Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczennica kl. III gimnazjum, powiat elbląski: Pytanie: Jak często w swojej szkole korzystasz na lekcji biologii z mikroskopu? Odpowiedź (poprawiono ortografię):

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczennica kl. III gimnazjum, powiat elbląski: Pytanie: Jak często w swojej szkole korzystasz na lekcji biologii z mikroskopu? Odpowiedź (poprawiono ortografię):"— Zapis prezentacji:

1

2 Uczennica kl. III gimnazjum, powiat elbląski: Pytanie: Jak często w swojej szkole korzystasz na lekcji biologii z mikroskopu? Odpowiedź (poprawiono ortografię): Jeden raz w drugiej klasie Pani powiedziała, że przyjeżdża do nas telewizja i będą kręcić jakiś program o szkole i kazała się ładnie ubrać, i wtedy na lekcji było 4 czy 5 mikroskopów. Nie pamiętam co oglądaliśmy, ale mi się podobało.

3 Zpb konsultacje z nauczycielami – grudzień 2010 Zpb konsultacje z nauczycielami – grudzień 2010 Fragment wypowiedzi (nauczycielka chemii, staż 2 lata – gimnazjum, teren wiejski, powiat elbląski): We wrześniu rozmawiałam z dyrektorem o potrzebie zakupu odczynników na zajęcia. W listopadzie dowiedziałam się, że budżet skromny i może w nowym roku… W styczniu dostałam odczynniki w ilości wystarczającej na przeprowadzenie doświadczenia w dwóch klasach... …Dyrektor zasugerował, że doświadczenie trzeba nagrać na kamerę i pokazywać w kolejnych latach i problem będzie z głowy…

4 Część wstępna podstawy programowej (2009) –umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, -umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, -umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, -myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych, -umiejętność pracy zespołowej.

5 PROBLEM: Dysproporcje między treściami zawartymi w podstawie, a ograniczonym czasem jakim dysponują nauczyciele, aby te treści przekazać.

6 Cel główny: - zwiększenie zainteresowania uczniów w wieku 11 - 16 lat kontynuacją kształcenia na kierunkach przyrodniczych poprzez podniesienie atrakcyjności zajęć w ramach przedmiotu Zajęcia Praktyczno – Badawcze (ZPB).

7 Cele szczegółowe: -opracowanie wytycznych do zmian programowych w strukturze nauczania przedmiotów przyrodniczych wśród uczniów w wieku 11-16 lat -wypracowanie modelu nauczania przedmiotów przyrodniczych w oparciu o ciekawsze od teorii praktyczne rozwiązania zastosowane we Włoszech i Wielkiej Brytanii -nabycie nowych umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych P/BFC -kreowanie postaw służących przełamaniu stereotypów płci związanych z wykonywaniem zawodów przyrodniczo-technicznych przez kobiety -upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań metodycznych w postaci Metody Projektu i elementów Metody Autonomicznej, a także nowych narzędzi i pomocy dydaktycznych (w ramach ICT) do stosowania na ZPB -zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia zajęć ZPB przez użytkowników (nauczycieli).

8

9 1.Badania zewnętrzne 2.Badania własne 3.Standardy kształcenia 4.Programy nauczania

10 Szkolenie kadry dydaktycznej ______ Testowanie : Część wstępna – 2 m-ce Część 1 – rok szkolny 2011/2012 Część 2 – rok szkolny 2012/2013 -w ilości 2 godzin lekcyjnych na każdą grupę dydaktyczną powstałą z podziału 1 klasy na 2 części ______ Beneficjenci: Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz klas I - III gimnazjów z powiatu elbląskiego (łącznie 10 placówek)

11 1.Program nauczania – mający na celu rozbudzenie ciekawości i aktywności poznawczej uczniów; koncepcja nauczania oparta na konstruktywizmie i elementach nauczania pozaformalnego (edutainment) 2.Nowe metody nauczania – ukierunkowane na aktywizację ucznia po to, aby mógł on lepiej rozwijać umiejętności wymienione w podstawie (min. ¾ zajęć w formie ćwiczeń, doświadczeń i badań) 3.Integracja wiedzy – P/BFC 4.Zastosowanie elementów technik e-learningowych - IPI 5.Podręcznik do ZPB 6.Rozwiązania organizacyjne – małe grupy, zajęcia modułowe -90 minut 7.Innowacyjny sposób oceniania pracy ucznia

12 1.Wprowadzenie teoretyczne – wiedza w pigułce, nawiązanie do wiedzy z P/BFC – (N-L) 2.Wprowadzenie – opis celu, prezentacja ćwiczenia (N-L), obserwacja - wyciąganie wniosków (BO) 3.Treść zadania/problemu – wymogi dot. wykon. (N- L), 4.Czas na wykonanie zadania (BO) 5.Czas na prezentację rozwiązań (BO) 6.Ocena, samoocena, ocena rówieśnicza (BO) 1+2+3 = 20 minut vs. 4+5+6 = 70 minut System panelowy - każdy unit zawiera te same części:

13 Cechy IPI: -logowanie do IPI jako BO (uczeń) i jako użytkownik (nauczyciel) -łączenie się w zespoły zadaniowe -praca domowa, ocena -modyfikowanie IPI (zamieszczanie prac, zdjęć, filmów) -powrót do wcześniej odbytych zajęć - forum użytkowników/BO Praca z IPI: po zalogowaniu do swojej szkoły

14

15

16

17 Cechy: -wieloaspektowość (3 rodzaje ocen) -komunikowanie się i współpraca w grupie rówieśniczej (samoocena, ocena rówieśnicza) -poszukiwanie informacji zwrotnej Główną zaletą tego unikatowego sposobu oceny jest brak czynnika stresującego w postaci oceny negatywnej i zastąpienie jej przejrzystym systemem punktowym (zawsze dodatnim, bez możliwości przyznawania punktów ujemnych). W myśl tej idei nawet uczniowie mniej zdolni będą zawsze walczyć o punkty na plus.

18 Sprzęt audiowizualny Indywidualny tablet graficzny Mikroskop Teleskop, lornetka, luneta Akwarium Stacja meteo przenośna Układ słoneczny – model z piłek plażowych Skał i minerały - zestaw Część zajęć odbędzie się na terenie przyszkolnych ogródków botanicznych. Zestawy: -do ćwiczeń z optyki w walizce – Ława optyczna -do badania jakości wody, gleby, powietrza -do zajęć z elektromagnetyzmu -podstawowe obwody elektryczne - Alternatywne źródła energii Modele: -oka człowieka -serca człowieka -kośćca człowieka -jamy ustnej -oddychania płucnego -krążenia wody w przyrodzie, itp. Pracownie ZPB, przykładowe elementy wyposażenia :

19 Możliwość zastosowania wdrożonego modelu nauczania, systemu IPI w dydaktyce innych przedmiotów szkolnych -do 3 lat po zakończeniu projektu Jego celem będzie ocena faktycznych rezultatów (w jakim stopniu projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania BO kontynuowaniem edukacji na kierunkach przyrodniczych).

20 Przedmiotem włączania do głównego nurtu polityki oświatowej są programy nauczania: -program nauczania ZPB w szkołach podstawowych - program nauczania ZPB w gimnazjach Celem działań włączających jest doprowadzenie do powszechnego stosowania tych produktów w szkołach w Polsce.

21

22

23 dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uczennica kl. III gimnazjum, powiat elbląski: Pytanie: Jak często w swojej szkole korzystasz na lekcji biologii z mikroskopu? Odpowiedź (poprawiono ortografię):"

Podobne prezentacje


Reklamy Google