Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

autor: Andrzej Seneczko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "autor: Andrzej Seneczko"— Zapis prezentacji:

1 autor: Andrzej Seneczko
Tworzenie i wykorzystywanie makr w programie Word Prezentacja przeznaczona dla uczniów: klasy V technikum elektronicznego

2 Opisu sposobu poruszania się po programie
Kliknięcie na przyciski:   - powoduje przejście do następnego slajdu   - powoduje przejście do poprzedniego slajdu   - przenosi do na początek rozdziału   - przenosi do slajdu ze spisem treści Przykłady stosowanych w prezentacji odnośników

3 Przykłady używanych w prezentacji odnośników
Do poruszania się po prezentacji służą przyciski sterujące Przyciśnięcie klawisza przenosi użytkownika do następnej strony. W tym przypadku do strony Opis programu, skąd przy kolejnym użyciu przycisku przechodzi się do Spisu treści. Spis treści zawiera tytuły „rozdziałów” wraz z hiperłączami do poszczególnych tematów. Kliknięcie na interesujący użytkownika temat (wyświetlony niebieską podkreśloną czcionką) powoduje przejście do slajdu, na którym jest on zaprezentowany. Z każdej strony kolejnych rozdziałów możliwe jest cofnięcie się do poprzedniej strony poprzez naciśnięcie przycisku Przejście do początku rozdziału po przyciśnięciu przycisku lub przejście do spisu treści poprzez naciśnięcie przycisku

4 Opis prezentacji Prezentacja Tworzenie i wykorzystywanie makr w programie Word została opracowana na zajęcia pracowni oprogramowania komputerów prowadzone w technikum elektronicznym w klasie V w wymiarze czasu trwania 4 godziny lekcyjne. Zawiera sześć kategorii tematycznych: zastosowania makr, rejestrowanie makr, zarządzanie makrami, uruchamianie makr, przypisywanie makr do przycisków, przypisywanie makr do klawiszy skrótu. Fragmenty prezentacji mogą być wykorzystywane na pojedynczych godzinach lekcyjnych omawiających zagadnienia z poszczególnych rozdziałów prezentacji

5 W prezentacji przedstawiono:
1. Zastosowania makr Rejestrowanie makr Zarządzanie makrami Uruchamianie makr Przypisywanie makr do przycisków Przypisywanie makr do klawiszy skrótu

6 Pojecie makra Jeśli pewne zadanie w programie Word jest często powtarzane, można je zautomatyzować stosując makra. Makro jest ciągiem poleceń i instrukcji programu Word, służącym do automatycznego wykonania określonego zadania. Zamiast ręcznego przeprowadzania serii powtarzających się, czasochłonnych czynności, można utworzyć i uruchomić pojedyncze makro, które działając jak niestandardowe polecenie, wykonuje zadanie za użytkownika. Word umożliwia tworzenia makr na dwa sposoby: rejestratorem makr oraz Visual Basic Editorem.

7 Przykłady zastosowania makr
Przyspieszenie czynności związanych z edycją i formatowaniem Połączenie kilku poleceń. Na przykład, wstawianie tabeli o określonym rozmiarze i obramowaniu, oraz o określonej liczbie wierszy i kolumn Ułatwienie dostępu do opcji znajdujących się w określonym oknie dialogowym Automatyzacja serii zadań złożonych

8 Gdzie są przechowywane makra?
Makra mogą być przechowywane w szablonach lub w dokumentach. Makra domyślnie są umieszczane w szablonie Normal.dot. Jeśli makro ma być zastosowane tylko w bieżącym dokumencie, należy zapisać je w tym dokumencie podczas procesu rejestrowania makra. Makra w dokumencie są zapisywane w projektach makr, które można kopiować z jednego dokumentu do innego. Aby skopiować, usunąć lub zmienić nazwę projektu makra, należy zastosować Organizatora. W menu Narzędzia należy wskazać polecenie Makro, kliknąć Makra, a następnie kliknąć przycisk Organizator.

9 Rejestrowanie makr Zarejestrowanie makra dokonuje się rejestratorem po wybraniu z menu narzędzia  makro  zarejestruj nowe makro. W oknie dialogowym wpisuje się nazwę makra potwierdzając wpisanie nazwy przyciskiem OK. Rozpoczyna się rejestracja, podczas której należy wykonać czynności, które w przyszłości makro ma wykonywać. Zakończenie rejestracji dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku stop (■) na pasku narządzi lub wybierając z menu narzędzia  makra  zatrzymaj rejestrację.

10 W jaki sposób jest rejestrowane makro
Podczas rejestracji makra w programie Word są zapisywane jako ciąg poleceń w języku Visual Basic for Applications. Zadaniem rejestratora jest zapisywanie czynności wykonywanej w dokumencie w postaci ciągu instrukcji języka Visual Basic for Applications. Do zapisania makra można użyć myszki, aby kliknąć polecenia oraz opcje, ale rejestrator makr nie zapisuje ruchów myszki w oknie dokumentu. Na przykład, nie można zastosować myszki do przeniesienia miejsca wstawiania lub do zaznaczenia, kopiowania ani przenoszenia elementów poprzez klikanie lub przeciąganie. Tego typu akcje muszą być zapamiętane przy pomocy klawiatury. W czasie nagrywania makra można czasowo przerwać nagrywanie a następnie wznowić od miejsca, w którym zostało przerwane.

11 Ćwiczenia (rejestrowanie makr):
Proszę zarejestrować makro o nazwie numerowanie numerujące wszystkie akapity w otwartym dokumencie oraz zamieniającą kolor czcionki na czerwony. Proszę zarejestrować makro o nazwie konwersja zamieniające dane zapisane w tabeli o dwu wierszach i dwu kolumnach na postać tekstową.. Proszę zarejestrować makro kolumny zamieniające tekst zapisany w dokumencie na tekst ustawiony w dwu kolumnach.

12 Zarządzanie makrami Makra są przechowywane w szablonach lub w dokumentach. Makra domyślnie są umieszczane w szablonie Normal.dot, tak aby były dostępne w każdym nowo tworzonym dokumencie programu Word. Makra w dokumencie są zapisywane w projektach makr, które można kopiować z jednego dokumentu do innego. Aby skopiować, usunąć lub zmienić nazwę projektu makra, należy zastosować Organizatora. W menu Narzędzia należy wskazać polecenie Makro, kliknąć Makra, a następnie kliknąć przycisk Organizator. W otwartym oknie dialogowym należy wybrać nazwę makra oraz nazwę szablonu i dokumentu pomiędzy którymi makro ma być przekopiowane lub z którego makro ma być usunięte.

13 Ćwiczenia (zarządzanie makrami):
Proszę zarejestrować w dokumencie o nazwie cwiczenia makro duze_czcionki, zadaniem którego będzie ustawienie wielkości czcionki w zaznaczonym tekście na 16 . Proszę skopiować makro konwersja z szablonu normal.doc do bieżącego dokumentu cwiczenia.doc Proszę usunąć makro konwersja z szablonu normal.doc

14 Uruchamianie makr Uruchomienie makr dokonuje się po wybraniu z menu narzędzia  makro  makra. Z okna nazwa makra wybiera się wcześniej zarejestrowaną nazwę makra i wciska przycisk uruchom. Aby uzyskać szybki dostęp do makra, można przypisać je do przycisku paska narzędzi, menu lub klawisza skrótu.

15 Ćwiczenia (uruchamianie makr):
Proszę sprawdzić działanie zarejestrowanego makra numerowanie na stronie zawierającej kilka akapitów tekstu. Proszę sprawdzić działanie zarejestrowanego makra konwersja na stronie zawierającej wypełniona tabelę o dwu wierszach i dwu kolumnach. Proszę sprawdzić działanie zarejestrowanego makra kolumny na zapisanej stronie tekstu

16 Przypisywanie makr do przycisków
Przypisania makra do przycisku na pasku narzędzi dokonuje się z menu widok  paski narzędzi  dostosuj. Na zakładce polecenia należy odszukać makra i z istniejącej listy makr wybrać tę, którą chcemy przypisać do paska narzędzi. Makroinstrukcję przypisuje się do paska narzędzi przeciągając wybrane makro na uprzednio otwarty pasek narzędzi. Możliwe jest przypisanie makr do przycisku na własnym pasku narzędzi po jego uprzednim utworzeniu.

17 Tworzenie nowego paska narzędzi
Tworzenie własnego paska narzędzi jest możliwe poprzez wybranie z menu Widok  Paski narzędzi  Dostosuj W otwartym oknie dialogowym na zakładce paski narzędzi należy wcisnąć przycisk nowy a następnie wpisać nazwę paska narzędzi potwierdzając wprowadzenie nazwy przyciśnięciem przycisku OK.

18 Modyfikacja wyglądu przycisku
Modyfikacja wyglądu przycisku możliwa jest po najechaniu myszką na przycisk, kliknięciu prawym przyciskiem myszki i wybraniu z listy Dostosuj. Następnie należy jeszcze raz najechać myszką na przycisk i z wyświetlonego kliknięciem prawego przyciskiem myszki podręcznego menu można wybierać hasła umożliwiające: Zmniejszenie obrazu przycisku do standardowej wielkości (Styl domyślny), Modyfikację obrazu poprzez wybranie innego z gotowych wzorów (Zmień obraz przycisku) Tworzenie przez użytkownika własnego obrazu przycisku (Modyfikuj obraz przycisku).

19 Ćwiczenia (przypisywanie makr do przycisków):
Proszę utworzyć własnym pasku narzędzi o nazwie mój pasek a następnie umieścić na utworzonym pasku narzędzi przycisk z przypisanym do niego do niego makrem numerowanie. Proszę zmienić obraz na przycisku tak, aby pojawiło się na nim czerwone serce. Proszę tak zmienić sposób wyświetlania przycisku, aby widoczna była tylko ikona serca(bez sąsiadującego z ikoną tekstu). Proszę uruchomić makro numerowanie na stronie zawierającej kilka akapitów tekstu poprzez naciśniecie przycisku z obrazem czerwonego serca.

20 Przypisywanie makr do klawiszy skrótu
Przypisanie makr do klawiszy skrótu jest możliwe bezpośrednio podczas tworzenia makr lub po jego utworzeniu. Po utworzeniu makr dodanie klawiszy skrótu możliwe jest po wejściu w menu widok  paski narzędzi  dostosuj i wciśnięciu przycisku klawiatura. W oknie kategorie należy odszukać makra i z istniejącej listy makr w oknie polecenia wybrać tę, dla której chcemy utworzyć klawisze skrótów. Klawisz skrótu dodaje się przyciskając przycisk klawisz skrótu w polu naciśnij klawisz skrótu. Klawisze skrótów tworzy się jako kombinacji klawiszy funkcyjnych Alt, Ctrl, Shift+Alt. Shift+Ctrl, Shift+Alt+Ctrl i dowolnego klawisza alfanumerycznego. Dodając klawisz skrótu należy sprawdzić czy wybrany skrót nie jest zajęty.

21 Ćwiczenia (przypisywanie makr do klawiszy skrótu):
Proszę sprawdzić działanie zarejestrowanego makra numerowanie na stronie zawierającej kilka akapitów tekstu. Proszę sprawdzić działanie zarejestrowanego makra konwersja na stronie zawierającej wypełniona tabelę o tabeli o dwu wierszach i dwu kolumnach. Proszę sprawdzić działanie zarejestrowanego makra kolumny na zapisanej stronie tekstu


Pobierz ppt "autor: Andrzej Seneczko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google