Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako wkładu do spółek kapitałowych Roman Bieda oraz Marcin Barycki www.kuczekmaruta.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako wkładu do spółek kapitałowych Roman Bieda oraz Marcin Barycki www.kuczekmaruta.pl."— Zapis prezentacji:

1 Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako wkładu do spółek kapitałowych Roman Bieda oraz Marcin Barycki www.kuczekmaruta.pl

2 © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Co to jest aport ? kryteria zdolności aportowej majątkowe prawa autorskie prawa własności przemysłowej czy mogę wnieść licencję ? PLAN PREZENTACJI

3 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Wkłady - Udziały (Akcje) – pokrycie wkładu Wkłady pieniężne niepieniężne (aport) Zdolność aportowa RODZAJE WKŁADÓW

4 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... KRYTERIA ZDOLNOŚCI APORTOWEJ Zbywalność Wkładu Możliwość Oznaczenia Wkładu Możliwość Wyceny Wkładu Zdolność Bilansowa Przydatność Wkładu dla Spółki

5 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... PRAWA AUTORSKIE

6 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Prawa Autorskie Art. 1. 1. Prawa Autorskiego Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przykładowo: dokumentacja techniczna zdjęcia programy komputerowe

7 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Prawa Autorskie Autorskie Prawa OsobisteAutorskie Prawa Majątkowe Powstanie Tylko na rzecz twórcy Na rzecz twórcy lub innego podmiotu jeżeli ustawa tak stanowi Zbycie Niezbywalne Podlegają zbyciu (przeniesieniu)

8 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Majątkowe Prawa Autorskie Przesłanki zdolności aportowej oznaczenie wycena zdolność bilansowa możliwość zbycia przydatność zdolność likwidacyjna i upadłościowa

9 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... art. 41. Prawa Autorskiego 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 1)autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy; 2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej Majątkowe Prawa Autorskie jaki jest skutek ograniczenia dalszego przenoszenia majątkowych praw autorskich ? tylko zobowiązanie…

10 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... ZASADY WNOSZENIA MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH Audyt Komu przysługują majątkowe prawa autorskie ? twórcy współtwórcom pracodawcy Oznaczenie Utworu Oznaczenie Pól Eksploatacji utrwalanie zwielokrotnienie, rozpowszechnianie ….

11 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

12 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... wynalazek – patent wzór użytkowy - prawo ochronne wzór przemysłowy - prawo z rejestracji inne PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

13 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Uprawniony Twórca - PATENT DLA TWÓRCY ! Współtwórcy Pracodawca/zamawiający - wynalazek powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub innej umowy Podmiot określony w umowie między przedsiębiorcami Wynalazki Tajne – Skarb Państwa PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

14 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... CZY PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ MOGĄ STANOWIĆ APORT ? CO NA TO DOKTRYNA ?

15 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... PROPOZYCJE DOKTRYNY ….. prawa własności rzeczy, dóbr niematerialnych, czyli tzw. własności przemysłowej, patentu, wynalazku nie opatentowanego (T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M.Honzatko) majątkowe prawa autorskie, wynalazki i wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie (K. Kruczalak) prawa własności przemysłowej (R. Pabis) Przedmiotem aportu może być:

16 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... i orzecznictwa ….. majątkowe prawa własności intelektualnej (prawa z patentu, znaku towarowego), majątkowe prawa autorskie, prawo do korzystania z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym (know-how) (orzeczenie SN z 2 marca 1993 r.) Przedmiotem aportu może być:

17 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ prawo do uzyskania: patentu/ prawa ochronnego, prawa z rejestracji Zgłoszenie – UP Zbycie Patent prawo ochronne na wzór użytkowy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Licencja lub Zbycie

18 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Prawo do uzyskania patentu prawo to podlega zbyciu i dziedziczeniu jaki ma charakter prawo do uzyskania patentu ? czy prawa te mogą być przedmiotem wkładu ?

19 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... PROPOZYCJE DOKTRYNY ….. PROPOZYCJE DOKTRYNY ….. w zakresie praw majątkowych na dobrach niematerialnych – prawa z zakresu wynalazczości, tj. patent, czy prawo do patentu przy wynalazku, (…) licencje do korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego (A. Szumański) Przedmiotem aportu może być:

20 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Prawo do uzyskania patentu Przesłanki zdolności aportowej oznaczenie wycena zdolność bilansowa możliwość zbycia - art. 12 p.w.p. przydatność - ??? zdolność likwidacyjna i upadłościowa

21 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Patent powstaje na mocy decyzji UP majątkowe prawo podmiotowe wyłączność korzystania w sposób zawodowy lub zarobkowy …. czy może być przedmiotem wkładu ?

22 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Patent Przesłanki zdolności aportowej oznaczenie – dokument patentowy, aktualny wypis z rejestru patentowego wycena zdolność bilansowa – inne wartości niematerialne i prawne możliwość zbycia - art. 67 p.w.p. przydatność - ??? zdolność likwidacyjna i upadłościowa

23 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... LICENCJE

24 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... Czy można wnieść licencję ? Co to jest licencja ? Wkład: ustanowienie licencji przeniesienie licencji Problemy: Zbywalność – przeniesienie praw Wartość Zmiana Uprawnionego (wypowiedzenie) Wszystko zależy od przyjętej konstrukcji Cesja Praw i Przejęcie Długu

25 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... REASUMUJĄC

26 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... SPIN - OFF WNIESIENIE PATENTU / PRAW AUTORSKICH WSPÓLNIK

27 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... SPIN - OFF WNIESIENIE PATENTU / PRAW AUTORSKICH WSPÓLNIK

28 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... SPIN - OFF WNIESIENIE LICENCJI WSPÓLNIK

29 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... SPIN - OFF WNIESIENIE PRAWA DO PATENTU WSPÓLNIK

30 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... SPIN - OFF WNIESIENIE PATENTU / PRAW AUTORSKICH WSPÓLNIK Prawo Wyłączne

31 www.kuczekmaruta.pl © Kuczek Maruta i Wspólnicy Sp. j. Transfer Technologii... SPIN - OFF WNIESIENIE KOSZYKA PRAW WSPÓLNIK np. Patent know – how prawa autorskie

32 Kuczek Maruta i Wspólnicy s.j. Kancelaria Radców Prawnych 30-004 Kraków, Al. Słowackiego 64 tel: +48 (0)12 634 15 35 fax +48 (0)12 634 17 50 biuro@kuczekmaruta.pl www.kuczekmaruta.pl Dziękujemy


Pobierz ppt "Transfer technologii poprzez wniesienie praw własności intelektualnej jako wkładu do spółek kapitałowych Roman Bieda oraz Marcin Barycki www.kuczekmaruta.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google