Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna odpowiedzialność biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Społeczna odpowiedzialność biznesu

2 Postrzeganie firm i ich roli w społeczeństwie

3 Postrzeganie firm przede wszystkim poprzez pryzmat podstawowych, codziennych ról – roli klienta, który chce kupić dobry produkt i być dobrze obsłużony, czy roli pracownika, który chce by go odpowiednio traktowano i uczciwie wynagradzano stanowi pierwszorzędne znaczenie określające społeczną odpowiedzialność biznesu. Etyczne i odpowiedzialne postępowanie, zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną czy sposób postępowania firmy w odniesieniu do środowiska naturalnego są uznawane za zagadnienia o drugorzędnym znaczeniu.

4

5 Ponad połowa dorosłych mieszkańców Polski jest zdania, że głównym zadaniem dużych firm w społeczeństwie jest generowanie zysku, płacenie podatków i zapewnianie miejsc pracy zgodnie z prawem. Tylko co ósmy Polak uważa, że firmy powinny także ustanawiać wyższe standardy społeczne, wychodzić poza wymagania prawa i pomagać w tworzeniu lepszych warunków społecznych dla wszystkich.

6

7 Odpowiedzialność społeczna firmy w wypowiedziach liderów opinii definiowana jest w trzech głównych wymiarach: 1. przestrzeganie prawa i prowadzenie rzetelnego i uczciwego biznesu zarówno w stosunku do klientów, pracowników jak i kontrahentów; 2. stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej wewnątrz firmy, gwarantującej pracownikom przestrzeganie ich praw oraz możliwości rozwoju; 3. działalność na rzecz społeczności, w której firma funkcjonuje, a więc uczestnictwo w akcjach charytatywnych, pomocowych, takich jak przekazywanie produktów, wparcie finansowe, wykorzystanie możliwości organizacyjnych i logistycznych firmy, organizacja imprez, pikników itp.

8

9 Z jednej strony możemy zaobserwować gotowość Polaków do takich zachowań konsumenckich, które stymulowałyby firmy do działań społecznie odpowiedzialnych, z drugiej zaś widzimy relatywnie wąsko postrzeganą rolę przedsiębiorstw w społeczeństwie, oraz przekonanie, że nie traktują one poważnie swoich obowiązków nawet na podstawowym, czysto „biznesowym” poziomie, a więc przestrzegania prawa oraz rzetelności i uczciwości wobec pracowników i klientów.

10

11

12 Stosunek ogółu społeczeństwa polskiego do przedsiębiorców i firm nie jest pozytywny. Składają się na to zarówno pewne pozostałości po poprzednim systemie gospodarczo-politycznym, jak i doświadczenia ostatnich lat transformacji gospodarczej, niestety obfitującej w szereg negatywnych zjawisk, takich jak wysokie bezrobocie, grupowe zwolnienia, nieprzestrzeganie kodeksu pracy, różnego rodzaju afery gospodarcze itp.

13 Obecnie głównymi źródłami informacji o postępowaniu firm w kwestiach społecznych, etycznych lub ekologicznych są rozmowy z innymi ludźmi oraz informacje z mediów.

14 CSR w C.P.U. ZETO Jelenia Góra

15

16

17

18 KODEKS ETYKI O wartości przedsiębiorstwa decydują nie tylko środki produkcji, kapitał i dochody, ale także panujące w nim zwyczaje i sposób traktowania pracowników. W działalności biznesowej należy kierować się standardami etycznymi, budować partnerskie relacje z klientami i pracownikami z poszanowaniem ich praw i godności.

19 Dbałość o dobre imię firmy
KODEKS ETYKI Dbałość o dobre imię firmy Pracownik działa w zgodzie z interesem Firmy i dba o jej dobrą reputację. kompetencje i uczciwość – cechy, na których opiera się nasza praca. Prezentujemy tylko i wyłącznie poglądy Firmy a nie nasze własne. Z wartości rzeczowych i intelektualnych Firmy jak i jej klientów korzystamy tylko zgodnie z prawem w zakresie, jakim jesteśmy do tego uprawnieni. Świadczymy usługi profesjonalnie zgodnie z odpowiednimi standardami. Nie fałszujemy danych w sprawozdawczości. Nie dopuszczamy do konfliktów wewnątrz jak i na zewnątrz Firmy. Nie czerpiemy korzyści materialnych z racji pełnionych obowiązków. Nie przystępujemy do przedsięwzięć biznesowych, które naruszają prawo. Nasza działalność gospodarcza nie może destruktywnie działać na środowisko naturalne. W miarę możliwości i kondycji Firmy angażujmy się w akcje dobroczynne i charytatywne regionu. przestrzegamy i stosujemy Krajowe przepisy antykorupcyjne (np. art. 229 KK, art.15 a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o CBA, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych) oraz postępujemy zgodnie z zasadami w nich określonymi. Popieramy również zasady związane z działaniami antykorupcyjnymi które są określone w innych aktach prawnych: -Amerykańska ustawa o przeciwdziałaniu korupcji za granicą (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). -Konwencje międzynarodowe: Konwencja OECD z 1997r., prawnokarna konwencja Strasburska z 1999r. i Konwencja ONZ z 2003r.

20 Relacje wewnątrz firmy
KODEKS ETYKI Relacje wewnątrz firmy Nie ma mniej lub bardziej ważnych stanowisk. Nie ma podziału „my „ i „oni” gdyż jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki w biznesie. Dbamy o porządek i bezpieczeństwo w miejscu naszej pracy. W razie wątpliwości korzystamy z wiedzy i fachowości innych pracowników firmy. Udzielamy rad i pomocy innym, którzy nas o to poproszą. Staramy się zachować równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. Niedopuszczalna w Firmie jest dyskryminacja i molestowanie. Niedopuszczalne w Firmie jest używanie narkotyków i alkoholu. Prywatność pracownika objęta jest tajemnicą. Pracownik powinien mieć zapewniony rozwój, jeżeli ma to podnieść jego kwalifikacje i przynieść korzyści firmie. Każdy pracownik zobowiązany jest również do przestrzegania najwyższego poziomu kultury osobistej, prezentowania wysokich walorów etycznych i moralnych, schludności pi elegancji, mając świadomość reprezentowania wizerunku przedsiębiorstwa. Nie nadużywamy własności firmy do użytku osobistego.

21 KODEKS ETYKI Szacunek dla innych Profesjonalizm
Dotrzymujemy obietnic w stosunku do klienta jak i pracowników. Konkurujemy zgodnie z prawem i zasadami etyki. Uczciwie kalkulujemy i operujemy nasza ceną. Klientów traktujemy uprzejmie, uczciwie i z szacunkiem. W przypadku pojawiających się problemów, doradzamy klientowi i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Rzetelnie informujemy klienta o odchyleniach jakościowych w realizacji usług. Profesjonalizm Znamy nasze obowiązki. Szanujemy czas klientów jak i współpracowników. Chronimy poufność danych naszych klientów oraz pracowników firmy. Precyzyjnie określamy warunki współpracy. Właściwie dopasowujemy ofertę do potrzeb klienta.

22

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Społeczna odpowiedzialność biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google