Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie makroekonomiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie makroekonomiczne"— Zapis prezentacji:

1 Giełda Papierów Wartościowych dziś i jutro Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9 grudnia 2013 r.

2 Otoczenie makroekonomiczne
EU GDP (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f accumulated GDP Poland 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9 1,1 2,2 18,1 Lithuania 2,9 -14,8 1,5 5,9 3,7 3,1 3,6 -2,3 Latvia -3,3 -17,7 -0,9 5,5 5,6 3,8 4,1 -12,1 Slovakia 5,8 -4,9 4,4 3,2 2,0 1,0 2,8 10,6 Estonia -4,2 -14,1 3,3 8,3 3,0 4,0 -5,0 Romania 7,3 -6,6 -1,1 0,7 Malta -2,8 1,7 0,8 1,4 1,8 6,5 Denmark -0,8 -5,7 -0,5 -4,4 Luxemburg -0,7 -4,1 0,3 0,0 Austria -3,8 2,1 2,7 0,6 Finland -8,5 -0,2 -2,7 Germany -5,1 4,2 0,4 Bulgaria 6,2 -5,5 0,9 3,4 Ireland -2,1 -6,1 France -0,1 -3,1 Coratia -6,9 -2 -1 0,2 -9,0 EU (28 countries) -4,5 2 -0,4 na -1,0 UK -4,0 -2,0 Sweden -0,6 6,6 2,5 EU (27 countries) -4,3 -0,3 Belgium 2,4 1,2 Czech Republic -1,3 Euro area (17 countries) -0.4  -1,2 Hungary -6,8 1,3 -1,7 Cyprus -1,9 0,5 -2,4 -8,7 -3,9 Netherlands -3,7 Italy -7,0 Slovenia -7,8 -5,2 Spain -1,4 -1,5 Portugal -2,9 -1,6 -3,2 -5,8 Polska jest największym nowym (akcesja w r.) członkiem Unii Europejskiej Liczba populacji wynosi ponad 38 milionów mieszkańców PKB Polski w 2011 r. wyniosło ok. 513 mln USD Polska - kluczowe statystyki: Wzrost PKB w 2010:      % Wzrost PKB w 2011:   % Wzrost PKB w 2012: % Prognoza wzrostu PKB w 2013: % Prognoza wzrostu PKB w 2014: % Zakumulowany wzrost PKB w : 18,1% Źródło: Ministerstwo Finansów, GUS, Eurostat, EBOR.

3 Pokolenie, które nie zna recesji
Korea Południowa 26 lata Niemcy 25 Polska 22 Australia Wielka Brytania 14 USA 10 Japonia 7 Źródło: Eurostat

4 Giełda w Warszawie Giełdy papierów wartościowych w Polsce:
1817 r. – otwarcie pierwszej giełdy w Warszawie 1991 r. – powstanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kwiecień 1991 powstanie GPW Listopad 1994 KDPW wydziela się z GPW Styczeń 1998 uruchomienie rynku instrumentów pochodnych Listopad 2000 uruchomienie systemu transakcyjnego WARSET Październik 2003 pierwsza spółka zagraniczna notowana na GPW Maj 2004 Polska członkiem Unii Europejskiej Lipiec 2005 pierwszy zagraniczny Członek Giełdy Sierpień 2007 uruchomienie rynku NewConnect Czerwiec 2008 GPW największą giełdą w CEE wg. kapitalizacji Wrzesień 2009 uruchomienie Catalyst Lipiec 2009 GPW partnerem strategicznym NYSE Euronext Kwiecień 2013 GPW wprowadza nowy system transakcyjny UTP Wybrane wydarzenia w historii GPW:

5 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Rynek kasowy (akcje i inne) Rynek instrumentów pochodnych (obligacje) Dane rynkowe i indeksy Towary Usługi post-transakcyjne Akcje Instrumenty dłużne Certyfikaty Inwestycyjne ETF Produkty strukturyzowane Warranty Kontrakty Futures Opcje Akcje 446 spółek, w tym 46 spółek zagranicznych, są notowane na Głównym Rynku (rynku regulowanym) Akcje 443 spółek, w tym 10 spółek zagranicznych, są notowane na rynku NewConnect (rynku alternatywnym) Instrumenty pochodne na różnorodne instrumenty bazowe (indeksy, akcje spółek, waluty) oraz opcje na WIG20 Segment ETP obejmujący m.in. ETFy, warranty, produkty strukturyzowane (w tym certyfikaty typu knock-out oraz factor), a także obligacje strukturyzowane Instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe, korporacyjne, komunalne, spółdzielcze i listy zastawne

6 Oferta GPW dla firm: rynki akcji, rynek obligacji
CATALYST GŁÓWNY RYNEK GPW (rynek regulowany) NEWCONNECT (Alternatywny System Obrotu) GPW Główny Rynek GPW - rynek akcji działający zgodnie z dyrektywami UE, obejmuje rynek kasowy dla spółek o wartości rynkowej powyżej 15 mln EUR oraz rynek instrumentów pochodnych. NewConnect - rynek, który umożliwia pozyskanie kapitału małym firmom, łączy młode, dynamicznie rozwijające się spółki z inwestorami oraz z Głównym Rynkiem GPW Catalyst - platforma obrotu dla obligacji korporacyjnych (sp. z o.o., spółki akcyjne, banki spółdzielcze) oraz komunalnych (jednostki samorządu terytorialnego) funkcjonuje od 1991 r. 447 notowanych spółek, w tym 46 zagranicznych kapitalizacja rynku: 873 mld zł funkcjonuje od 2007 r. 443 notowanych spółek, w tym 9 zagranicznych kapitalizacja rynku: 10,7 mld zł funkcjonuje od 2009 r. 172 emitentów wartość emisji obligacji na całym rynku: 624 mld zł Stan na 26 listopada 2013 r.

7 GPW na tle rynków europejskich
Źródło: FESE; w przypadku Moskwy i Londynu – WFE; rynki regulowane + alternatywne; kapitalizacja spółek krajowych

8 GPW na tle rynków europejskich (2)
Dynamika wartości obrotów na giełdach europejskich, I-III kw do I-III kw Wartość obrotów akcjami na GPW w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu r. wzrosła o 16,1% rdr W tym czasie wartość obrotów w regionie CEE wzrosła o 9,7%, podczas gdy wartość obrotów na wszystkich europejskich giełdach spadła o 2,0% Udział GPW w wartości obrotu akcjami w regionie CEE3 wyniósł od początku roku 59,3% 202% Udział GPW w obrotach akcjami w regionie CEE3 mld EUR 2 1 Źródło: FESE; obroty sesyjne w euro 2 Od r. BATS Chi-X Europe funkcjonuje w Europie jako giełda licencjonowana 3 dotyczy: GPW, Grupy CEESEG, giełdy bułgarskiej, rumuńskiej i słowackiej, źródło: FESE

9 GPW – europejski lider wzgl. liczby debiutów
Q1-Q3 2013 W pierwszych 3 kwartałach roku 2013 w Europie przeprowadzono 172 IPO (rynki regulowane + alternatywne) Udział GPW w całkowitej liczbie debiutów w Europie wyniósł 24% Londyńska Giełda Papierów Wartościowych utrzymała pozycję lidera pod względem liczby IPO Całkowita wartość IPO na GPW w 3 pierwszych kwartałach 2013 r. to 17 mln. Euro, co lokuje GPW na 7 pozycji w Europie. Źródło: PwC, IPO Watch Europe Reports

10 Zagraniczne spółki notowane na GPW
Kraje pochodzenia spółek zagranicznych notowanych na GPW Tegoroczne debiuty spółek zagranicznych INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE (Wlk. Brytania) IMMOFINANZ AG (Austria) PHOTON ENERGY N.V. (Holandia) AVIAAM LEASING (Litwa) PEIXIN INT. GROUP (Republika Chińska) MILESTONE MEDICAL (USA) 56 zagranicznych spółek notowanych na GPW (46 na Głównym Rynku oraz 10 na NewConnect) 27 zagranicznych spółek zadebiutowało na GPW od początku 2011 roku (na Głównym Rynku i NewConnect). Źródło: GPW, YTD.

11 GPW – pełny dostęp do rynku kapitałowego
Dlaczego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie? Korzystne warunki makroekonomiczne – przewidywany wzrost PKB Polski w 2013 r. wynosi 1,8 %, podczas gdy średnia dla UE27 wynosi 0,4% Obecność na największym rynku w Europie Środkowo Wschodniej Dostęp do szerokiej bazy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych Rozpoznawalność przez międzynarodowe instytucje finansowe, działające na GPW Dostępność różnych źródeł finansowania – np. poprzez emisję długu na Catalyst 31 lokalnych + 26 zagranicznych (z 11 krajów) domów maklerskich działających na GPW Societe Generale SA, BNP Paribas Arbitrage SNC Raiffeisen Centrobank AG Concorde Securities Ltd, Equilor Investment IP Intercapital Markets AD ING Bank NV Renaissance Securities, Dragon Capital, SIB (Cyprus) Ltd. Orion Securities Wood & Company, Cyrrus, Fio Banka Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, JP Morgan Securities Ltd, Goldman Sachs International, HSBC BANK, Merrill Lynch International, Liquidnet Europe, UBS Ltd, Wedbush Europe Ltd., Morgan Stanley & Co International Plc, VTB Capital Plc Neonet Securities AB UniCredit Bank AG

12 System Transakcyjny UTP
Możliwości WARSET Parametry UTP Liczba przychodzących komunikatów/sekunda (podczas sesji) 750 20 000 Liczba transakcji/dzień W pełni skalowalna Liczba wychodzących komunikatów z danymi rynkowymi/dzień Wewnętrzne opóźnienie systemu transakcyjnego 60ms 0,15ms System wykorzystywany na giełdach NYSE Euronext w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli Otwarcie na nowe kategorie inwestorów, w tym stosujących handel wysokich częstotliwości Szersza paleta funkcjonalności (w tym nowe typy zleceń), a także umożliwienie notowania instrumentów w nowych segmentach rynku, dedykowanych określonym grupom produktów (np. warranty i produkty strukturyzowane)

13 Nowy Indeks WIG30 W jakim celu?
WIG30 pełniej odzwierciedla obecną wielkość rynku i liczbę notowanych spółek na Głównym Rynku GPW WIG30 lepiej odwzorowuje strukturę sektorową spółek notowanych na Głównym Rynku WIG30 zwiększa płynność dodatkowej grupy spółek, co przekłada się na wzrost atrakcyjności rynku akcji, a w przyszłości stymulowanie rozwoju rynku instrumentów pochodnych WIG30 zwiększa zainteresowanie inwestorów oraz analityków walorami nowych spółek w indeksie, co przekłada się na wzrost obrotów na tych spółkach WIG30 może potencjalnie przyczynić się do pojawienia się na GPW największych spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, które zainteresowane są obecnością w głównym indeksie Do końca 2014 r. licencja na WIG30 będzie bezpłatna

14 Nowe indeksy na GPW Wraz z wprowadzeniem indeksu WIG30 GPW zdecydowała o zwiększeniu liczby uczestników w indeksie średnich spółek – mWIG40 oraz indeksie małych spółek – sWIG80. Od marca 2014 r. GPW rozpocznie publikację indeksów WIG50 i WIG100 W skład portfela indeksu WIG50 wejdzie 50 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Indeks WIG50 będzie indeksem cenowym. W skład portfela indeksu WIG100 wejdzie 100 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. WIG100 będzie indeksem typu cenowego. Indeks WIG50 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych.

15 Wprowadzenie do produktów strukturyzowanych
Czym są produkty strukturyzowane? Co inwestor powinien wiedzieć Wybrane produkty inwestycyjne na GPW Wybór odpowiedniego produktu

16 Czym są produkty strukturyzowane
"Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości instrumentu bazowego (np. cena akcji, surowca; wartość indeksu)" "Produkt inwestycyjny stworzony dla Państwa przez emitenta, który pozwala zarobić w określonych warunkach rynkowych. Poziom straty możliwy do poniesienia przez inwestora rózni się w zależności od typu instrumentu."

17 Produkty ETP od kuchni Składnikami często są: Akcje Opcje Obligacje
Można tak… lub tak… Składnikami często są: Akcje Opcje Obligacje Futures Depozyt Tutaj gotuje dla nas emitent

18 Przykładowe profile wypłat (produkty)

19 Klasyfikacja produktów ETP
PRODUKTY INWESTYCYJNE PRODUKTY LEWAROWANE 100% OCHRONA kapitału CZĘŚCIOWA ochrona kapitału BEZ ochrony kapitału BEZ knock-out’u Z Knock-out’em

20 Co oferuje rynek ETP Dostęp do szerokiej bazy instrumentów bazowych
np: ropa, złoto, srebro, indeksy zagraniczne, akcje polskich i zagranicznych spółek, obligacje skarbowe, waluty Szeroka paleta instrumentów z pełną lub częściową ochroną kapitału, naśladujące stopę zwrotu instrumentu bazowego, pozwalające zarabiać na spadkach, z dźwignią, bez dźwigni, strategie itd. I wiele więcej, o czym będzie mowa w dalszej części prezentacji

21 Przykładowe instrumenty bazowe

22 Dywersyfikacja geograficzna
Mogą to być produkty indeksowe lub oparte o akcje konkretnej spółki zagranicznej Europa Rosja USA Polska Kazachstan Chiny Turcja Indie Brazylia Ryzyko Walutowe

23 O czym powinien wiedzieć inwestor
Zasady handlu Emitenci Płynność na rynku ETP

24 Zasady handlu Wszystkie produkty strukturyzowane notowane sa w tzw. systemie animatora rynku Jest tylko jeden animator, którym zazwyczaj jest emitent. Zapewnie on płynność na tych instrumentach Wolumen obrotu, w przypadku prodkutów ETP, nie jest dobrym miernikiem płynności Brak animatora powoduje zawieszenie instrumentu Handel odbywa się w sposób analogiczny do handlu akcjami. Inwestor poza standardowym rachunkiem maklerskim nie potrzebuje żadnych dodatkowych kont czy uprawnień. Handel odbywa się w minimalnie zmienionym okresie czasu niż handel akcjami. Faza notowań ciągłych trwa od 9:05 do 16:50

25 Emitenci

26 Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe
Omawiane produkty: 100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

27 100% ochrony kapitału - definicja
Obligacje i certyfikaty z gwarancją Obligacje i certyfikaty z gwarancją emitowane są na określony termin Produkty te zapewniają zwrot zainwestowanego kapitału w 100% na koniec życia produktu. W trakcie życia produktu jego cena może spaść poniżej ceny emisji i ulegać znacznym wahaniom Zysk z inwestycji zależy od: efektywności instrumentu bazowego (doboru przez emitenta właściwego instrumentu bazowego i odpowiedniej strategii) wypłacalności emitenta okresu trwania instrumentu Zamiast korzyści w wysokości rynkowej stopy procentowej, produkty te oferują: A) kupon wyższy od rynkowej stopy procentowej lub B) udział (partycypację) we wzroście lub spadku instrumentu bazowego Im wyższy współczynnik partycypacji tym większe możliwości zysku (i ostrzejsze warunki brzegowe), np. 80% dodatkowego zysku 100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

28 100% ochrony kapitału - przykład
Zazwyczaj produkty ze 100% ochroną kapitału są połączeniem lokaty i opcji binarnej. Przykład: Oprocentowanie lokaty w banku 4% Cena produktu – 1000 pln Termin wykupu – 1 rok Obecny poziom WIG20 wynosi 2400 pkt. Z wpłaconego 1000 pln, emitent lokuje 961,54 pln na rocznej lokacie (961,54*1,04=1000), co zagwarantuje 100% ochrony kapitału Pozostała kwota (38,46 pln) jest inwestowana w zakup opcji binarnej o rocznym terminie wygaśnięcia, na zakup indeksu WIG20 po kursie wykonania 2500 pkt. Jeśli, w terminie wykupu indeks wyniesie powyżej 2500 pkt. inwestor otrzyma stałą kwotę, np. w wysokości 80 pln. W przeciwnym wypadku opcja wygaśnie bez wartości. Łącząc opcję z lokatą uzyskaliśmy produkt ze 100% ochroną kapitału 100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

29 Przykład: Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe
Certyfikaty Bonusowe 100% ochrony kapitału

30 Przykład: BZWPR0714 - Wzór na kwotę wykupu: obecnie ok. 2581 pkt 5,25%
Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe 100% ochrony kapitału obecnie ok pkt 5,25% ok. 21% ok.2126 pkt.

31 Trackery - definicja Certyfikaty indeksowe - TRACKERY
TRACKER (ang. tropiciel) naśladuje efektywność instrumentu bazowego w stosunku 1:1 Dzięki prostej strukturze można łatwo określić wartość certyfikatu. Należy pomnożyć cenę instrumentu bazowego przez współczynnik subskrypcji (ułamek instrumentu bazowego, który można otrzymać za jeden certyfikat) Odmianą certyfikatu indeksowego na spadek jest SHORT TRACKER (również certyfikaty na indeksy typu SHORT) Trackery są w pełni podatne na ryzyko rynkowe. Inwestor powinien mieć na uwadze współczynnik subskrypcji oraz potencjalne zabezpieczenia kursów walutowych. Dla instrumentów bazowych notowanych w innych walutach niż PLN istotne może być ryzyko walutowe. Na GPW są notowane 110 trackerów (long i short) w tym 17 na towary (m.in. złoto, ropa, cukier, kakao, kawa itp.) 100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

32 Trackery – profile wypłaty
100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Wartość instrumentu bazowego Certyfikaty Bonusowe

33 Trackery – przykład Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe
100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

34 Trackery – przykład (2) SHORT TRACKER - ROPA TYPU BRENT
100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe Źródło: GPW, RCB. Stan na

35 Trackery – przykład (3) LONG TRACKER - KAWA Certyfikaty Indeksowe
100% ochrony kapitału LONG TRACKER - KAWA Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

36 Certyfikaty dyskontowe
Certyfikaty dyskontowe emitowane są na określony termin Umożliwiają inwestorowi osiągnięcie zysku przy rynku delikatnie rosnącym, spadającym, bądź znajdującym się w trendzie bocznym W momencie kupna udzielane jest dyskonto ceny. Oznacza to, że inwestycja w certyfikat dyskontowy jest tańsza niż inwestycja w odpowiadający mu instrument bazowy W zamian za dyskonto, cena certyfikatu może wzrosnąć tylko do określonego maksymalnego pułapu, tzw. CAP’a Jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie powyżej CAP’a, inwestor nie będzie czerpał zysku z dalszego wzrostu ceny instrumentu bazowego ponad ten pułap Inwestorzy poniosą straty jeśli instrument bazowy spadnie poniżej ceny zakupu certyfikatu 100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

37 Certyfikaty dyskontowe – profil wypłaty
Zysk/strata Certyfikat dyskontowy 100% ochrony kapitału Zyskowność pozycji w momencie zakupu certyfikatu Poziom CAP Certyfikaty Indeksowe Dyskonto cenowe Zakup certyfikatu Certyfikaty Dyskontowe Wartość instrumentu bazowego Certyfikaty Bonusowe Cena instrumentu bazowego w momencie zakupu certyfikatu

38 Certyfikaty dyskontowe – przykład
100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

39 Certyfikaty dyskontowe – przykład (2)
Przykład (dane z ): Cena akcji KGHM S.A.: 155,00 PLN Cena certyfikatu: 125,00 PLN CAP certyfikatu: 150,00 PLN 100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Scenariusze dla akcji KGHM S.A. w ostatnim dniu notowań ( ): Cena akcji Zysk na akcji Zysk na certyfikacie A) 180 zł 25 zł B) 155 zł 0 zł C) 135 zł -20 zł 10 zł D) 110 zł -45 zł -15 zł Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe E) 190 zł 35 zł 25 zł F) 200 zł 45 zł G) 100 zł -55 zł -25 zł H) 90 zł -65 zł -35 zł

40 Cena akcji ostatniego dnia
Certyfikaty dyskontowe – przykład (2) kont. Przykład: Stopa zwrotu certyfikatu w terminie do wykupu (jeżeli w dniu wykupu cena KGHM >= 150 PLN), wyniesie = ( )/125=20% 20% na akcjach KGHM zarobimy, gdy kurs wzrośnie do 186 PLN (20% ze 155 PLN) 100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Zysk/Strata Cena akcji KGHM CAP Certyfikaty Dyskontowe Cena certyfikatu + Certyfikaty Bonusowe Cena akcji ostatniego dnia notowań - 125 150 155 186 Certyfikaty dyskontowe polegają na kupnie instrumentu bazowego i sprzedaży opcji kupna. Jak samemu „zrobić” certyfikat dyskontowy?

41 Certyfikaty bonusowe Certyfikaty bonusowe Certyfikaty Indeksowe
Certyfikaty bonusowe emitowane są na określony termin Certyfikat umożliwia osiągnięcie dodatkowego zysku, jeśli w trakcie jego życia cena instrumentu bazowego pozostaje ponad ustaloną barierą Jeśli w trakcie życia certyfikatu cena instrumentu bazowego spadnie poniżej bariery, bonus się dezaktywuje, a certyfikat naśladuje instrument bazowy w stosunku 1:1 Odległość od bariery stanowi ochronę tylko w przypadkach niewielkich spadków cen Zysk certyfikatu może być ograniczony jeśli został ustalony maksymalny pułap CAP W trakcie emisji określa się: poziom bonusa poziom bariery ewentualny max. pułap (CAP), ograniczający wzrost certyfikatu Cena certyfikatu bonusowego w momencie emisji odpowiada mniej więcej cenie instrumentu bazowego 100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

42 Certyfikaty bonusowe – profil wypłaty
Certyfikaty bonusowe bez poziomu CAP 100% ochrony kapitału Bariera Certyfikaty Indeksowe Bonus Certyfikaty Dyskontowe Wartość instrumentu bazowego Certyfikaty Bonusowe

43 Certyfikaty bonusowe – profil wypłaty (2)
Certyfikaty bonusowe z poziomem CAP 100% ochrony kapitału Bariera Certyfikaty Indeksowe CAP Bonus Certyfikaty Dyskontowe Wartość instrumentu bazowego Certyfikaty Bonusowe

44 Certyfikaty bonusowe – profil wypłaty (3)
Certyfikaty bonusowe z poziomem CAP równym bonusowi 100% ochrony kapitału Bariera Certyfikaty Indeksowe Bonus = CAP Certyfikaty Dyskontowe Wartość instrumentu bazowego Certyfikaty Bonusowe

45 Certyfikaty bonusowe – przykład
100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Certyfikaty Dyskontowe Certyfikaty Bonusowe

46 Certyfikaty bonusowe – przykład kont.
Przykład 2 (zasada działania): Cena akcji PKOBP S.A. 36,5 PLN Poziom Bariery 27,5 PLN Poziom CAP = Bonus 40 PLN Cena certyfikatu 34 PLN Stopa zwrotu (potencjalna) 17,65% 100% ochrony kapitału Certyfikaty Indeksowe Cena akcji PKO BP 36,5 Zysk/Strata Certyfikaty Dyskontowe 40 CAP Cena certyfikatu Cena certyfikatu + 27,5 BARIERA Certyfikaty Bonusowe Cena akcji PKO BP -

47 Gdzie znaleźć Warunki Końcowe „Final Terms”?

48 Sposób wyboru właściwego certyfikatu
1. Wybór instrumentu bazowego (spółki/indeksu /towaru) 2. Instrument bazowy - wzrost/spadek? 3. Poziom ryzyka gwarancja kapitału? dźwignia? 4. Czas inwestycji (termin wygasania/open end) 5. Wybór właściwego rodzaju certyfikatu 6. Kupno wybranego certyfikatu

49 Wyszukiwarka produktów

50

51 Stale rozwijana oferta produktów strukturyzowanych
Szeroka paleta typów instrumentów: Zalety inwestycji w produkty strukturyzowane: Certyfikaty z ochroną kapitału Obligacje strukturyzowane Certyfikaty TRACKER Certyfikaty dyskontowe Certyfikaty bonusowe Certyfikaty Twin-Win Certyfikaty ekspresowe Certyfikaty odwrotnie zamienne (COZ) Certyfikaty TURBO (knock-out) Certyfikaty FAKTOR Warranty Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu, pełna informacja o produkcie i o emitencie; Różnorodność strategii: Ochrona kapitału przy jednoczesnym udziale w zyskach; Osiąganie wyższych zysków niż przy bezpośredniej inwestycji w produkt bazowy; Zarabianie na wzrostach albo na spadkach instrumentów bazowych; Łatwy dostęp do nowych rynków i nowych instrumentów. Elastyczność - możliwość sprzedaży instrumentu na rynku wtórnym i wycofania się z inwestycji przed terminem wykupu przez emitenta; Przejrzystość - znana formuła wypłaty, którą w momencie wykupu oferuje dany instrument; Dostępność - wszystkie produkty giełdowe dostępne są za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim; Niskie koszty - prowizja taka sama jak dla transakcji na akcjach na GPW.

52 Pytania

53 Maciej Wojdyła Dział Rozwoju Sieci Biznesowej GPW tel.: (22) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel. (022) , fax (022)


Pobierz ppt "Otoczenie makroekonomiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google