Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM"— Zapis prezentacji:

1

2 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
DANE INFORMACYJNE UGP Nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie ID UGP 97_75_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM Temat projektowy: Semestr/rok szkolny: Piąty 2011/2012

3 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

4 I. Sektor MSP w Polsce. II. Źródła finansowania MSP. III. Marketing w przedsiębiorstwie. IV. Cykl życia produktu. V. Reklama. VI. Zarzadzanie marketingowe .

5 mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro”. Wyciąg z art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE

6 I. Sektor MSP w Polsce Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju gospodarczym Polski. Podmioty te mają fundamentalne znaczenie dla zrównoważonego funkcjonowania gospodarki, pozwalającego na czerpanie korzyści z efektów dynamicznego rozwoju przez przyszłe pokolenia. Ponad 1,6 mln podmiotów sektora MSP w Polsce, to dominująca siła naszej gospodarki oraz źródło wzrostu, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa cechują się elastycznością i łatwością dostosowania do sytuacji rynkowej oraz reagowania na potrzeby rynku. Wciąż liczba nowo powstałych przedsiębiorstw jest większa od tej dotyczącej zlikwidowanych podmiotów, co świadczy o wysokim potencjale przedsiębiorczości Polaków.

7 Ostatnie 23 lata pokazały, że Polacy są narodem, który przedsiębiorczość ma we krwi. Dziś firmy działające w Polsce są miejscem pracy dla ponad sześciu i pół mln osób. Aż 7 na 10 pracujących to osoby zatrudnione w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Poziomem przedsiębiorczości nie odstajemy od reszty Europy. Pod względem liczby aktywnych przedsiębiorstw zajmujemy szóste miejsce w Unii Europejskiej. Źródło :

8

9 Źródło : http://ec. europa
Źródło : er_guide_pl.pdf

10 II. Źródła finansowania MSP
Najpopularniejszym źródłem finansowania MSP są kredyty bankowe, szczególnie kredyty w rachunku bieżącym a także leasing samochodów, maszyn i urządzeń. Wymagania banków są często trudne do spełnienia nawet dla firm z pewnym doświadczeniem ale nie dysponujących na przykład odpowiednimi kapitałami lub zabezpieczeniami. W takich przypadkach alternatywnym źródłem finansowania mogą być pożyczki oferowane przez fundusze pożyczkowe, zarówno ogólnopolskie, jak i o zasięgu regionalnym. Oprócz nich w Polsce działa BGK. jako Menedżer Funduszy Powierniczych w ramach inicjatywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne europejskie zasoby dla MSP).

11 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach tego mechanizmu daje wsparcie kapitałowe które otrzymują zarówno pośrednicy finansowi (na przykład fundusze poręczeniowe), jak i przedsiębiorcy. Dzięki funduszom unijnym poszerzył się katalog źródeł finansowania dostępnych dla przedsiębiorstw. Doceniając rolę małych i średnich firm dla gospodarki, Unia Europejska kieruje bezpośrednio do nich szereg programów. Najbardziej pożądaną przez przedsiębiorców formą wsparcia są dotacje. Szczególnie promowane są projekty służące podniesieniu poziomu technologicznego i innowacyjności przedsiębiorstw oraz wytwarzanych przez nie produktów. Dotowane są nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne, ale też usługi doradcze i szkolenia.

12 III. Marketing w przedsiębiorstwie
1. Pojęcie marketingu marketing to działalność która polega na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb odbiorców, co z jednej strony daje korzyści samym odbiorcom, z drugiej zapewnia korzyści ekonomiczne firmie: zysk i ekspansje rynkowe 2. Co było przyczyną rozwoju marketingu? a) postęp techniczny i wzrost wydajności pracy, które doprowadziły do wzrostu produkcji oraz trudności ze zbytem b) zaostrzenie się konkurencji c) wzrost zamożności ludności d) rozwój środków masowego przekazu głownie telewizji 3. Podstawowe zadania marketingu - rozpoznanie potrzeb odbiorców - przygotowanie odpowiedniej oferty rynkowej - skoordynowanie działań personelu produkcyjnego, służb finansowych i handlowych - dostarczenie satysfakcji odbiorcom - osiągnięciu celu przedsiębiorstwa

13 IV. Cykl życia produktu .

14 V. Reklama Reklama jest podstawowym i najważniejszym elementem marketingu! Reklama  to  informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów lub usług oraz promowanie marki. Ważną cechą odróżniającą w komunikacji poprzez media reklamę od public relations (PR) jest to, że reklama jest formą płatną, tzn. reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego i ma nad tym komunikatem pełną kontrolę.

15 Działania public relations muszą mieć charakter neutralny
Działania public relations muszą mieć charakter neutralny. Oznacza to, że nie możemy tworzyć kolejnego kanału przekazywania treści marketingowych. Jest to podstawowy błąd, który niszczy reputację firmy. PR nie może przekonywać ani perswadować – powinien informować. Pewien poziom manipulacji jest tutaj oczywiście zaimplementowany ale kreowanie wizerunku odbywa się tu zupełnie inaczej niż przy działaniach marketingowych. PR nie oferuje nic poza informacjami. Jego zadaniem jest naświetlanie pożądanych działań firmy i łagodzenie skutków aspektów stawiających przedsiębiorstwo w niekorzystnym świetle. Kluczowym elementem jest tu etyka. Duża część definicji PR zawiera przymiotnik „etyczny/etyczna” a mówienie o „czarnym PR” przez większość fachowców jest określana jako poważne nieporozumienie. „Spin”, czyli tak zwany czarny PR, jest działaniem polegającym de facto na wprowadzaniu w błąd i podawaniu nieprawdziwych informacji, przez co nie spełnia definicji PR.

16 VI. Zarządzanie marketingowe
Pierwszym elementem zarzadzania marketingowego to: Strategia – jest to sztuka planowania najlepszego sposobu osiągania sukcesów lub osiągania przewagi w dłuższym okresie. Strategia marketingowa polega na najkorzystniejszym doborze zasobów i kadr do realizacji celów marketingowych przedsiębiorstwa , wykorzystywania nadarzających się okazji, ograniczania ryzyka.

17 Proces tworzenia strategii marketingowych to
rozpoznawanie celów marketingowych (muszą być poddane analizie i z punktu widzenia ważności i zależności hierarchicznych) formułowane cele marketingowe – wzrost sprzedaży, określanie wzrostu udziału w rynku, poprawa jakości produktu, nowa, odmienna strategia cen, działania w obszarze kanałów dystrybucji, efektywne wykorzystywanie nakładów na B+R

18 Strategie marketingowe
Podział strategii: rynek ogólny – opiera się na założeniu, ze przeciętny nabywca ma podobne potrzeby i dlatego większość z nich można zaspokajać z pomocą jednego marketingu mix i marketing mix koncentruje się na jednym produkcie, adresie cen, wspólnym systemie dystrybucji; odnosi się do produktów homogenicznych (jednorodnych) rynek docelowy – zmusza do wyróżnienia segmentów rynku docelowego i oznacza dopracowanie marketingu mix dla szczególnych potrzeb np. książki, opakowania

19 Strategia wzrostu zysku:
wzrost nakładów inwestycyjnych wzrost wydajności poprawa pozycji na rynku wzrost jakości produkcji Strategia wzrostu sprzedaży: penetracja rynku rozszerzanie rynku (poziome, koncentryczne, konglomeratowe) różnicowanie produktu integracja (produkcji i dystrybucji)

20 Główne części planu marketingowego:
streszczenie dla zarządu analiza ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa analiza środowiska rynek docelowy cele działalności marketingowej strategie marketingowe program wdrążenia planu marketingowego budżet i kontrola działalności marketingowej podsumowanie załączniki

21 Podział planów marketingowych:
długookresowe krótkookresowe średniookresowe II strategiczne taktyczne operacyjne

22 Oczywiście w dzisiejszych czasach najistotniejszy jest Internet i odpowiednie pozycjonowanie SEM/SEO. Sama strona przestaje być wizytówką – to obecnie najskuteczniejszy i najbardziej efektywny instrument pro-sprzedażowy. Będąc na stronie www potencjalni klienci podejmują pierwszą decyzję – dzwonią dopytać o szczegóły, albo po prostu odwiedzają firmę celem bezpośredniej weryfikacji oferty. Przed tym jednak trzeba wiedzieć jak poustawiać reklamę w przeglądarkach, aby każdy konsument, który poszukuje naszych produktów lub usług w danym mieście trafił na naszą ofertę. Naszym zdaniem najnowocześniejszą formą marketingu jest Google AdWords to efektywna forma reklamy tekstowej w najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarce.

23 Źródła:

24 Dziękujemy za uwagę 

25


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google