Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Europejska Strategia Środowiska i Zdrowia - udział Polski w jej wdrażaniu COM(2003)338 final - 11 czerwiec 2003 Nina Wuczyńska Instytut Medycyny Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Europejska Strategia Środowiska i Zdrowia - udział Polski w jej wdrażaniu COM(2003)338 final - 11 czerwiec 2003 Nina Wuczyńska Instytut Medycyny Pracy."— Zapis prezentacji:

1 1 Europejska Strategia Środowiska i Zdrowia - udział Polski w jej wdrażaniu COM(2003)338 final - 11 czerwiec 2003 Nina Wuczyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

2 2 Europejska Strategia Środowiska i Zdrowia Wspólna Strategia trzech Dyrektoriatów Generalnych Komisji Europejskiej: DG Environment – Dyrektoriat ds. Środowiska DG Sanco – Dyrektoriat ds. Zdrowia DG Research – Dyrektoriat ds. Badań Naukowych

3 3 GŁÓWNE CELE STRATEGII Zredukowanie negatywnego wpływu czynników środowiskowych na zdrowie w krajach UE Rozpoznanie i prewencja nowych zagrożeń zdrowia wywoływanych przez czynniki środowiskowe Wzmocnienie kompetencji i potencjału UE niezbędnego dla wdrażania skutecznej polityki w zakresie zdrowia środowiskowego

4 4 Inicjatywa SCALE Science (Nauka) Children (Dzieci) Awareness (Świadomość) Legislation (Legislacja) Evaluation (Ocena)

5 5 Cykliczność Wdrażania Strategii Cykl I (2004-2010) Cykl II (2010-2015)

6 6 Priorytety pierwszego cyklu Choroby układu oddechowego u dzieci, astma, alergie Zaburzenia układu nerwowego i rozwoju Nowotwory wieku dziecięcego Zaburzenia gospodarki hormonalnej

7 7 Organizacja pracy Grupa Konsultacyjna 3 Techniczne Grupy Robocze

8 8 Rola Grupy Konsultacyjnej Kierowanie procesem wdrażania polityki zdrowia środowiskowego w Europie: -Podsumowanie i ocena wyników pracy Technicznych Grup Roboczych -Monitorowanie wdrażania przyjętego planu pracy -Formułowanie rekomendacji i kierowanie realizacją priorytetów Strategii

9 9 Członkowie Grupy Konsultacyjnej Przedstawiciele następujących krajów i instytucji: Kraje członkowskie UE i kraje akcesyjne Komisja Europejska Instytucje europejskie, np. Europejska Agencja Środowiska w Kopenhadze (EEA) Środowisko medyczne i naukowe Przemysł Europejska opinia publiczna – organizacje pozarządowe, stowarzyszenia konsumenckie i zawodowe Organizacje międzynarodowe, np.. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

10 10 3 Techniczne Grupy Robocze Wskaźniki zdrowia środowiskowego oraz najczęściej występujące zaburzenia stanu zdrowia/ choroby wywołane czynnikami środowiskowymi Zintegrowany Monitoring Środowiska i Zdrowia Potrzeby badawcze

11 11 Struktura organizacyjna procesu wdrażania Strategii Grupa Konsultacyjna Wskaźniki z.ś., choroby WskaźnikiChoroby Astma Nowotwory Zaburzenia rozwoju i ukł. nerwowego Monitoring zintegrowany BiomonitoringProj. pilotażowe Dioksyny & PCB Metale ciężkie Gospod. hormonalna Potrzeby badawcze

12 12 Główne zadania Grup Roboczych Ustalenie stanu wiedzy w danej dziedzinie szczegółowej Określenie braków i luk informacyjnych Zidentyfikowanie metod postępowania Zaproponowanie konkretnych działań Przygotowanie raportu – podstawa Programu Wykonawczego Strategii

13 13 Kryteria selekcji członków Grup Roboczych przez KE Ekspertyza i doświadczenie w danej dziedzinie szczegółowej Doświadczenie w programach o zasięgu europejskim Wysoki poziom reprezentatywności kraju/ instytucji

14 14 Plan Wdrażania Strategii Program Wykonawczy na lata 2004-2010 (propozycja programu – koniec marca 2004) Akceptacja Programu Wykonawczego przez Komisję Europejską – koniec maja 2004 Konferencja Ministerialna Środowisko i Zdrowie Budapeszt, czerwiec 2004

15 15 Podporządkowanie Grup Roboczych 1.Monitoring zintegrowany dioksyn i PCB DG ENV 2.Monitoring zintegrowany metali ciężkichDG ENV 3.Monitoring zintegrowany czynników zaburzających godpodarkę hormonalną DG ENV 4.Monitoring biologiczny dzieciDG ENV 5.Wskaźniki zdrowia środowiskowegoDG SANCO 6.Choroby ukł. oddechowego u dzieciDG SANCO 7.Zaburzenia rozwoju i ukł. nerwowegoDG SANCO 8.Nowotwory wieku dziecięcego DG SANCO 9.Potrzeby badawczeDG RTD/JRC

16 16 Działania Polski na rzecz środowiska i zdrowia – ocena Komisji Europejskiej Wysoka ocena współpracy międzyresortowej Wysoka ocena wyników programu wieloletniego Środowisko a Zdrowie – cele, założenia, podejście wieloresortowe oraz merytoryczna koncepcja programu polskiego (zintegrowany monitoring środowiska i zdrowia) zbieżne z koncepcją i wizją Strategii Europejskiej

17 17 Udział Polski w pracach związanych z wdrażaniem Strategii Grupa Konsultacyjna – 2 przedstawiciele Polski reprezentujący Min.Zdrowia i Min. Środowiska Grupy Robocze – 9 ekspertów polskich Choroby Układu Oddechowego – przewodniczący z Polski Monitoring Metali Ciężkich – wiceprzewodniczący z Polski Przedstawiciel Polski w Grupie Zadaniowej powołanej w ramach Komisji Europejskiej – bezpośredni udział w opracowywaniu Programu Wykonawczego

18 18 3 Konferencje RegionalneDwa Tygodnie Środowiska i Zdrowia w Europie WarszawaBrukselaRzym 6-7/109-10/1016-17/10 Monitoring: DioksynyBiomonitoringUkł. oddechowy Metale ciężkieWskaźnikiUkł. nerw., rozwój Gosp. hormonalnaPotrzeby badawczeNowotwory

19 19 Elektroniczne źródła informacji Environment & Health Mailbox : env-health@cec.eu.int env-health@cec.eu.int Environment & Health web-sites : http://europa.eu.int/comm/environment/health/index_en.htm http://www.environmentandhealth.org

20 20 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "1 Europejska Strategia Środowiska i Zdrowia - udział Polski w jej wdrażaniu COM(2003)338 final - 11 czerwiec 2003 Nina Wuczyńska Instytut Medycyny Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google