Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat projektu Sesja Rady Miejskiej w Elblągu 26 września 2013 Arkadiusz Jachimowicz, ESWIP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat projektu Sesja Rady Miejskiej w Elblągu 26 września 2013 Arkadiusz Jachimowicz, ESWIP."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat projektu Sesja Rady Miejskiej w Elblągu 26 września 2013 Arkadiusz Jachimowicz, ESWIP

2 Czym jest partycypacja? partycypacja społeczna to uczestniczenie obywateli w podejmowaniu ważnych dla nich decyzji jest częścią nowoczesnego zarządzania sferą publiczną partycypacja zawiera w sobie partnerską współpracę pomiędzy obywatelami, a przedstawicielami władz skutek – adekwatniejsze spojrzenie na rzeczywistość, unikanie konfliktów, lepsze metody rozwiązywania problemów i wykorzystywania szans rozwojowych, lepsze prawo lokalne, społeczne przyzwolenie na przyszłe działania samorządu

3 Partycypacja – trzy poziomy Informowanie samorząd informuje mieszkańców o postanowieniach i procedurach, które bezpośrednio dotykają mieszkańców; mieszkańcy mają możliwość przekazywania swoich informacji (interakcja). Konsultowanie samorząd przedstawia swoje propozycje rozwiązań, po czym zbiera opinie mieszkańców na ten temat (konsultuje z mieszkańcami). Współdecydowanie zarówno samorząd, jak i mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe razem określają problemy i szanse rozwojowe i szukają korzystnych rozwiązań w ramach wspólnych zespołów (np. Zespół ds. Strategii rozwoju Elbląga).

4 Metody i techniki konsultacji spotkania publiczne; wysłuchania publiczne; pisemne opiniowanie; wykorzystanie grup przedstawicielskich; e-konsultacje; grupy fokusowe; wywiady kwestionariuszowe; panele obywatelskie; dni otwarte, pokazy uliczne, prezentacje; Samorządowy Informator SMS.

5 Metody i techniki konsultacji – zaawansowane sondaż deliberatywny; planowanie partycypacyjne; Future City Game; Miejskie Spotkanie XXI Wieku (Century Town Meeting); Otwarta Przestrzeń (Open Space); komórki planujące; Sąd Obywatelski; budżet partycypacyjny; Word Cafe.

6 Projekt Elbląg konsultuje! projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (5.4.2); operatorem jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; partnerem jest samorząd elbląski; partnerzy społeczni: Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Elbląska Rada Działalności Pożytku Publicznego; koszt realizacji projektu to 244 000 zł (wkład własny nie wymagany); projekt dwuletni.

7 Cel projektu Elbląg konsultuje! podniesienie efektywności konsultacji prowadzonych przez samorząd elbląski; włączenie do procesu konsultowania mieszkańców i organizacji pozarządowych.

8 Co zawiera projekt? – główne zadania 1. Akademia konsultacji społecznych: szkolenia ogólne – z zakresu partycypacji i konsultacji społecznych; szkolenia specjalistyczne – z zakresu metod ilościowych, jakościowych, diagnozy oraz analizy zebranych danych, jak i deliberatywnych metod konsultacji; doradztwo dot. konsultacji społecznych – z zakresu wdrażania różnych metod konsultacyjnych;

9 Co zawiera projekt? – główne zadania 2. Wdrożenie i ewaluacja procesu konsultacji: powołanie Zespołu ds. konsultacji (urzędnicy, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych); opracowanie Regulaminu prowadzenia konsultacji społecznych, przedłożonego następnie w formie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej; stworzenie i wdrożenie platformy internetowej do konsultacji społecznych, korzystającej z ogólnodostępnych narzędzi interaktywnych (ankiety internetowe, naprawmyto itp.), po ukończeniu projektu przekazanej dla UM Elbląg ;.

10 Co zawiera projekt? – główne zadania 2. Wdrożenie i ewaluacja procesu konsultacji (cd): założenie i prowadzenie strony na facebooku dedykowanej konsultacjom; przeprowadzenie 6 procesów konsultacji społecznych (zespół konsultacyjny dokona wyboru przedmiotu konsultacji); ewaluacja ( ocena ) przeprowadzonych procesów konsultacyjnych i wprowadzenie ewentualnych zmian do Regulaminu konsultacji.

11 Co zawiera projekt? – główne zadania 3. Promocja i upowszechnianie konsultacji społecznych stworzenie i dystrybucja do mieszkańców broszur informacyjnych ; artykuły sponsorowane, zachęcające do udziału w konsultacjach i informujące o ich wynikach, zamieszczane w lokalnych mediach; banery internetowe, połączone z artykułami sponsorowanymi; spoty radiowe w lokalnych rozgłośniach, zachęcające do udziału w konsultacjach; plakaty promujące udział w konsultacjach społecznych.

12 Co da projekt? powstanie Regulamin konsultacji społecznych – UM będzie planował, przeprowadzał i sprawozdawał konsultacje; będzie osoba odpowiedzialna za konsultacje w UM; kilkunastu urzędników i radnych będzie gruntowanie przeszkolonych z zakresu konsultacji; poprawi się jakość konsultacji, będą stosowane nowe metody konsultacyjne; więcej mieszkańców będzie brało udział w konsultacjach; powstanie nowoczesna platforma internetowa do konsultacji zawierająca szereg funkcji m.in. Naprawmyto; poprawi się jakość rozwiązań prawnych, organizacyjnych czy planistycznych w samorządzie.

13 Udział radnych Rady Miejskiej w Elblągu zapraszamy do udziału w pracach Zespołu ds. konsultacji ; zapraszamy do udziału w szkoleniach ; zapraszamy do udziału w wypracowaniu Regulaminu konsultacji społecznych i przyjęciu go w formie uchwały Rady Miejskiej; zapraszamy do brania udziału w konsultacjach społecznych.

14 Kolejny projekt Modelowy samorząd projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (5.4.2); projektodawcą jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; partnerem jest miasto Elbląg, gmina Elbląg, gmina Tolkmicko; koszt realizacji projektu to 900 000 zł (wkład własny nie wymagany); projekt dwuletni.

15 Projekt Modelowy samorząd badanie jakości współpracy samorządu z organizacjami; innowacyjne metody konsultacji społecznych; komunikacja samorządu z mieszkańcami – uruchomienie strony internetowej; procedura tworzenia dokumentów strategicznych; system kontroli, monitoringu i ewaluacji zadań publicznych zlecanych organizacjom; zasady przystępowania samorządu do partnerstw; system wsparcia wolontariatu w Elblągu; Forum Inicjatyw Pozarządowych / Targi Wolontariatu.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja na temat projektu Sesja Rady Miejskiej w Elblągu 26 września 2013 Arkadiusz Jachimowicz, ESWIP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google