Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MORS Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MORS Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej"— Zapis prezentacji:

1 MORS Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej
dla młodzieży w Zagórzu k/ W-wy dr med. Anna Serafin Projekt PROGRES realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: PROGRES

2 Projekt PROGRES i MORS Model MORS w Zagórzu k/W-wy –
„laboratorium dobrej praktyki” w ramach unijnego Programu EQUAL. Uzyskane doświadczenia i rezultaty oraz przygotowywane standardy służyć mają jako wytyczne do tworzenia kolejnych MORS-ów i rozwoju socjopsychiatrii młodzieżowej w Polsce.

3 Geneza powstania MORS Odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne wspierania młodzieży z zaburzeniami psychicznymi Brak poszpitalnego holistycznego wsparcia młodzieży z zaburzeniami psychicznymi Brak stosownych rozwiązań systemowych pomocy młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

4 Polska inicjatywa inspirowana sprawdzonym rozwiązaniem skandynawskim
Powstał w strukturach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy na bazie hostelu Inwestycja finansowana ze środków EQUAL i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

5 Kryteria doboru Młodzież (wiek 16-22) Dziewczęta i chłopcy
Dotknięci chorobą psychiczną (schizofrenia) Źle funkcjonujący społecznie, w tym przerywający naukę Zagrożeni dyskryminacją i marginalizacją Bez realnych szans na wejście na otwarty rynek pracy

6

7 Model rehabilitacji socjopsychiatrycznej w MORS
Nasz polski nowatorski model rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, oferuje „pod jednym dachem” w domowej atmosferze małego Ośrodka (na 10 osób): rehabilitację psychiatryczną, w tym psychoterapię, farmakoterapię oraz psychoedukację edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, oraz policealnym lub autorskie kształcenie zawodowe, rehabilitację społeczną i aktywizację zawodową oraz współpracę z rodzicami.

8 Leczenie Leczenie psychiatryczne (z farmakoterapią)
Leczenie somatyczne Opieka pielęgniarska Psychoterapia (indywidualna i grupowa) Psychoedukacja  Współpraca z rodzicami

9 Edukacja w MORS Liceum i szkoły policealne
Kształcenie zawodowe (ogrodnik, kucharz małej gastronomii)

10 Uspołecznianie Trening umiejętności społecznych
Trening codziennych obowiązków Wyjazdy uspołeczniająco - rehabilitacyjne Organizacja czasu wolnego Udział w życiu kulturalnym (wyjścia do teatru, kina) Forum beneficjenta Aktywacja zawodowa

11 Koła zainteresowań Koło kulinarne Koło komputerowo- fotograficzne
Koło sportowe Koło muzyczne Koło plastyczne Koło językowe

12 Standardy w MORS Wieloprofesjonalny Zespół Indywidualny Opiekun - IO
Indywidualny Program Rehabilitacyjny - IPR Społeczność terapeutyczna  Empowerment    Pobyty  stacjonarne lub dzienne Współpraca  …

13 MORS Międzyresortowość Współfinansowanie

14 Dla kogo MORS-y? MORS-y mogą być dla:
młodzieży z zaburzeniami ze spectrum schizofrenii i innymi zaburzeniami psychicznymi (zespół Aspergera, osobowość borderline, zaburzenia jedzenia, ADHD i inne) Oferta dla młodzieży, której pomoc w środowisku własnym nie jest wystarczająco skuteczna.

15 MORS i co dalej? Co stanie się z MORS-em po zakończeniu finansowania w ramach IW EQUAL (31 marca 2008)? Konieczność współfinansowania placówek MORS jako oferty wielodyscyplinarnej przez: NFZ, edukację i opiekę społeczną. Potrzeba nowych rozwiązań legislacyjnych dla prawnego umocowania MORS. Rozwój sieci placówek MORS w kraju, jako nowe rozwiązanie systemowe w Polsce…

16 Zapraszamy do Modelowego Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej
dla Młodzieży w Zagórzu k/W-wy

17

18 E-mail: progres@progres-equal.eu

19 Dziękuję za uwagę PROGRES


Pobierz ppt "MORS Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google