Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak skutecznie uczyć pokolenie Y? Sabina Furgoł Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak skutecznie uczyć pokolenie Y? Sabina Furgoł Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Jak skutecznie uczyć pokolenie Y? Sabina Furgoł Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 TRWA REWOLUCJA Po raz pierwszy w historii: Na podstawie "Did you know?", Karla Fischa i Scotta McLeoda: Licencja Creative Commons BY-NC-SA 3.0 także rewolucja edukacyjna; nie dzięki, ale mimo lub wbrew systemowi edukacji >> uczymy zawodów, które jeszcze nie powstały, uczymy wykorzystywać technologie, które zostaną dopiero wynalezione, uczymy rozwiązywać problemy, o których nie wiemy, że istnieją uczymy pokolenie, którego mózg funkcjonuje inaczej, niż nasz: cyfrowców cyfrowców i…i…

3 >> Mózg cyfrowego nativea jest inny niż mój. Tego nie zmienię. Ale istnieją jeszcze kolejne różnice! Mózg cyfrowego nativea jest inny niż mój. Tego nie zmienię. Ale istnieją jeszcze kolejne różnice!

4 Pokolenia …. >>

5 Cyfrowcy… czy rozumiemy cyfrowców? >>

6 POKOLENIE Y >> Oto oni: -ukształtowani bez wpływu starego systemu, -rodzice poświęcali im niewiele czasu i uwagi, pochłonięci pracą, by zapewnić wysoki status materialny, -pewni siebie, z wysoka samooceną, z wygórowanymi wymaganiami wobec osób i instytucji, -postawa roszczeniowa, tylko wymierne (niekoniecznie materialne) korzyści motywują ich do pracy, -zawsze niecierpliwi, wszystko chcą robić szybko, oczekują natychmiastowych efektów, -nastawieni na ciągłe pochwały, nie potrafią przyjąć słów krytyki, -często są krnąbrni, -brak autorytetu statycznego. Oto oni: -ukształtowani bez wpływu starego systemu, -rodzice poświęcali im niewiele czasu i uwagi, pochłonięci pracą, by zapewnić wysoki status materialny, -pewni siebie, z wysoka samooceną, z wygórowanymi wymaganiami wobec osób i instytucji, -postawa roszczeniowa, tylko wymierne (niekoniecznie materialne) korzyści motywują ich do pracy, -zawsze niecierpliwi, wszystko chcą robić szybko, oczekują natychmiastowych efektów, -nastawieni na ciągłe pochwały, nie potrafią przyjąć słów krytyki, -często są krnąbrni, -brak autorytetu statycznego.

7 POKOLENIE Y >> Oto oni: -doskonale posługują się technologią cyfrową, narzędziami, -sprawnie poruszają się w obszarach związanych z gospodarką globalną i wielokulturowością, -potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym czasie (mulitasking), -doskonale współpracują w zespołach, nie konkurując, rywalizując ze sobą, -pogłębiają swoje zainteresowania i pasje, -ufni wobec świata i kolejnych rewolucji technologicznych Oto oni: -doskonale posługują się technologią cyfrową, narzędziami, -sprawnie poruszają się w obszarach związanych z gospodarką globalną i wielokulturowością, -potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym czasie (mulitasking), -doskonale współpracują w zespołach, nie konkurując, rywalizując ze sobą, -pogłębiają swoje zainteresowania i pasje, -ufni wobec świata i kolejnych rewolucji technologicznych

8 POKOLENIE Y >> Czego oczekują: -igreki chcą się uczyć i uczą się bardzo szybko, -dobrych nauczycieli - coraz więcej igreków wie, że przyszłość będzie zależała od ich wiedzy i umiejętności, a nie od szyldu szkoły czy miejsca uczelni w jednym z wielu rankingów, -najbardziej cenią zajęcia interaktywne, kiedy można zadawać pytania i natychmiast dostać odpowiedzi, i to niekoniecznie od nauczyciela, ale też od koleżanek i kolegów, -chcą regularnego dogłębnego feedbacku (informacji zwrotnej) w komunikowaniu się, bo wiedzą (a młodsi intuicyjnie to czują albo są dobrymi obserwatorami rzeczywistości), że nie tylko im służy, ale jest wręcz niezbędny do ich rozwoju. Czego oczekują: -igreki chcą się uczyć i uczą się bardzo szybko, -dobrych nauczycieli - coraz więcej igreków wie, że przyszłość będzie zależała od ich wiedzy i umiejętności, a nie od szyldu szkoły czy miejsca uczelni w jednym z wielu rankingów, -najbardziej cenią zajęcia interaktywne, kiedy można zadawać pytania i natychmiast dostać odpowiedzi, i to niekoniecznie od nauczyciela, ale też od koleżanek i kolegów, -chcą regularnego dogłębnego feedbacku (informacji zwrotnej) w komunikowaniu się, bo wiedzą (a młodsi intuicyjnie to czują albo są dobrymi obserwatorami rzeczywistości), że nie tylko im służy, ale jest wręcz niezbędny do ich rozwoju.

9 BehawioryzmKonstruktywizm EKLEKTYZM pedagogiczny Każda z koncepcji posługuje się celami, treściami nauczania i wymaganiami, jednak uzyskiwane efekty są różne. Spektrum teorii pedagogicznych (Modele przetwarzania informacji)

10 METODYPRACY dlaPOKOLENIAY METODY PRACY dla POKOLENIA Y (współpracować a nie rywalizować) METODYPRACY dlaPOKOLENIAY METODY PRACY dla POKOLENIA Y (współpracować a nie rywalizować) WEBQUEST ePORTFOLIO PODCAST BLOG >> KONSTRUKTYWISTYCZNY PROJEKT GRUPOWY KONSTRUKTYWISTYCZNY PROJEKT GRUPOWY VIDCAST

11 CHARAKTERYSTYKA WEBQUESTU WQ jest pewnego rodzaju projektem grupowym (klasowym), którego głównym celem jest stawianie problemów (zadań) odpowiednich (zwłaszcza atrakcyjnych) dla uczniów i organizowania nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć. Realizuje on jeden z podstawowych postulatów konstruktywizmu, dotyczący poszukiwania i doceniania uczniowskiego punktu widzenia w procesie kształcenia.

12 1. Temat (top) 2. Wprowadzenie (introduction) 3. Zadania (task) 4. Proces grupowy (process) 5. Źródła (resources) 6. Ewaluacja (evaluation) 7. Konkluzja (conclusion) 1. Temat (top) 2. Wprowadzenie (introduction) 3. Zadania (task) 4. Proces grupowy (process) 5. Źródła (resources) 6. Ewaluacja (evaluation) 7. Konkluzja (conclusion) STRUKTURA WEBQUESTU

13 za: prof. St. Kwiatkowski: Tworzenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym WYSZUKIWANIE INFORMACJI INTERNALIZACJA WIEDZY ŚWIADOME POSŁUGIWANIE SIĘ WIEDZĄ KREATYWNOŚĆ SELEKCJA INFORMACJI KORZYSTANIE Z INTERNETU >>

14 ZADANIA W WEBQUEST

15 Historia portfolio teczka prac ucznia w polskiej dydaktyce akredytacja własnych doświadczeń i kompetencji suplement do świadectw i zaświadczeń wspomaganie uczenia się oraz profesjonalnego rozwoju porównanie z osiągnięciami szkolnymi oraz zewnętrznymi testami teczka prac ucznia w polskiej dydaktyce akredytacja własnych doświadczeń i kompetencji suplement do świadectw i zaświadczeń wspomaganie uczenia się oraz profesjonalnego rozwoju porównanie z osiągnięciami szkolnymi oraz zewnętrznymi testami

16 Definicja ePortfolio System elektronicznego zarządzania informacją, wykorzystujący elektroniczne media równocześnie oferując serwis. Uczący buduje i obsługuje cyfrowe repozytorium artefaktów. Uczy się przy tym demonstrowania własnych kompetencji i refleksji nad własnym uczeniem się. Także: notowania, selekcjonowania i przechowywania, przyjmowania informacji zwrotnej, refleksji po to, by zrozumieć swój indywidualny rozwój, uczenie się i planowanie własnej kariery. Uczący buduje i obsługuje cyfrowe repozytorium artefaktów. Uczy się przy tym demonstrowania własnych kompetencji i refleksji nad własnym uczeniem się. Także: notowania, selekcjonowania i przechowywania, przyjmowania informacji zwrotnej, refleksji po to, by zrozumieć swój indywidualny rozwój, uczenie się i planowanie własnej kariery.

17 replikacja publikacja (publikacja jednym kliknięciem) dostępność (autor - zawsze - wszędzie) dostępność (odbiorca: każdy - zawsze - wszędzie) łatwość i szybkość zmian replikacja publikacja (publikacja jednym kliknięciem) dostępność (autor - zawsze - wszędzie) dostępność (odbiorca: każdy - zawsze - wszędzie) łatwość i szybkość zmian podejście holistyczne refleksja i autorefleksja planowanie własnego rozwoju autoprezentacja podejście holistyczne refleksja i autorefleksja planowanie własnego rozwoju autoprezentacja Skąd się wzięło ePortfolio? ee++PortfolioPortfolio

18 ePortfolio jako przykład (metody pracy i oceniania) Co takiego ma ePortfolio…. wzmocnienie motywacji do uczenia się i rozwoju głęboka refleksja nad swoimi mocnymi i słabymi stronami samodzielna praca ucznia – kształtowanie umiejętności ważnych społecznie wzmocnienie motywacji do uczenia się i rozwoju głęboka refleksja nad swoimi mocnymi i słabymi stronami samodzielna praca ucznia – kształtowanie umiejętności ważnych społecznie … czego nie ma tradycyjny proces dydaktyczny?

19 Przykłady ePortfolio mój blog moje społeczne sieci moje obrazy, muzyka itp. moje hiperlinki edukacyjne artefakty inne artefakty ePortfolio

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Sabina Furgoł Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Jak skutecznie uczyć pokolenie Y? Sabina Furgoł Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google