Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunek w sprawach koncentracji Małgorzata Szwaj Konferencja Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta Warszawa, 27 marca 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunek w sprawach koncentracji Małgorzata Szwaj Konferencja Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta Warszawa, 27 marca 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Warunek w sprawach koncentracji Małgorzata Szwaj Konferencja Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta Warszawa, 27 marca 2012 r.

2 1 Agenda Dlaczego Cel Rodzaj Proces Przyszłość?

3 2 Dlaczego

4 3 Decyzje UOKiK w sprawach koncentracji (1) Należy się spodziewać wzrostu liczby decyzji warunkowych, zwłaszcza w branżach, które po demonopolizacji i prywatyzacji zaczęły się ponownie koncentrować. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Prezes UOKiK Rzeczpospolita, 26 maja 2011 r.

5 4 Decyzje UOKiK w sprawach koncentracji (2)

6 5 Cel

7 6 Usunięcie potencjalnego, negatywnego skutku koncentracji – istotnego ograniczenia konkurencji – poprzez nałożenie warunku zmieniającego pierwotny zakres koncentracji, a tym samym usunięcie przyczyn ewentualnego zakazu.

8 7 Cel osłabienie pozycji rynkowej (zgłaszającego) stworzenie możliwości wejścia na rynek konkurentów wzmocnienie istniejących konkurentów utworzenie warunków do powstania nowego przedsiębiorcy

9 8 Rodzaj

10 9 Rodzaje warunku Strukturalny Zbycie majątku, sprzedaż udziałów/akcji Behawioralny Rozwiązanie umów licencyjnych, nieużywanie znaku towarowego przez określony czas, zapewnienie dostępu do sieci dystrybucji, sprzedaż za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej osób trzecich, zapewnienie ciągłości świadczenia usługi i jej jakości

11 10 Otwarty katalog warunków w ustawie Nazwane Zbycie majątku Wyzbycie się kontroli Udzielenie licencji praw wyłącznych konkurentowi Inne, nienazwane

12 11 Najczęściej strukturalne Zbycie majątku Zbycie części majątku Zakładów Azotowych (...) tj. instalacji elektrolizy chloru (decyzja nr DOK-116/06, PCC/Zakłady Azotowe) Wyzbycie się przez Carrefour wszelkich praw do [określonych 9] sklepów (decyzja nr DOK-86/07, Carrefour/Ahold) Wyzbycie się przez Fresenius Medical Care wszelkich praw do stacji dializ Eurodial (decyzja nr DKK-70/11, Fresenius/Eurodial) Wyzbycie się przez UPC części sieci należącej do Aster wraz z infrastrukturą i prawami z nią związanymi (decyzja nr DKK-10/11, UPC/Aster)

13 12 Najczęściej strukturalne Wyzbycie się kontroli Doprowadzenie do wyzbycia się przez Rodamco wszelkich praw umożliwiających wywieranie wpływu na Złote Tarasy (decyzja nr DKK-64/10, Unibail- Rodamco/Simon Ivanhoe) Sprzedaż przez Kompanię Węglową akcji Huty Łabędy (decyzja nr DKK-105/10, Kompania Węglowa/Huta Łabędy)

14 13 A także Odstąpienie od zamiaru nabycia jednego ze składników majątkowych (kina wielosalowego) należącego do Silver Screen (decyzja nr DKK-49/08, Multikino/Silver Screen) Zobowiązanie Jeronimo Martins, niezależnie od zobowiązania do wyzbycia się praw do sklepów, do trwałego i nieodwracalnego zmniejszenia powierzchni sprzedaży i udostępnienia jej na zasadzie podnajmu pod inną działalność handlową (decyzja nr DKK-76/08, Jeronimo Martins/Plus Discount)

15 14 Sporadycznie behawioralne Niepodejmowanie przez Multikino działań zmierzających do nabycia praw do kina wielosalowego przez cały czas posiadania przez Multikino kontroli nad innym kinem wielosalowym w Gdyni (decyzja nr DKK-49/08, Multikino/Silver Screen) Doprowadzenie do zaniechania sprzedaży dżemów pod określoną marką (decyzja nr DKK-9/09, Agros Nova/Kotlin) Utrzymanie udziałów rynkowych produktów objętych warunkiem na poziomie co najmniej 70% średniego udziału w rynku w ostatnich dwóch latach, w okresie do czasu wykonania warunku zbycia majątku (decyzja nr DKK 23/12, Polpharma/Polfa)

16 15 Dodatkowe Nabywca: Niezależny od zgłaszającego Daje gwarancję prowadzenia dotychczasowej działalności Zaakceptowany przez Prezesa UOKiK

17 16 Proces

18 17 Propozycja warunku Prezes UOKiK stwierdza niemożność wydania zgody na koncentrację Rozważa zastosowanie decyzji warunkowej Prezes UOKiK proponuje warunek Przedsiębiorca proponuje warunek Negocjacje warunku Prezes UOKiK proponuje ostateczny warunek Przedsiębiorca akceptujePrzedsiębiorca odmawia akceptacji Decyzja warunkowa Decyzja zakazowa

19 18 Termin (złożenia propozycji warunku) Brak terminu na sformułowanie warunku w toku postępowania Propozycja warunku przedłuża postępowanie Nowelizacja u.o.k.k.?

20 19 Termin (wykonania warunku) Brak ustawowych przesłanek wyznaczenia terminu na wykonanie warunku Preferencja dla krótkiego terminu ze względu na ograniczenie konkurencji na rynku do czasu ich spełnienia (decyzja nr DKK- 70/11, Fresenius Medical Care/Eurodial) Dłuższy termin to trudność monitorowania i niebezpieczeństwo zmiany warunków konkurencji

21 20 Termin (wykonania warunku) Rozsądny i w szczególności realny do dotrzymania Najczęściej 12-18 miesięcy, ale również: Wydłużenie terminu do 3 lat – spełnienie warunku niezależne wyłącznie od należytej staranności strony (decyzja nr DOK- 35/2005, Nafta Polska/Zakłady Azotowe) Przestrzeganie określonego warunku przez okres 3 lat – jako przewidywany okres zmian na rynku w wyniku pionowej konsolidacji sektora produkcji i sprzedaży wódki czystej (decyzja nr DOK-123/05, Carey Agri/Polmos Białystok) 2 lata ze względu na czasochłonność czynności [obowiązków] zmierzających do sprzedaży instalacji elektrolizy chloru (decyzja nr DOK-116/06, PCC/Zakłady Azotowe)

22 21 Przyszłość?

23 22 Przyszłość? Pisemne przedstawienie zastrzeżeń wobec koncentracji Konsultacja propozycji warunku z osobami trzecimi Monitorowanie procesu zbycia przez zarządcę (powiernika) Przedmiotem warunku sprzedaż rentownego przedsiębiorstwa mającego zdolność do skutecznego i trwałego konkurowania Obowiązek odrębnego prowadzenia zbywanego majątku w okresie przejściowym Sprzedaż na rzecz wskazanego uprzednio nabywcy (up-front buyer)

24

25 24 Kontakt Małgorzata Szwaj Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp. k. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa Tel:+48 22 526 51 78 Fax:+48 22 526 50 61 http://www.linklaters.com

26 25 Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp. k. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa Tel: (+48) 22 526 50 00 Fax: (+48) 22 526 50 61 Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa jest spółką afiliowaną Linklaters LLP, spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem OC326345. Określenie partner w odniesieniu do Linklaters LLP oznacza członka Linklaters LLP lub pracownika lub doradcę Linklaters LLP, jej spółek stowarzyszonych lub innych podmiotów posiadających równoważny status i kwalifikacje. Lista członków Linklaters LLP oraz osób niebędących członkami, lecz posiadających status partnera, wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, dostępna jest w siedzibie firmy - One Silk Street, Londyn EC2Y 8HQ, Wielka Brytania. Osoby te są radcami prawnymi lub zagranicznymi bądź europejskimi prawnikami z prawem do wykonywania zawodu na podstawie rejestracji w odpowiednich organach. Ważne informacje prawne dotyczące firmy znajdują się na stronie www.linklaters.com/regulation.


Pobierz ppt "Warunek w sprawach koncentracji Małgorzata Szwaj Konferencja Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta Warszawa, 27 marca 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google