Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział INTRASTATINTRASTAT * Informacje ogólne * Akty prawne obowiązujące w 2006 roku * Dane teleadresowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział INTRASTATINTRASTAT * Informacje ogólne * Akty prawne obowiązujące w 2006 roku * Dane teleadresowe."— Zapis prezentacji:

1

2 Wydział INTRASTATINTRASTAT * Informacje ogólne * Akty prawne obowiązujące w 2006 roku * Dane teleadresowe

3 STATYSTYKA Rok 2004 miesiące V – XII zarejestrowano deklaracji Rok 2005 miesiące I – XII zarejestrowano deklaracji Przywóz 2004: Wywóz 2004: Przywóz 2005: Wywóz 2005:

4 STATYSTYKA Ilość podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji Maj Grudzień Kwiecień Grudzień

5 Uregulowania prawne Aktualnie obowiązujące akty prawne związane z INTRASTATEM 1.Rozporządzenie /WE/NR638/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady/EWG/Nr3330/91 Dz.U.L.102 z 07.IV.2004r. 2.Rozporządzenie Komisji WE/NR1982/2004 z dnia 18 listopada 2004r. wykonujące Rozporządzenie /WE/NR638/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i Rady z w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenie Rady /EW/Nr1901/2000 oraz /EWG/Nr3590/92 Dz.U.L.343/3 z dnia r,str.3 3.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2005 z dnia 24 listopada 2005 r.zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 w odniesieniu do uproszczenia rejestrowania ilości i specyfikacji szczególnych przepływów towarów (Dz.Urz.UE nr L307,z dnia ,str.8);

6 Uregulowania prawne Aktualnie obowiązujące akty prawne związane z INTRASTATEM 4. Wspólnotowy Kodeks Celny – Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z dnia 12.X.1992r. Dz.U.WEL302 z r. 5. Ustawa z dnia 19 marca 2004r. – Prawo celne Dz.U.Nr 68, poz. z dnia 20 kwietnia 2004r. 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Dz.U.N r z dnia 89, poz.846.Rozp.zmieniające: z dnia 2 2 grudnia 2004r. Dz.U Nr 28 2, poz. 2809, z dnia 20 grudnia 2005 r (Dz.U.z 2005 nr 257,poz.2154) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 ( Dz.U.z 2005 r.nr 260.poz.2178);

7 Zmiany Progi 2004 Przywóz PLN Wywóz PLN 2006 Przywóz PLN Wywóz PLN 2004 Przywóz PLN Wywóz PLN 2006 Przywóz PLN Wywóz PLN Asymilacji = Podstawowy Specyficzny = Szczegółowy

8 Internet Informacje Informacje ogólne Podstawy Prawne Program do tworzenia deklaracji Intrastat Dokumentacja obsługi podsystemu WEB-CEL Instrukcja INTRASTAT Specyfikacja XML Kontakty Linki

9 Internet Pomoc Kalkulator Taryfowy Taryfa Celna TARIC Taryfa Celna ISZTAR 2

10 Internet Wszelkie informacje dotyczące INTRASTATU można znaleźć na stronie internetowej Izby Celnej w Przemyślu klikając na grafikę przedstawioną po prawej stronie.

11 Siedziba INTRASTAT Właściwość miejscowa składania deklaracji INTRASTAT Adres dla doręczeń deklaracji oraz korespondencji Izba Celna ul. Podwisłocze Rzeszów Z dopiskiem INTRASTAT

12 Pytania Adres komórki INTRASTAT Izby Celnej w Przemyślu Pytania proszę kierować do...

13 Pytania c.d. Ogólnopolski HELP DESK całodobowy Izba Celna w Katowicach Wydział INTRASTAT Ul. Bielska 47a Cieszyn Telefon: 0-33 / lub 300

14 Wydział INTRASTAT Od poniedziałku do piątku 7.30 – Sprawy Merytoryczne Naczelnik: (017) (017) (017) Sprawy Techniczne (017)


Pobierz ppt "Wydział INTRASTATINTRASTAT * Informacje ogólne * Akty prawne obowiązujące w 2006 roku * Dane teleadresowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google