Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Diagnoza potencjału partycypacji w Lublinie Diagnoza w komórkach organizacyjnych UM Lublin Badanie ankietowe, wywiady pogłębione, badanie fokusowe wśród partnerów społecznych

2 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Przegląd komórek organizacyjnych UM Lublin pod kątem stosowania instrumentów partycypacji Wydział Planowania Miejski Urząd Pracy Straż Miejska (współpraca z Radami Dzielnic) Wydział Oświaty i Wychowania (szkoły i placówki oświatowe)

3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Przegląd komórek organizacyjnych UM Lublin pod kątem stosowania instrumentów partycypacji Wydział Sportu i Turystyki Zarząd Transportu Miejskiego Rady Dzielnic Dzielnicowe Domy Kultury (Bronowice, Węglin)

4 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Dodatkowe praktyki partycypacyjne w UM Lublin Szkolenia dla organizacji dot. wypełniania ofert konkursowych i sprawozdań z realizacji zadań publicznych Przekazywanie informacji dot. możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (pozagminnych) Współpracy przy organizacji imprez

5 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Podmioty badań (120) – strona społeczna Organizacje pozarządowe, stałe ciała doradcze przy organach samorządu, nieformalne grupy obywatelskie, rady dzielnic, komitety społeczne, komitety parafialne, samorządy studenckie, grupy mieszkańców w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, organizacje sportowe i kluby kibica, aktywni mieszkańcy

6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Formy współpracy z samorządem Informacja dla obywateli – otrzymuję informacje od organów samorządu Lublina Inicjowanie rozwiązań przez podmioty obywatelskie – przekazuję organom samorządowym Lublina pomysły i propozycje działań Konsultacje zamknięte – biorę udział w opiniowaniu proponowanych przez organy samorządowe Lublina rozwiązań

7 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Formy współpracy z samorządem Implementacja rozwiązań z udziałem podmiotów obywatelskich – prowadzę wspólne projekty z samorządem miasta …………… ………….. Monitoring obywatelski – biorę udział w monitoringu działań samorządu

8 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Ocena skuteczności współpracy organów samorządu z partnerami społecznymi Bardzo dobrze i dobrze – 51% Ani dobrze, ani źle – 23% Źle i bardzo źle – 17% Trudno powiedzieć – 9%

9 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Problemy w funkcjonowaniu mechanizmów partycypacyjnych wg respondentów Brak kultury partnerstwa (motywacja: wymagania prawne) Brak rozwiązań systemowych (zależy od pracownika, krótkotrwałość projektowa) Informacja (brak systemu komunikowania się, słaba komunikacja) Konsultacje (wybiórczość) Niewiedza obywateli nt. możliwości zaangażowania się i/lub rozwiązania problemów

10 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Stan postulowany dot. udziału mieszkańców we współzarządzaniu miastem Budżet partycypacyjny (więcej na dzielnice) Wykorzystanie NGOsów do diagnozowania potrzeb Otwartość i przejrzystość urzędu (rozwiązania systemowe)

11 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Plusy dodatnie współpracy z samorządem Inwestycje w infrastrukturę sportową Wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez partnerów społecznych Wsparcie finansowe działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i organizacji zajęć dla dzieci Patronaty honorowe

12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Plusy ujemne współpracy z samorządem Nieprzestrzeganie ustawowego czasu na odpowiedź Brak potwierdzeń dla pism przesyłanych elektronicznie Biurokracja (ogromna ilość dokumentów) Długi czas rozpatrywania wniosków

13 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Plusy ujemne współpracy z samorządem Godziny pracy urzędu Mała liczba osób pracujących w terenie Lokalizacja komórek (MOPR – ul. Grodzka, Zarząd Dróg i Mostów – poza centrum, brak parkingu) Niemożność kontaktu z pracownikiem zajmującym się konkretną sprawą i Prezydentem

14 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Plusy ujemne współpracy z samorządem Procedury przydziału lokalu (niejasne, wygórowane opłaty, długość oczekiwania, nabór wniosków) Odrzucenie propozycji współpracy z partnerami społecznymi przez niektóre Wydziały (współpraca jest zbędna)

15 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Sposoby zwiększenia efektywności współpracy Utworzenie portalu/bazy czynnych organizacji pozarządowych Informowanie opinii publicznej o przekazanych środkach na działalność organizacji Cykliczne spotkania Prezydenta z Radami Dzielnic i NGOs Rozwój współpracy ze środowiskiem akademickim (tworzenie biur bezpłatnych porad dla mieszkańców, np. prawnych, psychologicznych, etc.)

16 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Sposoby zwiększenia efektywności współpracy Zmiana godzin pracy Urzędu (wydłużenie czasu dla osób pracujących do późna) Uproszczenie procedur przyznawania małych dotacji, np. poniżej 10 tys. Zł Zmiany w procedurach przyznawania lokali (przejrzyste wytyczne, zagospodarowanie nieużywanych lokali) Utworzenie oddziału kancelaryjnego w centrum dla ZDiM Szkolenia z zakresu prawa dla pracowników terenowych np. MOPR

17 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski system partycypacji społecznej Podsumowanie Niewiedza obywateli nt. możliwości zaangażowanie się i/lub rozwiązywania problemów Zauważalny proces wzrostu jakości współpracy Rady dzielnic Lublin jest jednym z lepszych samorządów


Pobierz ppt "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Projekt Lubelski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google