politycznej w UE Samorząd terytorialny i polityka lokalna w UE Systemy polityczne współczesnych państw europejskich Wybrane problemy współczesnej kultury europejskiej Geografia polityczna i gospodarcza Podstawy ekonomii

18 WYKAZ SPECJALIZACJI PRZEDMIOTOWYCH
Antyczne źródła cywilizacji europejskiej Europa słowiańska do XVIII w. Ekologia człowieka w dziejach cywilizacji Historia kultury europejskiej Korzenie religii europejskich Kultura nędzy i luksusu Migracje i mniejszości narodowe w Europie Niemcoznawstwo Państwa i społeczeństwa Europy Wschodniej w XX w. Parlamentaryzm polski Płeć, seksualność i rodzina w kulturze europejskie Totalitaryzm w XX w. W służbie Marsa. Wojna w średniowiecznej i nowożytnej Europie

19 W czasie studiów praktyki i wyjazdy studyjne:
w szkołach wyższych w Niemczech i Hiszpanii (stypendia) w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych instytucjach samorządowych i administracji publicznej (studenci specjalności Integracja Europejska i Stosunki międzynarodowe) banki (studenci Stosunków międzynarodowych) muzea i placówki kulturalne (studenci specjalności Promocja Dziedzictwa Kulturowego)

20 Po ukończeniu studiów będziesz mógł/ mogła podjąć pracę w:
instytucjach samorządowych administracji państwowej organizacjach społecznych domach kultury muzeach oświacie szkołach podstawowych gimnazjalnych ponadgimnazjalnych

21 Co należy zrobić, aby podjąć studia w Instytucie Historii?
Biuro Rekrutacji UKW w Bydgoszczy czynne od poniedziałku do piątku w godz Rejestracja: Zarejestruj się w internetowym systemie obsługującym rekrutację na UKW Jeżeli zdawałeś „NOWĄ MATURĄ” Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie w części zewnętrznej egzaminu maturalnego przedmiotu: historia lub wiedza o społeczeństwie. Jeżeli zdawałeś „STARĄ MATURĘ” O przyjęciu na I rok studiów decyduje wynik egzaminu ustnego z historii lub wiedzy o społeczeństwie. Egzamin ustny składa się z dwóch pytań w zakresie programu szkoły średniej. Za każde pytanie możesz uzyskać maks. 10 pkt. Łącznie za egzamin ustny możesz uzyskać 20 pkt. Egzamin wstępny zdałeś, gdy uzyskasz minimum 12 pkt.

22 Zagadnienia egzaminacyjne znajdziesz idąc krok po kroku:
strona internetowa UKW odszukaj „KANDYDACI” wybierz „stacjonarne i niestacjonarne” wybierz „HISTORIA” kliknij na „stacjonarne” i już masz „Zagadnienia egzaminacyjne”

23 na wykładach i konwersatoriach
DO ZOBACZENIA na wykładach i konwersatoriach w październiku w INSTYTUCIE HISTORII


Pobierz ppt "UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy INSTYTUT HISTORII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google