Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zdrowie i Życie Wyniki i d oświadczenia z pracy panelu głównego Zdrowie i życie Andrzej Matczewski, Iwona Nowicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zdrowie i Życie Wyniki i d oświadczenia z pracy panelu głównego Zdrowie i życie Andrzej Matczewski, Iwona Nowicka."— Zapis prezentacji:

1 1 Zdrowie i Życie Wyniki i d oświadczenia z pracy panelu głównego Zdrowie i życie Andrzej Matczewski, Iwona Nowicka

2 2 Zdrowie i Życie Uchwały Komitetu Sterującego z dnia 17 marca 2004 r: uchwała nr 1/04 w sprawie ustalenia metodologii przeprowadzenia pilotażowego projektu Foresight :uchwała nr 1/04 w sprawie ustalenia metodologii przeprowadzenia pilotażowego projektu Foresight : -kluczowe technologie, -panelowa dyskusja ekspertów, -metoda budowania scenariuszy zawartych w raportach

3 3 Zdrowie i Życie Podstawowe obszary tematyczne Chemikalia i farmaceutyki Bezpieczeństwo żywności Technologie w medycynie (zastosowanie)

4 4 Zdrowie i Życie uchwała nr 2/04 w sprawie ustalenia zasad i trybu doboru ekspertów pilotażowego projektu Foresight,uchwała nr 2/04 w sprawie ustalenia zasad i trybu doboru ekspertów pilotażowego projektu Foresight, uchwała nr 3/04 w sprawie wyboru wąskiej grupy ekspertów do pracy przy realizacji pilotażowego projektu Foresight :uchwała nr 3/04 w sprawie wyboru wąskiej grupy ekspertów do pracy przy realizacji pilotażowego projektu Foresight : - Prof. January Weiner - Prof. Alfred Zejc - Prof. Jan Gawęcki - Prof. Henryk Górecki

5 5 Zdrowie i Życie Wysłanie listów do instytucji i organizacji wytypowanych do zgłaszania kandydatów na eksperta i nadesłanie 141 ankiet w tym: 110 z kategorii nauka (powyżej 35 lat), 5 z kategorii nauka (poniżej 35 lat), 11 z kategorii administracja publiczna, 11 z kategorii organizacje pozarządowe, 4 z kategorii gospodarka.

6 6 Zdrowie i Życie WNIOSKI liczba zgłoszonych kandydatów była mniejsza niż się spodziewano, bardzo mała liczba osób poniżej 35 lat, brak przedstawicieli mediów; niewielu przedstawicieli gospodarki, administracji i organizacji pozarządowych, brak przedstawicieli wielu ważnych dyscyplin naukowych związanych z polem badawczym Zdrowie i Życie

7 7 Zdrowie i Życie Pierwsze posiedzenie wąskiej grupy ekspertów w dniu 27 kwietnia 2004 r. wstępna selekcja merytoryczna - zakwalifikowano 87 spełniających kryteria kandydatów na ekspertów w tym: -74 z kategorii nauka (w tym 4 poniżej 35 lat), -6 z kategorii organizacje pozarządowe (w tym 1 poniżej 35 lat), -5 z kategorii administracja publiczna, -2 z kategorii gospodarka

8 8 Zdrowie i Życie Wysłanie listów do wszystkich spełniających kryteria kandydatów na eksperta (lista 87 osób) z prośbą o zgłoszenie 3-5 kolejnych kandydatów. Wysłanie listów do instytucji i organizacji (113 szt.) z prośbą o uzupełnienie listy i wytypowanie po 3 kandydatów z brakujących kategorii oraz dziedzin nauki i technologii.

9 9 Zdrowie i Życie Uzyskano drogą internetową 233 ankiet w tym: 205 z kategorii nauka (w tym 18 poniżej 35 lat), 8 z kategorii inne organizacje, 7 z kategorii administracja publiczna, 7 z kategorii organizacje pozarządowe, 6 z kategorii gospodarka,

10 10 Zdrowie i Życie Kolejne posiedzenie wąskiej grupy ekspertów w dniach 21-22 czerwca 2004 r. powtórna selekcja merytoryczna – dobór kolejnych 108 kandydatów spełniających kryteria w tym: -95 z kategorii nauka (w tym 13 poniżej 35 lat), -4 z kategorii gospodarka, -3 z kategorii administracja publiczna, -3 z kategorii organizacje pozarządowe, -3 z kategorii inne organizacje, Łącznie w obu selekcjach merytorycznych wybrano 195 kandydatów na ekspertów.

11 11 Zdrowie i Życie Selekcja statystyczna – wybór metodą losowania 150 ekspertów bezpośredniego udziału w tym: -60 osób z pola Chemikalia i farmaceutyki, -50 osób z pola Bezpieczeństwo żywności, -40 osób z pola Technologie w medycynie. Kandydatów w wieku poniżej 35 lat i przedstawicieli grup innych niż nauka zakwalifikowano do odpowiednich grup ekspertów bez losowania.

12 12 Zdrowie i Życie selekcja statystyczna – wybór metodą losowania 150 ekspertów bezpośredniego udziału w tym: -60 osób z pola Chemikalia i farmaceutyki, -50 osób z pola Bezpieczeństwo żywności, -40 osób z pola Technologie w medycynie.

13 13 Zdrowie i Życie selekcja końcowa statystyczna – wybór metodą losowania ekspertów do głównego panelu tematycznego: wylosowano 17 osób (w tym 12 z kategorii nauka oraz po jednej z pozostałych kategorii), -pozostawiono 2 miejsca w celu uzupełnienia listy ekspertami wiodącymi znającymi zasady projektu Foresight oraz 1 miejsce dla przedstawiciela mediów. Posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw Pilotażowego Projektu Foresight w dniu 14 lipca 2004 r.: uchwała nr 4/04 w sprawie powołania składu panelu głównego Zdrowie i Życie: uzupełnienie listy 17 ekspertów 2 ekspertami z dawnej Grupy Inicjatywnej ds. Foresight: prof. Andrzej Matczewski, prof. Andrzej Jasiński

14 14 Zdrowie i Życie Metodyka pracy panelu głównego: Interaktywna praca w sieci - zgłaszanie propozycji na ręce przewodniczącego panelu - przekazywanie poszczególnych propozycji członkom panelu - opracowanie syntezy przez przewodniczącego panelu głównego i przekazanie członkom Ewaluacja projektu syntetycznego w trakcie zebrania panelu Interaktywna praca w sieci nad projektem końcowym Przekazanie wyniku pracy DSiRN MNiI i panelowi tematycznemu Zdrowie i Życie

15 15 Zdrowie i Życie Metodyka pracy panelu głównego: Interaktywna praca w sieci - zgłaszanie propozycji na ręce przewodniczącego panelu - przekazywanie poszczególnych propozycji członkom panelu - opracowanie syntezy przez przewodniczącego panelu głównego i przekazanie członkom Ewaluacja projektu syntetycznego w trakcie zebrania panelu Interaktywna praca w sieci nad projektem końcowym Przekazanie wyniku pracy DSiRN MNiI i panelowi tematycznemu Zdrowie i Życie

16 16 Zdrowie i Życie Podstawowe obszary tematyczne Propozycje Komitetu Sterującego Chemikalia i farmaceutyki Bezpieczeństwo żywności Technologie w medycynie (zastosowanie) Propozycje panelu głównego Technologie w medycynie Jakość życia Farmaceutyki

17 17 Zdrowie i Życie Obszary szczegółowe: Technologie w medycynie i.Prewencja pierwotna i wtórna edukacja prozdrowotna identyfikacja nowych czynników ryzyka opieka prenatalna (wczesne wykrywanie wad genetycznych i rozwojowych) wczesna korekta defektów genetycznych powszechne badania przesiewowe interakcje geny-środowisko w patogenezie chorób wczesna korekta defektów genetycznych medycyna prewencyjna i profilaktyka schorzeń o dużej skali społecznej (nowotwory, cukrzyca, otyłość i in.) diagnostyka i profilaktyka weterynaryjna (wybrane choroby zakaźne zwierząt, w tym głównie zoonozy (choroby odzwierzęce), ważne z punku widzenia ochrony zdrowia publicznego ii.Diagnostyka i terapia ważnych społecznie chorób

18 18 Zdrowie i Życie Zadania zespołów tematycznych: 1.Ocena propozycji doboru tematycznych obszarów szczegółowych 2.Ocena, uzupełnienie, skorygowanie, usunięcie propozycji tematów szczegółowych 3.Analiza wielokryteryjna nadanie poszczególnym tematom szczegółowym wag i wartości według kryteriów zaproponowanych przez panel główny uszeregowanie tematów 4.SWOT 5.Zwięzły opis wybranych tematów


Pobierz ppt "1 Zdrowie i Życie Wyniki i d oświadczenia z pracy panelu głównego Zdrowie i życie Andrzej Matczewski, Iwona Nowicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google