Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Venture Capital jako instrument komercjalizacji pomysłu innowacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Venture Capital jako instrument komercjalizacji pomysłu innowacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Venture Capital jako instrument komercjalizacji pomysłu innowacyjnego
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera” Venture Capital jako instrument komercjalizacji pomysłu innowacyjnego Prowadzący: Barbara Rudnicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Agenda Luka kapitałowa w finansowaniu innowacji Możliwości pozyskania kapitału na finansowanie innowacji Czym jest Venture Capital? Jak przebiega proces inwestycyjny? Wady i zalety finansowania przez fundusz VC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Finansowanie firmy w różnych fazach cyklu życia
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Finansowanie firmy w różnych fazach cyklu życia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Problemy związane z wystąpieniem luki kapitałowej:
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Problemy związane z wystąpieniem luki kapitałowej: trudności związane z pozyskaniem kapitału, stworzeniem infrastruktury technicznej, pozyskaniem doświadczonej kadry menedżerów, nawiązywaniem kontaktów gospodarczych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Luka kapitałowa w finansowaniu innowacji
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Luka kapitałowa w finansowaniu innowacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Ryzyka związane z inwestycjami w innowacje:
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Ryzyka związane z inwestycjami w innowacje: Ryzyko zarządzania – przedsiębiorcy najczęściej mają naukowe / techniczne przygotowanie, ale nie mają doświadczenia w komercyjnym prowadzeniu technologicznych innowacji. Ryzyko agencji – inwestorzy będą stawać przed większymi trudnościami prowadzenia due diligence i powstania wyższych kosztów z tytułu nowości i złożoności technologii, produktu, rynków i, w konsekwencji, większej skali potrzeb informacyjnych. Ryzyko rynkowe – mogą wystąpić trudności w szacowaniu przez inwestorów potencjału rynkowego na produkty, które nie istnieją lub które mogą tworzyć nowy rynek. Ryzyko technologiczne – najczęściej związane z niesprawdzona technologią, w której nie jest wiadomo, jaki rozwój przyniesie jej zastosowanie – może trwać dłużej niż się spodziewano, może nie działać lub konkurencja może ją wcześniej wprowadzić. Ryzyko wyceny – mogą zaistnieć trudności w wycenie nowych firm, ponieważ będzie ona w bardzo dużym stopniu zależna od tzw. miękkich aktywów, takich jak patenty, marka firmy i ludzki kapitał. Tradycyjne metody wyceny, oparte na czynnikach finansowych, z pewnością nie będą mogły być zastosowane w takich okolicznościach. Ryzyko projektu – nowatorskie firmy, o dużym poziomie innowacyjności, potrzebują rozwoju, działania międzynarodowego i wdrażania nowych produktów w bardzo krótkim horyzoncie czasowym. To stawia wyjątkowe wymagania menedżerskie, finansowe i techniczne. Ryzyko czasu – innowacyjne firmy często charakteryzują się małymi możliwościami, które mogą być niewystarczające, jeśli fima wejdzie na rynek za wcześnie lub zbyt późno. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Zapotrzebowanie kapitałowe przy komercjalizacji nowego leku
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Zapotrzebowanie kapitałowe przy komercjalizacji nowego leku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Kto współfinansuje innowacje?
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Kto współfinansuje innowacje? inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, programy pomocowe państwa, nieformalni, aktywni inwestorzy prywatni (Business Angels), fundusze Venture Capital, rynek NewConnect. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Inwestorzy na różnych fazach cyklu życia firmy
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Inwestorzy na różnych fazach cyklu życia firmy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Aniołowie Biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Kim jest Anioł Biznesu? To majętna osoba, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, gotowa do podejmowania ryzyka związanego z inwestowaniem w małe, dopiero startujące spółki. Innymi słowy, anioł biznesu to niezależna osoba posiadająca wystarczające własne zasoby kapitałowe oraz umiejętności, by zarabiać na inwestycjach w młode, często innowacyjne przedsiębiorstwa na etapie wczesnych faz rozwoju przedsięwzięć. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Motywy działania Aniołów Biznesu
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Motywy działania Aniołów Biznesu Motywem działania aniołów biznesu nie zawsze jest premia za ryzyko, czyli uzyskanie stopy zwrotu na satysfakcjonującym poziomie. Większość z nich ma dodatkowe motywy inwestowania, takie jak chęć uczestniczenia we wdrażaniu nowych technologii, utrzymanie aktywności w biznesie pozwy cofaniu się z własnego przedsiębiorstwa, przekazanie własnego doświadczenia i know-how, motywy idealistyczne i etyczne związane ze wspieraniem założycieli przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Anioły biznesu preferują wczesne fazy rozwoju przedsiębiorstwa, gdy pojawiająca się w nim luka kapitałowa jest na jeszcze na tyle niewielka, że może być pokryta przez indywidualnego inwestora. Dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego aniołowie biznesu nabywają jedynie udziały mniejszościowe (ciche lub otwarte), dokonują inwestycji w kilku przedsiębiorstwach tworząc przy tym syndykaty składające się z kilku osób. Inwestycje dokonywane są w firmach znajdujących się blisko miejsca zamieszkania inwestora, aby miał on możliwość łatwego kontaktu z przedsiębiorstwem w celu jego osobistego wspierania w zakresie doradztwa. Zaangażowanie inwestora utrzymuje się przez okres kilku lat, dopóki przedsiębiorstwo nie wejdzie w fazę ekspansji. Wówczas możliwości kapitałowe prywatnego inwestora są już niewystarczające, a samo przedsiębiorstwo, obarczone mniejszym ryzykiem, jest w stanie przyciągać instytucjonalnych inwestorów VC. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Co daje współpraca z Aniołem Biznesu?
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Co daje współpraca z Aniołem Biznesu? Aniołowie biznesu mogą podzielić się z przedsiębiorcami: swoimi umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu biznesu, kontaktami ze środowiskiem biznesowym, dla kontrahentów mogą stanowić gwarancję wiarygodności wspieranych przedsięwzięć. Ich wsparcie może dotyczyć ustawienia strategicznego i organizacyjnego przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Ścieżka działania aniołów biznesu w wybranym przedsięwzięciu
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Ścieżka działania aniołów biznesu w wybranym przedsięwzięciu Zapewnienie stałego napływu propozycji projektów inwestycyjnych Ocena propozycji inwestycyjnych Wycena projektów inwestycyjnych Wybór struktury finansowania projektu Negocjacje Wsparcie ze strony aniołów biznesu Realizacja zysków i korzyści Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Przykłady inwestycji Aniołów Biznesu
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Przykłady inwestycji Aniołów Biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Polscy Aniołowie Biznesu
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Polscy Aniołowie Biznesu Ponadregionalna sieć Aniołów Biznesu – Innowacja – Polban Business Angels Club – Lewiatan Business Angels – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Fundusze Venture Capital
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Fundusze Venture Capital Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Czym są Fundusze VC? Venture Capital można zdefiniować jako kapitał własny wnoszony na ograniczony okres przez inwestorów zewnętrznych do małych i średnich przedsiębiorstw dysponujących innowacyjnym produktem bądź usługą, które nie zostały jeszcze zweryfikowane przez rynek, a więc stwarzają wysokie ryzyko niepowodzenia inwestycji, ale jednocześnie w przypadku sukcesu przedsięwzięcia, wspomaganego w zarządzaniu przez inwestorów, zapewniają znaczący przyrost wartości zainwestowanego kapitału, który jest realizowany przez sprzedaż udziałów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Cechy inwestycji Venture Capital
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Cechy inwestycji Venture Capital Udział inwestora w procesie zarządzania – jest to najważniejsza cecha różnicująca poszczególne formy inwestycji. Inwestor – fundusz ma znaczący wpływ na decyzje zapadające w spółce, najczęściej odbywa się to za pomocą zatrudnionych z ramienia funduszu pracowników, którzy wnoszą swoja wiedzę i doświadczenie najczęściej z dziedziny marketingu i zarządzania finansami. Fundusz pomaga przedsiębiorcy we wprowadzeniu na rynek nowego produktu. Korzystna pozycja prawna inwestora – fundusz najczęściej nabywa pakiety większościowe w przedsięwzięciach w początkowym stadium rozwoju. W przypadku firm już działających fundusz posiada ok % udziałów, ale jednocześnie zapewnia sobie możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym – poprzez zakup akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu. Ograniczony okres inwestycyjny – najczęściej fundusze inwestują w horyzoncie od 5 do 10 lat, a czas ten jest zależny od możliwości rozwoju danego przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Cechy inwestycji VC cd. Rezygnacja z realizacji bieżących zysków – kapitałodawca realizuje zyski jedynie wychodząc z inwestycji, aby nie pozbawić przedsiębiorstwa możliwości szybkiego rozwoju. Zysk wyrażony jest jako wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Po osiągnięciu założonego celu fundusz venture capital sprzedaje posiadane w przedsiębiorstwie udziały. Dezinwestycja jest koniecznym elementem transakcji – fundusz nie jest zainteresowany by w długim okresie pozostawać współwłaścicielem firmy. Venture Capital jest skierowany z reguły do małych i średnich przedsiębiorstw, które dysponują innowacyjnym produktem lub usługą. Ważny jest nie wiek tyle wiek przedsiębiorstwa, ale fakt, że inicjatorzy dysponują pomysłem obiecującym szansę sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Proces inwestycyjny Pomysłodawca Fundusz Pierwszy kontakt
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Proces inwestycyjny Pomysłodawca Fundusz Pierwszy kontakt Krótki opis przedsięwzięcia Wstępna analiza przedsięwzięcia Umowa o zachowaniu poufności Biznes plan, patenty Ocena biznes planu List intencyjny (term sheet) Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu Końcowa ocena przedsięwzięcia (due diligence) Umowa inwestycyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Kryteria inwestycji VC
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Kryteria inwestycji VC fachowa kadra menedżerska, atrakcyjna inwestycyjnie koncepcja biznesu, wzrostowy rynek, agresywna strategia rozwoju spółki zapewniająca funduszowi zadowalającą stopę zwrotu, bariery wejścia (cena) i wyjścia ze spółki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Zespół zarządzający Zespół zarządzający jest kluczowym czynnikiem sukcesu inwestycji Cechy dobrego zespołu zarządzającego: doświadczenie branżowe kwalifikacje przedsiębiorcze skupienie na sukcesie przedsięwzięcia Zespół zarządzający powinien mieć w swoim składzie: Lidera – osobę z cechami przywódczymi, odpowiedzialną, odważną, lubiącą wyzwania i rywalizację, odporną na stres Osobę z kompetencjami merytorycznymi – odpowiedzialną za zarządzenie projektem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Rynek / model biznesowy
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Rynek / model biznesowy Obszar działalności spółki powinien być wysokowzrostowy lub model biznesowy firmy na tyle unikalny i specyficzny, aby istniała możliwość uzyskania wysokiego poziomu wzrostu sprzedaży w perspektywie średnioterminowej 3-5 lat. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Stopa zwrotu / prawa korporacyjne
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Stopa zwrotu / prawa korporacyjne Celem Funduszu jest uzyskanie 10 krotności zainwestowanych środków w perspektywie 5-7 lat. Jest to możliwe, kiedy: cena wejścia będzie atrakcyjna spółka będzie posiadała doskonały zespół zarządzający oraz unikalny produkt / model biznesowy rozwój spółki zostanie przeprowadzony w sposób optymalny. Fundusz, aby mógł właściwie wspierać spółki portfelowe, musi posiadać określone prawa korporacyjne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Ścieżki wyjścia z inwestycji
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Ścieżki wyjścia z inwestycji sprzedaż akcji lub udziałów inwestorowi branżowemu, wprowadzenie spółki do publicznego obrotu, wykup menedżerski, umorzenie akcji lub udziałów, likwidacja spółki, sprzedaż całego przedsiębiorstwa lub jego części. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Korzyści z finansowania przez fundusz VC
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Korzyści z finansowania przez fundusz VC możliwość realizacji przedsięwzięć, które nie mogłyby zostać sfinansowane w żaden inny sposób, długoterminowy charakter inwestycji ogranicza ryzyko wycofania kapitału, fundusz jest partnerem spółki – ma taki sam cel jak założyciele, ułatwia dostrzeżenie ograniczeń i barier spółki, rynku i kadry menedżerskiej, możliwość reinwestowania zysków, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Korzyści z finansowania przez fundusz VC
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Korzyści z finansowania przez fundusz VC Pozyskanie dodatkowego kapitału udziałowego poprawia strukturę bilansu spółki. Taka sytuacja jest korzystna zwłaszcza w sytuacji, gdy planowana jest oferta publiczna. Poprawia też zdolność kredytową spółki. Inwestor VC dostarcza know-how z dziedziny zarządzania, kapitał intelektualny, czyli doświadczenie i wsparcie w zarządzaniu finansami, planowaniu finansowym i bieżącej działalności operacyjno – finansowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Korzyści z finansowania przez fundusz VC
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Korzyści z finansowania przez fundusz VC podniesienie kultury organizacyjnej, pomoc w rekrutacji pracowników, dostęp do sieci kontaktów biznesowych, wsparcie w przypadku problemów finansowych lub trudności z realizacją założonej strategii rozwoju, nie wymaga ujawniania poufnych informacji, poprawa wizerunku, wzrost motywacji pracowników. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Wady finansowania przez VC
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Wady finansowania przez VC konieczność „podzielenia się” spółką, która dotąd była wyłączną własnością jednego lub kilku właścicieli, ingerencja w działalność spółki, ryzyko związane z informacjami poufnymi, klauzule dotyczące dezinwestycji, obowiązki monitoringowe. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Najważniejsze elementy wpływu funduszu VC w opinii respondentów EVCA
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Najważniejsze elementy wpływu funduszu VC w opinii respondentów EVCA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Lista najważniejszych czynności w spółkach portfelowych obejmuje:
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Lista najważniejszych czynności w spółkach portfelowych obejmuje: aktywny głos rady nadzorczej i doradztwo dla zarządu spółki, pomoc w pozyskaniu alternatywnych źródeł finansowania udziałowego, monitorowanie wyników finansowych spółek, kontrola zarządzania operacyjnego, pomoc w pozyskaniu finansowania obcego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Przykłady inwestycji funduszy Venture Capital
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Przykłady inwestycji funduszy Venture Capital Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 początkowa i wczesna faza rozwoju firmy
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Preferowane sektory biotechnologia, nowe leki i terapie, materiały i urządzenia medyczne, usługi ochrony zdrowia Typ inwestycji początkowa i wczesna faza rozwoju firmy Preferowany poziom inwestycji zł – zł Sposób finansowania inwestycji obejmowanie udziałów/akcji w spółkach Perspektywa czasowa czas pojedynczej inwestycji: 3-9 lat Oczekiwany zwrot z inwestycji > 30% rocznie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Obszary inwestycji MCI.BioVentures
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Obszary inwestycji MCI.BioVentures Biotechnologia technologie wytwarzania i rozwój produktów i usług w zakresie biotechnologii, produktów żywnościowych, biopaliw, ochrony środowiska, modyfikacji genetycznej, produkcji rolniczej, bioinformatyki. Nowe leki i terapie opracowanie nowych lekarstw i terapii, ochrona praw własności intelektualnej, uruchomienie badań klinicznych Usługi i urządzenia medyczne komercjalizacja badań medycznych, usługi i świadczenia z zakresu analityki i diagnostyki medycznej, metod ochrony zdrowia oraz produkcji urządzeń, narzędzi i materiałów medycznych. Inne projekty projekty znajdujące się na styku biotechnologii i technologii medycznych oraz innych sektorów, np. projekty bazujące na wynikach nauk przyrodniczych (life science). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Inwestycje MCI.BioVentures
Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Inwestycje MCI.BioVentures Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Kontakt MCI.BioVentures Sp. z o.o. Siedziba: ul. Bartoszowicka 3, Wrocław Biuro: Warszawskie Centrum finansowe, ul. Emilii Plater 53, Warszawa Tel , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera""Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Projekt „Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera” Biuro Projektu pt.: "Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera" Bud. B-1, pok. 209 Tel kreatywny.wmech.pwr.wroc.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Venture Capital jako instrument komercjalizacji pomysłu innowacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google