Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PERIURBAN PARKS Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich Metropolia Silesia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PERIURBAN PARKS Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich Metropolia Silesia."— Zapis prezentacji:

1 PERIURBAN PARKS Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich Metropolia Silesia

2 Przystąpienie Metropolii Silesia do projektu PERIURBAN PARKS Fot.: Agnieszka Szczepańska-Góra – zbiory prywatne

3 Jeden z najbardziej zazielenionych obszarów w Polsce. Tereny zalesione (stopień lesistości): -Polska - 28,5 %, -Województwo Śląskie – 31 %, -Metropolia Silesia – 23%. Struktura użytkowania gruntów Metropolii Silesia Znaczną część gruntów rolnych Metropolii Silesia zajmują Pracownicze Ogródki Działkowe stanowiące ważny składnik terenów zieleni i rekreacji.

4 Formy ochrony przyrody w Metropolii Silesia: -4 rezerwaty przyrody (Las Murckowski, Ochojec, Dolina Żabnika, Segiet), -1 park krajobrazowy (Park Orlich Gniazd), -2 obszary Natura 2000 (Pustynia Błędowska, Podziemia Tarnogórsko- Bytomskie), -5 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (Źródliska Kłodnicy, Uroczysko Buczyna, Wzgórze Gołonoskie, Żabie Doły, Suchogórski Labirynt Skalny), -liczne użytki ekologiczne. Potencjał przyrodniczy i rekreacyjny Metropolii Silesia Potencjał przyrodniczy i rekreacyjny oparty jest na: - kompleksach leśnych, - licznych parkach miejskich, - sztucznych zbiornikach wodnych, - licznych ośrodkach wypoczynku codziennego i świątecznego. Wiele terenów leśnych i parkowych zostało utworzonych w ramach Leśnego Pasa Ochronnego GOP w 1968 r., pełniącego funkcje: ochronną – jako przeciwwaga dla środowiska zanieczyszczonego w wyniku działalności przemysłu ciężkiego; rekreacyjną – miejsce wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców miast ówczesnego GOP.

5 Rola terenów rekreacyjnych: umożliwiają wykorzystanie nawet krótkiego czasu wolnego na regenerację sił fizycznych i psychicznych pod warunkiem, że tereny te są łatwo dostępne i oferują atrakcyjny program sportowy i wypoczynkowy w estetycznym otoczeniu; Aktualność problematyki: obserwuje się coraz większe zainteresowanie mieszkańców miast Metropolii Silesia aktywnym spędzaniem czasu wolnego w kontakcie z przyrodą (pomimo statystyk wskazujących, że oglądanie TV i spotkania towarzyskie to najpopularniejsza forma wypoczynku).; Infrastruktura do uprawiania sportu i rekreacji: zarówno na obszarze leśnych Metropolii, jak i w licznych ośrodkach sportowo-rekreacyjnych infrastruktura jest zróżnicowana i adresowana do różnych grup użytkowników w zależności od wieku i obszaru ich zainteresowania; Waga problematyki terenów rekreacyjnych w Metropolii Silesia

6 Obszar opracowania PERIURBAN PARKS

7 Kryteria wyboru obszaru do projektu PERIURBAN Parks Metropolia Silesia obejmująca 14 miast członkowskich, nie posiada wyraźnej strefy podmiejskiej, dlatego trudno wyznaczyć jeden podmiejski teren zieleni - reprezentatywny dla całego obszaru. Kryteria wyboru obszaru do projektu Periurban: Obszar opracowania powinien odpowiadać wymaganiom określonym w założeniach do projektu Periurban Parks (musi posiadać m.in.: wartość przyrodniczą, pełnić funkcje społeczne i rekreacyjne), w tym; –znajdować się w granicach co najmniej dwóch miast wchodzących w skład Metropolii; –odzwierciedlać wspólne problemy w zarządzaniu tego typu terenami, właściwe dla innych miast GZM; –być reprezentatywnym przykładem innych podobnych kompleksów zlokalizowanych w obrębie Metropolii. Na potrzeby projektu obszar ten został nazwany Południowy (międzygminny) kompleks leśny. Nazwa ta nie stanowi oficjalnej nazwy wybranego kompleksu leśnego, o pow. ok. 80 km2.

8 Wybrany obszar zieleni: Południowy (międzygminny) kompleks leśny Cechy wybranego obszaru: Zlokalizowany jest w granicach administracyjnych trzech miast Metropolii Silesia tj. Katowic, Mysłowic, Tychów; Powierzchnia obszaru to ok. 80 km2, w tym: – teren lasu - 88% obszaru opracowania: w całości zaliczany do lasów ochronnych; posiada wysokie wartości ekologiczne m.in. utworzone rezerwaty (Ochojec, Las Murckowski), użytek ekologiczny (Płone Bagno), zespół przyrodniczo- krajobrazowy (Źródliska Kłodnicy); Jest to las gospodarczy udostępniany dla celów rekreacji i turystyki. –pięć ośrodków rekreacyjnych (wypoczynku codziennego i świątecznego): 3 ośrodki w granicach administracyjnych Katowic – Dolina Trzech Stawów, Bolina, Janina-Barbara; 1 ośrodek na administracyjnej granicy Mysłowic i Katowic tj. Wesoła Fala; 1 ośrodek w granicach administracyjnych Mysłowic tj. Słupna.

9 Funkcje rekreacyjne obszaru opracowania – Periurban Parks Fot.:Agnieszka Szczepańska-Góra i Bogna Gwoździewicz

10 Przyroda w obszarze opracowania Periurban Parks fot: internet

11 Przegląd wybranych atrakcji przyrodniczych i rekreacyjnych 14 miast Metropolii Silesia

12 Gliwice Tereny zalesione – 11,2% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 0,3% pow. miasta, Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Ośrodek Wypoczynkowy TUR Czechowice – baza noclegowa, boiska, place zabaw, sezonowe kąpielisko, wypożyczlania sprzętu wodnego i rowerów, rampa dla rolkarzy, punkty gastronomiczne, pole namiotowe, jazda konna dla dzieci i dorosłych z instruktorem. Kąpielisko Leśne - kompleks 3 basenów podzielonych na kategorie wiekowe, o zróżnicowanej głębokości, plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki siatkowej, punkty gastronomiczne. Palmiarnia w parku Chopina - pierwsze szklarnie powstały w 1880 r., pawilony roślin: użytkowych, tropikalnych, sukulentów i historyczny; Palmiarnia Gliwice, źródło http://maps.google.pl Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice, leśne jeziorko tzw. Bagry; źródło http://maps.google.pl Kąpielisko Leśne, źródło http://maps.google.plOśrodek Wypoczynkowy Czechowice, plac zabaw; Fot: archiwum prywatne

13 Zabrze Tereny zieleni zajmują 21% pow. miasta: 12, 13% - lasy, 1,94 % - grunty zadrzewione i zakrzewione, 6,62% - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 8 ogólnodostępnych miejskich parków; Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Kąpielisko Leśne – Maciejów – obiekt wybudowano w 1933 r., teren o pow. 24 ha, dwa baseny o zróżnicowanej głębokości, zjeżdżalnie, boiska, kawiarnia, Ośrodek Jeździecki. Miejski Ogród Botaniczny - pow. 6,5 ha, najbogatszy zbiór na terenie Górnego Śląska tj. ok. 4500 sztuk okazów drzew i krzewów, około 200 taksonów bylin oraz bogata kolekcja roślin pochodzących praktycznie ze wszystkich stref klimatycznych; Miejski Ogród Botaniczny, źródło: www.um.zabrze.plKąpielisko Leśne – Maciejów, źródło: www.mosir.zabrze.plOśrodek Jeździecki, źródło: www.mosir.zabrze.pl Miejski Ogród Botaniczny, źródło: pl.wikipedia.org.

14 Bytom Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Dolomity Sportowa Dolina – całoroczny stok narciarski dł. 700 m (3 wyciągi), zimowy tor dla quadów i saneczkowy, trasy rowerowe i widokowe, centrum tenisowe, pensjonat, miejsce odbywania się masowych imprez plenerowych, i inne; Rezerwat Przyrody Segiet –powołany w 1953r. w celu zachowania - ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych - fragmentu naturalnego lasu bukowego z domieszką świerka i jodły występującego na obszarze dawnych wyrobisk górniczych. Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie – obszar Natura 2000 - jeden z największych systemów podziemnych na świecie, zlokalizowany pomiędzy Bytomiem i Tarnowskimi Górami, będący pozostałością po trwającym kilkaset lat górnictwie wapieni kruszconośnych. W podziemiach zimuje co najmniej kilkanaście tysięcy nietoperzy - 8 gatunków, w tym nocek duży. IV Bytomska Noc Świętojańska – Nabucco wyk. Opera Śląska, miejsce Sportowa Dolina fot. A. Zakrzewski Stok narciarski w Sportowej Dolinie, źródło: www.dsd.pl Hibernujące nocki duże - fot. K. Sachanowicz Tereny zalesione – 18,7% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 1,4% pow. miasta. Konie w rezerwacie bukowym Segiet fot. W. Sokolnicki Zabytkowy Park Miejski im. Franciszka Kachla;

15 Ruda Śląska Tereny zalesione – 19,3% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 0,7 % pow. miasta. Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Liczne parki, ośrodki sportowo- rekreacyjne np. Rybaczówka, Zdebel, Przystań oraz stawy powstałe w wyniku zapełnienia zapadlisk po eksploatacji węgla kamiennego. Las Kochłowicki - szczątkowa pozostałość po pierwotnych puszczach stanowiąca bazę sportowo-rekreacyjną miasta. Rybaczówka –część ośrodka wypoczynkowego Radoszowy po zmianie jej funkcji z ogólnowypoczynkowej na wędkarsko-hodowlaną. Stawy, kanał i oczko wodne otoczone lasami. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Zdebel – W latach 30. XX w. istniały stawy hodowlane karpia oraz kąpielisko naturalne. W 1964 r. oddano do użytku basen kąpielowy. Aktualnie: basen kąpielowy, boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, plac zabaw dla dzieci. W otoczeniu wartościowe tereny przyrodnicze Tereny zieleni przy ul. Brata Alberta – wkomponowana w krajobraz hałda po eksploatacji węgla kamiennego źródło: www.rtpd.eu Staw piaski – łabędzie, źródło: www.rudaslaska.com.pl Las Kochłowicki, fot. Archiwum prywatnyZdebel, archiwum prywatne Rybaczówka, www.rudaslaska.com.pl

16 Świętochłowice Potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Rozwój przemysłu na terenie przyczynił się do daleko idących przekształceń środowiska przyrodniczego - brak obecnie roślinności o charakterze naturalnym, a roślinność półnaturalna jest rzadka; Występują głównie zbiorowiska ruderalne, tereny parkowe (3,5% pow. miasta), wtórnie zadrzewione; Tereny ciekawe przyrodniczo to wyodrębnione zespoły florystyczno-faunistyczne (5) mające ogromne znaczenie dla funkcjonowania otaczających je ekosystemów: Zespół rolniczo-leśny północno-zachodnich Świętochłowic, Zespół wzgórza Hugona, Zespół parkowo leśny Piaśniki- Chropaczów, Zespół Parkowo- Leśny Planty Bytomskie, Zespół Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Skałka – stanowiący jednocześnie najbardziej popularną bazę sportowo- rekreacyjną miasta. Wyposażenie: stadion sportowy z torem żużlowym i boiskiem piłkarskim, kompleks boisk do gier w piłkę ręczną, koszykową i siatkową, korty tenisowe, kąpielisko, przystań kajakowa, tor speedrowerowy. Mistrzostwa Śląska Off-road, OSiR SkałkaOSiR Skałka, źródło: www.swietochlowice.pl Wąwóz na Wzgórzu Hugona, źródło: www.wikipedia.pl II Piknik Forteczny przy schronie Nr 39 (park w Piaśnikach); źródło: www.fotosi.pl

17 Piekary Śląskie Tereny zalesione – 5,3% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 0,45% pow. miasta, Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Obszary o dużej wartości przyrodniczej to: Kocie Górki, Winna Góra, Dolina Brynicy, Las Doblina, Las Lipka oraz łąki i stawy w Kozłowej Górze. Kozłowa Góra (Jezioro Świerklanieckie) – zbiornik utworzony dla celów militarno- obronnych w latach 1935-39. Obecnie jest źródłem zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Górnego Śląska, pełni funkcję przeciwpowodziową i jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Okolice zbiornika są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków. Szata roślinna i zwierzęca jeziora i jego okolic jest bardzo urozmaicona, występują gatunki pospolite, bardzo rzadkie w skali całego kraju lub regionu, a także objęte ochroną. Kopiec Wyzwolenia, źródło: www.krajobrazy.plPark Góra Kalwaria przy ulicy Bytomskiej; źródło: www.krajobrazy.pl Sowa uszatka na polach w pobliżu lasu Lipki fot. M.Szydłowski Zawody wędkarskie Kozłowa Góra Colmic 28.06.08 www.zawodywedkarskie.info Przystań wędkarska na zachodnim wale zbiornika Kozłowa Góra fot. Michał Szydłowski

18 Chorzów Skansen Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku (pow. 620 ha) – utworzony w latach 50-tych ubiegłego wieku na terenie w 75% pokrytym hałdami, odpadami pogórniczymi i komunalnymi oraz bagnami. Największy tego typy obiekt w Europie. Miejsce wypoczynku codziennego dla mieszkańców Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich oraz świątecznego nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego. Na terenie parku znajdują się m.in.: Tereny zalesione – 6,7% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 16,3% pow. miasta, Park Linowy Palenisko; poniżej Paintball Park Wesołe miasteczko, Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium, Górnośląski Park Etnograficzny, Stadion Śląski, Kąpielisko Fala, Paintball Park, Park Linowy Palenisko, Hala Wystaw Kapelusz, Kolejka Szynowa, Galeria Rzeźby Śląskiej, Zaplecze gastronomiczne Ścieżki rowerowe, Rosarium, Korty tenisowe, Ośrodek Harcerski, Strzelnica sportowa, Ośrodek jazdy konnej. Pola MarsowePlaża Śląski Ogród Zoologiczny Wesołe Miasteczko

19 Siemianowice Śląskie Tereny zalesione – 1,5% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 2,72% pow. miasta. Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Rezerwat przyrody Przełajka – łąki wilgotne, na których występują m.in.: storczyk szerokolistny, skrzyp błotny, wełnianka wąskolistna, knieć błotna. Zobaczyć tutaj można różnorodne gatunki ptaków tj.: skowronki, pokląskwy, potrzosy, bażanty, kuropatwy. 6 użytków ekologicznych, w tym: Park Pszczelnik – występowanie unikatowych w skali miasta gatunków roślin oraz wiele ciekawych, kilkusetletnich drzew, będących pozostałością dawniej rosnących tu borach, Bażantarnia – największy kompleks lasów w mieście, można tu spotkać jedynego ssaka średniej wielkości sarnę, bardzo rzadko łasicę, często liczne zające. 5 parków: Park Miejski, Park Górnik, Park Hutnik, Park Pszczelnik i Park Bytkowski; cztery pierwsze z nich zostały wpisane do rejestru zabytkowych założeń ogrodowych w Polsce. Basen w Parku Pszczelnik źródło: portal miejski Pole Golfowe www.slaskiklubgolfowy.pl Wiewiórka w Lasku Bytkowskim Plac zabaw w Parku Górnik źródło: portal miejski Ścieżka rowerowa w Bażantarni Park Pszczelnik źródło: portal miejski

20 Sosnowiec Tereny zalesione – 16,8% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 2,3% pow. miasta, Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Park Leśna – w dzielnicy Kazimierz Górniczy, dar górników z kopalni KWK Kazimierz dla okolicznych mieszkańców z 1966. W jego skład wchodzą dwa jeziora, las, 2 km ścieżek spacerowych z ławkami i placami zabaw, amfiteatr z muszlą koncertową, kawiarnie. Największą atrakcją parku jest mini-zoo. Dawny Ośrodek rekreacyjny Balaton - miejsce wypoczynku, w chwili obecnej bez infrastruktury z 10-cio ha zarybianym stawem z malowniczą wysepką, otoczony kompleksem leśnym o pow. 30 ha. Działa tu prywatna restauracja. Park Środula – powstający stopniowo od 1991 na nieużytkach po polach uprawnych zlikwidowanego PGR-u. Główną atrakcją parku jest oświetlony stok narciarski powstały na usypanej w tym celu górze o wys. 50 m. Park Leśna w Kazimierzu Górniczym : mini zoo oraz muszla koncertowa Stok narciarski w Parku Środula Ośrodek rekreacyjny Balaton fot. Archiwum prywatne

21 Dąbrowa Górnicza Tereny zalesione – 21,5% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 0,95% pow. miasta. Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Pustynia Błędowska - największy w Polsce obszar lotnych piasków pochodzenia fluwioglacjalnego (około 33 km²). Obszar objęty jest programem ochrony Natura 2000. Pochodzenie antropogeniczne - w wyniku intensywnej działalności okolicznych mieszkańców na terenie pustyni oraz wycinki drzew na potrzeby górnictwa i hutnictwa poziom wód gruntowych opadł do tego stopnia, że uniemożliwiło to rozwój roślin. Pogorie I, II. III i IV (Pojezierze Dąbrowskie) - zespół zbiorników wodnych będących zalanymi wyrobiskami piasku podsadzkowego wydobywanego na potrzeby okolicznych kopalń węgla. –Najstarsza Pogoria I (1943 r.) otoczona lasami oraz ośrodkami wypoczynkowymi, pensjonatami i klubami. –Użytek ekologiczny Pogoria II - miejsce gniazdowania kolonii mew śmieszek, kaczek i perkozów. –Pogoria III jest oazą windsurfingowców i żeglarzy. –Pogoria IV jest najnowszym, największym i najmniej zagospodarowanym obiektem. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - tereny chronione ze względu na wiele form krasowych, olbrzymie systemy jaskiniowe, przestrzenną zmienność zbiorowisk roślinnych wśród których jest wiele rzadkich gatunków. Południowo-wschodnia część Pustyni Błędowskiej www.wikipedia.pl Pogoria I -Spławikowe Zawody SSR Dąbrowy Górniczej –22.08.2010 źródło: www.rybobranie.pl Park Zielona źródło: Dariusz Nowak Park Zielona – Ścieżka dydaktyczna Uroczysko Zielona foto: Dariusz Nowak Pogoria IV - Ścieżka rowerowa foto: Dariusz Nowak Pogoria I –Przystań Jachtowa Klubu Tramp

22 Jaworzno Tereny zalesione– 34,1%, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 0,76% pow. miasta. Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Rezerwat Przyrody Dolina Żabnika – pow. 42,32 ha w obrębie rozległego kompleksu leśnego. Obejmuje całą dolinę potoku Żabnik, w której rosną rzadkie i zagrożone rośliny wodne, szuwarowe i torfowiskowe otoczone borami sosnowymi i mieszanymi. Bogata i zróżnicowana fauna zawierająca ponad 100 gatunków z czego 44 prawnie chronione. Obszar chronionego krajobrazu Dobra-Wilkoszyn – pow. 321,87 ha., powołany w celu ochrony rzadkich roślin i źródeł wody siarczanowej. Kompleks leśny tworzą głównie bory i lasy mieszane. Obok funkcji przyrodniczej pełni również funkcję naukową oraz dydaktyczną oraz rekreacyjną - zalewisko pogórnicze. Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny Sosina – zbiornik o pow. 50 ha, 30 ha zajmuje kompleks leśno-łąkowy położony wokoło zbiornika. W środkowej części zbiornika, na niewielkiej wyspie istnieje rezerwat ptactwa wodnego. W południowo-zachodniej części zbiornika znajduje się kąpielisko strzeżone - piaszczyste i trawiaste plaże, boiska do siatkówki plażowej, wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz amfiteatr. Zalew Sosina: Amfiteatr i scena, pole namiotowe, kort tenisowy fot. archiuwm prywatne Rezerwat Przyrody Dolina Żabnika - rzeka Żabnik fot. Krystyna Foryś

23 Katowice Tereny zalesione – 39,5%, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 3,14% pow. miasta, Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Szopienice - Borki zespół przyrodniczo – krajobrazowy na granicy Sosnowca i Katowic. Kompleks stawów o pow. 200 ha: Bagry, Morawa, Borki, Stawiki, Hubertus oraz kilka mniejszych. Powstały w miejscu dawnych wyrobisk piasku, w dolinach rzecznych Brynicy i Rawy. Różnorodność form faunistycznych i florystycznych, dogodne miejsce do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców dwóch miast. Dolina Trzech Stawów –usytuowany w kompleksie lasów Nadleśnictwa Katowice obr. Murcki. Wyposażenie: sieć stawów m.in. kąpielowy i "kajakowy", place zabaw, stoliki szachowe, stoły do ping-ponga, korty tenisowe, tor do jazdy na rolkach, boisko piłkarskie., bulodromy, place zabaw, ośrodek jeździecki, camping, restauracje i ogródki letnie. Do parku przylega lotnisko sportowe aeroklubu śląskiego. Odbywają się imprezy kulturalne - koncerty, festyny, spotkania z artystami, imprezy sportowe - zawody w biegach, kolarstwie, wędkarskie itp. Koncert promenadowy Od Bacha do Beatlesów – Filharmonia Zabrzańska www.estradaslaska.pl Szopienice Bagry, w tle Sosnowiec osiedle Naftowa III Katowicki Festiwal Biegu im. Jerzego Kukuczki na Dolinie Trzech Stawów Odpoczynek przy szachach w Dolinie Trzech Stawów Ośrodek rekreacyjny Bolina

24 Mysłowice Tereny zalesione – 25,1% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 0,26% pow. miasta, Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Ośrodek sportowo-wypoczynkowy Wesoła Fala – usytuowany w kompleksie lasów Nadleśnictwa Katowice. Zbiornik wodny, korty tenisowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, restauracja, klub jeździecki, koło wędkarskie oraz domki kempingowe do wynajęcia. Przechodzi tędy Szlak Wesołej Fali. W pobliskich lasach przebiegają trasy do jazdy konnej i biegów w psami. Odbywają się cykliczne zawody psich zaprzęgów (2009 r. Puchar Świata). Ośrodek rekreacyjny Słupna – w jego skład wchodzą kąpielisko i kompleks boisk do siatkówki plażowej (uważany za jeden z najładniejszych w kraju). Boiska służą do organizacji zawodów najwyższej rangi tj. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. Kąpielisko otwarte SłupnaOśrodek Wesoła Fala – Zalew oraz baza noclegowa Klubu Jeździecko-Tenisowego PURUSSłupna – boisko do siatkówki plażowej Silesiana 2009 Wyścigi Psich Zaprzęgów

25 Tychy Tereny zalesione – 28,5% pow. miasta, Parki spacerowo-wypoczynkowe – 2,85% pow. miasta, Wybrany potencjał przyrodniczy i rekreacyjny: Miasto otoczone dużymi kompleksami lasów: Leśnym Pasem Ochronnym oraz kompleksami leśnymi pozostałymi po Puszczy Pszczyńskiej (Lasy Jasień, Kobiórskie, Murckowskie, Podlesie). Na terenie miasta istniej 9 parków. Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - nad Jeziorem Paprocańskim, w obrębie lasów kobiórskich, łącznie 1.074,90 ha terenów zieleni. Wyposażenie ośrodka: przystań kajakowa, domki campingowe, pole namiotowe, plaża strzeżona z zapleczem, 3 boiska asfaltowe do gier zespołowych, plac zabaw dla dzieci, tor kajakowy 1000m, park z alejkami, zaplecze gastronomiczne. OW Paprocany fot. Archiwum prywatneXIV Perła Paprocan 7.11.2010 r. –coroczny bieg dookoła jeziora Paprocańskiego (7 km) Tychy Papiernia - miejsce rozpoczęcia zielonej trasy rowerowej OW Paprocany plac zabaw Ptactwo wodne w Parku Północnym Park Browarniany z muszlą koncertową i pijalnią piwa z 1899 roku www.wikipedia.pl

26 Dziękujemy za uwagę Górnośląski Związek Metropolitalny ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice tel: +48 (32) 253-0425 fax: +48(32) 253-0435 e-mail: biuro@gzm.org.pl www.gzm.org.pl Bogna GWOŹDZIEWICZ Agnieszka SZCZEPAŃSKA-GÓRA


Pobierz ppt "PERIURBAN PARKS Poprawa warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich Metropolia Silesia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google