Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi?"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Debata w Olkuszu Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy:

2 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Niezwykle istotnym problemem w Europie jest bezrobocie wśród młodych ludzi. W całej UE według Eurostatu stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia wyniosła w lipcu 2013 r. 23,4 proc., a w strefie euro – 24 proc. Dla porównania w lipcu 2012 r. było to odpowiednio 22,9 proc. i 23,3 proc. Najniższy poziom bezrobocia młodych zanotowano w Niemczech (7,7 proc.), w Austrii (9,2 proc.) i na Malcie (10,6 proc.), a najwyższy w Grecji (62,9 proc. w maju 2013 r.), Hiszpanii (56,1 proc.) i w Chorwacji (55,4 proc. w drugim kwartale 2013 r.). Z kolei grecki urząd statystyczny ELSTAT poinformował, że w grupie osób od 15 do 24 lat bezrobocie w Grecji wyniosło aż 58,8 proc. Ogółem prawie 6 milionów ludzi poniżej 25. roku życia jest bezrobotnych, a 7,5 miliona nie ma pracy oraz nie uczy się i nie szkoli.

3 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Eurostat wskazuje, że bezrobotni poniżej 25. roku życia stanowią w Polsce 27,6 proc. Według GUS w pierwszym kwartale 2013 r. stopa bezrobocia w wieku od 15-24 lat wyniosła 32,8%. Według europejskich statystyk młodzi bezrobotni to ludzie w wieku od 15 do 24 roku życia. W Polsce o młodych mówi się mając na myśli granicę 30 roku życia. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował przesunięcie tej granicy przewodniczącemu Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.

4 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, Laszlo Andor, powiedział w sierpniu, że sytuacja na unijnym rynku pracy cały czas pozostaje bardzo niepewna: "Wciąż nie do przyjęcia jest to, że w Unii Europejskiej ponad 26 milionów 600 tysięcy osób jest bez pracy, z czego ponad 5 i pół miliona ma mniej 25 lat" Laszlo Andor zaapelował do krajów członkowskich UE o zwiększenie wysiłków w walce z bezrobociem.

5 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Odpowiedzią Komisji Europejskiej na poważny problem bezrobocia młodych ludzi jest program Gwarancja dla młodych. Każdy kraj należący do UE będzie musiał wdrożyć system gwarantujący osobom poniżej 25. roku życia ofertę pracy, możliwość dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły.

6 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Programy gwarancji dla młodych mają być wspierane finansowo z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a także z kwoty 6 mld euro. Inicjatywa ta została zapisana w nowym budżecie UE na lata 2014-2020. Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie i Parlament Europejski do zagwarantowania, że co najmniej 25 proc. środków polityki spójności (czyli minimum 80 mld euro) z przyszłego budżetu UE na lata 2014-2020 będzie przeznaczone na Europejski Fundusz Społeczny z którego finansowane jest wspieranie bezrobotnych.

7 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Strategia Gwarancja dla młodych zakłada, że kraje członkowskie z regionami, w których bezrobocie wśród młodzieży przekracza 25 proc., będą zobowiązane dostarczyć Komisji plan wdrożenia gwarancji zajęcia dla młodzieży do października br. Plan taki będzie musiał zawierać między innymi finansowanie gwarancji oraz zadania dla poszczególnych instytucji publicznych. Kraje w których bezrobocie wśród młodych nie przekracza 25 proc. muszą dostarczyć takie plany do wiosny przyszłego roku.

8 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Według zaleceń Komisji Europejskiej Polska powinna zwiększyć dostępność staży i ulepszyć współpracę między szkołami a pracodawcami w celu poprawienia jakości nauczania. Eksperci podkreślają, że chociaż coraz większa liczba pracodawców realizuje programy praktyk i staży, to wciąż, znaczna ich część charakteryzuje się niską jakością i małym walorem edukacyjnym. Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, mówi: Płynne przejście młodych z systemu edukacji na rynek pracy będzie możliwe, gdy pracodawcy aktywnie zaangażują się w walkę z bezrobociem młodych - głównie poprzez tworzenie dobrych programów stażowych dla osób wciąż uczących się

9 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Sprawa bezrobocia wśród młodych Europejczyków była tematem lipcowej konferencji w Berlinie, w której uczestniczyli przywódcy państw UE. Czołowi politycy Unii Europejskiej zdecydowali, że na walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi UE przeznaczy w latach 2014-2020 co najmniej 8 mld euro. To o dwa miliardy więcej niż obiecywano jeszcze w lutym, gdy przywódcy uzgadniali wieloletni budżet Unii na lata 2014-2020.

10 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Pierwsze 6 mld euro trafi w latach 2014 i 2015 do 13 krajów z regionami, w których bezrobocie wśród młodzieży przekracza 25 proc. Polska ma otrzymać w latach 2014 i 2015 ok. 2 mld zł na walkę z bezrobociem wśród młodych oraz dodatkowe środki na ten cel w 2016 roku.

11 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Premier Donald Tusk przed spotkaniem w Berlinie powiedział: To nie są może gigantyczne pieniądze, ale 2 mld złotych w ciągu dwóch lat dedykowane precyzyjnie na aktywizację zawodową młodych i miejsca pracy dla młodych, szkolenia, staże etc. (...) to jest rzecz na pewno nie do pogardzenia Polski rząd przygotował konkretne programy pod wykorzystanie tych środków.

12 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Dyskusje w czasie berlińskiego szczytu skupiały się na opracowaniu koncepcji zapobiegania bezrobociu. Jako wypróbowane idee walki z tym zjawiskiem wskazano: pośrednictwo pracy dokształcanie zawodowe zwiększanie ofert pracy wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw, mogących być pracodawcami niskoprocentowe kredyty dla małych przedsiębiorców

13 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Podczas szczytu w Berlinie kanclerz Angela Merkel zaapelowała do państw europejskich o powielanie skutecznych i efektywnych rozwiązań niemieckich, w tym m.in. o ułatwianie młodym wejścia na rynek pracy poprzez zapewnianie pożyczek na preferencyjnych warunkach, czasowych dopłat do pensji, staży w firmach czy programów wspierających rozpoczęcie kariery zawodowej. Szczególną rolę miałyby też odgrywać biura pośrednictwa pracy i izby pracy. Angela Merkel podkreślała, że najistotniejsze nie są jednak pieniądze, a sposób, dzięki któremu młodzi otrzymają szansę na zatrudnienie.

14 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w rozmowie z Gazetą Wyborczą: Polski i Europy nie stać na zmarnowanie potencjału młodego pokolenia, bo to się odbije nie tylko na nich, ale na całym rynku pracy MPiPS opracowało program Młodzi na rynku pracy, który ma wesprzeć młode osoby we wchodzeniu na rynek pracy. Jego kluczowym elementem jest pilotaż Twoja Kariera – Twój Wybór. Został on wdrożony w 2012 r. i realizowany będzie do 2014 r.

15 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Rozwiązaniami testowanymi w ramach pilotażu Twoja Kariera - Twój Wybór są: 1.Indywidualne wsparcie opiekuna-asystenta bezrobotnego. 2.Promesa aktywizacji młodych obejmująca: bon szkoleniowy, bon na kształcenie zawodowe i policealne, bon na kształcenie podyplomowe, bon stażowy, bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej, 3. Dotacja na zasiedlenie, w ramach, której pozostawia się do dyspozycji bezrobotnego kwotę 5 000 zł brutto na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w nowym miejscu pracy, a w szczególności na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania.

16 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? W ubiegłym roku od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 r., pilotażem objęto 3.076 osób. Spośród testowanych instrumentów zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się bony: stażowy (573 wydane bony) i szkoleniowy (448 wydane bony). W ramach Programu w roku 2012 wsparto także środkami rezerwy Funduszu Pracy realizację programów specjalnych skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 roku życia. W br. roku środki rezerwy Funduszu Pracy przeznaczone na programy specjalne są adresowane również do osób do 30 roku życia.

17 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? W połowie br. ruszył program Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie polegający na udzielaniu pożyczek młodym bezrobotnym na uruchomienie działalności gospodarczej. Pilotażowa wersja programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie obejmie województwa: mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie.

18 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Z pożyczek będą mogli skorzystać absolwenci szkół wyższych, którzy w ciągu 24 miesięcy od otrzymania dyplomu nie znaleźli pracy, osoby zarejestrowane w urzędach pracy i studenci ostatnich roczników uczelni wyższych. W ramach programu zawierane będą umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki charakteryzować się będą niskim oprocentowaniem. Okres spłaty nie będzie mógł przekroczyć 84 miesięcy (7 lat). Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosić będzie do 60 tys. zł. Wypłata środków pożyczki odbywać się będzie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

19 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Od 2014 r. program Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie zostanie wdrożony w pozostałych regionach nieobjętych pilotażem. Wtedy możliwe będzie także uzyskanie pożyczek przez podmioty zamierzające utworzyć dla bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy stanowiska pracy.

20 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Mając na uwadze szczególnie trudną sytuację młodych osób, często zaczynających dopiero swoją drogę zawodową, projektowane jest ponadto wprowadzeniu nowych instrumentów, przewidzianych dla wsparcia zatrudnienia młodych pracowników, polegających na: zwolnieniu pracodawców, którzy zatrudnią skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych w wieku do 30. roku życia, z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tych pracowników ułatwieniu zdobycia stażu zawodowego poprzez refundację składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących pierwszą pracę

21 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) zorganizowała 4 września br. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli konferencję poświęconą bezrobociu młodzieży. Pięciogodzinne spotkanie dyskusyjne przebiegło pod hasłem Stworzyć nowe szanse dla młodych ludzi. Współorganizatorem konferencji było biuro europejskie ds. pracy z młodzieżą oraz kształcenia dorosłych, współpracujące z salezjanami stowarzyszenie Don Bosco International oraz Fundacja Adenauera.

22 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? W Brukseli omawiano przede wszystkim problem zmniejszenia wielkiego bezrobocia wśród młodych w Europie oraz znalezienia nowych rozwiązań odnośnie wchodzenia osób po studiach na europejski rynek pracy. Konferencję w Brukseli zainaugurował referat na temat sytuacji młodych ludzi na rynku pracy w Hiszpanii i jej konsekwencji społecznych, który wygłosił jeden z hiszpańskich biskupów Juan José Omella Omella. Kieruje on w Konferencji Biskupów Hiszpanii komisją duszpasterstwa społecznego.

23 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? W ubiegłym tygodniu w Warszawie z inicjatywy Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog i Fundacji Friedricha Eberta odbyła się konferencja pod nazwą "Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej". Gościem tego spotkania był m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. O skutecznych niemieckich sposobach walki z bezrobociem mówił dr Mathias Scholz, doradca polityczny w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych w Niemczech.

24 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Niemiecki ekspert wskazał na dualny system kształcenia zawodowego. Polega on na tym, że teoretyczne wykłady w szkole zawodowej uzupełniane są praktyczną nauką zawodu w przyszłym zakładzie pracy. Szkolenie trwa średnio trzy lata. W Niemczech systemem objęto 350 profesji. 66 proc. Niemców przeszło kiedyś na jakimś etapie życiowym kształcenie w systemie dualnym. Dr Mathias Scholz podkreślił skuteczność systemu dualnego: Zakłady pracy oferują miejsca do kształcenia tam, gdzie rzeczywiście potrzebują wykwalifikowanych osób i dlatego 60 proc. uczniów znajduje zatrudnienie w zakładzie, w którym się uczyli

25 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? W przyszłym roku w Krakowie odbędzie się konferencja pod roboczym tytułem Europa młodzieży 2014–2020. Konferencja będzie wyjazdowym spotkaniem EDUC - Komisji edukacji, młodzieży, kultury i badań naukowych działającej przy Komitecie Regionów. W pracach Komisji uczestniczy marszałek Małopolski Marek Sowa, który zaproponował zorganizowanie konferencji i posiedzenia wyjazdowego EDUC w Krakowie.

26 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Jaka Unia? Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Konferencja w Krakowie będzie poświęcona ludziom młodym i kwestiom dostępności rynku pracy. Głównym tematem mają być inwestycje w edukację i szkolenia na rzecz zatrudnienia młodzieży. Małopolska zaprezentuje swoje zaangażowanie we wspieranie młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Dyskusja ma dotyczyć m.in. współpracy różnych podmiotów w zakresie edukacji, wspólnych działań placówek oświatowych i sektora prywatnego dotyczących organizowania stażów i programów praktyk zawodowych dla młodych ludzi, a także aktywnego zaangażowania uniwersytetów we wdrażanie procesu kształcenia. Przyszłoroczne spotkanie w Krakowie będzie również dotyczyło doradztwa w zakresie szkoleń i edukacji dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

27 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi? Debata w Olkuszu Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat honorowy:


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.jakaunia.pl Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google