Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA Warszawa, wrzesień 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA Warszawa, wrzesień 2012."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA Warszawa, wrzesień 2012

2 Agenda Grupa Kapitałowa Prezentacja Spółki Inwestycje Władze Spółki
Kontakt

3 VENTURION INVESTMENT FUND S.A.
Struktura akcjonariatu zapewniająca stabilność i efektywność w zakresie realizacji strategii. Jasno określony profil działalności i strategia dalszego rozwoju Spółki. Zespół posiadający wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Działalność na perspektywicznym i ciągle rozwijającym się rynku venture capital. W roku 2011 nastąpił wzrost wartości rynku Europy Środkowo-Wschodniej o około 57% w stosunku do roku poprzedniego.

4 Grupa kapitałowa

5 Inwestycja PCH w VENTURION
3 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A. (obecnie VENTURION INVESTMENT FUND S.A.). 17 i 29 sierpnia 2012 roku nastąpiło zwiększenie zaangażowania PCH CAPITAL S.A. w Spółkę poprzez nabycie akcji zwykłych, a 31 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd objęły łącznie akcji nowej emisji. VENTURION INVESTMENT FUND S.A. (dot. APACHE QUEST S.A.) – kurs zamknięcia w ASO w okresie – Jednostkowa średnia cena nabycia akcji VENTURION INVESTMENT FUND S.A. przez PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. wyniosła 0,11 zł. W dniu 31 sierpnia 2012 roku wartość akcji VENTURION INVESTMENT FUND S.A. na NewConnect wynosiła 0,44 zł.

6 PCH CAPITAL S.A. Portfel inwestycyjny o wartości ponad ,00 zł. Jeden właściciel – Pan Piotr Marek Chmielewski poprzez spółkę ROWING CAPITAL Ltd. Inwestycje strategiczne prowadzone w ramach trzech wyspecjalizowanych funduszy oraz własny licencjonowany autoryzowany doradca na NewConnect i Catalyst (RUNICOM CORPORATE FINANCE). Wysokie kompetencje i bogate doświadczenie osób zarządzających i nadzorujących.

7 Projekty strategiczne PCH CAPITAL
PCH CAPITAL S.A. RUNICOM S.A. inwestycje w branży TMT podmiot notowany na GPW w alternatywnym systemie obrotu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. inwestycje typu venture capital IMMOFUND S.A. inwestycje w nieruchomości planowane upublicznienie podmiotu

8 Prezentacja Spółki

9 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu. Akcje serii B, C oraz D są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 31 sierpnia 2012 roku zakończyła się subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Obecnie trwa rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, a następnie Zarząd wystąpi do GPW z wnioskiem o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu.

10 Struktura akcjonariatu
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E struktura akcjonariatu przedstawiać się będzie następująco: Podmiot należący do Pana Piotra Marka Chmielewskiego - PCH CAPITAL S.A. kontroluje w 100% P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.

11 Profil działalności Podstawową działalność VENTURION INVESTMENT FUND S.A. stanowi nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Realizując projekty inwestycyjne VENTURION INVESTMENT FUND S.A. dąży do osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Naszym celem jest identyfikacja obiecujących przedsięwzięć, które dzięki zaangażowanemu przez nas kapitałowi oraz dodatkowemu wsparciu w postaci wiedzy i doświadczenia, mają szansę na szybki wzrost wartości. 

12 Strategia Utrzymywanie wysokiej płynności kapitału – inwestycje o krótkim horyzoncie czasowym (do 5 lat). Szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych dzięki utrzymywaniu aktywów gotówkowych. Motywowanie zarządów spółek portfelowych przez wdrażanie programów motywacyjnych opartych o emisje instrumentów finansowych bazujących na wzroście wartości spółek portfelowych oraz kursów ich akcji. Aktywne wsparcie działalności operacyjnej i zarządczej spółek portfelowych, m.in. przez udział w radach nadzorczych i zarządach spółek portfelowych. Umożliwienie udziału inwestorom zewnętrznym we współinwestowania w spółki portfelowe. Stosowanie różnych dróg wyjścia z inwestycji: inwestor strategiczny, fuzje, IPO, transakcje prywatne, wykup menadżerski. Realizowanie inwestycji i dezinwestycji poprzez stosowanie optymalnych rozwiązań podatkowych.

13 Inwestycje

14 Główne cele inwestycyjne
VENTURION INVESTMENT FUND prowadzi dwa rodzaje inwestycji: inwestycje w spółki niepubliczne, w celu wsparcia ich rozwoju – inwestycje w spółki niepubliczne znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu, zapewnienie wsparcia finansowego i merytorycznego, w celu umocnienia pozycji potencjalnego podmiotu i budowania jego wyceny. Sprzedaż w transakcjach prywatnych inwestorowi branżowemu lub finansowemu lub w ofercie publicznej czy na publicznym rynku wtórnym po wprowadzeniu do obrotu regulowanego lub alternatywnego, transakcje oportunistyczne - pakiety mniejszościowe stwarzające szanse ponadprzeciętnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Wszystkie inwestycje są realizowane w oparciu o analizę fundamentalną, tj. czynniki ilościowe (m.in. analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena), jak również czynniki jakościowe (m.in. ocena zarządu, analiza strategii spółki, jakość komunikacji z inwestorami).

15 Case study 1/2 Inwestycje w spółki niepubliczne, w celu wsparcia ich rozwoju FISH Project S.A. - producent m. in. marynat i salinat śledziowych oraz marynat gorących. Działalność spółki obejmuje również przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków. Spółka powstała z przekształcenia P.H.U. Kalmar sp. z o.o. – przedsiębiorstwa działającego na rynku od 1998 roku. Fish Project S.A. planuje w ramach oferty prywatnej akcji pozyskać 0,5 mln zł i na przełomie września i października 2012 roku zadebiutować na rynku NewConnect. Środki pozyskane w wyniku emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na zakup nowych maszyn oraz na bieżącą działalność operacyjną. W 2011 roku Spółka wypracowała ponad 3,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 0,6 mln zł zysku netto.

16 Case study 2/2 Transakcje oportunistyczne
POLSKIE JADŁO S.A. - notowana na rynku regulowanym GPW spółka, będąca jednym z najbardziej rozpoznawalnych podmiotów operujących w sektorze usług gastronomicznych w Polsce. Działalność powstałej w 1996 roku spółki przez 10 lat koncentrowała się na rozwoju sieci restauracji „Chłopskie Jadło”. Po ich sprzedaży w 2006 roku pozyskane środki zostały zainwestowane w budowę i zarządzanie nowymi sieciami restauracji, gościńców i pierogarni funkcjonującymi w autorskim modelu franczyzowo-operatorskim pod marką „Polskie Jadło”. Drugim segmentem działalności firmy, rozwijanym od 2004 roku, jest produkcja i sprzedaż ekskluzywnych wyrobów kuchni polskiej sprzedawanych obecnie pod marką „Polskie Jadło”.

17 Władze Spółki

18 Zarząd Magdalena Grzybowska – Prezes Zarządu Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr Z rynkiem kapitałowym związana od 2003 roku. Pracowała jako dyrektor biura Związku Maklerów i Doradców, makler papierów wartościowych/trader w DM X- Trade Brokers S.A. i analityk rynków finansowych w Expander Advisors Sp. z o. o. W późniejszym okresie prowadziła działania w zakresie relacji inwestorskich spółek giełdowych oraz w zakresie public relations instytucji finansowych. Od roku 2009 związana z branżą venture capital, członek organów wielu spółek kapitałowych, m.in. Silva S.A., Internetowy Dom Handlowy S.A. (obecnie: Stereo.pl S.A.), Skarbiec Koronny S.A, Finader S.A., Biomax S.A., HighSky Brokers a.s. Od 2004 do 2012 roku członek zarządu Związku Maklerów i Doradców.

19 Rada Nadzorcza 1/3 Dariusz Graff – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Manager od wielu lat związany z rynkiem finansowym i doradztwa biznesowego. Pracował w spółkach consultingowych i mediowych. W ostatnich latach związany z giełdową Grupą Kapitałową Internet Group S.A. na stanowisku dyrektora ds. rozwoju. Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego spółką Ad Net S.A. Obecnie jest Prezesem Zarządu PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, Prezesem Zarządu PCH Fund Management Sp. z o. o. oraz PCH Financial Services S.A., prokurentem FUTURIS S.A., członkiem Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. Wojciech Chlebowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jest absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz podyplomowych studiów w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Karierę zawodową rozpoczął jako doradca finansowy w Expander Advisors Sp. z o.o., gdzie następnie zatrudniony był jako Manager Oddziału Expander Prestige. W latach private banker oraz Zastępca Dyrektora Oddziału w Noble Bank S.A. Od 2011 roku związany z CorporateBonds.pl Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. CorporateBonds.pl to serwis, który agreguje informacje na temat emisji obligacji korporacyjnych dostępnych w ofercie najbardziej renomowanych domów maklerskich w kraju.

20 Rada Nadzorcza 2/3 Piotr Jabłoński – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne. W latach był związany z X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., gdzie zatrudniony był kolejno jako Junior Dealer, Trader, Senior Trader, a następnie Deputy Chief Spot Desk. Od początku 2011 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w Noble Securities S.A., gdzie odpowiada w całości za usługi związane z rynkiem Forex. Robert Sieńkowski - Członek Rady Nadzorczej Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach roku Pan Robert Sieńkowski był związany z Ernst & Young Audit Sp. z o. o., gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 1999 do 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy w firmach związanych z rynkiem mediów (m. in. Radio WAWA S.A., Dialog-Galicja Sp. z o. o., Lowe GGK Sp. z o. o., Inititive Media Warszawa Sp. z o. o.). W latach był Dyrektorem Finansowym i Generalnym w Internet Group S.A, jak również członkiem zarządu i Dyrektorem operacyjnym Ad-net S.A. Od 2010 prowadzi własną działalność doradczą związaną z rynkiem kapitałowym.

21 Rada Nadzorcza 3/3 Tomasz Szymanowski – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Informatyki Uniwersytetu Szczecińskim oraz ekonomii w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Pan Tomasz Szymanowski doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w handlu i sprzedaży bezpośredniej w branży IT, a następnie w agencji reklamowej oraz w firmie doradztwa finansowego i kredytowego, gdzie był zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. marketingu. Od ponad 8 lat jest związany zawodowo z branżą public relations oraz investor reklations, jako manager w agencjach takich jak: PR Kwadrat, Lighthouse Consultants, Vision Group, Cieszewski Financial Communications. Do portfolio obsługiwanych przez niego klientów należą: PKO BP, PZU, Eutelsat, Innova Capital, Sygma Bank, Grupa LaSer, Kulczyk Investments, BZ WBK, Beta-at-home, KUKE, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W ostatnich latach jako twórca i właściciel agencji Unicorn Media koncentrował się na doradztwie w zakresie relacji inwestorskich na rzecz spółek debiutujących na rynku NewConnect oraz podmiotów na nim notowanych, takich jak m.in. Euro-Tax.pl, Genomed, Medicalgorithmics.

22 PCH FUND MANAGEMENT Podmiot doradczy wspierający zarządzanie PCH CAPITAL S.A. oraz spółek, będących kluczowymi projektami tj. RUNICOM S.A., FUTURIS S.A., VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz IMMOFUND S.A. Podmiot wspierający realizację projektów inwestycyjnych, zgodnie z założonymi strategiami poszczególnych funduszy. Więcej na stronie

23 Kontakt

24 Dane teleadresowe VENTURION INVESTMENT FUND S.A. Al. Jana Pawła II 23, Warszawa KRS: REGON: NIP: www: vifsa.pl


Pobierz ppt "PREZENTACJA Warszawa, wrzesień 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google