>"> >">

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak skutecznie uczyć pokolenie Y?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak skutecznie uczyć pokolenie Y?"— Zapis prezentacji:

1 Jak skutecznie uczyć pokolenie Y?
Sabina Furgoł Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 i… cyfrowców TRWA REWOLUCJA Po raz pierwszy w historii:
także rewolucja edukacyjna; nie dzięki, ale mimo lub wbrew systemowi edukacji Po raz pierwszy w historii: uczymy zawodów, które jeszcze nie powstały, uczymy wykorzystywać technologie, które zostaną dopiero wynalezione, uczymy rozwiązywać problemy, o których nie wiemy, że istnieją i… uczymy pokolenie, którego mózg funkcjonuje inaczej, niż nasz: cyfrowców Na podstawie "Did you know?" , Karla Fischa i Scotta McLeoda: Licencja Creative Commons BY-NC-SA 3.0 >>

3 Eksperyment prof. G. Smalla i dra G. Vordana, Uniwersytet Kalifornijski
Mózg cyfrowego native’a jest inny niż mój. Tego nie zmienię. Ale istnieją jeszcze kolejne różnice! >>

4 Pokolenia …. Baby boom ( ) – zadowoleni z życia, dobra praca, wysokie stanowiska i dobra egzystencja dzięki wykształceniu. Pokolenie X (lata 70 XX w) – mieli swoje zdanie, niechętni dyskusjom, wydawali polecenia i oczekiwali podporządkowania, niska samoocena, lęk przed przyszłością, utratą pracy. Generacja Y (koniec XX w) – dorastali w kulturze obrazkowej i pod wpływem ICT, co doprowadziło do zmian w mózgu. >>

5 Cyfrowcy… czy rozumiemy cyfrowców?
Generacja Y Cyfrowi tubylcy Digital natives Net Generation Rodowici cyfrowcy Screenagers Click generation Digital generation >>

6 POKOLENIE Y Oto oni: ukształtowani bez wpływu starego systemu,
rodzice poświęcali im niewiele czasu i uwagi, pochłonięci pracą, by zapewnić wysoki status materialny, pewni siebie, z wysoka samooceną, z wygórowanymi wymaganiami wobec osób i instytucji, postawa roszczeniowa, tylko wymierne (niekoniecznie materialne) korzyści motywują ich do pracy, zawsze niecierpliwi, wszystko chcą robić szybko, oczekują natychmiastowych efektów, nastawieni na ciągłe pochwały, nie potrafią przyjąć słów krytyki, często są krnąbrni, brak autorytetu statycznego. >>

7 POKOLENIE Y Oto oni: doskonale posługują się technologią cyfrową, narzędziami, sprawnie poruszają się w obszarach związanych z gospodarką globalną i wielokulturowością, potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym czasie (mulitasking), doskonale współpracują w zespołach, nie konkurując, rywalizując ze sobą, pogłębiają swoje zainteresowania i pasje, ufni wobec świata i kolejnych rewolucji technologicznych >>

8 POKOLENIE Y Czego oczekują:
igreki chcą się uczyć i uczą się bardzo szybko, dobrych nauczycieli - coraz więcej igreków wie, że przyszłość będzie zależała od ich wiedzy i umiejętności, a nie od szyldu szkoły czy miejsca uczelni w jednym z wielu rankingów, najbardziej cenią zajęcia interaktywne, kiedy można zadawać pytania i natychmiast dostać odpowiedzi, i to niekoniecznie od nauczyciela, ale też od koleżanek i kolegów, chcą regularnego dogłębnego feedbacku (informacji zwrotnej) w komunikowaniu się, bo wiedzą (a młodsi intuicyjnie to czują albo są dobrymi obserwatorami rzeczywistości), że nie tylko im służy, ale jest wręcz niezbędny do ich rozwoju. >>

9 Spektrum teorii pedagogicznych (Modele przetwarzania informacji)
Behawioryzm Konstruktywizm EKLEKTYZM pedagogiczny Każda z koncepcji posługuje się celami, treściami nauczania i wymaganiami, jednak uzyskiwane efekty są różne.

10 KONSTRUKTYWISTYCZNY PROJEKT GRUPOWY
METODY PRACY dla POKOLENIA Y (współpracować a nie rywalizować) KONSTRUKTYWISTYCZNY PROJEKT GRUPOWY ePORTFOLIO WEBQUEST BLOG PODCAST VIDCAST >>

11 CHARAKTERYSTYKA WEBQUESTU
WQ jest pewnego rodzaju projektem grupowym (klasowym), którego głównym celem jest stawianie problemów (zadań) odpowiednich (zwłaszcza atrakcyjnych) dla uczniów i organizowania nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć. Realizuje on jeden z podstawowych postulatów konstruktywizmu, dotyczący poszukiwania i doceniania uczniowskiego punktu widzenia w procesie kształcenia.

12 STRUKTURA WEBQUEST’U Temat (top) Wprowadzenie (introduction)
Zadania (task) Proces grupowy (process) Źródła (resources) Ewaluacja (evaluation) Konkluzja (conclusion)

13 KORZYSTANIE Z INTERNETU
KREATYWNOŚĆ ŚWIADOME POSŁUGIWANIE SIĘ WIEDZĄ INTERNALIZACJA WIEDZY SELEKCJA INFORMACJI WYSZUKIWANIE INFORMACJI za: prof. St. Kwiatkowski: Tworzenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym >>

14 ZADANIA W WEBQUEST

15 Historia portfolio teczka prac ucznia w polskiej dydaktyce
akredytacja własnych doświadczeń i kompetencji suplement do świadectw i zaświadczeń wspomaganie uczenia się oraz profesjonalnego rozwoju porównanie z osiągnięciami szkolnymi oraz zewnętrznymi testami

16 Definicja ePortfolio System elektronicznego zarządzania informacją, wykorzystujący elektroniczne media równocześnie oferując serwis. Uczący buduje i obsługuje cyfrowe repozytorium artefaktów. Uczy się przy tym demonstrowania własnych kompetencji i refleksji nad własnym uczeniem się. Także: notowania, selekcjonowania i przechowywania, przyjmowania informacji zwrotnej, refleksji po to, by zrozumieć swój indywidualny rozwój, uczenie się i planowanie własnej kariery .

17 Skąd się wzięło ePortfolio?
+ Portfolio podejście holistyczne refleksja i autorefleksja planowanie własnego rozwoju autoprezentacja replikacja publikacja (publikacja jednym kliknięciem) dostępność (autor - zawsze - wszędzie) dostępność (odbiorca: każdy - zawsze - wszędzie) łatwość i szybkość zmian

18 ePortfolio jako przykład (metody pracy i oceniania)
Co takiego ma ePortfolio…. … czego nie ma tradycyjny proces dydaktyczny? wzmocnienie motywacji do uczenia się i rozwoju głęboka refleksja nad swoimi mocnymi i słabymi stronami samodzielna praca ucznia – kształtowanie umiejętności ważnych społecznie

19 Przykłady ePortfolio ePortfolio inne artefakty edukacyjne artefakty
mój blog ePortfolio moje społeczne sieci moje obrazy, muzyka itp. moje hiperlinki

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Sabina Furgoł
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Jak skutecznie uczyć pokolenie Y?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google