Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA WPŁYWU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA WPŁYWU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 OCENA WPŁYWU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Finansów OCENA WPŁYWU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI W JEJ AKCJE dr Katarzyna Kochaniak

2 PLAN PREZENTACJI UZASADNIENIE WYBORU TEMATU PREZENTACJI
PRZEDSTAWIENIE CELÓW BADAWCZYCH CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ PREZENTACJA METOD BADAWCZYCH OTRZYMANE WYNIKI WNIOSKI KOŃCOWE

3 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA
BANKÓW KOMERCYJNYCH BANK INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO - bezpieczeństwo działania (wierzyciele, KNF) BANK PRZEDSIĘBIORSTWO - maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy - wzrost efektywności działania (akcjonariusze, inwestorzy)

4 rentowność inwestycji
w akcje banków EVA, RI… ROA, ROE, ROS, NIM…

5 UZYSKANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
CELE BADAWCZE UZYSKANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA: Czy istnieje związek pomiędzy rynkową wartością oraz rynkowym zwrotem z inwestycji w akcje grupy banków giełdowych a miernikami efektywności jej działania w latach ? Czy rentowność inwestycji w akcje badanej grupy banków kształtowała się pod wpływem efektywności jej działania? Czy można wskazać metodę oceny efektywności działania, która najpełniej objaśniania zmiany w rynkowym zwrocie oraz rynkowej wartości inwestycji w akcje grupy banków giełdowych?

6 GRUPA BANKÓW GIEŁDOWYCH
Rok Liczba banków ujętych w badaniach 1998 16 1999 2000 2001 2002 15 2003 13 2004 14 2005 2006

7 METODY POMIARU EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ BANKÓW
METODY UWZGLĘDNIAJĄCE FUNDUSZE WŁASNE METODY WSKAŹNIKOWE (ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH) RI EVA WSK. MARŻY WSK. EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIA WSK. OBCIĄŻENIA WYNIKU WSK. RENTOWNOŚCI

8 TRADYCYJNA ANALIZA WSKAŹNIKOWA

9 ANALIZA WSKAŹNIKOWA: wskaźniki rentowności:
ROA (wynik finansowy/aktywa), ROE (wynik finansowy/kapitał własny), ROS (wynik finansowy/przychody), wskaźnik poziomu kosztów (koszty/przychody). wskaźniki marży: marża odsetkowa (wynik odsetkowy/aktywa), marża prowizyjna (wynik z tyt. prowizji/aktywa), marża handlowa (wynik na operacjach finansowych/aktywa ogółem + + wynik na operacjach wymiany/aktywa ogółem), marża zapotrzebowania (koszty działania i amortyzacji/aktywa ogółem). wskaźniki obciążenia wyniku: rezerwami (odpisy na rezerwy/wynik - rozwiązania rezerw/wynik), kosztami działania (koszty działania/wynik). wskaźniki efektywności zatrudnienia: wskaźnik 1 (aktywa/liczba etatów), - wskaźnik 2 (wynik/liczba etatów).

10

11

12

13 OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH W LATACH 1998-2006
: POGARSZAJĄCA SIĘ EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA : STOPNIOWA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA

14 ANALIZA WARTOŚCI DODANEJ

15 MIERNIKI WARTOŚCI DODANEJ
dochód rezydualny: RIt-1,t = NPt-1,t – [Et-1 * cet-1,t] ekonomiczna wartość dodana: EVAt-1,t = sNPt-1,t – [Et-1 * ce t-1,t] koszty związane z odpisem należności w straty zamiast saldo tworzonych rezerw, faktycznie poniesione straty zamiast rezerwy na ryzyko ogólne, kwota zapłaconego podatku dochodowego bez uwzględnienia tworzonej rezerwy, wyłączenie wyniku na operacjach finansowych i operacjach wymiany, wyłączenie wyniku operacji nadzwyczajnych, wyłączenie udziału w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności.

16

17 OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH W LATACH 1998-2006
: POGARSZAJĄCA SIĘ EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA : STOPNIOWA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA

18 WARTOŚCI ORAZ STOPY ZWROTU Z SUBINDEKSU GIEŁDOWEGO WIG Banki
ANALIZA ZMIENNOŚCI WARTOŚCI ORAZ STOPY ZWROTU Z SUBINDEKSU GIEŁDOWEGO WIG Banki

19

20

21 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA
WIG Banki WYNIK FINANSOWY BRUTTO (0,90) EVA (0,88) RI (0,86) ROS netto (0,82) FUNDUSZE WŁASNE (0,88)

22 WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA
St. zwrotu z WIG Banki EVA (0,73) RI (0,73)

23 JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NT. WARTOŚCI INDEKSU WIG Banki
MIERNIKI FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NT. WARTOŚCI INDEKSU WIG Banki WIG Banki = α + β × X + e EVA, EVAt-1, RI, RIt-1, wynik finansowy brutto, fundusze własne, wynik finansowy netto.

24 JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NT. ZWROTU Z INDEKSU WIG Banki
MIERNIKI FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NT. ZWROTU Z INDEKSU WIG Banki RWIG Banki = α + β × X + e EVA, RI,

25 WNIOSKI KOŃCOWE badanie nad poszukiwaniem związku pomiędzy rynkową wartością i rynkowym zwrotem z akcji grupy banków giełdowych wskazały na silną, dodatnią korelację zarówno z tradycyjnym jak i nowoczesnymi miernikami wartości dodanej; opłacalność inwestycji w akcje grupy banków giełdowych kształtowała się pod wpływem czynników nie ujętych w badaniu, a nie pod wpływem efektywności jej działania; nie ma podstaw do głoszenia przewagi jednej z metod oceny efektywności w zakresie opisywania całkowitej zmienności WIG Banki i stopy zwrotu z WIG banki.


Pobierz ppt "OCENA WPŁYWU EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY BANKÓW GIEŁDOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google