Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ale (a może przede wszystkim)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ale (a może przede wszystkim)"— Zapis prezentacji:

1 ale (a może przede wszystkim)
Wychowanie komunikacyjne – to nie tylko nauczanie zasad ruchu drogowego ale (a może przede wszystkim) uwrażliwienie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na kulturę na drodze, na kształtowanie właściwych nawyków.

2 Jednostek Samorządu Terytorialnego, Dyrektorów Szkół i Placówek,
Zadania dla: Jednostek Samorządu Terytorialnego, Dyrektorów Szkół i Placówek, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Alina Pieniążek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 18 grudnia 2007 roku

3 budowanie międzyszkolnych, gminnych miasteczek ruchu drogowego,
Zadania dla JST 1. Kreowanie miejskiej, gminnej polityki oświatowej na rzecz rozwoju zawodowego ucznia i jego bezpieczeństwa (uwzględnianie w strategii oświatowej) poprzez: tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z techniki, w tym pracowni do techniki, stanowisk do prac wytwórczych, narzędzi, pomocy dydaktycznych, doradztwa zawodowego, budowanie międzyszkolnych, gminnych miasteczek ruchu drogowego,

4 zakup odblasków dla dzieci.
Zadania dla JST wsparcie finansowe nauczycieli, koordynatorów w doskonaleniu zawodowym, wspomaganie szkół w organizacji konkursów gminnych w powyższej tematyce, zakup odblasków dla dzieci. 2. Przygotowanie i aplikowanie na powyższy cel środków z RPO, Kapitału Ludzkiego.

5 Zadania dla Dyrektorów szkół i placówek
Tworzenie warunków do pełnej realizacji postawy programowej kształcenia ogólnego, kompetencji kluczowych charakterystycznych dla określonego etapu edukacyjnego. 2. Powołanie szkolnych koordynatorów w zakresie BRD.

6 Zadania dla Dyrektorów szkół i placówek
3. Uwzględnienie w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły zagadnień związanych z edukacją politechniczną, wychowaniem komunikacyjnym, doradztwem zawodowym. 4. Uwzględnienie w programach szkoły zagadnień związanych z Wojewódzkim programem edukacji ogólnotechnicznej.

7 Zadania dla Dyrektorów szkół i placówek
5. Inspirowanie nauczycieli do organizowania konkursów uwzględniających prace wytwórcze, do szkoleń metodycznych, szkoleń w zakresie np. urazów, pierwszej pomocy. 6. Inspirowanie uczniów do udziału w konkursach. 7. Realizacja celów uwzględniających założenia programu GAMBIT.

8 2. Przygotowanie szkoleń nauczycieli do realizacji prac wytwórczych.
Zadania dla PCEN 1. Przygotowanie szkoleń dla nauczycieli, koordynatorów w zakresie BRD. 2. Przygotowanie szkoleń nauczycieli do realizacji prac wytwórczych. 3. Publikowanie na łamach Kwartalnika edukacyjnego PCEN tematyki związanej z kształceniem politechnicznym, wychowaniem komunikacyjnym, prezentowanie przykładów dobrej praktyki, scenariuszy zajęć.

9 Zadania dla Kuratorium Oświaty
1. Wspomaganie dyrektorów szkół w realizacji zadań związanych z edukacja politechniczna i wychowaniem komunikacyjnym w ramach zespołów samokształceniowych. 2. Uwzględnienie w priorytetach doskonalenia na rok 2008 przygotowanie nauczycieli, koordynatorów BRD do realizacji zadań ogólnotechnicznych, wychowania komunikacyjnego, udzielania pierwszej pomocy.

10 Zadania dla Kuratorium Oświaty
Założenie na stronie internetowej Kuratorium zakładki EDUKACJA OGÓLNOTECHNICZNA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE w celu popularyzowania przykładów dobrej praktyki, przekazywania informacji. Koordynowanie pracą zespołu, wdrażaniem w szkołach programu edukacji ogólnotechnicznej i wychowania komunikacyjnego.


Pobierz ppt "ale (a może przede wszystkim)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google