Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDYTOR TEKSTU WORD- program służący do tworzenia, modyfikowania i drukowania tekstów Menu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDYTOR TEKSTU WORD- program służący do tworzenia, modyfikowania i drukowania tekstów Menu."— Zapis prezentacji:

1 EDYTOR TEKSTU WORD- program służący do tworzenia, modyfikowania i drukowania tekstów Menu

2 Prezentacja UKAŻE CI W JAKI SPOSÓB ODNALEŹĆ I WYKORZYSTAĆ MOŻLIWOŚCI EDYTORA WORD UKAŻE CI W JAKI SPOSÓB ODNALEŹĆ I WYKORZYSTAĆ MOŻLIWOŚCI EDYTORA WORD WORD Menu

3 SPIS TREŚCI Pasek standardowy Pasek standardowy Pasek standardowy Pasek standardowy Pasek formatowania Pasek formatowania Pasek formatowania Pasek formatowania Formatowanie strony Formatowanie strony Formatowanie strony Formatowanie strony Formatowanie tekstu Formatowanie tekstu Formatowanie tekstu Formatowanie tekstu Tabulatory Tabulatory Tabulatory Tabele Tabele Tabele Wstawianie obrazu Wstawianie obrazu Wstawianie obrazu Wstawianie obrazu Śledzenie zmian i komentarze Śledzenie zmian i komentarze Śledzenie zmian i komentarze Śledzenie zmian i komentarze Tworzenie spisu treści Tworzenie spisu treści Tworzenie spisu treści Tworzenie spisu treści

4 Pasek standardowy Nowy dokument Nowy dokument Otwórz Otwórz Zachowaj Zachowaj Nie rozpowszechniaj Nie rozpowszechniaj Podgląd wydruku Podgląd wydruku Drukuj Drukuj Koperta wiadomości email Koperta wiadomości email Pisownia Pisownia Zbadaj Zbadaj Wytnij Wytnij Kopiuj Kopiuj Wklej Wklej Malarz formatów Malarz formatów Cofnij czynność Cofnij czynność Ponów czynność Ponów czynność Wstaw hiperłącze Wstaw hiperłącze Narzędzia obramowanie Narzędzia obramowanie Tabele Tabele Wstaw arkusz Excela Wstaw arkusz Excela Kolumny Kolumny Rysowanie Rysowanie Plan dokumentu Plan dokumentu Pokaż/ ukryj znaki Pokaż/ ukryj znaki Widok/powiększenie Widok/powiększenie Pomoc Pomoc Tryb do odczytania Tryb do odczytania Menu

5 Pasek formatowania Okienko formatowania Okienko formatowania Styl Styl Czcionka Czcionka Rozmiar czcionki Rozmiar czcionki Pogrubienie Pogrubienie Kursywa Kursywa Podkreślenie Podkreślenie Wyrównaj do lewej Wyrównaj do lewej Wyśrodkuj Wyśrodkuj Wyrównaj do prawej Wyrównaj do prawej Pełne wyrównanie Pełne wyrównanie Interlinia Interlinia Numerowanie Numerowanie Punktowanie Punktowanie Zmniejsz wcięcie Zmniejsz wcięcie Zwiększ wcięcie Zwiększ wcięcie Zewnętrzna krawędź Zewnętrzna krawędź Wyróżnienie Wyróżnienie Kolor czcionki Kolor czcionki Menu

6 Formatowanie strony to ustawienie: to ustawienie:marginesów orientacji (pionowa, pozioma) orientacji (pionowa, pozioma) rozmiaru i źródła papieru rozmiaru i źródła papieru nagłówków i stopek nagłówków i stopek Menu

7 Formatowanie tekstu Czcionki Czcionki Czcionki Akapity Akapity Akapity Punktatory i numeracja Punktatory i numeracja Punktatory i numeracja Punktatory i numeracja Obramowanie i cieniowanie Obramowanie i cieniowanie Obramowanie i cieniowanie Obramowanie i cieniowanie Kolumny Kolumny Kolumny Nagłówki i stopki Nagłówki i stopki Nagłówki i stopki Nagłówki i stopki Style i formatowanie Style i formatowanie Style i formatowanie Style i formatowanie Style tekstu Style tekstu Style tekstu Style tekstu Tabulatory Tabulatory Tabulatory Menu

8 CCCC ZZZZ CCCC IIII OOOO NNNN KKKK IIII Wpisując tekst można stosować różne rodzaje,wielkości czcionki. Wywołując te funkcje korzystamy z paska narzędzi.Listy dostępnych rodzajów i wielkości czcionek wyświetlamy klikając na strzałkę z prawej strony okienka, a następnie wybieramy przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Możemy wybrać również dowolny kolor czcionki. Można pogrubić, pochylić lub podkreślić napis albo zastosować dowolną kombinacje, n p. pogrubiony i podkreślony, pochylony i podkreślony, pochylony i pogrubiony pogrubiony, podkreślony i pochylony. Menu

9 AKAPIT AKAPIT - to fragment tekstu zakończony wciśnięciem klawisza ENTER. AKAPIT - to fragment tekstu zakończony wciśnięciem klawisza ENTER. AKAPIT W tym oknie dokonujemy operacji: wyrównania akapitów – do lewej lub prawej strony, na środek lub wyjustowanie, zmianę odstępu pomiędzy akapitami – przed lub za akapitem wcięć akapitów MENU

10 PUNKTATORY I NUMERACJA PUNKTATORY I NUMERACJA Tekst możemy punktować, numerować lub posłużyć się konspektem numerowanym Tekst możemy punktować, numerować lub posłużyć się konspektem numerowanym MENU

11 OBRAMOWANIE I CIENIOWANE OBRAMOWANIE I CIENIOWANE W celu cieniowania, należy kliknąć akapit, który chcemy wycieniować. Kliknąć strzałkę obok pola cieniowania. Wybrać żądany styl cieniowania. W celu wyświetlenia paska narzędzi obramowń należy kliknąć przycisk obramowania, następnie, Kliknąć akapit, który chcemy otoczyć obramowaniem. Kliknąć strzałkę znajdującą się w polu styl linii. Z rozwiniętej linii wybrać żądany rodzaj linii. Kliknąć pozycję krawędzi. Menu

12 KOLUMNY Aby zmienić cały dokument w szereg kolumn należy Aby zmienić cały dokument w szereg kolumn należy W pasku narzędzi kliknąć przycisk kolumny, a następnie zaznaczyć żądana ilość kolumn W pasku narzędzi kliknąć przycisk kolumny, a następnie zaznaczyć żądana ilość kolumn Można narysować linię pomiędzy kolumnami oraz Można narysować linię pomiędzy kolumnami oraz Zmienić odstępy pomiędzy kolumnami oraz szerokość kolumn Zmienić odstępy pomiędzy kolumnami oraz szerokość kolumn Menu

13 NNNN AAAA GGGG ŁŁŁŁ ÓÓÓÓ WWWW KKKK IIII I I I I S S S S TTTT OOOO PPPP KKKK IIII Każdy dokument może posiadać nagłówki i stopki. Formatowanie nagłówków i stopek odbywa się przez widok/ nagłówek i stopka. W pasku nagłówek i stopka znajdują się różne ikony umożliwiające wstawienie do dokumentu np. numeru strony, daty, sformatowanie numeracji stron, określenie czy nagłówek pierwszej strony ma być taki sam, czy inny dla reszty stron.

14 STYLE I FORMATOWANIE STYLE I FORMATOWANIE Można zaoszczędzić dużo czasu jeśli w trakcie pisania ustawimy styl następnego akapitu Można zaoszczędzić dużo czasu jeśli w trakcie pisania ustawimy styl następnego akapitu Należy z menu formatowanie wybrać opcję style Należy z menu formatowanie wybrać opcję style Kliknąć styl, który chcemy zmienić, następnie prawym przyciskiem myszy-modyfikuj Kliknąć styl, który chcemy zmienić, następnie prawym przyciskiem myszy-modyfikuj Przypisać wówczas kolejny akapit do żądanego stylu i zatwierdzić przyciskiem ok., Przypisać wówczas kolejny akapit do żądanego stylu i zatwierdzić przyciskiem ok., Menu

15 Style tekstu Style tekstu Dzięki zastosowaniu stylów tekstu, można zdefiniować formaty przypisywane do poszczególnych akapitów. Można korzystać z gotowych stylów lub tworzyć własne. Dzięki zastosowaniu stylów tekstu, można zdefiniować formaty przypisywane do poszczególnych akapitów. Można korzystać z gotowych stylów lub tworzyć własne. Sposób postępowania przy wykorzystaniu stylów wbudowanych Należy wpisać dowolny tekst, kilka akapitów, a na początku tekstu i przed niektórymi akapitami wpisać pojedyncze linie-nagłówki i nagłówki podrzędne Należy wpisać dowolny tekst, kilka akapitów, a na początku tekstu i przed niektórymi akapitami wpisać pojedyncze linie-nagłówki i nagłówki podrzędne Zaznaczyć pierwszy nagłówek i rozwinąć listę STYL z paska narzędzi formatowanie lub skorzystać z opcji Format / Styl…. Zaznaczyć pierwszy nagłówek i rozwinąć listę STYL z paska narzędzi formatowanie lub skorzystać z opcji Format / Styl…. Z gotowych stylów wybrać styl-Nagłówek 1 Z gotowych stylów wybrać styl-Nagłówek 1 Kolejne fragmenty tekstu formatuje się podobnie wybierając z listy rozwijanej odpowiednio Nagłówek 2, Nagłówek 3,…. Tekst podstawowy… Kolejne fragmenty tekstu formatuje się podobnie wybierając z listy rozwijanej odpowiednio Nagłówek 2, Nagłówek 3,…. Tekst podstawowy… Menu

16 Tabulatory- znak sterujący będący odpowiednikiem przerwy w wierszu o zdefiniowanej długości Zasady stosowania tabulatorów Tabulatory można ustawić w dowolnym miejscu wiersza Można zmieniać ich położenie po napisaniu tekstu Można je ustawić dotykając kursorem myszy linijki w odpowiednich miejscach, a pojawią się tam znaczki tabulatora Po naciśnięciu klawisza Tab. nastąpi przesunięcie kursora tekstowego w to miejsce danego wiersza, w którym ustawiony jest tabulator Innym sposobem ustawienia tabulatorów jest wybór opcji menu Format/Tabulatory Menu

17 Tabele Kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć tabelę. Kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć tabelę. Na pasku narzędzi standardowym kliknij przycisk Wstaw tabelę. Na pasku narzędzi standardowym kliknij przycisk Wstaw tabelę. Przeciągnij myszą, aby ustawić odpowiednią liczbę wierszy i kolumn. Przeciągnij myszą, aby ustawić odpowiednią liczbę wierszy i kolumn. lub lub W menu Tabela wskaż polecenie Wstaw i kliknij polecenie Tabela. W menu Tabela wskaż polecenie Wstaw i kliknij polecenie Tabela. W obszarze Rozmiar tabeli wybierz liczbę kolumn i wierszy. W obszarze Rozmiar tabeli wybierz liczbę kolumn i wierszy. W obszarze Zachowanie autodopasowania zaznacz odpowiednie opcje, aby dopasować rozmiar tabeli. W obszarze Zachowanie autodopasowania zaznacz odpowiednie opcje, aby dopasować rozmiar tabeli. Aby zastosować wbudowany format tabeli, kliknij przycisk Autoformatowanie. Aby zastosować wbudowany format tabeli, kliknij przycisk Autoformatowanie. Zaznacz odpowiednie opcje. Zaznacz odpowiednie opcje. Menu

18 Wstawianie obrazu Aby wstawić obraz należy wybrać na pasku narzędzi Wstaw ->Rysunek z pliku... Wybrać plik z obrazem i potwierdzić naciskając Wstaw, następnie Z menu Format wybrać pozycję Rysunek W tym oknie – na zakładce Układ – wybrać pieska - czyli sposób oblewania grafiki tekstem Potwierdzić zmiany Na końcu obraz można zeskalować Zapisać dokument Menu

19 Śledzenie zmian i komentarze Microsoft Word umożliwia łatwe tworzenie i wyświetlanie w dokumencie prześledzenie zmian i komentarzy. Microsoft Word umożliwia łatwe tworzenie i wyświetlanie w dokumencie prześledzenie zmian i komentarzy. W dymkach pokazane są elementy usunięte oraz komentarze. Menu

20 Tworzenie spisu treści Najprostszym sposobem tworzenia spisu treści jest zastosowanie wbudowanych formatów poziomu konspektu lub stylów nagłówków. Najprostszym sposobem tworzenia spisu treści jest zastosowanie wbudowanych formatów poziomu konspektu lub stylów nagłówków. Jeśli formaty poziomów konspektu lub wbudowane style nagłówkowe są już używane, należy wykonać następujące czynności: Jeśli formaty poziomów konspektu lub wbudowane style nagłówkowe są już używane, należy wykonać następujące czynności: Kliknij miejsce w którym chcesz wstawić spis treści. Kliknij miejsce w którym chcesz wstawić spis treści. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Indeks i spisy. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Indeks i spisy. Kliknij kartę Spis treści. Kliknij kartę Spis treści. Aby zastosować jeden z dostępnych projektów, kliknij projekt w polu Formaty. Aby zastosować jeden z dostępnych projektów, kliknij projekt w polu Formaty. Wybierz odpowiednio pozostałe opcje spisu treści. Wybierz odpowiednio pozostałe opcje spisu treści. Przykładowy spis treści 1.Toksyczność chloronaftalenów dla człowieka 1 1.1.Efekty toksyczne na poziomie organizmu 1 1.2.Mechanizm toksycznego działania i koncepcja analogii przestrzennej do TCDD 2 1.3.Równoważnik toksyczności dioksyny 3 1.3.1.Koncepcja równoważnika toksyczności dioksyny 3 1.3.2.Testy aktywności EROD i Luc 4 Menu

21 AUTORKA PREZENTACJI Małgorzata Trela Menu


Pobierz ppt "EDYTOR TEKSTU WORD- program służący do tworzenia, modyfikowania i drukowania tekstów Menu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google