Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edytor tekstu MS WORD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edytor tekstu MS WORD."— Zapis prezentacji:

1 Edytor tekstu MS WORD

2 Edytory tekstu Zastosowanie: przygotowanie dokumentu tekstowego do publikacji tak, by spełniał założenia dotyczące wyglądu Technologia WYS-WIG Możliwość dodania grafiki Możliwość dodania hiperłączy

3 Organizacja tekstu Akapit – jednostka podstawowa – fragment dokumentu wydzielony <znakiem akapitu> (np. klawisz [Enter]) – W akapicie jest ustalony: Sposób wyrównania tekstu Wcięcia Odstępy Tabulatory

4 Organizacja tekstu Sekcja – składa się z, co najmniej 1 akapitu – fragment wydzielony przez <Podział sekcji>. Można ustalić indywidualnie dla każdej sekcji: marginesy, rozmiar lub orientację strony, źródło papieru w drukarce, obramowania stron, wyrównanie pionowe, nagłówki i stopki, kolumny, numerowanie stron, numerowanie wierszy przypisy dolne i końcowe.

5 Formatowanie Operacja polegająca na kształtowaniu wyglądu zwartości dokumentu poprzez ustalanie właściwości Czcionek Akapitów Sekcji Obiektów

6 Formatowanie METODY: Ręczne – każdy akapit ma format nadany ręcznie – niezalecane lecz akceptowalne dla małych dokumentów Za pomocą STYLÓW – umożliwia proste nadanie pożądanego formatu za pomocą wyboru z listy dostępnych stylów

7 Formatowanie ręczne - czcionka

8 Formatowanie ręczne - akapit

9 Formaty specjalne: wypunktowanie numerowanie

10 Formaty specjalne: kolumny

11 STYL

12 Zawiera informacje dotyczące formatu:
Czcionki Akapitu Tabulatorów Obramowania Języka Numerowania Każdy styl ma swoją nazwę Nazwa aktualnego stylu wyświetlana jest na pasku Formatowanie Styl stosuje się do aktywnego akapitu lub Zaznaczenia (z zaokrągleniem do pełnego akapitu!)

13 Modyfikacje istniejącego stylu
Menu: Format/Styl Przycisk Modyfikuj Przycisk Format W popupmenu wybrać temat modyfikacji Dostępny w tym dokumencie lub we wszystkich nowych

14 Style specjalne Nagłówek – służy do wyodrębnienia w tekście tytułów rozdziałów, podrozdziałów itd. Można zastosować automatyczne numerowanie za pomocą modyfikacji Stylu lub przez zmianę formatu. Jeżeli występują podrozdziały należy wybrać konspekty numerowane Ręczne wprowadzanie numerów rozdziałów jest NIEZALECANE

15 Style specjalne

16 Style specjalne Spis treści
Tworzy się automatycznie: menu – Wstaw/Indeksy i spisy... , zakładka Spis treści Można wybierać różne Formaty spisu

17 Style specjalne

18 Style specjalne Aktualizacja spisu treści:
Prawy klik w dowolną linijkę spisu i z popupmenu wybrać: Aktualizuj pole Umieścić kursor w spisie (uwaga: klikniecie powoduje skok do odpowiedniego rozdziału) i wcisnąć klawisz F9

19 Własne style specjalne
Do wstawiania równań umieszczonych na środku strony z numerem przy prawym marginesie Do formatowania tabelki

20 Styl wstawiania równań
Właściwości: Oparty na stylu standardowym Za położenie na stronie elementów (równania i numeru) odpowiada znak tabulacji: Znak tabulacji równania umieszczony jest na środku strony (przy standardowych marginesach i formacie A4 całe pole tekstu ma 16cm – środek na 8 cm) i wyrównany do środka Znak tabulacji odpowiedzialny za numer równania umieszczony na końcu wiersza (std. 16cm) i wyrównany do prawej Przed i po akapicie dobrze jest dodać odstęp Styl kolejnego akapitu: Standardowy

21 Styl wstawiania równań

22 Styl formatowania tabel
Tabela utworzona automatycznie ma tekst nierównomiernie rozłożony w pionie

23 Styl formatowania tabel
Nierównomierne rozłożenie wynika z ułożenia odstępu miedzy liniami POD linią Rozwiązanie: należy dołożyć odstęp przed akapitem o wielkości odpowiadającej ½ wysokości linii (znaku) – 6 pkt. w przypadku rozmiaru czcionki 12 LUB Zmienić odstępy na pojedyncze, dodać przed i po akapicie odstępy po ¼ wysokości linii

24 Styl formatowania tabel
Ustawić należy jeszcze: Brak wcięcia pierwszego wiersza Tryb justowania na wyśrodkowany (najczęściej stosowany w tabelkach)

25 Zarządzanie stylami Styl może być częścią
Dokumentu Szablonu, np. szablonu globalnego: Normal.dot Styl utworzony w dowolnym dokumencie lub szablonie można kopiować do innego dokumentu lub szablonu

26 Zarządzanie stylami

27 Specjalne znaki formatujące
Znaki specjalne nie są drukowane Można je wyświetlić za pomocą przycisku Wybrane znaki specjalne: Koniec linii: [Shift]+[Enter] Podział strony: [Ctrl]+[Enter] Spacja nierozdzielająca („twarda”) [Shift]+[Ctrl]+[Spacja] Łącznik nierozdzielający [Shift]+[Ctrl]+[-]

28 Numeracja stron Sposób najprostszy: menu wstaw/numer strony...

29 Numeracja stron Sposób zaawansowany: menu widok/nagłówek i stopka

30 Numeracja stron Sposób zaawansowany umożliwia pełna kontrolę wyglądu nagłówka: Dowolne formatowanie nagłówka strony Modyfikowanie stylu (niezależnie dla tekstu nagłówka i numeru strony) Dodawanie podkreśleń Sterowanie położeniem elementów (np. za pomocą tabulatorów) Dodawanie tekstu niezmieniającego się (np. tytułu rozdziału lub całej pracy) Kontrolę zawartości nagłówka niezależnie na stronach parzystych i nieparzystych oraz pierwszej stronie

31 Tworzenie spisu literatury cytowanej
Word nie zawiera funkcji tworzącej spis literatury w sposób wymagany w pracach dyplomowych (numer w miejscu cytowania w nawiasie kwadratowym, odpowiadający numerowi w spisie literatury na końcu pracy)

32 Tworzenie spisu literatury cytowanej
Do tworzenia spisu można wykorzystać funkcję z menu: Wstaw/Odsyłacz... Przed dodaniem odsyłacza konieczne jest wpisanie w odpowiednim miejscu (rozdziale zawierającym spis literatury) danych dla danej pozycji Akapity z pozycjami literaturowymi należy sformatować jako tekst numerowany z numerem akapitu znajdującym się w nawiasach [ ] Po umieszczeniu kursora w miejscu, w którym ma pojawić się odsyłacz należy wybrać z menu Wstaw/Odsyłacz...

33 Tworzenie spisu literatury cytowanej
Z listy elementów numerowanych (są tu wszystkie występujące w tekście) należy wybrać właściwą pozycję i przycisnąć [Wstaw]

34 Tworzenie spisu literatury cytowanej
Aktualizacja spisu; gdy wystąpi konieczność dodania/usunięcia pozycji literaturowej pomiędzy/z już istniejące/cych Wstawić/usunąć odpowiednią pozycje w spisie literatury Zaznaczyć cały tekst dokumentu (<ctrl><a>) Wcisnąć klawisz <F9> Problemy występują w przypadku dodania nowej pozycji literaturowej na nr [1]: w przypadku dodania nowej pozycji jako pierwszej: Pozycje od [2] w górę zmieniają numery poprawnie (np. [3] staje się [4]) Pozycja literaturowa poprzednio z numerem [1] teraz z [2] traci odsyłacz w tekście ([1] w tekście nie staje się [2])

35 Tworzenie spisu literatury cytowanej
Rozwiązanie: Tworząc spis treści pozostawić pozycję literaturową [1] pustą Po uzyskaniu ostatecznej wersji dokumentu usunąć pustą pozycję [1], zaznaczyć cały dokument i zaktualizować odsyłacze

36 Numerowanie rysunków i ich spis
Automatyczne numerowanie dostępne jest przez menu : Wstaw/podpis... Można zmodyfikować: Etykietę – domyślna to Rysunek zalecana Rys. Sposób numerowania: Format liczb Dołączyć numer rozdziału (poziom odniesienie dla całego dokumentu taki sam) Znak oddzielający numer rozdziału i rysunku Tu wpisuje się podpis pod rysunkiem

37 Numerowanie rysunków i ich spis
Wstawianie spisu rysunków: menu Wstaw/Indeksy i spisy... zakładka spis ilustracji


Pobierz ppt "Edytor tekstu MS WORD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google