Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w roku szkolnym 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w roku szkolnym 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w roku szkolnym 2014/2015

2 Kierunki pracy Ośrodka w bieżącym roku szkolnym 1. Wspomaganie szkół/placówek: - realizacja programów wspomagania; - prowadzenie/moderowanie szkoleń rad pedagogicznych; - prowadzenie wewnątrzszkolnej diagnozy osiągnięć uczniów. 2. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół/placówek: - oferta ponad 210 różnych form doskonalenia – w tym 22 grantów LKO; - realizacja 5 kursów nadających kwalifikacje zawodowe; - realizacja 4 szkoleń nadających uprawnienia; - organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

3 Kierunki pracy Ośrodka w bieżącym roku szkolnym 3. Rozwijanie systemu informacji pedagogicznej: - udostępnianie nauczycielom informacji o formach doskonalenia i dokształcania na terenie regionu, kraju; - upowszechnianie informacji o nowościach wydawniczych w zakresie literatury pedagogicznej. 4. Popularyzowanie przykładów dobrej praktyki: - zamieszczanie na stronie internetowej Ośrodka przykładów dobrej praktyki realizowanych w szkołach/placówkach; - propagowanie przykładów dobrej praktyki na wojewódzkich konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodek.

4 Nowe Pracownie Ośrodka * Pracownia Wspomagania Metodycznego Nauczycieli * Pracownia Wspomagania Wychowawczego Nauczycieli * Pracownia Wspomagania Kadry Kierowniczej Szkół/Placówek * Pracownia Organizacji Systemów Wspomagania Szkół/Placówek

5 Programy wspomagania szkół/placówek * Warsztat pracy wychowawcy klasy. * Motywowanie uczniów do uczenia się. * Od podstawy programowej do egzaminu zawodowego. - realizowane na zamówienie szkół/placówek na ich terenie - zgodne z wymaganiami MEN wobec szkół/placówek wynikającymi z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym - zakładają różnorodne formy aktywizacji nauczycieli – nie tylko szkolenia - elastyczne w realizacji planowanych działań - przewidziane do realizacji w ciągu trzech lat

6 Programy edukacyjne Ośrodka Między trudnościami a sukcesem Szkoła dla rodziców i wychowawców Szkoła klasy A

7 Szkoleniowe rady pedagogiczne 42 tematy – w tym (między innymi): - Budowanie harmonogramu działań służących podnoszeniu efektywności kształcenia - Jak pomóc uczniom w efektywnym uczeniu się ? - Konstruowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów - Jak oceniać zachowanie uczniów? - Formy i metody współpracy w gronie pedagogicznym - Promocja placówki oświatowej - Wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym

8 Diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów Testy „na wejście” (wrzesień 2014) dla: IV klasy szkoły podstawowej (j. polski, matematyka), I klasy gimnazjum (j. polski, matematyka, przyroda, historia), I klasy szkoły ponadgimnazjalne (j. polski, matematyka) Testy sumujące (maj 2015) dla: przedszkola (grupa kończąca) i klasy „0” szkoły podstawowej, klasy III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna, j. angielski) klasy V szkoły podstawowej (j. polski, matematyka, j. niemiecki, j. angielski), klasy VI szkoły podstawowej (j. angielski i niemiecki), klasy II gimnazjum (język polski i matematyka oraz języki angielski i niemiecki)

9 Granty Lubuskiego Kuratora Oświaty 22 różne bezpłatne formy szkoleniowe – * szeroki zakres adresatów: - nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych - dyrektorzy szkół/placówek oświatowych * termin realizacji: wrzesień – grudzień 2014 * termin zakończenia naboru – 5 września 2014

10 Kursy kwalifikacyjne 1. Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo. 2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. 3. Kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi. 4. Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. 5. Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

11 Kursy nadające uprawnienia Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku. Kurs dla kierowników placówek wypoczynku. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych. Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

12 Kursy doskonalące ponad 210 form o charakterze: warsztatów, forów dyskusyjnych, seminariów, zespołów metodycznych, konsultacji zespołowych i innych formy doskonalenia dla osób niebędących nauczycielami – np. Akademia Językowa ODN nowość: 10 form doskonalenia dla nauczycieli wychowania fizycznego

13 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Wydawnictwo Pearson Polska zapraszają do udziału w konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków Jak podnieść skuteczność nauczania języków obcych? Problemy i wyzwania lubuskich nauczycieli. która odbędzie się 19 września 2013 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w godz. 10.00 – 14.00. Patronat Marszałka Województwa Lubuskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty

14 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Informacja na temat oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w roku szkolnym 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google