Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MODEL ZARZĄDZANIA DROGAMI NA POZIOMIE LOKALNYM Piotr Chmiel Wałbrzych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MODEL ZARZĄDZANIA DROGAMI NA POZIOMIE LOKALNYM Piotr Chmiel Wałbrzych,"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MODEL ZARZĄDZANIA DROGAMI NA POZIOMIE LOKALNYM Piotr Chmiel Wałbrzych, czerwiec 2013 r.

2 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Problem wyboru zadania do realizacji:

3 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ FUNDUSZE UNIJNE. Fundusz przedakcesyjny: Program Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodarki (PHARE)1990 – 2003 r. Fundusze akcesyjne: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004 – 2006 r., Regionalny Program Operacyjny (RPO) – 2013 r., Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2007 – 2013 r., nowy program Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) 2014 – 2020 r.

4 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Elementy wpływające na podjęcie racjonalnej decyzji przy wyborze zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej: 1) Analiza stanu technicznego dróg 2)Pomiar ruchu samochodowego 3)Wykonanie modelu sieci drogowej 4)Analiza ekonomiczna

5 SOSN – System oceny stanu nawierzchni: -szorstkość -równość podłużna -równość poprzeczna -stan spękań -koleiny FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Ad.1) Analiza stanu technicznego dróg

6 GPR – Generalny pomiar ruchu -rower -motocykl -samochód osobowy -samochód dostawczy -samochód ciężarowy bez przyczepy -samochód ciężarowy z przyczepą -autobus -ciągnik rolniczy FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Ad.2) Pomiar ruchu samochodowego

7 WARIANT WI FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ A B C E D F MACIERZ PODRÓŻY B C E D F MACIERZ PODRÓŻY A RejonABCDEF A B C D …. E ….- F …. - Ad.3) Wykonanie modelu sieci drogowej RejonABCDEF A B C D …. E ….- F …. - WARIANT WO

8 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Nakłady drogowo-mostowe: Rachunek ekonomiczny -Koszty inwestycji lub modernizacji -Koszty remontów okresowych -Koszty remontów cząstkowych -Koszty utrzymania bieżącego -Koszty inne (wykup gruntów, dokumentacja) Koszty oszczędności użytkowników drogi (korzyści): -Koszty eksploatacji pojazdów - WO, WI, WO – WI = Korzyści -Koszty czasu w przewozach pasażerskich - WO, WI, WO – WI = Korzyści -Koszty czasu w przewozach towarowych - WO, WI, WO – WI = Korzyści -Koszty wypadków drogowych - WO, WI, WO – WI = Korzyści -Koszty emisji spalin - WO, WI, WO – WI = Korzyści Ad.4) Analiza ekonomiczna

9 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Przykład obliczenia korzyści dla kosztów czasu w przewozach pasażerskich. A B 20 min. B A 8 min. WARIANT WO WARIANT WI Wariant WO – czas przejazdu (od pkt. A do B) 20 min. Wariant WI – czas przejazdu (od pkt. A do B) 8 min. Oszczędność czasu (WO – WI) 12 min. Wartość korzyści (zł) = 12 min. x k. j. czasu Obwodnica

10 MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ 1) EIRR – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (%) EIRR > 5,5 % 2) NPV – wartość bieżąca netto (zł) NPV (5,5%) > 0 3) B/C – korzyści / koszty (-) B/C (5,5%) > 1 Zadanie jest uzasadnione ekonomicznie jeżeli mierniki efektywności ekonomicznej uzyskują powyższe wartości. FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

11 zł Podstawa podjęcia racjonalnej decyzji inwestycyjnej:

12 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) na lata 2014 – 2020 zł

13 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MODEL ZARZĄDZANIA DROGAMI NA POZIOMIE LOKALNYM Piotr Chmiel Wałbrzych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google