Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIUM PRZYPADKU Autor: Maciej Kuśnierek. CEL I HORYZONT CZASOWY WYPRACOWANIE ZYSKU NA POZIOMIE WYŻSZYM OD PRZWIDYWANEGO PRZEZ RZĄD WZROSTU INFLACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIUM PRZYPADKU Autor: Maciej Kuśnierek. CEL I HORYZONT CZASOWY WYPRACOWANIE ZYSKU NA POZIOMIE WYŻSZYM OD PRZWIDYWANEGO PRZEZ RZĄD WZROSTU INFLACJI."— Zapis prezentacji:

1 STUDIUM PRZYPADKU Autor: Maciej Kuśnierek

2 CEL I HORYZONT CZASOWY WYPRACOWANIE ZYSKU NA POZIOMIE WYŻSZYM OD PRZWIDYWANEGO PRZEZ RZĄD WZROSTU INFLACJI W 2013 ROKU 3,8% 1 ROK Aby pieniądze nie traciły swojej wartości za możliwy do zrealizowania cel inwestycji trwającej rok, obrany został zysk powyżej poziomu 3,8% czyli przewidywanej wartości wzrostu inflacji w 2013 roku.

3 10 000 ZŁ ALUMINIUM PAKIET WYBRANYCH AKCJI NOTOWANYCH NA GPW BOGDANKA CEZPGE FUNDUSZ AKCJI AZJATYCKICH Wybierając spółki do portfela inwestycyjnego starałem się zwracać uwagę na porządne fundamenty firmy, branże, zyski w ostatnich latach oraz perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Podział kapitału przeznaczonego na akcje: PKO- 15% BOGDANKA- 15% CEZ- 50% PGE- 20% Podjąłem decyzję o zakupie aluminium ponieważ szukałem alternatywy dla złota które rozpoczęło trend spadkowy i prawdopodobnie nadal będzie go kontynuować ponieważ sytuacja na rynkach zaczyna się stabilizować. W wielu państwach na świecie uruchamiane są procesy które mają pobudzić gospodarkę dlatego zdecydowałem się na metal przemysłowy- aluminium, który po ostatnich spadkach może odrobić swoją pozycję. Azja jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów na świecie chociaż w najbliższym czasie gospodarka w Azji może spowolnić jednakże nadal będzie przynosiło. W porównaniu do również szybko rozwijających się państw jak Brazylia czy Turcja, kontynent azjatycki jest według mnie bardziej stabilny. Fundusz zawierałby akcje największych spółek oraz firmy z sektora IT 2500 ZŁ5000 ZŁ2500 ZŁ PKO PODZIAŁ I OPIS INWESTYCJI Inwestycja podzielona jest na 3 główne jednostki w celu dywersyfikacji portfela. Ryzyko oceniam na umiarkowanie wysokie ponieważ większa część kapitału została ulokowana w akcjach a mniejsza część w surowcu. Ze względu na nie duży kapitał trudne było ulokowanie pieniędzy na przykład w dzieła sztuki czy luksusowe alkohole. Krótki okres inwestycji w głównej mierze wpłynął na wybór walorów płynnych które łatwo spieniężyć.

4 CEZ jest największą czeską spółką energetyczną która skupia w Czechach producentów i dystrybutorów energii oraz kopalnie węgla. Moc elektrowni należących to tej grupy energetycznej wynosi ok 70% czeskiego potencjału energetycznego. Spółka inwestuje także w krajach takich jak Bułgaria, Rumunia, Słowacja oraz Polska. Jej strategia zakłada dalszą ekspansje regionu poprzez zakładanie spółek zależnych. Porównanie rentowności Porównanie wartości księgowej nazwaROEROA Marża operacyjna WIG-ENERG11,00%6,39%13,00% WIG6,60%2,88%5,28% CEZ20,92%8,20%24,17% nazwaC/ZC/WK WIG9,570,88 WIG-ENERG7,12,35 CEZ6,551,37 C/Z i C/WK w porównaniu do średniej spółek z danego indeksu są niższe co może świadczyć o niedowartościowaniu spółki (nie warto porównywać współczynników do WIGu ponieważ w różnych sektorach, wskaźniki mają różne wartości). Wskaźniki rentowności aktywów(8,2%) i zwrot z kapitału(20,92%) są wyższe od średniej spółek z danego indeksu co pokazuje korzystną sytuacje firmy. Warto zwrócić uwagę na wykres spółki CEZ. Można zauważyć trend spadkowy jednak wskaźnik akumulacji pokazuje dywergencje. Wolumen w ostatnim czasie wzrósł a wskaźnik MFI jest blisko dolnego poziomu kanału. Wszystko wskazuje na odwrócenie trendu spadkowego i wybicie ceny akcji w górę.

5 Bogdanka(jedna z liderów rynku wydobycia węgla kamiennego w Polsce, wydobyty węgiel wykorzystywany jest głównie do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu) jest spółką notowaną na GPW i wchodzącą w skład WIG-20. Jej walory są bardzo płynne. Wyniki finansowe spółki są obiecujące, w 3 kwartale 2012 roku zysk netto wyniósł 104272 tys. zł. Firma posiada duże perspektywy rozwoju. W 2013 roku kopalnia zwiększy wydobycie węgla brunatnego o ponad milion ton względem roku 2012. Planowane jest także uruchomienie kolejnej ściany i zakontraktowanie trzeciego kompleksu strugowego. Firma planuje także wydobycie w polu Stefanów nazwaC/ZC/WK WIG9,570,88 WIG-SUROW7,731,07 Bogdanka10,621,91 nazwaROEROA Marża operacyjna WIG-SUROW6,31%4,60%13,18% WIG6,60%2,88%5,28% Bogdanka17,96%12,08%27,49% Porównanie wartości księgowej Porównanie rentowności Chociaż wartości wskaźników C/Z i C/WK Bogdanki są wyższe w porównaniu do indeksu WIG-SUROWCE, obiecujące wydaje się porównanie rentowności. ROE wynosi 17,96% a ROA 12,08% obrazuję dobrą kondycje finansową spółki.

6 PKO BP jest największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Obsługuje osoby fizyczne oraz firmy. Część udziałów jest w posiadaniu Skarbu Państwa. Zysk banku za IV kwartał 2012 wyniósł 874,2 mln zł. Spółka planuje rozwijanie swojej działalności poprzez fuzje i przejęcia między innymi: banku Millenium oraz Banku Pocztowego nazwaROEROA Marża operacyjna WIG-BANKI8,95%1,68%11,97% WIG6,60%2,88%5,28% PKO15,17%1,94%27,48% nazwaC/ZC/WK WIG9,570,88 WIG-BANKI12,691,27 PKO11,331,76 Porównanie rentowności Porównanie wartości księgowej Warto zwrócić uwagę na marże operacyjną która jest większa w porównaniu do indeksu WIG-BANKI o ponad 15 punktów procentowych. Oznacza to, że 27,48% zostaje do dyspozycji spółki po odliczeniu kosztów operacyjnych. Dobrą kondycje finansową potwierdza także wskaźnik rentowności aktywów oraz zwrot kapitałów własnych

7 PGE jest największym polskim producentem i dostawcą energii poprzez własne sieci. Spółka planuje rozwijać swoją działalność inwestując w odnawialne źródła energii, modernizację sieci oraz rozszerzyć wpływy poza granice Polski. nazwaC/ZC/WK WIG9,490,89 WIG-ENERG7,12,35 PGE5,750,77 nazwaROEROA Marża operacyjna WIG-ENER11,00%6,29%13,00% WIG6,29%2,87%5,24% PGE13,36%9,55%15,89% Porównanie rentowności Porównanie wartości księgowej Wskaźniki C/Z i C/WK w porównaniu do indeksu WIG-ENERGIA są na niskim poziomie co świadczy o niedowartościowaniu spółki. Zwrot z kapitału własnego wynosi 13,36% czyli efektywność kapitału własnego jest wyższa niż średnia spółek wchodzących w skład indeksu WIG-ENERGIA. Współczynnik ROA ulokowany na poziomie 9,55% i w porównaniu do innych spółek z danego indeksu pokazuje że kondycja finansowa firmy jest dobra. Podsumowując, warto zainwestować w walory spółki PGE ponieważ współczynniki analizy fundamentalnej oraz perspektywy rozwoju są korzystne.

8 OCZEKIWANE WYNIKI FINANSOWE Zysk oszacowany na podstawie analizy wykresów i przewidywanych zysków Zysk oszacowany na podstawie przewidywań analityków Zysk oszacowany na podstawie wyników z poprzednich lat Pakiet akcji Aluminium Fundusz akcji azjatykich 13% 27% 10% Całkowity procentowy zysk po odliczeniu podatku od dochodów kapitałowych: 15,59% Wartość kapitału po inwestycji: 11559zł


Pobierz ppt "STUDIUM PRZYPADKU Autor: Maciej Kuśnierek. CEL I HORYZONT CZASOWY WYPRACOWANIE ZYSKU NA POZIOMIE WYŻSZYM OD PRZWIDYWANEGO PRZEZ RZĄD WZROSTU INFLACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google