Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, styczeń 2012 r. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Sezon wyników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, styczeń 2012 r. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Sezon wyników."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, styczeń 2012 r. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Sezon wyników

2 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Poprawa we wskaźnikach – czy trwała? Poprawa we wskaźnikach – czy trwała? Europa dwóch prędkości – recesja kontrolowana Europa dwóch prędkości – recesja kontrolowana Emerging market – nadzieja inwestorów Emerging market – nadzieja inwestorów Polska – zielona wyspa ciągle nie taka zielona Polska – zielona wyspa ciągle nie taka zielona 3 najlepsze inwestycje – 3 najgorsze inwestycje na 2012 - review 3 najlepsze inwestycje – 3 najgorsze inwestycje na 2012 - review Sezon wyników W najbliższych tygodniach spółki zarówno w Polsce jak i na świecei pokażą wyniki, jakich niespodzianek należy oczekiwać?

3 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów – obecnie na globalnych minimach Awersja do ryzyka nadal bardzo wysoka Z poprzedniej prezentacji

4 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Chiny Źródło: JP Morgan Asset Z poprzedniej prezentacji

5 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Niespodziewanie lepsze dane makro w USA spowodowały większe zainteresowanie ryzykownymi aktywami. Powtaje pytanie czy te tendencje mają szansę się dłużej utrzymać. Źródło: Opracowanie własne, J.P. Morgan Asset Management Najlepsze i najgorsze aktywa Stopa zwrotu 4 kwartał 2011 Stopa zwrotu – lokalna waluta – czwarty kwartał 11

6 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Zgodnie z przedstawionym poniżej schematem, dla dalszego rozwoju sytuacji istotne jest umiejscowienie gospodarki względem inflacji. Źródło: Opracowanie własne, J.P. Morgan Asset Management Najlepsze i najgorsze aktywa Stopa zwrotu 4 kwartał 2011 stagflacjaLuzowanie polityki monetarnej Wzrost Deflacja, spowolnienie

7 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. GO Barometr– Obniżenie prognozy podstawowych wskaźników na 2011 rok oraz niższe wskaźniki w 2012 Źródło: Bloomberg, Consensus Forecasts INC. JP Morgan Asset Management Scenariusz Bazowy 2012 Dezinflacja - spowolnienie (niższe PKB) oraz niższą inflację – który w konsekwencji doprowadzi do wzrostów ryzykownych aktywów; Scenariusz pesymistyczny – dezinflacja staje się deflacją, a to powoduje recesję

8 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Cały świat liczy na USA Udział konsumpcji w PKB Kraje Emerging Market, zwłąszcza azjatyckie zależne są od eksportu do USA Wszelkie redukcje nadmiernych deficytów krajów europejskich mogą być zrównoważone zwiększonym eksportem, do krajów azjatyckich Z poprzedniej prezentacji

9 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Barometr Gospodarczy – recesja coraz bliżej, lub nie Wskaźnik PMI dla światowej gospodarki Globalny PMI osiąga poziomy notowane ostatnio w 2009 r. Widać wyraźny spadek nowych zamówień Globalny PMI osiąga poziomy notowane ostatnio w 2009 r. Widać wyraźny spadek nowych zamówień Źródło: JP Morgan Chase 50,8 ( grudzień 2011) Wskaźniki wyprzedzające mogą wskazywać na większe zagrożenie recesją, jednak póki co żadne prognozy tego nie potwierdzają USA motorem wzrostu gospodarczego

10 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Stopa bezrobocia w ujęciu miesięcznym Ogólna Sytuacja w USA – jak trwała jest poprawa? Agregaty pieniężne M1 oraz M2 – zmiana % r/r zaczęły rosnąć Stabilizacja bezrobocia stopy bezrobocia 3,0% grudzień 11 8,5 % listopad 11 CPI – zmiana % r/r -niższa inflacja, pomimo wysokiej podaży pieniądza (dzięki ograniczeniu QE3) -niższa stopa bezrobocia -luźna polityka pieniężna – FOMC potwierdził utryzmanie niskich stóp do 2014 roku

11 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Spadająca dynamika produkcji przemysłowej – to efekt eksportu inflacji i recesji na rynku nieruchomości -Produkcja przemysłowa od początku 2010 roku notuje dodatnią, ale mocno spadającą dynamikę wzrostu, wpływ na to miał między innymi rynek nieruchomości -Spadek dynamiki konsumpcji spowodowany wzrostem cen, i wysokim bezrobociem, - > poprawa wskażnika amerykańskiego PMI oraz wskaźnika optymizmu konsumentów, amerykańskiego oraz spadek stopy bezrobocia sugeruje zmianę tendencji na rynku konsumpcji 2,9% grudzień 11 Produkcja przemysłowa w USA (zmiana % r/r) Sprzedaż detaliczna USA ( bez samochodów r/r) 6,2% grudzień 11

12 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Delevareging – wszystkie ręce na pokład Zadłużenie USA - Delevareging decyduje o przyszłej konsumpcji, -Firmy zaczną akcję kredytową jak zobaczą zwięksozny popyt -Operacja Twist ma pozwolić na obniżenie kosztów finasowania długu a więc poprawić zainteresowanie inwestycjami długoterminowymi -Na posedzeniu w dniu 25.01.2012 FOMC utrzymał program tzw. Operation Twist polegający na sprzedawaniu obligacji USA o krótkim terminie i kupowaniu o długim terminie. Nie zmieniona została wysokość stóp. FOMC podtrzymał ocenę stanu gospodarki USA. Rośnie ona w umiarkowanym tempie. Co do inflacji, FOMC uznał, że jest ona stłumiona. Wcześniej określał ją jako umiarkowaną.

13 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Government debt (% GDP, EUROSTAT) Obniżenie ratingu USA – przyczyny, zadłużenie/PKB Zadłużenie (% PKB, MFW) Zwiększenie limitu zadłużenia USA bez zwiększenia wpływów budżetowych, generuje groźbę recesji i osłabienie możliwości obsługi tego zadłużenia Operacja Twist ma pozowlić na obniżenie kosztów finasowania długu a więc poprawić zainteresowanie inwestycjami długoterminowymi Jednak rynki na dzisiaj dostrzegają wyłącznie samą niepewność

14 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Rozwiązanie – słaby dolar Ameryka wykazała wzrost zysków z eksportu, pomimo mocniejszego dolara we wrześniu, prawdopodobnei jest to efekt wcześniejszego osłabienia, ale również przewagi konkurencyjnej ( kto nie ma Ipoda?) Obniżenie ratingu kredytowego w rzeczywistości doprowadzi do szybszego osłabienia dolara, i dewaluację zadłużenia w dolarze, wszyscy zapłacimy za wzrost gospodarczy USA -wyższą inflacją -obniżeniem relatywnego wzrostu – to sprawdziło się szybciej niż było przewidywane, teraz wzrost w USA może wyciagnąć cały śwait napędzając konsumpcję

15 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Dług publiczny w UE (2010) Średni dług publiczny w Strefie EURO (% PKB) Źródło: ECB Deleveraging w strefie Euro

16 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Barometr gospodarczy - PMI strefy Euro niespodziewanie zaprzecza recesji Dekompozycja PMI Strefy Euro PMI Strefy Euro vs. PKB Źródło: Markit Economics

17 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Czy IFO Business Climate Index – prawdę powie? Źródło: JP Morgan Asset Management Źródło: CESifo Group

18 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Deficyty budżetowe w UE Deficyt budżetowy jako %PKBStruktura deficytów budżetowych Struktura deficytów budżetowych sektora prywatnego i publicznego, % PKB

19 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Europa – czy Ifo prawdę powie? ECB zastąpił EFSF - EFSF z obniżonym ratingiem nie pozyska tylu środków ile początkowo planowano jednak ECB w operacjach LTRO i SME wpompował ponad 600 mld Euro w system bankowy – kupiony czas Nie zakończone prace nad restrukturyzacją długu Grecji oraz ogólnego probelmu zadłużeniowego – próba pasywnego przeczekania? Członkowie Strefy Euro przeanalizują możliwość zmian traktatu w celu umożliwienia bliższej współpracy gospodarczej; - dopiero te rozstrzygnięcia będą decydujące; IFO wskazuje na wzrost optymizmu, jednak teraz pojawiły się oczekiwania na spadek PKB w strefie Euro (w grudniu jeszcze konsensus oscylował wokół zera). Duża zależność wzrostu PKB strefy euro od popytu w EM oraz kursu euro/dolar

20 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Źródło: finance.yahoo.com Kursy walutowe bardziej zależą od portfelowego przepływu EUR/CHF EUR/USD USD/JPY US Dollar Index od 1994 r. Rynek akcji jest mocno skorelowany z kursem EURO/USD Operacja Twist zwiększyła prawdopobieństwo umocnienia dolara; Oczekiwania co do zwiększenia podaży pieniądza w USA nie odgrywają takiej roli, natomiast miejsce QE3, zastąpiły operacje ECB Jednak Euro jest mocno wyprzedane, a luźna polityka monetrana w USA może powtrzymać osłabienie Euro bazowy scenariusz - możliwość osłabienia euro/dolar do 1,1 (około 20%) w 2012 roku. 2011 – bardzo prawdopodobne ponowne osłabienie dolara, w szczególności do walut europejskich, z dużą jednak okresową zmiennością w związku z niepewnością dotyczącą finansowania deficytu oraz banków europejskich – to się już stało U.S. Dollar Index

21 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Popyt na surowce spadł, zmnijszajac ryzyko presji inflacyjnej Ropa Crude (USD/baryłkę) Złoto (USD/uncję)

22 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Podsumowanie Poprawa na rynku nieruchomości, spadek bezrobocia w USA oraz spadek inflacji wskazują na trwalsze trendy wzrostowe w USA Europa – może skorzystać dzięki taniemu pienądzu ( USA) i niższych cenach surowców – inflacja Ciągle nierozwiązane kwestie nadmiernego zadłużenia oraz działaność ECB powodują ze Euro jest pod presją.

23 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Emerging Market w długim terminie

24 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Stopa zwrotu Emerging Markets vs. małe spółki USA Jak długo emerging market będzie zachowywał się gorzej niż spółki amerykańskie? Spółki amerykańskie to zwykle bardzo innowacyjne firmy Przedsiębiortwa EM zwykle bazują na niższych cenach i zależą od zewnętrznego popytu Obniżenie prognoz dla USA oznacza odpływ kapitału

25 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Dlaczego stymulacja EM może być trudna?

26 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Emerging Market - Przecenione waluty, pomogą eksportowi – rośnie wymiana handlowa pomiędzy EM a krajami rozwiniętymi - Niższa inflacja ze względu an surowce - Nadal niektóre EM generują wysokie nadwyżki rezerw walutowych, bezpieczne finanse publiczne; - Chiny jako aktualnie gospodarka o największym wkładzie wielką niewiadomą, -CEE – duża ekspozycja na kryzys w Strefie, problem Węgierski i najniższe rezerwy walutowe -Rośnie wymiana handlowa pomiędzy rynkami wschodzącymi, zmniejszając uzależnienie do rynków rozwiniętych, dla Brazylii Chiny są największym rynkiem zbytu.

27 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Produkcja przemysłowa (r/r)* *Źródło: bankier.pl Dynamika sprzedaży detalicznej (r/r)* Purchasing Managers Index Polska Sytuacja w Polsce – wskźniki ekomiczne wyraźnie wskazują na spowolnienie, Źródło: bankier.pl PKB niewyrównany sezonowo, za dany kwartał w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego* 4,2 % ( Q3 2011) 8,7% ( X 2011) 7,4 % ( XI 2011) 48,8( XII 2011)

28 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Wskaźnik nowych inwestycji – udział przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji w perspektywie kwartału oraz wskaźnik ważony wielkością zatrudnienia. Wskaźnik nowych inwestycji w wybranych przekrojach (wskaźnik odsezonowany) Inwestycje Z poprzedniej prezentacji

29 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Sytuacja makro Z poprzedniej prezentacji

30 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych (zmiana % r/r): 7,4 % listopad 2011 Sytuacja w Polsce – dynamika sprzedaży detalicznej

31 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Niska dynamika akcji kredytowej, wysokie bezrobocie i wysokie saldo na rachunku bieżącym jak i wysoki defixyt budzetowy, to są czynniki pogarszające koniunkturę gospodarczą oraz postrzeganie Polski jako kraju do inwestycji Jeśli wzrost konsumpcji = a*dynamika akcji kredytowej to zerowa dynamika oznacza zerowy wzrost konsumpcji Sytuacja w Polsce – dynamika akcji kredytowej Źródło: NBP Dynamika akcji kredytowej (r/r) Źródło: NBP

32 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Inflacja, wysoka dzięki eksportowi

33 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Zielona wyspa nie taka zielona – Ivty kwartał prawdę Ci powie Skonsolidowany zysk netto spółek z WIG20 za III kwartał 2011/2010 W III cim kwartale zaledwie 50% największych spółek poprawiło wyniki, w tym energetyka, banki i budowlanka. Dla banków był to efekt – również osłabiajacego się złotego, budowlanka to efekt wzmożonych prac budowlanych w związku z dotacjami unijnymi, Euro 2012, dla energetyki zwiększony popyt na rynku energii. Wydaje się że dla wszystkich tych sektorów IV- ty kwartał 2011 będzie ostatnim w cyklu dobrym kwartałem.

34 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Największa liczba/wartość kredytów hipotecznych zostałą udzielona po najniższym kursie CHF/PLN Rata kredytowa dla tej grupy kredytobiorców w CHF jest wyższa niż w PLN, przykład poniżej – dla kredytu 200 tys. zł na 20 lat. Kurs CHF/PLN Rata Planow ana Rata kredytowa w CHF Rata w PLN pozostało do spłaty 2 917,01 99516961415370000 2,4916,321413 308333 2,8916,321211 264285 Powrót do kursu opłacalności dla większości kredytobiorców jest w zasadzie niemożliwy. Oznacza to: zamrożenie na rynku nieruchomości na kilka lat (brak obrotu wynikającego ze zwiększajcych się potrzeb i brak poytu na większe mieszkania).

35 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Deficyt/Nadwyżka sektora instytucji rządowych (dane GUS) Sytuacja w Polsce – Polska to następny kraj o zbyt wysokim deficycie budżetowym Zmniejszenie transferów do OFE tylko trochę zmniejszy deficyt Walka o obniżenie deficytu samorządowego to obniżenie inwestycji a więc i przyszłego wzrostu gospodarczego Tak więc polski rząd będzie chciał inflacyjnie obniżyć zobowiązania

36 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Najlepsze i najgorsze rekomendacje na 2011 rok Podsumowując: Nasza ocena sytuacji to: około 60% szans na proces dezinflacji, który następnie przerodzi się w trwały wzrost. Na wybór w co warto zainwestować mają wpływ następujace czynniki: I.Działania FED dotyczące utrzymania luźnej polityki monetarnej II.Restrukturyzacja zadłużenia w strefie Euro – połączona z osłabieniem Euro, ekstremalnie niski apetyt na aktywa europejskie III.Poziom apetytu na ryzyko, ekstremalnie niski, większe prawdopobieństwo przeniesienia części środków do krajów emerging market, jeśli pojawią się symptomy możliwej stymulacji w krajach rozwiniętych IV.Odstąpienie od podwyższania stóp procentowych w strefie Euro, utrzymanie statut quo V.Luzowanie polityki monetarnej w krajach Azjatyckich.

37 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Najlepsze i najgorsze rekomendacje na 2011 rok Podsumowując: Nasza ocena sytuacji to: około 60% szans na proces dezinflacji, który następnie przerodzi się w trwały wzrost. Na wybór w co warto zainwestować mają wpływ następujace czynniki: I.Działania FED dotyczące utrzymania luźnej polityki monetarnej II.Działania ECB – zwiększające płynność międzybankową III.Odstąpienie od podwyższania stóp procentowych w strefie Euro, utrzymanie statut quo IV.Luzowanie polityki monetarnej w krajach Azjatyckich.

38 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Wyniki amerykańskich spółek nadzywczaj dobre Jedyny rynek, który wykazuje pozytywne earning momentum ( 0,75%) to USA, oznacza to, iż ponad 70% amerykańskich przedsiębiorstw wykazuje wzrost zysków EFSF zostanie powiększony do kwoty około 1 bln EUR; do końca listopada zostaną przygotowane szczegóły ws EFSF; Chiny mogłyby uczestniczyć w nowym (zlewarowanym) EFSF; prywatni inwestorzy zgodzili się na redukcję długu Grecji na poziomie 50%; w związku z restrukturyzacją zadłużenie Grecji zostanie zmniejszone o 100 mld EUR;operacja wymiany greckich obligacji powinna być przeprowadzona w styczniu; porozumienie z sektorem prywatnym zakłada dobrowolność, upadek Grecji jest wykluczony; członkowie Strefy Euro przeanalizują możliwość zmian traktatu w celu umożliwienia bliższej współpracy gospodarczej; Włochy muszą zrealizować plan podwyższenia wieku emerytalnego; Włochy muszą dotrzymać obietnic w sprawie budżetu i reform strukturalnych; techniczne prace konieczne do sfinalizowania kompleksowego planu walki z kryzysem zostaną zakończone w najbliższych tygodniach; prace nad drugim pakietem pomocowym zostaną zakończone do końca roku. Źródło: www.parkiet.com

39 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Momentum zysków Źródło: JP Morgan Asset Management Z poprzedniej prezentacji

40 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Szacowane P/E w zestawieniu ze średnią 5-letnią P/E wyceny stają się coraz bardziej niedoszacowane, ze względu na poprawiające się dane o zyskach spółek oraz niższe ceny, można znaleźć prawdziwe perełki, jednak globalnie niższe P/E oznacza wyższą premię za ryzyko i może to być tendencja trwała Źródło: Thomson Datastream, MSCI, J.P. Morgan Asset Management Wyceny - akcje Szacowane P/E na tle średniej 5letniej

41 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Zachowanie globalnego P/E Źródło: JP Morgan Asset Management

42 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Wyceny- akcje Dywidend yield Źródło: Thomson Datastream, MSCI, Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management DY w wielu krajach jest wyższy lub poównywalny z rentownością obligacji 10letnich – co zwiększa atrakcyjność inwestycji w akcje. Rentowność obligacji na 19.01.2012

43 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Alokacja i stock picking jako jeden z najważniejszych czynników W ciągu najbliższych 12 miesięcy najbardziej prawdopodobny jest scenariusz dezinflacji – połączony z stymulacją EM i delewaraging krajów rozwiniętych – pozytywne dla rynku akcji, neutralne dla rynku obligacji. Ryzyka Brak stymulacji EM i delewaraging krajów rozwiniętych (deflacja) – perspektywy raczej dobre dla rynku obligacji Stymulacja EM i brak delewaragingu krajów rozwiniętych – silnie rosnąca inflacja, zmienność walutowa, spadek obligacji; rosnące surowce; zmienność na rynku akcji Kluczem jest trwałość wzrostu w USA

44 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Popyt na surowce spadł Ropa Crude (USD/baryłkę)Złoto (USD/uncję) Źródło: stooq.pl

45 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Ropa, złoto, EURUSD – indeksy zmienności źródło: CBOE

46 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Rynki kapitałowe – Poziomy techniczne, S&P 500 iShares MSCI Emerging Markets Index Technicznie – rynki generują dywergencje wskzaujące na możliwe wzrosty w pierwszej połowie przyszłego roku. EURONEXT 100

47 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Rynki kapitałowe – Poziomy techniczne, VOLATILITY S&P 500 na tle indeksu – może wskazywac na bliską korektę

48 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. USD/PLN, WIG 20 Czynniki Rynkowe WIG20 oraz USD/PLN na przestrzeni ostatnich 5 lat, osłabiający się złoty działa negatywnie na zachowanie indeksów, złoty będzie się osłąbiac dalej w ywniku wzrostu deficytu na rachunku bieżącym osłabienia euro negatywnego postrzegania krajów emerging europe USDPLN CHFPLN WIG20

49 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Wybrane indeksy GPW Zachowanie wybranych indeksów warszawskiej giełdy za ostatnie 5 lat I.Wig 20 wykazuje się coraz większą zmiennością II.Energetyka, Paliwa, WIG i WIG 20 – wyraźnie już wyhamowały spadki WIG Energetyka WIG Banki WIG 20 WIG Paliwa WIG

50 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. mWIG40 vs sWIG80 od początku 2009mWIG40 vs sWIG80 od początku 2010 mWIG40 vs sWIG80 od początku 2011 Maluchy – teraz mogą być beneficjentem?

51 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. P/E mWIG40 vs P/E sWIG80 od 2009 Zmiany P/E mWIG40 oraz sWIG80 od 2009 Zmiany P/E mWIG40 oraz sWIG80 od 2010Zmiany P/E mWIG40 oraz sWIG80 od 2011 Maluchy – teraz mogą być beneficjentem?

52 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Do inwestycji w Polsce mogą zmusić niskie stopy procentowe w Europie i Szwajcarii, jednak głównie na rynku długu Źródło: NBP Zaangażowanie nierezydentów na rynku polskich obligacji skarbowych Źródło: NBP

53 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Wyceny- Surowce Podobnie jak akcje – zwiększona płynność oznacza wyższy popyt. I.Złoto i srebro – jako główny czynnik zabezpieczenia przed inflacją i zmiennością walut. II.Żywność i energia

54 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Ogólna Sytuacja Rekomendacje, do końca roku Podsumowanie – aktywa NiedoważoneNeutralnePrzeważone AKCJE USA małe i duże spółki (przeważone) Europa, Emerging Europe –(uwaga, dla zwolenników strategii kontrarialnej, kupcie te aktywa) Emerging Markets (Azja, ostrożnie Chiny) NiedoważoneNeutralnePrzeważone OBLIGACJE Europejskie Wielka Brytania, USA - skarbowe High yield – silna rekomendacja (neutralne duration) Japonia – skarbowe Japonia Emerging Markets – wycena na średniej, z możliwością poprawy SUROWCE/ Nieruchomości Niedoważone Miedź Neutralne Paliwa, Złoto Przeważone Amerykanksie nieruchomości

55 GO FUND FIZ Warszawa, styczeń 2012 r. Dziękujemy za uwagę GoTFI S.A. ul. Stawki 2 (Budynek Intraco) 00-193 Warszawa www.gotfi.pl Tel. 022-860-63 76 Fax 022-201-06 12


Pobierz ppt "Warszawa, styczeń 2012 r. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Sezon wyników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google