Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako wkładu do spółek kapitałowych Roman Bieda oraz Marcin Barycki www.kuczekmaruta.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako wkładu do spółek kapitałowych Roman Bieda oraz Marcin Barycki www.kuczekmaruta.pl."— Zapis prezentacji:

1 Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako wkładu do spółek kapitałowych Roman Bieda oraz Marcin Barycki

2 PLAN PREZENTACJI Co to jest aport ? kryteria zdolności aportowej
Transfer Technologii... PLAN PREZENTACJI Co to jest aport ? kryteria zdolności aportowej majątkowe prawa autorskie prawa własności przemysłowej czy mogę „wnieść” licencję ?

3 RODZAJE WKŁADÓW Wkłady - Udziały (Akcje) – pokrycie wkładu Wkłady
Transfer Technologii... RODZAJE WKŁADÓW Wkłady - Udziały (Akcje) – pokrycie wkładu Wkłady pieniężne niepieniężne (aport) Zdolność aportowa

4 KRYTERIA ZDOLNOŚCI APORTOWEJ
Transfer Technologii... KRYTERIA ZDOLNOŚCI APORTOWEJ Zbywalność Wkładu Możliwość Oznaczenia Wkładu Możliwość Wyceny Wkładu Zdolność Bilansowa Przydatność Wkładu dla Spółki

5 Transfer Technologii... PRAWA AUTORSKIE

6 Prawa Autorskie Art. 1. 1. Prawa Autorskiego
Transfer Technologii... Prawa Autorskie Art. 1. 1. Prawa Autorskiego Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przykładowo: dokumentacja techniczna zdjęcia programy komputerowe

7 Prawa Autorskie Powstanie Zbycie Autorskie Prawa Osobiste
Transfer Technologii... Prawa Autorskie Autorskie Prawa Osobiste Autorskie Prawa Majątkowe Powstanie Na rzecz twórcy lub innego podmiotu jeżeli ustawa tak stanowi Tylko na rzecz twórcy Zbycie Podlegają zbyciu (przeniesieniu)‏ Niezbywalne

8 Majątkowe Prawa Autorskie
Transfer Technologii... Majątkowe Prawa Autorskie Przesłanki zdolności aportowej oznaczenie wycena zdolność bilansowa możliwość zbycia przydatność zdolność likwidacyjna i upadłościowa

9 Majątkowe Prawa Autorskie
Transfer Technologii... Majątkowe Prawa Autorskie art Prawa Autorskiego 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy; 2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej jaki jest skutek ograniczenia dalszego przenoszenia majątkowych praw autorskich ? tylko zobowiązanie…

10 ZASADY WNOSZENIA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH
Transfer Technologii... ZASADY WNOSZENIA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH Audyt Komu przysługują majątkowe prawa autorskie ? twórcy współtwórcom pracodawcy Oznaczenie Utworu Oznaczenie Pól Eksploatacji utrwalanie zwielokrotnienie, rozpowszechnianie ….

11 PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Transfer Technologii... PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

12 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Transfer Technologii... PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ wynalazek – patent wzór użytkowy - prawo ochronne wzór przemysłowy - prawo z rejestracji inne

13 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Transfer Technologii... PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Uprawniony Twórca - PATENT DLA TWÓRCY ! Współtwórcy Pracodawca/zamawiający - wynalazek powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub innej umowy Podmiot określony w umowie między przedsiębiorcami Wynalazki Tajne – Skarb Państwa

14 CZY PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ MOGĄ STANOWIĆ APORT ?
Transfer Technologii... CZY PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ MOGĄ STANOWIĆ APORT ? CO NA TO DOKTRYNA ?

15 Przedmiotem aportu może być:
Transfer Technologii... PROPOZYCJE DOKTRYNY ….. Przedmiotem aportu może być: „prawa własności rzeczy, dóbr niematerialnych, czyli tzw. własności przemysłowej, patentu, wynalazku nie opatentowanego” (T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M.Honzatko) „majątkowe prawa autorskie, wynalazki i wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie” (K. Kruczalak) „prawa własności przemysłowej” (R. Pabis)

16 i orzecznictwa ….. Przedmiotem aportu może być:
Transfer Technologii... i orzecznictwa ….. Przedmiotem aportu może być: „majątkowe prawa własności intelektualnej (prawa z patentu, znaku towarowego), majątkowe prawa autorskie, prawo do korzystania z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym (know-how)” (orzeczenie SN z 2 marca 1993 r.)

17 PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Transfer Technologii... PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ „Zbycie” „Licencja lub Zbycie” prawo do uzyskania: patentu/ prawa ochronnego, prawa z rejestracji Patent prawo ochronne na wzór użytkowy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Zgłoszenie – UP

18 Prawo do uzyskania patentu
Transfer Technologii... Prawo do uzyskania patentu prawo to podlega zbyciu i dziedziczeniu jaki ma charakter prawo do uzyskania patentu ? czy prawa te mogą być przedmiotem wkładu ?

19 Przedmiotem aportu może być:
Transfer Technologii... PROPOZYCJE DOKTRYNY ….. Przedmiotem aportu może być: „w zakresie praw majątkowych na dobrach niematerialnych – prawa z zakresu wynalazczości, tj. patent, czy prawo do patentu przy wynalazku, (…) licencje do korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego” (A. Szumański)

20 Prawo do uzyskania patentu
Transfer Technologii... Prawo do uzyskania patentu Przesłanki zdolności aportowej oznaczenie wycena zdolność bilansowa możliwość zbycia - art. 12 p.w.p. przydatność - ??? zdolność likwidacyjna i upadłościowa

21 Patent powstaje na mocy decyzji UP majątkowe prawo podmiotowe
Transfer Technologii... Patent powstaje na mocy decyzji UP majątkowe prawo podmiotowe wyłączność korzystania w sposób zawodowy lub zarobkowy …. czy może być przedmiotem wkładu ?

22 Patent Przesłanki zdolności aportowej
Transfer Technologii... Patent Przesłanki zdolności aportowej oznaczenie – dokument patentowy, aktualny wypis z rejestru patentowego wycena zdolność bilansowa – „inne wartości niematerialne i prawne” możliwość zbycia - art. 67 p.w.p. przydatność - ??? zdolność likwidacyjna i upadłościowa

23 Transfer Technologii... LICENCJE

24 Czy można wnieść licencję ?
Transfer Technologii... Czy można wnieść licencję ? Co to jest licencja ? Wkład: ustanowienie licencji „przeniesienie licencji” Problemy: Zbywalność – przeniesienie praw Wartość Zmiana Uprawnionego (wypowiedzenie) Wszystko zależy od przyjętej konstrukcji Cesja Praw i Przejęcie Długu

25 Transfer Technologii... REASUMUJĄC

26 WNIESIENIE PATENTU / PRAW AUTORSKICH
Transfer Technologii... WNIESIENIE PATENTU / PRAW AUTORSKICH SPIN - OFF WSPÓLNIK

27 WNIESIENIE PATENTU / PRAW AUTORSKICH
Transfer Technologii... WNIESIENIE PATENTU / PRAW AUTORSKICH SPIN - OFF WSPÓLNIK WSPÓLNIK

28 Transfer Technologii... WNIESIENIE LICENCJI SPIN - OFF WSPÓLNIK

29 WNIESIENIE PRAWA DO PATENTU
Transfer Technologii... WNIESIENIE PRAWA DO PATENTU SPIN - OFF WSPÓLNIK

30 WNIESIENIE PATENTU / PRAW AUTORSKICH
Transfer Technologii... WNIESIENIE PATENTU / PRAW AUTORSKICH SPIN - OFF Prawo Wyłączne WSPÓLNIK WSPÓLNIK

31 WNIESIENIE KOSZYKA PRAW
Transfer Technologii... WNIESIENIE KOSZYKA PRAW SPIN - OFF np. Patent know – how prawa autorskie WSPÓLNIK

32 Dziękujemy Kuczek Maruta i Wspólnicy s.j. Kancelaria Radców Prawnych
Kraków, Al. Słowackiego 64 tel: +48 (0) fax +48 (0)


Pobierz ppt "Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako wkładu do spółek kapitałowych Roman Bieda oraz Marcin Barycki www.kuczekmaruta.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google