Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wychowanie komunikacyjne – to nie tylko nauczanie zasad ruchu drogowego ale (a może przede wszystkim) uwrażliwienie na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wychowanie komunikacyjne – to nie tylko nauczanie zasad ruchu drogowego ale (a może przede wszystkim) uwrażliwienie na bezpieczeństwo ruchu drogowego,"— Zapis prezentacji:

1 Wychowanie komunikacyjne – to nie tylko nauczanie zasad ruchu drogowego ale (a może przede wszystkim) uwrażliwienie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na kulturę na drodze, na kształtowanie właściwych nawyków.

2 Zadania dla: Jednostek Samorządu Terytorialnego, Dyrektorów Szkół i Placówek, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Alina Pieniążek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 18 grudnia 2007 roku

3 1. Kreowanie miejskiej, gminnej polityki oświatowej na rzecz rozwoju zawodowego ucznia i jego bezpieczeństwa (uwzględnianie w strategii oświatowej) poprzez: tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z techniki, w tym pracowni do techniki, stanowisk do prac wytwórczych, narzędzi, pomocy dydaktycznych, doradztwa zawodowego, budowanie międzyszkolnych, gminnych miasteczek ruchu drogowego,

4 wsparcie finansowe nauczycieli, koordynatorów w doskonaleniu zawodowym, wspomaganie szkół w organizacji konkursów gminnych w powyższej tematyce, zakup odblasków dla dzieci. 2. Przygotowanie i aplikowanie na powyższy cel środków z RPO, Kapitału Ludzkiego.

5 1. Tworzenie warunków do pełnej realizacji postawy programowej kształcenia ogólnego, kompetencji kluczowych charakterystycznych dla określonego etapu edukacyjnego. 2. 2. Powołanie szkolnych koordynatorów w zakresie BRD.

6 3. Uwzględnienie w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły zagadnień związanych z edukacją politechniczną, wychowaniem komunikacyjnym, doradztwem zawodowym. 4. Uwzględnienie w programach szkoły zagadnień związanych z Wojewódzkim programem edukacji ogólnotechnicznej.

7 5. Inspirowanie nauczycieli do organizowania konkursów uwzględniających prace wytwórcze, do szkoleń metodycznych, szkoleń w zakresie np. urazów, pierwszej pomocy. 6. Inspirowanie uczniów do udziału w konkursach. 7. Realizacja celów uwzględniających założenia programu GAMBIT.

8 1. Przygotowanie szkoleń dla nauczycieli, koordynatorów w zakresie BRD. 2. Przygotowanie szkoleń nauczycieli do realizacji prac wytwórczych. 3. Publikowanie na łamach Kwartalnika edukacyjnego PCEN tematyki związanej z kształceniem politechnicznym, wychowaniem komunikacyjnym, prezentowanie przykładów dobrej praktyki, scenariuszy zajęć.

9 1. Wspomaganie dyrektorów szkół w realizacji zadań związanych z edukacja politechniczna i wychowaniem komunikacyjnym w ramach zespołów samokształceniowych. 2. Uwzględnienie w priorytetach doskonalenia na rok 2008 przygotowanie nauczycieli, koordynatorów BRD do realizacji zadań ogólnotechnicznych, wychowania komunikacyjnego, udzielania pierwszej pomocy.

10 Założenie na stronie internetowej Kuratorium zakładki EDUKACJA OGÓLNOTECHNICZNA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE w celu popularyzowania przykładów dobrej praktyki, przekazywania informacji. Koordynowanie pracą zespołu, wdrażaniem w szkołach programu edukacji ogólnotechnicznej i wychowania komunikacyjnego.


Pobierz ppt "Wychowanie komunikacyjne – to nie tylko nauczanie zasad ruchu drogowego ale (a może przede wszystkim) uwrażliwienie na bezpieczeństwo ruchu drogowego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google