Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Postrzeganie firm przede wszystkim poprzez pryzmat podstawowych, codziennych ról – roli klienta, który chce kupić dobry produkt i być dobrze obsłużony,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Postrzeganie firm przede wszystkim poprzez pryzmat podstawowych, codziennych ról – roli klienta, który chce kupić dobry produkt i być dobrze obsłużony,"— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 Postrzeganie firm przede wszystkim poprzez pryzmat podstawowych, codziennych ról – roli klienta, który chce kupić dobry produkt i być dobrze obsłużony, czy roli pracownika, który chce by go odpowiednio traktowano i uczciwie wynagradzano stanowi pierwszorzędne znaczenie określające społeczną odpowiedzialność biznesu. Etyczne i odpowiedzialne postępowanie, zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną czy sposób postępowania firmy w odniesieniu do środowiska naturalnego są uznawane za zagadnienia o drugorzędnym znaczeniu. 3

4 4

5 Ponad połowa dorosłych mieszkańców Polski jest zdania, że głównym zadaniem dużych firm w społeczeństwie jest generowanie zysku, płacenie podatków i zapewnianie miejsc pracy zgodnie z prawem. Tylko co ósmy Polak uważa, że firmy powinny także ustanawiać wyższe standardy społeczne, wychodzić poza wymagania prawa i pomagać w tworzeniu lepszych warunków społecznych dla wszystkich. 5

6 6

7 Odpowiedzialność społeczna firmy w wypowiedziach liderów opinii definiowana jest w trzech głównych wymiarach: 1.przestrzeganie prawa i prowadzenie rzetelnego i uczciwego biznesu zarówno w stosunku do klientów, pracowników jak i kontrahentów; 2.stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej wewnątrz firmy, gwarantującej pracownikom przestrzeganie ich praw oraz możliwości rozwoju; 3.działalność na rzecz społeczności, w której firma funkcjonuje, a więc uczestnictwo w akcjach charytatywnych, pomocowych, takich jak przekazywanie produktów, wparcie finansowe, wykorzystanie możliwości organizacyjnych i logistycznych firmy, organizacja imprez, pikników itp. 7

8 8

9 Z jednej strony możemy zaobserwować gotowość Polaków do takich zachowań konsumenckich, które stymulowałyby firmy do działań społecznie odpowiedzialnych, z drugiej zaś widzimy relatywnie wąsko postrzeganą rolę przedsiębiorstw w społeczeństwie, oraz przekonanie, że nie traktują one poważnie swoich obowiązków nawet na podstawowym, czysto biznesowym poziomie, a więc przestrzegania prawa oraz rzetelności i uczciwości wobec pracowników i klientów. 9

10 10

11 11

12 Stosunek ogółu społeczeństwa polskiego do przedsiębiorców i firm nie jest pozytywny. Składają się na to zarówno pewne pozostałości po poprzednim systemie gospodarczo- politycznym, jak i doświadczenia ostatnich lat transformacji gospodarczej, niestety obfitującej w szereg negatywnych zjawisk, takich jak wysokie bezrobocie, grupowe zwolnienia, nieprzestrzeganie kodeksu pracy, różnego rodzaju afery gospodarcze itp. 12

13 Obecnie głównymi źródłami informacji o postępowaniu firm w kwestiach społecznych, etycznych lub ekologicznych są rozmowy z innymi ludźmi oraz informacje z mediów. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 O wartości przedsiębiorstwa decydują nie tylko środki produkcji, kapitał i dochody, ale także panujące w nim zwyczaje i sposób traktowania pracowników. W działalności biznesowej należy kierować się standardami etycznymi, budować partnerskie relacje z klientami i pracownikami z poszanowaniem ich praw i godności. 18

19 Dbałość o dobre imię firmy Pracownik działa w zgodzie z interesem Firmy i dba o jej dobrą reputację. kompetencje i uczciwość – cechy, na których opiera się nasza praca. Prezentujemy tylko i wyłącznie poglądy Firmy a nie nasze własne. Z wartości rzeczowych i intelektualnych Firmy jak i jej klientów korzystamy tylko zgodnie z prawem w zakresie, jakim jesteśmy do tego uprawnieni. Świadczymy usługi profesjonalnie zgodnie z odpowiednimi standardami. Nie fałszujemy danych w sprawozdawczości. Nie dopuszczamy do konfliktów wewnątrz jak i na zewnątrz Firmy. Nie czerpiemy korzyści materialnych z racji pełnionych obowiązków. Nie przystępujemy do przedsięwzięć biznesowych, które naruszają prawo. Nasza działalność gospodarcza nie może destruktywnie działać na środowisko naturalne. W miarę możliwości i kondycji Firmy angażujmy się w akcje dobroczynne i charytatywne regionu. przestrzegamy i stosujemy Krajowe przepisy antykorupcyjne (np. art. 229 KK, art.15 a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o CBA, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych) oraz postępujemy zgodnie z zasadami w nich określonymi. Popieramy również zasady związane z działaniami antykorupcyjnymi które są określone w innych aktach prawnych: -Amerykańska ustawa o przeciwdziałaniu korupcji za granicą (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). -Konwencje międzynarodowe: Konwencja OECD z 1997r., prawnokarna konwencja Strasburska z 1999r. i Konwencja ONZ z 2003r. 19

20 Relacje wewnątrz firmy Nie ma mniej lub bardziej ważnych stanowisk. Nie ma podziału my i oni gdyż jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki w biznesie. Dbamy o porządek i bezpieczeństwo w miejscu naszej pracy. W razie wątpliwości korzystamy z wiedzy i fachowości innych pracowników firmy. Udzielamy rad i pomocy innym, którzy nas o to poproszą. Staramy się zachować równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. Niedopuszczalna w Firmie jest dyskryminacja i molestowanie. Niedopuszczalne w Firmie jest używanie narkotyków i alkoholu. Prywatność pracownika objęta jest tajemnicą. Pracownik powinien mieć zapewniony rozwój, jeżeli ma to podnieść jego kwalifikacje i przynieść korzyści firmie. Każdy pracownik zobowiązany jest również do przestrzegania najwyższego poziomu kultury osobistej, prezentowania wysokich walorów etycznych i moralnych, schludności pi elegancji, mając świadomość reprezentowania wizerunku przedsiębiorstwa. Nie nadużywamy własności firmy do użytku osobistego. 20

21 Szacunek dla innych Dotrzymujemy obietnic w stosunku do klienta jak i pracowników. Konkurujemy zgodnie z prawem i zasadami etyki. Uczciwie kalkulujemy i operujemy nasza ceną. Klientów traktujemy uprzejmie, uczciwie i z szacunkiem. W przypadku pojawiających się problemów, doradzamy klientowi i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Rzetelnie informujemy klienta o odchyleniach jakościowych w realizacji usług. Profesjonalizm Znamy nasze obowiązki. Szanujemy czas klientów jak i współpracowników. Chronimy poufność danych naszych klientów oraz pracowników firmy. Precyzyjnie określamy warunki współpracy. Właściwie dopasowujemy ofertę do potrzeb klienta. 21

22 22

23 Dziękuję za uwagę 23


Pobierz ppt "1. 2 Postrzeganie firm przede wszystkim poprzez pryzmat podstawowych, codziennych ról – roli klienta, który chce kupić dobry produkt i być dobrze obsłużony,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google