Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
POWIAT KRAKOWSKI Gmina Iwanowice

2 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE Organ prowadzący: Michał Znamirowski Dyrektor: Anna Rerak

3 EDUKACJA REGIONALNA W NASZYCH SZKOŁACH
SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

4 Podstawa prawna ścieżki edukacyjnej: "Edukacja regionalna –
dziedzictwo kulturowe w regionie" Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 61 z dn r. poz. 625) SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

5 "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie"
ma służyć poznaniu przez uczniów własnej tożsamości i kształtowaniu postaw tolerancyjnych otwartych, nastawionych na pluralizm, rozumienie i akceptację różnych kultur. Chodzi w niej o wychowanie do bycia aktywnym, żywym świadkiem wartości SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

6 [Nasze Szkoły] będą funkcjonować jako ośrodek edukacyjno-kulturalny, otwarty na osiągnięcia współczesności i czerpiący inspiracje do swej działalności z bogactwa lokalnego środowiska przyrodniczego oraz z tradycji kulturowej naszej okolicy. Michał Znamirowski – osoba prowadząca Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

7 Cele edukacyjne i zadania szkoły
Gimnazjum Szkoła podstawowa Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej. Umożliwianie poznania regionu i jego kultury. Wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej - Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową. - Kontakt ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka. - Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej. - Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny. Wprowadzenie w świat tradycji regionu i należących do niej wartości. - Wskazywanie przykładów umożliwiających integrację z kulturą regionu. Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie.

8 Jak realizujemy edukację regionalną?
Na lekcjach. W ramach nauczania zintegrowanego i przedmiotowego. Poprzez projekty o tematyce regionalnej lub z regionalną dominantą. W ramach innych działań: Konkursy Własne Zewnętrzne b) Spotkania c) Spektakle i koncerty d) Wycieczki e) Wydawnictwa SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

9 PROJEKTY Klejnoty lata, korale jesieni Na tropie kromki chleba
Zrealizowano Na tropie kromki chleba Sobotnie poranki W trakcie realizacji. Zrealizowano I edycję Ogrody przodków 2 rok realizacji Na tropie historii krakowskiego sportu Gazeta Zrealizowano 15 numerów dwumiesięcznika Teraz Szkoła! Historia Iwanowic w I połowie XX wieku wg Jasiówki Jana-Fotografa Planowany Stara kuchnia nad Dłubnią W trakcie realizacji. Zrealizowano I edycję Motywy przyrodnicze w Kościele parafialnym w Iwanowicach SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

10 Projekt: Sobotnie poranki nad Dłubnią
Cele Projektu "Sobotnie Poranki": Rekonstrukcja starych zwyczajów, receptur, technologii, Wzbudzenie zainteresowania historią naturalną Doliny Dłubni, Kształtowanie postaw twórczego, aktywnego spędzania wolnego czasu, Kształtowanie poczucia przynależności do swojej Małej Ojczyzny we wszystkich jej wymiarach (języku, stroju, architekturze, historii i kulturze, przyrodzie, itp.). SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

11 „Stara kuchnia nad Dłubnią”
„Ale, kiedy po śmierci osób, po zniszczonej rzeczy, z dawnej przeszłości nic nie istnieje, wówczas jedynie zapach i smakdźwigają na sobie budowlę wspomnienia.” Marcel Proust („W poszukiwaniu straconego czasu”) „Stara kuchnia nad Dłubnią” Wybrane tematy: Pieczemy ziemniaki na ognisku Budujemy wędzarnie śliwek i innych owoców Pieczemy kukiełki Co to jest garus? Czy Babcia gotuje jeszcze kluski prażone? Jak zrobić pieczone jabłuszka? Jagły. Co to jest? Więcej na ten temat: SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

12 a na kolejnych zajęciach pojawiły...
Praca w grupach nad tekstami Oskara Kolberga przyniosła nadspodziewane rezultaty. Opiekane w ognisku jabłka zapewne stanowiły element menu starożytnych "Dłubnian". Jabłka były pyszne a na kolejnych zajęciach pojawiły... się inne potrawy np. zupa Zuzi SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

13 ...kukiełki... ...Kamil też potrafi...
SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

14 ...jagły, garus... ...kto pierwszy ten lepszy?...
...ale nie braknie cebuli dla Kuby i Kamila... SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

15 GAZETA SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

16 SPOTKANIA: Spotkania wigilijne przy opłatku PIKNIKI I FESTYNY
Pisarzami i ilustratorami Kustoszem Muzeum Regionalnego w Iwanowicach Zespołem Folklorystycznym „Poskwitowianki” Kapelą Ludową z Maszkowa Z miejscowymi władzami (Wójtem, radnymi) PIKNIKI I FESTYNY Spotkania wigilijne przy opłatku SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

17 [...]szkoła powinna w jak najszerszym zakresie czerpać z doświadczeń minionych czasów edukacyjne pożytki. Tradycja, historia, kultura i przyroda naszej okolicy jest niesłychanie bogata i powinna być obecna w nauczaniu i wychowaniu młodego człowieka nie tylko jako przedmiot dociekań lecz jako środowisko, w którym wszelakie działania edukacyjne się odbywają Michał Znamirowski SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

18 SPEKTAKLE Z naddłubniańskiej chałupy Darcie pierza Jasełka
Jak to z Marzanną było Jak Smok Wawelski do Unii wstępował SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

19 KONKURSY Iwanowickie Pejzaże (siedem edycji)
Na tradycyjną szopkę (rodzinny) Konkurs na palmę wielkanocną Krakowskie witraże SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

20 „IWANOWICKIE PEJZAŻE”
 VI GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „IWANOWICKIE PEJZAŻE" Tytuł: „Czar wiejskich ogrodów” Patronat honorowy: Wójt Gminy Iwanowice Organizator: Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu i Publiczne Gimnazjum w Poskwitowie. Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cele konkursu: ·    Przedstawienie w jak najciekawszej formie piękna i specyfiki ziemi rodzinnej; ·  Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie poczucia przynależności do swej „małej ojczyzny" i jej miejsca w zjednoczonejEuropie. ·     Promowanie właściwego sposobu spędzania wolnego czasu. Tematyka: obejmuje wszelkie inspiracje pochodzące z otaczającej przyrody, architektury, zwyczajów i życia codziennego a także ich twórcze rozwinięcie związane z tytułem VI edycji Konkursu. Naszym zamierzeniem jest, aby młodzi twórcy zwrócili uwagę na piękno wiejskich ogrodów zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych. Prace mogą przedstawiać większe kompozycje roślinne a także pojedyncze okazy roślin, szczególnie charakterystyczne dla naszej okolicy. Miło będzie również zobaczyć obrazki , gdzie zieleń ogrodów będzie sąsiadowała z elementami miejscowej architektury. VII GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „IWANOWICKIE PEJZAŻE"  Tytuł: Wszystkie stworzenia duże i małe Patronat honorowy: Wójt Gminy Iwanowice Organizator: Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu i Publiczne Gimnazjum w Poskwitowie. Współorganizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cele konkursu: Ø      Przedstawienie w jak najciekawszej formie piękna i specyfiki ziemi rodzinnej; Ø      Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie poczucia przynależności do swej „małej ojczyzny» i jej miejsca w zjednoczonej Europie. Ø      Kreowanie właściwej postawy do zwierząt i przyrody ojczystej Ø      Promowanie właściwego sposobu spędzania wolnego czasu. Tematyka: obejmuje wszelkie inspiracje pochodzące z otaczającej przyrody, zwyczajów i życia codziennego a także ich twórcze rozwinięcie związane z tytułem VII edycji Konkursu. Naszym zamierzeniem jest, aby młodzi twórcy zwrócili uwagę na „mieszkańców” wiejskich zagród zarówno tych tradycyjnych jak i nowoczesnych. Prace mogą przedstawiać kompozycje o charakterze ogólnym a także pojedyncze portrety zwierząt zarówno hodowlanych jaki i wolno żyjących szczególnie charakterystycznych dla naszej okolicy. Mile widziane będą prace, w których stworzenia najmniejsze; ptaki, owady, gryzonie i in. przedstawione będą w kontekście ich siedliska niezależnie od sympatii lub antypatii jaką je tradycyjnie darzymy i stanowić będą obraz bogactwa różnorodności gatunkowej jak również barw i kształtów przyrody naszej gminy.

21 "OGRODY NASZYCH PRZODKÓW"
Projekt pozwoli skanalizować potrzebę poznania przyrody, historii, zwyczajów najbliższej okolicy, wyzwoli poczucie dumy z miejsca zamieszkania. Działania nasze zmierzałyby do stworzenia uroczych zakątków ogrodu z dominantami charakterystycznymi dla danego rodzaju ogrodu. Wakacje w ogrodach Ogrody kwitną na całego. Często można w nich spotkać spacerujące i biegające dzieci, babcie z wnuczkami w wózeczkach a także młodych ludzi (w różnym wieku) trzymających się za ręce. W miejscu wyznaczonym na ognisko (grilla) już dwukrotnie odbyły się rodzinne spotkania. (Nie wspominam tu o szkolnych ogniskach np.: pierwszej gimnazjalnej z okazji zakończenia roku szkolnego.) Ogrody zaczynają żyć własnym, nieoficjalnym życiem. I co najważniejsze nie widać z niszczeń , aktów wandalizmu. Oby tak dalej! Korzystajmy z uroków lata również u siebie , we własnej wsi. Red. (ze szkolnej strony internetowej SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

22 Zaczęliśmy od poszukiwań i tworzyliśmy własne wizje naszych ogrodów

23 "Ogrody naszych przodków - stworzenie ścieżki dydaktycznej”
robiliśmy plany i prezentacje, : "Ogrody naszych przodków - stworzenie ścieżki dydaktycznej” Działanie realizowane jest metodą projektu. Uczniowie podzieleni na grupy wykonywali poszczególne zadania w swoich ogrodach: biblijnym, średniowiecznym - św. Franciszka, zielarskim i prababci. Realizacja projektu rozpoczęła się od zbierania dokumentacji z wykorzystaniem Internetu i innych źródeł, wykonania list roślin i potrzebnych narzędzi Uczniowie wykonali projekty, prezentowali je na forum szkoły. Wiosną rozpoczęły się prace: przygotowanie terenu, sadzenie i pielęgnacja roślin. Widoczne są już pierwsze efekty działań. „Szkoła Marzeń w Małopolsce”

24 POCZĄTKI PRAC BYŁY TRUDNE ALE...
z pomocą pospieszyli rodzice i dziadkowie

25 Panie Pawle, bierzmy się do pracy! Kiedy zrobimy resztę?

26 Sadzimy: mieczyki, malwy, fiołki i bratki – by w ogrodzie Babuni rosły piękne kwiatki.

27

28 ...choć pot leje się z czoła –
to mina wesoła...

29 Efekty w pierwszym sezonie:

30

31

32

33

34 Z JAKICH ŹRÓDEŁ CZERPIEMY INFORMACJE?
INTERNET LITERATURA Oskar Kolberg – Krakowskie Seweryn Udziela – Krakowiacy Józef Konopka – Zbiór pieśni Aleksander Brückner - Encyklopedia staropolska Zygmunt Gloger – Encyklopedia ARCHIWA RODZINNE ARCHIWUM PARAFIALNE OPOWIEŚCI RODZINNE SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

35 Z kim realizujemy edukację regionalną?
Mieszkańcy: - Rodzice, Babcie i dziadkowie, Sąsiedzi, Księża, Sołtysi, Sportowcy, Plastycy Kustosz Muzeum w Iwanowicach. Instytucje i organizacje: Urząd Gminy GOK KGW OSP Parafia SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

36 Jak finansujemy edukację regionalną?
DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Urząd Gminy GOK BUDŻET SZKOŁY BUDŻET RADY RODZICÓW GRANTY: Równać szanse Janko Muzykant Szkoła Marzeń Małe Granty GW Śpiewająca Polska SPONSORZY Szkolna Wigilia Gazeta Transport Chóru SZKOŁA PODSTAWOWA I PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

37

38 AUTORZY PREZENTACJI: Anna Rerak Michał Znamirowski Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google