Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INICJATYWA PROFILAKTYCZNA „ TYDZIEŃ PROFILAKTYKI”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INICJATYWA PROFILAKTYCZNA „ TYDZIEŃ PROFILAKTYKI”"— Zapis prezentacji:

1 INICJATYWA PROFILAKTYCZNA „ TYDZIEŃ PROFILAKTYKI”

2

3 i pozalekcyjnych a Tydzień Profilaktyki jest odpowiedzią
Program „Bezpieczna Szkoła” jest jednym z elementów Szkolnego Programu Profilaktyki, w ramach którego szkoła corocznie organizuje tzw. Tydzień Profilaktyki. Jest to inicjatywa profilaktyczna wpisana na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Treści Szkolnego Programu Profilaktyki realizowane są w toku całego roku szkolnego w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych a Tydzień Profilaktyki jest odpowiedzią na zdiagnozowane wcześniej niepokojące zjawiska. W wyniku przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami stwierdza się, że w naszej szkole dużym problemem jest brak aktywności ruchowej uczniów, spowodowany min. komputeryzacją. Szczególnie niebezpiecznym „pożeraczem” czasu wolnego jest Facebook. Dlatego ważnym jest pokazywanie sposobów spędzania czasu wolnego poprzez popularyzację tenisa stołowego – dyscypliny sportowej, która nie wymaga dużych nakładów finansowych, który można uprawiać w warunkach domowych, w małych salach a przede wszystkim jest sportem bardzo bezpiecznym.

4 Tydzień Profilaktyki zaplanowano w terminie
od roku do roku. Inicjatywa ta została zainaugurowana Szkolnym Turniejem Tenisa Stołowego. Turniej zorganizowany był przy pomocy nauczycieli wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VI SP oraz I – III GM, trwał aż do 10 lutego. Finał odbył się 12 lutego, a podsumowanie odbyło się 4.03 na uroczystym apelu, wtedy to zostały wręczone dyplomy oraz drobne upominki, których fundatorem była Rada Osiedla „Lubiatowo”. Dzięki udziałowi w Turnieju uczniowie odkryli zalety tego sportu, jednocześnie wyrazili nadzieję, że taki Turniej będzie odbywał się co roku, jak również to, że zamiast przesiadywać przy komputerze będą m.in. grać w tenisa.

5

6

7

8

9

10

11 W ramach propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego, uczniowie klasy V b, pod kierunkiem wychowawczyni p. Kamilli Derlatki przygotowali przedstawienie pt. "Pociąg do zdrówka".

12

13

14

15 "Pociąg do zdrówka" to spektakl promujący zdrowy styl życia
"Pociąg do zdrówka" to spektakl promujący zdrowy styl życia. Adresatami byli uczniowie kl. I-III oraz IV-VI. Uczniowie zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom aktywne sposoby spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz uświadomili im, że odpowiednie odżywianie ma wielki wpływ na ich zdrowie. Uczniowie, zmierząjąc z jednej stacji do drugiej, ćwiczyli, pili wodę i zachęcali do tego również swoich najbliższych. Do ich pociągu wsiadali też mieszkańcy poszczególnych wsi, przez które przejeżdżali, np. Zdrowe Wody, by wspólnie propagować racjonalne odżywianie i zdrowy styl życia.

16 Następnym obszarem jakiemu poświęcono wiele uwagi
w Tygodniu Profilaktyki była problematyka udzielania pierwszej pomocy. Wprawdzie co roku w ramach lekcji odbywały się zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy, to w tym roku sama młodzież wyraziła chęć szerszego zapoznania się z praktyczną wiedzą z tego zakresu, uzasadniając tym, że w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia innych odczuwają duże obawy i lęk przed podjęciem „hipotetycznej” próbyw różnych sytuacjach. Odpowiedzią na ich oczekiwania były zajęcia dla uczniów całego gimnazjum z wolontariuszami PCK oraz przedstawicielami Straży Miejskiej. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywany był profesjonalny sprzęt ratowniczy.

17

18

19

20 Uczniowie w kilkuosobowych grupach mogli praktycznie zapoznać się z technikami udzielania pierwszej pomocy i wypróbować sprzęt

21

22

23

24

25 UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ NA NAURTUJĄCE PYTANIA

26

27

28 Należy dodać, że w pokazach uczestniczyli również nauczyciele, którzy byli zachwyceni profesjonalizmem prowadzących oraz zaangażowaniem i aktywnością samych uczniów.

29 W klasach IV – VI SP pokazy udzielania pierwszej pomocy prezentowały uczennice klasy III GM – wolontariuszki Szkolnego Koła PCK.

30

31

32 o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Następnym obszarem zagrożeń jakie pojawiły się w naszej szkole to zachowania ryzykowne wśród młodzieży. W Tygodniu Profilaktyki przedstawiciele Policji: – p. Robert Faryniarz oraz p. Kinga Stopa przeprowadzili zajęcia, podczas których zapoznali młodzież klas IV – VI SP oraz I – III GM ze skutkami ryzykownych zachowań oraz odpowiedzialnością karną i materialną nieletnich w myśl Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

33

34

35 Adresatami działań Tygodnia Profilaktyki oprócz uczniów byli również nauczyciele i rodzice, którzy powinni być partnerami w pracy wychowawczej, tym bardziej, że coraz trudniej radzą sobie z buntującą się młodzieżą. Dlatego podsumowaniem Tygodnia Profilaktyki było szkolenie Rady Pedagogicznej oraz wywiadówka profilaktyczna dla rodziców na temat zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież. Spotkanie w dniu r. przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

36

37

38

39 Po zakończeniu rodzice chętnie zaopatrywali się w materiały edukacyjne, ulotki, pisemka znajdujące się na stoiskach wystawy prac plastycznych uczniów, którzy wcześniej wzięli udział w konkursie plastycznym „STOP PRZEMOCY”.

40

41

42 Ze względu na specyfikę szkoły (szkoła podstawowa
Sumując Tydzień Profilaktyki należy podkreślić, że przez te kilka dni życie szkoły skupiło się głównie na spotkaniach ze specjalistami różnych dziedzin z zakresu bezpieczeństwa, nadało dużą rangę sposobom radzenia sobie z zagrożeniami. Ze względu na specyfikę szkoły (szkoła podstawowa i gimnazjum) prezentowane działania były ciekawe, różnorodne, dostosowane do wieku uczniów. Inicjatywa profilaktyczna jaką był Tydzień Profilaktyki objęła całą społeczność szkolną. Zainspirowała dzieci i młodzież do szerszego, bardziej refleksyjnego spojrzenia na sprawy bezpieczeństwa w szkole oraz wzbudziły potrzebę zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez kontynuację podobnej inicjatywy w następnym roku szkolnym. Koordynatorami Tygodnia Profilaktyki byli pedagodzy szkolni p. Małgorzata Forębska i p. Teresa Strach, które serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt za ogromny wkład i włożone serce.

43 TYGODNIKA PROFILAKTYKI KTÓRE SERDECZNIE DZIĘKUJĄ
KOORDYNATORAMI TYGODNIKA PROFILAKTYKI BYLI PEADAGODZY SZKOLNI: MAŁGORZATA FORĘBSKA I TERSA STRACH, KTÓRE SERDECZNIE DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W TEN PROJEKT.

44 PREZENTACJĘ WYKONAŁY: MAŁGORZATA FORĘBSKA TERESA STRACH
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ PREZENTACJĘ WYKONAŁY: MAŁGORZATA FORĘBSKA TERESA STRACH


Pobierz ppt "INICJATYWA PROFILAKTYCZNA „ TYDZIEŃ PROFILAKTYKI”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google