Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do edytorów tekstu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do edytorów tekstu."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do edytorów tekstu

2 Edytor tekstu komputerowy program do tworzenia tekstu i przechowywania go w postaci pliku

3 Rodzaje edytorów Word WordPerfect Word Pro Works

4 Możliwości edytora tekstu 1
Pisanie różnymi czcionkami Kopiowanie i przenoszenie tekstu w dokumencie Tworzenie tabel, rysunków i wykresów Automatyczne formatowanie tekstu

5 Możliwości edytora tekstu 2
Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki Dowolne rozmieszczanie elementów na stronie Dołączanie zdjęć, animacji i dźwięku

6 Podstawowe pojęcia związane z edytorami tekstu

7 Dokument Utworzony za pomocą edytora tekst, który może być wzbogacony grafiką, tabelami i wykresami, przechowywany w postaci pliku dyskowego.

8 Odległość tekstu od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi strony.
Margines Odległość tekstu od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi strony.

9 Odstęp pomiędzy wierszami tekstu w obrębie danego akapitu
Podstawowy element w strukturze edytowanego tekstu. Akapity oddziela się przez wciśnięcie klawisza <Enter> Interlinia Odstęp pomiędzy wierszami tekstu w obrębie danego akapitu

10 Wcięcie tekstu Odległość danego akapitu od lewego lub prawego marginesu strony. Bardzo często stosuje się tzw. wcięcie akapitowe, polegające na wcięciu pierwszego wiersza akapitu.

11 Tekst zawarty w nagłówku może powtarzać się na kolejnych stronach.
Nagłówek Obszar w górnej części strony, który zawiera tekst, numer strony, nazwę rozdziału, itp. Tekst zawarty w nagłówku może powtarzać się na kolejnych stronach.

12 Stopka Obszar w dolnej części strony zawierający informacje które mogą się powtarzać na kolejnych stronach dokumentu.

13 Czcionka Znak graficzny służący do wyświetlania i drukowania liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, symboli i innych. W edytorach działających pod Windows można korzystać z wszystkich czcionek zainstalowanych w systemie.

14 Styl czcionki Krój czcionki
Określa czy czcionka jest pogrubiona, podkreślona, pochylona, itp.. Krój czcionki Określa kształt i konstrukcję znaku

15 Punkt typograficzny Podstawowa jednostka, określająca rozmiar czcionki. W standardzie europejskim jako 1 punkt (1pt) przyjmuje się 0,375 mm. Jeżeli czcionka ma rozmiar 10 pt to oznacza, że ma wysokość 3,75 mm

16 Indeks Spis pojęć wraz z numerami stron, na których występuje dane pojęcie. Dołączany jest zwykle na końcu dokumentu. Termin powyższy jest stosowany również w przypadku znaków pisanych powyżej lub poniżej osi wiersza (indeks górny i dolny)

17 Przypis Uzupełnienie treści dokumentu zawierające objaśnienia do pojęć w tekście

18 Blok tekstu Składa się z dowolnej liczby znaków, wyrazów, akapitów lub stron na których można wykonywać określone operacje np. wycinanie,wklejanie, przenoszenie.

19 Podstawowe zasady edycji tekstu
Rozpoczynać edycję najlepiej od dwukrotnego przyciśnięcia ENTER i podniesienia kursora o jeden w górę Znaki interpunkcyjne stawiać należy bezpośrednio za wyrazem (bez spacji), a następnie wprowadzić spację przed następnym wyrazem

20 Podstawowe zasady edycji tekstu
Prawy Alt przytrzymywany z odpowiednią literą arabską daje polskie znaki W przypadku gdy chcemy aby dwa słowa rozdzielone spacją były zawsze w jednej linii używamy kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA

21 Podstawowe zasady edycji tekstu
Nie można kończyć każdego wiersza klawiszem ENTER; używamy go tylko wtedy, gdy kończymy akapit Nie należy używać klawisza SPACJA do wyrównywania tekstu w pionie

22 Podstawowe zasady edycji tekstu
W celu rozpoczęcia edycji od nowej strony używa się kombinacji klawiszy CTRL+ENTER W celu rozpoczęcia pisania od następnego wiersza w obrębie jednego akapitu używa się kombinacji klawiszy SHIFT+ENTER

23 Ćwiczenie 1 Ustaw interfejs użytkownika tak jak na rysunku.
Wstaw odpowiednie paski narzędzi

24 Ćwiczenie 2 Określ folder w którym zapisywane będą dokumenty WORD – a
Ćwiczenie 2 Określ folder w którym zapisywane będą dokumenty WORD – a. Niech będzie to folder D:\ Teksty

25 Ćwiczenie 3 Ustaw automatyczne zapisywanie dokumentu w odstępie 5 min.

26 Ćwiczenie 4 Włącz sprawdzanie pisowni podczas pisania.
Narzędzia\ Opcje\ Pisownia i gramatyka

27 Ćwiczenie 6 Wstaw zakładkę w nazwie stosując swoje imię.
Wstaw\zakładka

28 Ćwiczenie 7 Wstaw komentarz do wyrazu Chorzów.

29 Ćwiczenie 8 Napisz swoją datę urodzenia przedzielając cyfry „sztywną spacją”.
Ctrl + Shift + Spacja Ćwiczenie 9 Wstaw cliparta, sformatuj go i przesuwaj go na stronie za pomocą klawiatury. Kombinacja klawisza ctrl i klawiszy ze strzałkami

30 Ćwiczenie 10 Napisz y = 2x2 + 3x – 2; Mg(OH)2; 250C korzystając z:
ikon x2 i x2 menu głównego skrótów klawiaturowych Format\Czcionka Format\Czcionka

31 Ćwiczenie 11 Wstaw symbole    
Ćwiczenie 12 Wstaw litery greckie korzystając ze skrótu klawiszowego. a b y v n s d e Ctrl +Shift + Q

32 Ćwiczenie 15 Zaznacz w tekście pojedynczy wyraz, sąsiednie dwa wyrazy, sąsiednie wiersze, akapit, sąsiadujące akapity i cały tekst. Czy potrafisz zaznaczyć fragmenty tekstu tak jak poniżej


Pobierz ppt "Wprowadzenie do edytorów tekstu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google