Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej MORS dla młodzieży w Zagórzu k/ W-wy dr med. Anna Serafin Projekt PROGRES realizowany w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej MORS dla młodzieży w Zagórzu k/ W-wy dr med. Anna Serafin Projekt PROGRES realizowany w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej MORS dla młodzieży w Zagórzu k/ W-wy dr med. Anna Serafin Projekt PROGRES realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL:

2 Projekt PROGRES i MORS Model MORS w Zagórzu k/W-wy – laboratorium dobrej praktyki w ramach unijnego Programu EQUAL. Uzyskane doświadczenia i rezultaty oraz przygotowywane standardy służyć mają jako wytyczne do tworzenia kolejnych MORS-ów i rozwoju socjopsychiatrii młodzieżowej w Polsce.

3 Brak poszpitalnego holistycznego wsparcia młodzieży z zaburzeniami psychicznymi Geneza powstania MORS Odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne wspierania młodzieży z zaburzeniami psychicznymi Brak stosownych rozwiązań systemowych pomocy młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

4 Powstał w strukturach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy na bazie hostelu Polska inicjatywa inspirowana sprawdzonym rozwiązaniem skandynawskim Inwestycja finansowana ze środków EQUAL i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

5 Kryteria doboru Młodzież (wiek 16-22) Dziewczęta i chłopcy Dotknięci chorobą psychiczną (schizofrenia) Źle funkcjonujący społecznie, w tym przerywający naukę Zagrożeni dyskryminacją i marginalizacją Bez realnych szans na wejście na otwarty rynek pracy

6

7 Model rehabilitacji socjopsychiatrycznej w MORS Nasz polski nowatorski model rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, oferuje pod jednym dachem w domowej atmosferze małego Ośrodka (na 10 osób): rehabilitację psychiatryczną, w tym psychoterapię, farmakoterapię oraz psychoedukację edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, oraz policealnym lub autorskie kształcenie zawodowe, rehabilitację społeczną i aktywizację zawodową oraz współpracę z rodzicami.

8 Leczenie Opieka pielęgniarska Psychoterapia (indywidualna i grupowa) Leczenie psychiatryczne (z farmakoterapią) Leczenie somatyczne Psychoedukacja Współpraca z rodzicami

9 Edukacja w MORS Liceum i szkoły policealne Kształcenie zawodowe (ogrodnik, kucharz małej gastronomii)

10 Uspołecznianie Trening umiejętności społecznych Trening codziennych obowiązków Wyjazdy uspołeczniająco - rehabilitacyjne Organizacja czasu wolnego Udział w życiu kulturalnym (wyjścia do teatru, kina) Forum beneficjenta Aktywacja zawodowa

11 Koła zainteresowań Koło kulinarne Koło komputerowo- fotograficzne Koło sportowe Koło muzyczne Koło plastyczne Koło językowe

12 Standardy w MORS Indywidualny Opiekun - IO Indywidualny Program Rehabilitacyjny - IPR Wieloprofesjonalny Zespół Społeczność terapeutyczna Empowerment Pobyty stacjonarne lub dzienne … Współpraca

13 MORS Międzyresortowość Współfinansowanie

14 Dla kogo MORS-y? MORS-y mogą być dla: młodzieży z zaburzeniami ze spectrum schizofrenii i innymi zaburzeniami psychicznymi (zespół Aspergera, osobowość borderline, zaburzenia jedzenia, ADHD i inne) Oferta dla młodzieży, której pomoc w środowisku własnym nie jest wystarczająco skuteczna.

15 MORS i co dalej? Co stanie się z MORS-em po zakończeniu finansowania w ramach IW EQUAL (31 marca 2008)? Konieczność współfinansowania placówek MORS jako oferty wielodyscyplinarnej przez: NFZ, edukację i opiekę społeczną. Potrzeba nowych rozwiązań legislacyjnych dla prawnego umocowania MORS. Rozwój sieci placówek MORS w kraju, jako nowe rozwiązanie systemowe w Polsce…

16 Zapraszamy do Modelowego Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej dla Młodzieży w Zagórzu k/W-wy

17

18 www.progres-equal.eu E-mail: progres@progres-equal.eu

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej MORS dla młodzieży w Zagórzu k/ W-wy dr med. Anna Serafin Projekt PROGRES realizowany w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google