Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint

Коpie: 1
Program do tworzenia prezentacji - uruchamianie i opis okna programu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint

2 tworzenie własnego pokazu slajdów
dodawanie do pokazu rysunków i dźwięku wyświetlanie pokazu na ekranie

3 Uruchomienie programu PowerPoint Przygotowanie prostego pokazu
Wybierz jedną z opcji Uruchomienie programu PowerPoint Przygotowanie prostego pokazu Uruchomienie pokazu

4 Uruchomienie PowerPointa
Start Programy Microsoft PowerPoint Menu

5 Uruchomienie programu
Kreator zawartości Szablon projektu Pusta prezentacja Otwórz istniejącą prezentację Menu

6 Kreator zawartości Jeśli nie masz gotowej prezentacji i nie chcesz zaczynać od zera możesz skorzystać z kreatora zawartości który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces tworzenia prezentacji Aby uruchomić kreatora zawartości po uruchomieniu PowerPointa zaznacz opcję Kreator zawartości i kliknij OK Menu

7 Na ekranie pojawi się pierwsze okno dialogowe kreatora
Aby kontynuować kliknij na przycisku Dalej > lub naciśnij Enter Menu

8 Wybierz: Dalej > Dalej > kategorię prezentacji
określoną prezentację Dalej > jak zamierzasz korzystać ze swojego pokazu Dalej > Menu

9 Wpisz: tytuł prezentacji, swoje nazwisko i dodatkowy tekst, który ma się pojawiać na pierwszym slajdzie Tekst, który ma się pojawiać na każdym następnym slajdzie Dalej > Menu

10 Kreator utworzy pokaz slajdów i wyświetli pierwszy slajd na ekranie
Zakończ Kreator utworzy pokaz slajdów i wyświetli pierwszy slajd na ekranie Menu

11 Teraz możesz przystąpić do tworzenia prezentacji
Menu

12 Szablon projektu Szablon projektu zawiera wiele gotowych szablonów. Definiują one ogólny wygląd i zestaw kolorów dla wszystkich slajdów w prezentacji Aby uruchomić szablon projektu po uruchomieniu PowerPointa zaznacz opcję Szablon projektu i kliknij OK Menu

13 PowerPoint wyświetli okno dialogowe
Kliknij szablon, którego chcesz użyć W polu podgląd wyświetlony zostanie przykład Kliknij OK Menu

14 Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać układ nowego slajdu
Kliknij na szablonie, który chcesz wybrać Kliknij OK Menu

15 PowerPoint utworzy pierwszy slajd
Teraz możesz przystąpić do tworzenia prezentacji Menu

16 Pusta prezentacja Jeśli chcesz stworzyć od początku do końca własną prezentację wybierz opcję Pustą prezentację Kliknij OK Menu

17 Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać układ nowego slajdu
Kliknij na szablonie, który chcesz wybrać Kliknij OK Menu

18 Teraz możesz przystąpić do tworzenia własnej prezentacji
Menu

19 Otwieranie istniejącej prezentacji
Jeśli chcesz otworzyć istniejącą prezentację wybierz opcję Otwórz istniejącą prezentację Wybierz z listy tytuł prezentacji, którą chcesz otworzyć Kliknij OK Menu

20 Wskaż folder, w którym zapisana jest prezentacja
W wybranym folderze wskaż nazwę prezentacji Zatwierdzisz wybór klikając Otwórz lub klawiszem Enter Menu

21 Na ekranie pojawi się pierwszy slajd otworzonej prezentacji
Menu

22 Wybierz temat Widok pokazu slajdów Wzorzec slajdów
Wstawianie i usuwanie slajdów Dodawanie pól tekstowych, rysunków i innych obiektów Zmiana tła, schematu kolorów i układu Ustawienia animacji Przyciski akcji Menu

23 Widok prezentacji PowerPoint umożliwia wyświetlanie pokazu slajdów w pięciu różnych widokach Menu

24 Zmiana widoków prezentacji
Najprostszym sposobem przejścia z jednego widoku do drugiego jest kliknięcie na przycisku w lewym dolnym rogu okna Widok slajdu Widok normalny Pokaz slajdów Widok sortowania slajdów Widok konspektu Menu

25 Który widok wybrać? Umożliwiają tworzenie slajdów
Umożliwia zmianę kolejności slajdów Wyświetla miniaturowe obrazy poszczególnych slajdów, które można przeciągać myszą Umożliwia podgląd pokazu slajdów Pokaz rozpoczyna się od aktualnego slajdu Menu

26 Wzorzec slajdów Wzorzec slajdów umożliwia:
określenie krojów i rozmiarów czcionek tytułów i list wypunktowanych wstawienie elementów graficznych pojawiających się na wszystkich slajdach wstawienie daty numeru slajdu i innych informacji, które mają być wyświetlane na wszystkich slajdach Aby wyświetlić Wzorzec slajdów, otwórz menu Widok, wskaż Wzorzec i wybierz opcję Wzorzec slajdów Menu

27 Strona wzorca slajdów Aby zmienić którykolwiek z elementów wzorca, kliknij obszar, w którym się znajduje, zaznacz myszką odpowiedni tekst i dokonaj zmian Możesz również usunąć zbędne elementy lub dodać własne Menu

28 Jeśli chcesz ustawić dla wszystkich slajdów tło i schemat kolorów otwórz menu Format i wybierz odpowiednią opcję Menu

29 Kolor zostanie zastosowany do wszystkich slajdów
Aktualny kolor tła Na wzorcu slajdów zobaczysz jak wygląda wybrane tło Wybierasz kolor tła Menu

30 Powrót do tworzenia poszczególnych slajdów
Aby zakończyć widok wzorca slajdów zmień widok na normalny za pomocą przycisku w lewym dolnym rogu okna lub wybierając odpowiedni z menu Widok Menu

31 Wstawianie slajdów Zaznacz slajd, po którym chcesz wstawić nowy slajd (jeżeli jesteś w widoku Slajd ustaw go na ekranie) i wykonaj jedną z czynności Otwórz menu Wstaw i wybierz polecenie Nowy slajd W pasku narzędzi Standardowy kliknij na przycisku Nowy slajd Menu

32 Usuwanie slajdów Jeśli jesteś w widoku Konspekt lub Sortowanie slajdów, kliknij na slajdzie, który chcesz usunąć i naciśnij Delete Jeśli jesteś w widoku Slajd, przejdź do danego slajdu, otwórz menu Edycja i wybierz opcję Usuń slajd Menu

33 Dodawanie obiektów Aby wstawić do slajdu Pole tekstowe, rysunek, obiekt WordArt dźwięk, film wideo lub inny obiekt, otwórz menu Wstaw i wybierz odpowiednią opcję Menu

34 Obiekty możesz również wstawiać za pomocą przycisków umieszczonych na odpowiednich paskach narzędzi.
Tabela Wykres WordArt ClipArt Pole tekstowe Menu

35 Zmiana tła, schematu kolorów...
Każdy slajd posiada kolorowe tło. Można zmienić kolor i wzór tła, a nawet wykorzystać rysunek jako tło Jeśli chcesz zmienić tło otwórz menu Format i wybierz Tło Menu

36 Menu Nowy kolor tła zostanie zastosowany do wszystkich slajdów
Nowy kolor będzie tylko na bieżącym slajdzie Slajd widoczny z tyłu okna zobaczymy w wybranym kolorze Wybór nowego koloru tła Menu

37 Jeśli chcesz wybrać inny kolor niż dostępne w wyświetlanej palecie kliknij na opcji Więcej kolorów i wybierz żądany kolor Jako tło możesz zastosować deseń lub teksturę. W tym celu wybierz Efekty wypełnienia Menu

38 Aby zmienić schemat kolorów, układ slajdu lub zastosować inny projekt otwórz menu Format i wybierz odpowiednią opcję Menu

39 Z menu Pokaz wybierz opcję Przejście slajdu

40 Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład działania wybranego efektu animacji
Wybierz efekt przejścia Wybierz tempo animacji Określ czas pozostawania slajdu na ekranie Określ dźwięk, jaki będzie słychać przy przejściu slajdu Menu

41 Efekty animowane dla obiektów na slajdzie
Tekst na slajdzie może pojawiać się litera po literze jak gdyby był wpisywany z klawiatury Może temu towarzyszyć dźwięk pisania na maszynie... samochód może wjechać na ekran z piskiem opon Menu

42 Aby ustawić efekty animacji z menu Pokaz wybierz Animacja niestandardowa
Możesz również kliknąć na przycisku Efekty animacji... i wybrać Animacja niestandardowa Menu

43 Pojawi się okno dialogowe z zakładką Kolejność animacji
Tutaj obejrzysz podgląd animacji Zaznacz po kolei obiekty, które mają być animowane Pojawi się lista obiektów w kolejności animacji Dla każdego obiektu zaznacz jak ma się rozpocząć animacja Za pomocą tych przycisków możesz przestawić kolejność Menu

44 Po ustawieniu kolejności animacji wybierz zakładkę Efekty
Podświetl obiekt, dla którego chcesz ustawić efekty animacji Tutaj obejrzysz podgląd animacji Ustaw sposób w jaki dany obiekt będzie pojawiał się na ekranie Określ dźwięk jaki ma towarzyszyć animacji Określ dodatkowe efekty po skończonej animacji Menu

45 Przyciski akcji Za ich pomocą osoba uruchamiająca prezentację może ustalać własne tempo, określać co ma być wyświetlane dalej, uruchomić odtwarzanie filmu lub inny program komputerowy Aby dodać przycisk akcji do slajdu wyświetl slajd, na którym chcesz umieścić przycisk Otwórz menu Pokaz lub Autokształty i wybierz polecenie Przyciski akcji Menu

46 Aby dodać przycisk akcji do slajdu wyświetl slajd, na którym chcesz umieścić przycisk
Otwórz menu Pokaz lub Autokształty i wybierz polecenie Przyciski akcji Jeśli zatrzymasz kursor myszy na przycisku pojawi się jego nazwa Kliknij na przycisku, który chcesz utworzyć Menu

47 Menu Przeciągnij kursorem myszy tak jakbyś rysował prostokąt
Na slajdzie pojawi się przycisk i okno dialogowe Możesz teraz ustawić rodzaj akcji, którą przycisk ma uruchamiać Menu

48 Uruchomienie prezentacji
Pokaz możesz uruchomić na dwa sposoby Z menu Pokaz wybierz opcję Wyświetl pokaz Możesz również kliknąć na przycisku Pokaz slajdów Prezentacja uruchomi się od bieżącego slajdu Menu


Pobierz ppt "Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint"

Podobne prezentacje


Reklamy Google