Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klawiszologia PL LiteraKombinacja klawiszy Ą prawy ALT + SHIFT + a ą prawy ALT + a Ł prawy ALT + SHIFT + l ł prawy ALT + l Ó prawy ALT + SHIFT + o ó prawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klawiszologia PL LiteraKombinacja klawiszy Ą prawy ALT + SHIFT + a ą prawy ALT + a Ł prawy ALT + SHIFT + l ł prawy ALT + l Ó prawy ALT + SHIFT + o ó prawy."— Zapis prezentacji:

1

2 Klawiszologia PL LiteraKombinacja klawiszy Ą prawy ALT + SHIFT + a ą prawy ALT + a Ł prawy ALT + SHIFT + l ł prawy ALT + l Ó prawy ALT + SHIFT + o ó prawy ALT + o Ż prawy ALT + SHIFT + z ż prawy ALT + z Ź prawy ALT + SHIFT + x ź prawy ALT + x

3 Kl aw isz ol og ia ucieczka - zamknięcie menu, okna itp. przesunięcie kursora o określoną ilość znaków pisanie wielkimi literami uzyskiwanie górnych znaków z podzielonych klawiszy – np.. ?, !,, : przesunięcie kursora o jeden znak zamknięcie akapitu i przesunięcie kursora do następnego wiersza twardy enter

4 usunięcie znaku z lewej strony kursora usunięcie znaku z prawej strony kursora przesunięcie kursora na początek wiersza przesunięcie kursora na koniec wiersza przesunięcie kursora o jeden ekran w górę przesunięcie kursora o jeden ekran w dół przesunięcie kursora na początek dokumentu przesunięcie kursora na koniec dokumentu KlawiszologiaKlawiszologia

5 KlawiszologiaKlawiszologia miękki enter przejście kursora do następnego wiersza bez zamknięcia akapitu twarda spacja edytor nie dzieli wyrazów oddzielonych taką spacją zaznaczenie fragmentu tekstu (każde kolejne naciśnięcie zwiększa zaznaczony fragment) cofanie zaznaczonych fragmentów po naciskaniu F8 Aby zrezygnować z zaznaczania naciskamy ESC zaznaczenie całego wyrazu zaznaczenie całego akapitu (wiersza SO)

6 Formaty kartek 210mm x 297mm105mm x 148,5mm297mm x 420mm

7 Terminologia edytorów tekstu dowolny zestaw znaków różniących się od siebie wyglądem. Wielkość czcionki mierzona jest w punktach. 1pkt=0,357mm proces modyfikacji pojedynczego znaku, akapitu lub akapitów Ustawienie dokumentu. Pionowa (dokument dłuższy niż szerszy) Pozioma (szerszy niż dłuższy) Proces umożliwiający łączenie na tej samej stronie tekstu i grafiki oraz manipulowanie nimi na ekranie monitora. Wydrukowany dokument nie może się różnić od wykonanego na monitorze.

8 Budowa stronyBudowa strony nagłówek Margines górny Lewy margines Margines prawy Wcięcie lewe Wcięcie prawe akapit interlinia Wcięcie akapitowe stopka Margines dolny

9 Zasady tworzenia tekstów Przed rozpoczęciem wpisywania tekstów ustawiamy: wymiary kartki, orientację strony i marginesy. Wyrazy oddzielamy jedną spacją Znaki przystankowe (kropkę, przecinek, wykrzyknik, znak zapytania itp.) stawiamy zawsze bezpośrednio po wyrazie. Po znakach przystankowych stawiamy zawsze spację. Znaki potęg, procentów, minut, stopni, walut itp. stawia się po liczbach bez odstępu Nawias otwierający stawiamy po spacji. Po nawiasie otwierającym nie stawiamy spacji, lecz piszemy od razu wyraz. Nie stawiamy spacji między wyrazem w nawiasie a nawiasem zamykającym. Spację stawiamy dopiero po nawiasie zamykającym.

10 Zasady tworzenia tekstów W przypadku użycia cudzysłowu stosujemy taką samą zasadę jak przy nawiasach. Nie należy pozostawiać krótkich wyrazów, spójników (i, z, w, na) na końcu linii tekstu. Przy wyrazach łączonych należy pisać dywiz a nie spację, np. słownik polsko-niemiecki. Dywizu nie oddziela się spacjami. Dla rozmiaru kartki A4 czcionka tekstu głównego nie powinna być mniejsza niż 12 punktów. W pismach oficjalnych takich jak umowy, kontrakty czy podania interlinia tekstu głównego powinna wynosić 1,5- 2 wierszy.

11 Zasady tworzenia tekstów Podstawowy tekst dokumentu powinien być wyjustowany Nie rozpoczynamy nowego akapitu w ostatnim wierszu strony (wdowy), oraz nie kończymy akapitu w pierwszym wierszu strony (sieroty). Edytor tekstu nie pomaga ani nie pilnuje przestrzegania wymienionych zasad i reguł. Za błędy odpowiada osoba opracowująca tekst w edytorze. W tytułach i podtytułach nie stawia się na końcu kropek.

12 The End


Pobierz ppt "Klawiszologia PL LiteraKombinacja klawiszy Ą prawy ALT + SHIFT + a ą prawy ALT + a Ł prawy ALT + SHIFT + l ł prawy ALT + l Ó prawy ALT + SHIFT + o ó prawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google