Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Warszawa, 14 października 2009 r. Technologiczne i organizacyjne aspekty elektronicznego systemu poboru opłat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Warszawa, 14 października 2009 r. Technologiczne i organizacyjne aspekty elektronicznego systemu poboru opłat."— Zapis prezentacji:

1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Warszawa, 14 października 2009 r. Technologiczne i organizacyjne aspekty elektronicznego systemu poboru opłat w Polsce

2 Korzyści z wprowadzenia ETC Korzyści dla użytkownika: zmniejsza a nawet likwiduje kolejki na placach poboru opłat szybka obsługa, brak konieczności odliczania opłaty możliwość opłaty bezpośrednio z konta użytkownika lub z wykorzystaniem karty kredytowej miesięczny wydruk z rachunku otrzymany przez użytkownika

3 Korzyści z wprowadzenia ETC Korzyści dla operatorów dróg płatnych: niższe koszty obsługi poboru opłat lepsza kontrola poprzez zcentralizowanie kont użytkowników możliwość rozszerzania usługi dla użytkownika (na przykład lokalizacja pojazdu, automatyczne zawiadomienie służb ratunkowych w razie wypadku) możliwość dostosowania wysokości opłat do zmiennych warunków ruchu

4 Korzyści z wprowadzenia ETC Korzyści dla środowiska: oszczędność paliwa zmniejszenie emisji substancji szkodliwych poprzez ograniczenie lub całkowitą eliminację zwalniana, czasu oczekiwania w kolejce a następnie przyspieszania w Punktach Poboru Opłat

5 Harmonogram wprowadzenia ETC

6 Modele operacyjne systemu elektronicznego poboru opłat W ramach wdrożenia systemu elektronicznego poboru opłat elektronicznych rozpatrywane są następujące modele operacyjne: Jeden operator państwowy krajowego systemu poboru opłat (GDDKiA) Jedna rządowa spółka specjalnego przeznaczenia jako krajowy operator systemu Jeden operator prywatny krajowego systemu poboru opłat Wiele podmiotów bez koordynatora rozliczeń Wiele podmiotów z koordynatorem rozliczeń

7 Jeden operator państwowy krajowego systemu poboru opłat (GDDKiA)

8 Funkcje strony publicznej (GDDKiA) w modelu: operator płatnej infrastruktury drogowej operator infrastruktury do poboru opłat podmiot pobierający opłaty elektroniczne dostawca usługi EETS koordynator rozliczeń (w przypadku świadczenia usługi EETS przez więcej niż jeden podmiot) administrator danych osobowych użytkowników usługi EETS Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce Jeden operator państwowy krajowego systemu poboru opłat (GDDKiA)

9 Jedna rządowa spółka specjalnego przeznaczenia jako krajowy operator systemu

10 Funkcje strony publicznej w modelu: utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia sprawowanie nadzoru nad spółką Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce Jedna rządowa spółka specjalnego przeznaczenia jako krajowy operator systemu

11 Jeden operator prywatny krajowego systemu poboru opłat

12 Funkcje strony publicznej (GDDKiA) w modelu: sprawowanie nadzoru nad pobieraniem opłaty elektronicznej przez operatora prywatnego udostępnianie dróg zarządzanych przez GDDKiA wchodzących w obszar EETS, w celu instalacji infrastruktury do poboru opłat wypłaty wynagrodzenia prywatnemu operatorowi z tytułu świadczenia usług operatora systemu egzekwowanie kar pieniężnych za nie uiszczanie opłat elektronicznych Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce

13 Wiele podmiotów bez koordynatora rozliczeń

14 Rola GDDKiA sprowadza się do roli jednego z wielu krajowych operatorów systemu ETC Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce

15 Wiele podmiotów z koordynatorem rozliczeń

16 Rola GDDKiA sprowadza się do roli jednego z wielu krajowych operatorów systemu ETC Niezależnie od przyjętego modelu, ustawodawca polski zobowiązany jest do wydania rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających wdrożenie systemu ETC w Polsce

17 Technologie elektronicznego poboru opłat Zgodnie z dyrektywą 2004/52/WE oraz ustawą o drogach publicznych, przy wdrażaniu systemu elektronicznego poboru opłat pod uwagę mogą być brane następujące technologie poboru: mikrofalowa (DSRC) o częstotliwości 5,8 GHz satelitarna (GPS) łączność ruchoma GSM-GPRS W postępowaniu przetargowym nie będzie wskazanej technologii, będzie natomiast określony program funkcjonalno-użytkowy (tak jak w innych krajach europejskich)

18 Technologia DSRC 1.Antena rejestrująca sygnał z OBU 2.Kamera do klasyfikacji pojazdu 3.Bramka wyjazdowa 4.Wyświetlacz z podaną opłatą elektroniczną 5.OBU Łączność mikrofalowa DSRC – Dedicated Short-Range Communication Zródło: Instytut Transportu Samochodowego

19 Technologia GNSS Łączność satelitarna GNSS – Global Navigation Satelite System 1.Na bazie ustalania pozycji (GPS, Galileo) wbudowane urządzenie pokładowe OBU oblicza przejechaną trasę podlegająca opłacie 2.OBU przesyła dane drogi i taryfę poprzez telefonię komórkową (GSM) do centrum obliczeniowego 3.Pojazdy z OBU są kontrolowane przez kontrolę automatyczną lub mobilną. Pojazdy bez OBU są sprawdzane poprzez wykorzystanie numeru rejestracyjnego Zródło: Satellic

20 Podstawowe funkcje systemu elektronicznego poboru opłat

21 Urządzenie pokładowe - OBU OBU (On Board Unit) – urządzenie pokładowe służące do identyfikacji pojazdu, celem obliczenia należnej opłaty za przejazd. Przykładowe urządzenie OBU oparte o technologię DSRC Przykładowe urządzenie OBU oparte o technologię satelitarną GNSS

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Warszawa, 14 października 2009 r. Technologiczne i organizacyjne aspekty elektronicznego systemu poboru opłat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google